Softwolves Software

RödGrönBlå

från Softwolves Software
Ladda hem nu! | Källkod

[Skärmbild - välj länken för fler]

Vad är RödGrönBlå?

Detta program används för att skapa RGB-färgkoder för HTML-dokument. Du kan välja färgen på flera olika sätt: Du kan ändra den röda, gröna och blå delen av färgen genom att flytta rullningslisterna, eller skriva ett tal i motsvarande inmatningsruta. Du kan ändra nyans-, mättnad- och styrkedelarna av färgen genom att flytta rullningslisterna, eller skriva ett tal i motsvarande inmatningsruta. Du kan välja vilken som helst av de sexton fördefinierade HTML-färgnamnen genom att välja motsvarande radioknapp. HTML-färgkoden visas till höger om färgtestrutan, och kan kopieras till Urklipp genom att klickas på. Och genom att använda HTML-kod-fliken kan du skapa ett komplett BODY-märke med alla färgattribut, vilket lätt kan klippas in i valfritt HTML-redigeringsprogram. Du kan även klistra en färg från Urklipp in i RödGrönBlå, eller ange färgens hexadecimala kod i motsvarande ruta. Om du klickar på knappen 'Avsluta' lämnar du programmet.

RödGrönBlå är ett flerspråkigt program, det detekterar din språkinställning i Windows, och visar sina meddelanden på svenska, tyska eller engelska. Språkvalet kan styras manuellt genom att använda kommandoradsparametrar om så önskas.

Programmet kör under Windows 95/98/NT. En äldre version finns för Windows 3.1.

Skärmbilder


Status

Det här programmet är fri programvara; du kan vidaredistribuera det och/eller modifiera det i enlighet med GNU General Public License, såsom den är publicerad av Free Software Foundation version 2.

Hämta det!

Den senaste versionen av RödGrönBlå är 1.1.1, släppt 6 maj 2001, och den kan hämtas hem här. Installationsprogrammet är 585 Kbyte stort.

Aktuell källkod kan hämtas via GIT från GitHub.


RödGrönBlå 1.1 är den sista versionen för Windows 3.1, och den kan hämtas hem här. Filen är ett 251 Kbyte stort RAR-arkiv.Åter till programvarulistan


Peter Krefting / $Date: 2017-10-18 21:55:01 $ / softwolves@softwolves.pp.se