Softwolves Software

Indigo

från Softwolves Software
Ladda hem nu!

Vad är Indigo?

Indigo är ett program för att låta Blue Wave-användare att använda sin brevläsare som Fidonetpoint. Indigo konverterar inkommande brevpaket till Blue Wave-paket, och Blue Wave-svarspaketen till nya PKT-filer.

Status

Det här programmet är fri programvara; du kan vidaredistribuera det och/eller modifiera det i enlighet med GNU General Public License, såsom den är publicerad av Free Software Foundation; antingen version 2 av licensen, eller någon senare version.

Hämta det!

Den senaste versionen, 0.01, kan laddas hem här. Arkivet innehåller källkod, samt DOS- och OS/2-versioner.Åter till programvarulistan


Peter Krefting / $Date: 2008/07/23 20:16:51 $ / softwolves@softwolves.pp.se