Svensk översättning av DPkg 1.6.12

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-06-25 14:54:36

# Swedish translation of dpkg
# By Peter Karlsson <peter@softwolves.pp.se>, 1999-2000.
# Copyright 1999-2000 Software in the Public Interest
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dpkg 1.6.12\n"
"POT-Creation-Date: 2000-05-28 18:56+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-05-16 20:28+0200\n"
"Last-Translator: Peter Karlsson <peter@softwolves.pp.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: lib/compat.c:46
msgid "unable to open tmpfile for vsnprintf"
msgstr "kunde inte skapa temporärfil för vsnprintf"

#: lib/compat.c:48
msgid "unable to rewind at start of vsnprintf"
msgstr "kunde inte gå tillbaka till början av vsnprintf"

#: lib/compat.c:49
msgid "unable to truncate in vsnprintf"
msgstr "kunde inte klippa i vsnprintf"

#: lib/compat.c:51
msgid "write error in vsnprintf"
msgstr "skrivfel i vsnprintf"

#: lib/compat.c:52
msgid "unable to flush in vsnprintf"
msgstr "kunde inte utföra \"flush\" i vsnprintf"

#: lib/compat.c:53
msgid "unable to stat in vsnprintf"
msgstr "kunde inte utföra \"stat\" i vsnprintf"

#: lib/compat.c:54
msgid "unable to rewind in vsnprintf"
msgstr "kunde inte gå tillbaka i vsnprintf"

#: lib/compat.c:62
msgid "read error in vsnprintf truncated"
msgstr "läsfel i vsnprintf klipptes"

#: lib/compat.c:89
#, c-format
msgid "System error no.%d"
msgstr "Systemfel nr %d"

#: lib/compat.c:99
#, c-format
msgid "Signal no.%d"
msgstr "Signal nr. %d"

#: lib/database.c:235
#, c-format
msgid "size %7d occurs %5d times\n"
msgstr "storlek %7d förekommer %5d gånger\n"

#: lib/database.c:236
msgid "failed write during hashreport"
msgstr "misslyckades med att skriva under \"hashreport\""

#: lib/dbmodify.c:57
#, c-format
msgid ""
"updates directory contains file `%.250s' whose name is too long (length=%d, "
"max=%d)"
msgstr ""
"uppdateringskatalogen innehåller filen \"%.250s\" vars namn är för långt "
"(längd=%d, max=%d)"

#: lib/dbmodify.c:61
#, c-format
msgid ""
"updates directory contains files with different length names (both %d and %d)"
msgstr ""
"uppdateringskatalogen innehåller filer med olika långa namn (både %d och %d)"

#: lib/dbmodify.c:75
#, c-format
msgid "cannot scan updates directory `%.255s'"
msgstr "kunde inte genomsöka uppdateringskatalogen \"%.255s\""

#: lib/dbmodify.c:91
#, c-format
msgid "failed to remove incorporated update file %.255s"
msgstr "kunde inte ta bort den hanterade uppdateringsfilen \"%.255s\""

#: lib/dbmodify.c:108
#, c-format
msgid "unable to create %.250s"
msgstr "kunde inte skapa %.250s"

#: lib/dbmodify.c:111
#, c-format
msgid "unable to fill %.250s with padding"
msgstr "kunde inte fylla ut %.250s"

#: lib/dbmodify.c:113
#, c-format
msgid "unable flush %.250s after padding"
msgstr "kunde inte utföra \"flush\" på %.250s efter utfyllnad"

#: lib/dbmodify.c:115
#, c-format
msgid "unable seek to start of %.250s after padding"
msgstr "kunde inte söka till början av %.250s efter utfyllnad"

#: lib/dbmodify.c:143
msgid "requested operation requires superuser privilege"
msgstr "efterfrågad operation kräver superanvändarbehörighet"

#: lib/dbmodify.c:148
msgid "unable to access dpkg status area"
msgstr "kunde inte komma åt dpkgs statusarea"

#: lib/dbmodify.c:150
msgid "operation requires read/write access to dpkg status area"
msgstr "operationen kräver läs-/skrivåtkomst till dpkgs statusarea"

#: lib/dbmodify.c:198
#, c-format
msgid "failed to remove my own update file %.255s"
msgstr "kunde inte ta bort min egen uppdateringsfil %.255s"

#: lib/dbmodify.c:230
#, c-format
msgid "unable to write updated status of `%.250s'"
msgstr "kunde inte skriva uppdaterad status för \"%.250s\""

#: lib/dbmodify.c:232
#, c-format
msgid "unable to flush updated status of `%.250s'"
msgstr "kunde inte utföra \"flush\" på uppdaterad status för \"%.250s\""

