Softwolves Software

Turquoise SuperStat

från Softwolves Software
Ladda hem nu | Projektsida | Källkod

Obs! Den här sidan är gammal, projktet håller på att flyttas till SourceForge

Vad är Turquoise?

Turquoise SuperStat läser innehållet i en Fidonetmeddelandebas i något av de stödda formaten, eller Usenetgrupper i det vanliga "news spool"-formatet, och skapar statistik inom följande områden:

Turquoise SuperStat stöder meddelandebasformaten Squish, *.MSG, FDAPX/w, JAM, MyPoint och tanstaafl, och Usenet-diskussionsgrupper, antingen via det vanliga Usenet news-"spool"-formatet, eller över NNTP.

Status

Detta program är släppt under GNU General Public License (med några mindre tillägg för att länka mot ofri kod). Detta betyder att källkoden inkluderas och kan modifieras för att passa dina krav.

Turquoise SuperStat finns både i versioner som körs från kommandoraden och i grafisk version (med Qt).

Hämta det!

Du kan hämta filerna för Turquoise SuperStat från filarkivet på SourceForge. Utgåvorna är för närvarande endast tillgängliga som källkod i Unixformat och en Windowsbinär med källkod, men det borde även gå att bygga källkoden på OS/2. Även Debianpaket fanns att tillgå, men inte längre på grund av att de berodde på föråldrade bibliotek.
Version 3.0 släpptes 2008-01-21.

Aktuell källkod kan hämtas via GIT från SourceForge eller GitHub.

Eftersom källkodsarkivet importerades från ett tidigare CVS-arkiv saknas det en del information om sammanslagningar av grenar i det. För att rätta till det kan du hämta ”grafts”-filen och spara undan den som .git/info/grafts i din nyklonade katalog.


Skärmbilder

Kommandoradsversionen

Hjälpskärmen:

$ turqstat -?
Turquoise 3.0 - Statistics tool for Fidonet and Usenet message bases
(c) Copyright 1998-2008 Peter Karlsson. GNU GPL 2 licensed.
A Softwolves Software Release in 2008.

Usage: turqstat [options] outputfile areadef(s)

Data selection and display options:
 -a path Base path (see below)  -d days  Days back to count
 -n num  Maximum entries     -r range Date range
 -F file Use template file (default: default.tpl)

Input selection options:
 -s Squish    -j JAM     -p MyPoint*
 -m FTSC *.MSG  -f FDAPX/w*   -U Usenet nntp server**
 -o Opus *.MSG  -t Tanstaafl*  -u Usenet news spool
  * = requires -a parameter     ** = use -a for server

Output selection options (turns off respective list):
 -Q Quoters   -S Subjects  -N Fidonet nets  -H Hour stats
 -W Writers   -P Programs  -T Topdomains*  -D Weekday stats
 -R Receivers  -O Original    * = off for Usenet, on for Fidonet
 -V     No version info  -A Show all numbers in toplists
 -C charset Output charset   -L Use locale's date format

Statistikinsamling, Fidonet:

$ turqstat -j /tmp/report.txt -F /usr/share/turqstat/svenska.tpl /var/spool/ftn/msg/R20_INTR_KOM
Turquoise 3.0 - Statistics tool for Fidonet and Usenet message bases
(c) Copyright 1998-2008 Peter Karlsson. GNU GPL 2 licensed.
A Softwolves Software Release in 2008.

Finished reading /var/spool/ftn/msg/R20_INTR_KOM
Wrote /tmp/report.txt
Turquoise finished.

Usenet:

$ turqstat -U -a news.opera.com -d 31 /tmp/report.txt opera.general
Turquoise 3.0 - Statistics tool for Fidonet and Usenet message bases
(c) Copyright 1998-2008 Peter Karlsson. GNU GPL 2 licensed.
A Softwolves Software Release in 2008.

Finished reading opera.general
Wrote /tmp/report.txt
Turquoise finished.

Grafiska versionen

Huvudskärmen:

[Skärmdump]

Topplista:

[Skärmdump]


Åter till programvarulistan


Peter Krefting / $Date: 2017-10-18 21:55:01 $ / softwolves@softwolves.pp.se