Softwolves Software

Diverse småprogram

från Softwolves Software
[ xDIR | nodExtr | killEof | noDot | BinkCol | Azure/NewsPrep ]
Ladda hem: xDIR, nodExtr, killeof, noDot, BinkCol, Azure/NewsPrep.

xDIR

xDIR är ett litet färglagt katalogvisarprogram, skrivet i Turbo Pascal 6.0, och släppt under GNU General Public License. Du kan hämta hem den senaste versionen, 1.40, här. Filen är ett 123151 byte stort RAR-arkiv, och kommer med förkompilerade DOS- och OS/2-versioner, samt komplett källkod.


nodExtr

nodExtr är ett litet verktygsprogram som tar fram zon-, region- och nätinformation från en Fidonet-nodlista. Du kan hämta hem den senaste versionen, 1.10, här. Filen är ett 35290 byte stort RAR-arkiv, och kommer med förkompilerade DOS-, OS/2- och Windows 95 konsoll-versioner, samt komplett källkod.
nodExtr är freeware.


killEof

killEof är ett litet verktygsprogarm som tar bort EOF (Ctrl-Z)-markeringar ut textfiler. Du kan hämta hem den senaste versionen, 1.0, här. Filen är ett 40572 byte stort RAR-arkiv, och kommer med förkompilerade DOS-, OS/2- och Windows 95 konsoll-versioner, samt komplett källkod.
killEof är freeware.


noDot

noDot är ett litet verktygsprogram som tar bort tecken som inte finns i ASCII-uppsättningen ur textfiler. Tecknen ändras till sina närmsta ASCII-motsvarigheter. noDot hanterar textfiler skrivna i PC-teckenuppsättning 437. Du kan hämta hem den senaste verionen, 1.0, här. Filen är ett 36488 byte stort RAR-arkiv, och kommer med förkompilerade DOS- och OS/2-versioner, samt komplett källkod.
noDot är freeware.


BinkCol

BinkCol är ett färgkonfigurationsprogram för BinkleyTerm version 2.60 och 2.60XE. Programmet gör det möjligt att konfigurera färgen utan att behöva räkna ut de decimala färkoderna, utan ger istället en interaktiv inställningsskärm där du direkt kan se hur den konfiguration kommer att se ut. Du kan hämta hem den senaste versionen, 1.03, här. Filen är ett 63360 byte stort RAR-arkiv, och kommer med förkompilerade DOS- och OS/2-versioner, samt komplett källkod.
BinkCol är freeware.


Azure/NewsPrep

Det här programmet används för att posta FidoNews-utgåvor i echomail. Det tar en FidoNewsutgåva (uppackad) och omvandlar den till en PKT-fil som du kan tossa till din meddelandebas. Du kan hämta hem den senaste versionen här. Filen är ett 43.282 stort RAR-arkiv, och kommer med en förkompilerad DOS-version, samt komplett källkod.
Azure/NewsPrep är släppt under GNU General Public License.För programmen bastext, koalatoppm samt artstudiotoppm, gå till min Commodoreverktygssida.


Åter till programvarulistan


Peter Krefting / $Date: 2011-07-13 22:04:23 $ / softwolves@softwolves.pp.se