#: lib/dbmodify.c:234
#, c-format
msgid "unable to truncate for updated status of `%.250s'"
msgstr "kunde inte klippa för uppdaterad status för \"%.250s\""

#: lib/dbmodify.c:236
#, c-format
msgid "unable to fsync updated status of `%.250s'"
msgstr "kunde inte utföra \"fsync\" på uppdaterad status för \"%.250s\""

#: lib/dbmodify.c:238
#, c-format
msgid "unable to close updated status of `%.250s'"
msgstr "kunde inte stänga uppdaterad status för \"%.250s\""

#: lib/dbmodify.c:241
#, c-format
msgid "unable to install updated status of `%.250s'"
msgstr "kunde inte installera uppdaterad status för \"%.250s\""

#: lib/dump.c:249
#, c-format
msgid "failed to open `%s' for writing %s information"
msgstr "kunde inte öppna \"%s\" för att skriva %s-information"

#: lib/dump.c:252 lib/parse.c:94
msgid "unable to set buffering on status file"
msgstr "kunde inte sätta buffring på statusfil"

#: lib/dump.c:263
#, c-format
msgid "failed to write %s record about `%.50s' to `%.250s'"
msgstr "kunde inte skriva %s-post om \"%.50s\" till \"%.250s\""

#: lib/dump.c:270
#, c-format
msgid "failed to flush %s information to `%.250s'"
msgstr "kunde inte utföra \"flush\" på %s-information till \"%.250s\""

#: lib/dump.c:272
#, c-format
msgid "failed to fsync %s information to `%.250s'"
msgstr "kunde inte utföra \"fsync\" på %s-information till \"%.250s\""

#: lib/dump.c:274
#, c-format
msgid "failed to close `%.250s' after writing %s information"
msgstr "kunde inte stänga \"%.250s\" efter att ha skrivit %s-information"

#: lib/dump.c:278
#, c-format
msgid "failed to link `%.250s' to `%.250s' for backup of %s info"
msgstr ""
"kunde inte länka \"%.250s\" till \"%.250s\" för att säkerhetskopiera "
"%s-information"

#: lib/dump.c:281
#, c-format
msgid "failed to install `%.250s' as `%.250s' containing %s info"
msgstr "kunde inte installera \"%.250\" som \"%.250s\" med %s-information"

#: lib/ehandle.c:80
msgid "out of memory pushing error handler: "
msgstr "minnet slut i felhanteraren: "

#: lib/ehandle.c:95
#, c-format
msgid ""
"%s: error while cleaning up:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"%s: fel vid upprensning:\n"
" %s\n"

#: lib/ehandle.c:110
msgid "dpkg: too many nested errors during error recovery !!\n"
msgstr "dpkg: för många nästlade fel vid feluppstädning !!\n"

#: lib/ehandle.c:183
msgid "out of memory for new cleanup entry with many arguments"
msgstr "minnet slut för ny uppstädningspost med många parametrar"

#: lib/ehandle.c:195
msgid "out of memory for new cleanup entry"
msgstr "minnet slut för ny uppstädningspost"

#: lib/ehandle.c:270
#, c-format
msgid "error writing `%.250s'"
msgstr "fel vid skrivning av \"%.250\""

#: lib/ehandle.c:274
#, c-format
msgid "%s:%d: internal error `%s'\n"
msgstr "%s:%d: internt fel \"%s\"\n"

#: lib/fields.c:41
#, c-format
msgid "%s is missing"
msgstr "%s saknas"

#: lib/fields.c:47
#, c-format
msgid "`%.*s' is not allowed for %s"
msgstr "\"%.*s\" är ej tillåtet för %s"

#: lib/fields.c:52
#, c-format
msgid "junk after %s"
msgstr "skräp efter %s"

#: lib/fields.c:62
#, c-format
msgid "invalid package name (%.250s)"
msgstr "felaktigt paketnamn (%.250s)"

#: lib/fields.c:81
#, c-format
msgid "empty file details field `%s'"
msgstr "tomt filinformationfält \"%s\""

#: lib/fields.c:84
#, c-format
msgid "file details field `%s' not allowed in status file"
msgstr "filinformationsfält \"%s\" ej tillåtet i statusfilen"

#: lib/fields.c:94
#, c-format
msgid "too many values in file details field `%s' (compared to others)"
msgstr "för många värden i fildetaljsfältet \"%s\" (jämfört med andra)"

#: lib/fields.c:107
#, c-format
msgid "too few values in file details field `%s' (compared to others)"
msgstr "för få värden i fildetaljsfältet \"%s\" (jämfört med andra)"

#: lib/fields.c:123
msgid "yes/no in `essential' field"
msgstr "yes/no i \"essential\"-fält"

