Softwolves Software

Programvara tillgänglig från oss


Program Version Plattformar Beskrivning
Turquoise SuperStat 3.0 OS/2 Windows 95 Linux Statistikprogram för Fidonet och Usenet
Announcer 1.2 DOS Automatiserad Fidonetmeddelandepostare
RödGrönBlå 1.1.1 Windows 95 Enkelt program för att skapa HTML-färger
iso2dos DOS OS/2 Linux Konverterar text mellan iso 8859-1 och DOS-teckentabell 437
Indigo 0.01 DOS OS/2 Låter dig använda Bluewave som Fidonetpoint
Pager 4.2c2 DOS Paginerar dokumentationsfiler
xDIR 1.40 DOS OS/2 Liten färglagd kataloglistare
nodExtr 1.1 DOS OS/2 Windows 95 Plockar ut information från Fidonetnodlistor
killEof 1.0 DOS OS/2 Windows 95 Tar bort filslutsmarkeringar från textfiler
noDot 1.0 DOS OS/2 Tar bort högbitstecken ur DOS-textfiler
BinkCol 1.03 DOS OS/2 Färginställning för BinkleyTerm 2.60/2.60XE
Azure/NewsPrep 3.0 DOS Postar FidoNews i echomail

Se även program vi har anpassat (portat) till andra plattformar.

Observera: Program märkta Windows 95 fungerar även i Windows 98, ME, NT 4.0, 2000, XP and Vista.

Wrong language? See the help or jump to the English version.


Copyright © 1996-2008 Peter Krefting, såvida inte annat anges. Softwolves Software är ett varumärke hos Peter Krefting.

Peter Krefting / $Date: 2023-12-06 23:10:22 $ / softwolves@softwolves.pp.se