Softwolves Software

Pager

från Softwolves Software
Ladda hem nu!

Vad är Pager?

Detta program paginerar en fil, dvs. den delar filen var 50:e rad ungefär och sätter ett sidhuvud i början av varje sida. Detta gör det enklare att skriva ut filerna, eftersom du enkelt kan se i vilken ordning papperna ska vara.

Status

Det här programmet är fri programvara; du kan vidaredistribuera det och/eller modifiera det i enlighet med GNU General Public License version 2, såsom den är publicerad av Free Software Foundation.

Hämta det!

Du kan ladda hem den senaste versionen (4.2c2) av Pager här. Filen är 69862 byte stor, och är ett RAR-komprimerat arkiv. Denna version släpptes 1999-10-31.Åter till programvarulistan


Peter Krefting / $Date: 2008/07/23 20:16:51 $ / softwolves@softwolves.pp.se