#: lib/fields.c:156
msgid "value for `status' field not allowed in this context"
msgstr "värde för \"status\"-fältet ej tillåtet i detta sammanhang"

#: lib/fields.c:167
msgid "third (status) word in `status' field"
msgstr "tredje (status)-ordet i \"status\"-fältet"

#: lib/fields.c:178
#, c-format
msgid "error in Version string `%.250s': %.250s"
msgstr "fel i Version-strängen \"%.250s\": %.250s"

#: lib/fields.c:189
msgid "obsolete `Revision' or `Package-Revision' field used"
msgstr "gammalmodigt \"Revision\"- eller \"Package-Revision\"-fält använt"

#: lib/fields.c:207
msgid "value for `config-version' field not allowed in this context"
msgstr "värde för \"config-version\"-fältet ej tillåtet i detta sammanhang"

#: lib/fields.c:211
#, c-format
msgid "error in Config-Version string `%.250s': %.250s"
msgstr "fel i Config-Version-sträng \"%.250s\": %.250s"

#: lib/fields.c:227
#, c-format
msgid "value for `conffiles' has line starting with non-space `%c'"
msgstr ""
"värde för \"conffiles\" innehåller rad som börjar med icke-mellanslag \"%c\""

#: lib/fields.c:233
#, c-format
msgid "value for `conffiles' has malformatted line `%.*s'"
msgstr "värde för \"conffiles\" har fel format på raden \"%.*s\""

#: lib/fields.c:239
msgid "root or null directory is listed as a conffile"
msgstr "rot- eller tom katalog listas som konfigurationsfil"

#: lib/fields.c:282
#, c-format
msgid ""
"`%s' field, missing package name, or garbage where package name expected"
msgstr ""
"\"%s\"-fältet: saknat paketnamn, eller skräptecken där paketnamnet "
"förväntades"

#: lib/fields.c:285
#, c-format
msgid "`%s' field, invalid package name `%.255s': %s"
msgstr "\"%s\"-fältet: felaktigt paketnamn \"%.255s\": %s"

#: lib/fields.c:316
#, c-format
msgid ""
"`%s' field, reference to `%.255s':\n"
" bad version relationship %c%c"
msgstr ""
"\"%s\"-fältet: referens till \"%.255s\":\n"
" felaktigt versionsberoende %c%c"

#: lib/fields.c:322
#, c-format
msgid ""
"`%s' field, reference to `%.255s':\n"
" `%c' is obsolete, use `%c=' or `%c%c' instead"
msgstr ""
"\"%s\"-fältet: referens till \"%.255s\":\n"
" \"%c\" är gammalmodigt, använd \"%c=\" eller \"%c%c\" istället"

#: lib/fields.c:332
#, c-format
msgid ""
"`%s' field, reference to `%.255s':\n"
" implicit exact match on version number, suggest using `=' instead"
msgstr ""
"\"%s\"-fältet: referens till \"%.255s\":\n"
" implicit exakt träff på versionsnummer, använd hellre \"=\""

#: lib/fields.c:339
#, c-format
msgid ""
"`%s' field, reference to `%.255s':\n"
" version value starts with non-alphanumeric, suggest adding a space"
msgstr ""
"\"%s\"-fältet: referens till \"%.255s\":\n"
" versionsvärdet börjar med icke-alfanumeriskt tecken, lägg till ett "
"mellanslag"

#: lib/fields.c:349
#, c-format
msgid "`%s' field, reference to `%.255s': version contains `('"
msgstr "\"%s\"-fältet: referens till \"%.255s\": versionen innehåller \"(\""

#: lib/fields.c:352
#, c-format
msgid "`%s' field, reference to `%.255s': version unterminated"
msgstr "\"%s\"-fältet: referens till \"%.255s\": versionen ej terminerad"

#: lib/fields.c:357
#, c-format
msgid "`%s' field, reference to `%.255s': error in version: %.255s"
msgstr "\"%s\"-fältet: referens till \"%.255s\": fel i version: \"%.255s\""

#: lib/fields.c:366
#, c-format
msgid "`%s' field, syntax error after reference to package `%.255s'"
msgstr "\"%s\"-fältet: syntaktiskt fel efter referens till paket \"%.255s\""

#: lib/fields.c:373
#, c-format
msgid "alternatives (`|') not allowed in %s field"
msgstr "alternativ (\"|\") tillåts inte i %s-fältet"

#: lib/lock.c:47
msgid "unable to unlock dpkg status database"
msgstr "kunde inte låsa upp dpkgs statusdatabas"

#: lib/lock.c:68
msgid "you do not have permission to lock the dpkg status database"
msgstr "du har inte rättigheter att låsa dpkgs statusdatabas"

#: lib/lock.c:69
msgid "unable to open/create status database lockfile"
msgstr "kunde inte öppna/skapa låsfil för statusdatabas"

#: lib/lock.c:78
msgid "status database area is locked by another process"
msgstr "statusdatabasområdet är låst av en annan process"

#: lib/lock.c:79
msgid "unable to lock dpkg status database"
msgstr "kunde inte låsa dpkgs statusdatabas"

#: lib/mlib.c:47
#, c-format
msgid "malloc failed (%ld bytes)"
msgstr "malloc misslyckades (%ld byte)"

#: lib/mlib.c:60
#, c-format
msgid "realloc failed (%ld bytes)"
msgstr "realloc misslyckades (%ld byte)"

#: lib/mlib.c:67
#, c-format
msgid "%s (subprocess): %s\n"
msgstr "%s (underprocess): %s\n"

#: lib/mlib.c:80
msgid "fork failed"
msgstr "förgrening misslyckades"

#: lib/mlib.c:93
#, c-format
msgid "failed to dup for std%s"
msgstr "kunde inte duplicera std%s"

#: lib/mlib.c:94
#, c-format
msgid "failed to dup for fd %d"
msgstr "kunde inte duplicera filhandtag %d"

#: lib/mlib.c:100
msgid "failed to create pipe"
msgstr "kunde inte skapa rör"

#: lib/mlib.c:107
#, c-format
msgid "subprocess %s returned error exit status %d"
msgstr "underprocess %s gav felkod %d"

#: lib/mlib.c:110
#, c-format
msgid "subprocess %s killed by signal (%s)%s"
msgstr "underprocess %s dödad av signal (%s)%s"

#: lib/mlib.c:113
#, c-format
msgid "subprocess %s failed with wait status code %d"
msgstr "underprocess %s misslyckades med statuskod %d"

#: lib/mlib.c:122 main/help.c:364
#, c-format
msgid "wait for %s failed"
msgstr "väntan på %s misslyckades"

#: lib/mlib.c:129
#, c-format
msgid "failed to allocate buffer for copy (%s)"
msgstr "kunde inte allokera buffer för kopia (%s)"

#: lib/mlib.c:130
#, c-format
msgid "failed in copy on write (%s)"
msgstr "kunde inte skriva vid kopiering (%s)"

#: lib/mlib.c:131
#, c-format
msgid "failed in copy on read (%s)"
msgstr "kunde inte läsa vid kopiering (%.250s)"

#: lib/mlib.c:136
msgid "failed to allocate buffer for snprintf 1"
msgstr "kunde inte allokera buffer för snprintf 1"

#: lib/mlib.c:148 lib/mlib.c:160
msgid "failed to allocate buffer for snprintf 2"
msgstr "kunde inte allokera buffer för snprintf 2"

#: lib/mlib.c:165
msgid "failed in copy on read (control)"
msgstr "kunde inte läsa vid kopiering (kontrolldel)"

#: lib/myopt.c:48
#, c-format
msgid "unknown option --%s"
msgstr "okänd flagga --%s"

#: lib/myopt.c:52
#, c-format
msgid "--%s option takes a value"
msgstr "flaggan --%s tar ett värde"

#: lib/myopt.c:57
#, c-format
msgid "--%s option does not take a value"
msgstr "flaggan --%s tar inte ett värde"

#: lib/myopt.c:64
#, c-format
msgid "unknown option -%c"
msgstr "okänd flagga -%c"

#: lib/myopt.c:69
#, c-format
msgid "-%c option takes a value"
msgstr "flaggan -%c tar ett värde"

#: lib/myopt.c:77
#, c-format
msgid "-%c option does not take a value"
msgstr "flaggan -%c tar inte ett värde"

#: lib/parse.c:90
#, c-format
msgid "failed to open package info file `%.255s' for reading"
msgstr "kunde inte öppna paketinformationsfil \"%.255s\" för läsning"

#: lib/parse.c:121
#, c-format
msgid "EOF after field name `%.50s'"
msgstr "Filslut efter fältnamn \"%.50s\""

#: lib/parse.c:124
#, c-format
msgid "newline in field name `%.50s'"
msgstr "nyradstecken i fältnamn \"%.50s\""

#: lib/parse.c:127
#, c-format
msgid "MSDOS EOF (^Z) in field name `%.50s'"
msgstr "MSDOS-filslut (^Z) i fältnamn \"%.50s\""

#: lib/parse.c:130
#, c-format
msgid "field name `%.50s' must be followed by colon"
msgstr "fältnamnet \"%.50s\" måste följas av kolon"

#: lib/parse.c:138
#, c-format
msgid "EOF before value of field `%.50s' (missing final newline)"
msgstr "Filslut före värde på fält \"%.50\" (saknar sista nyradstecknet)"

#: lib/parse.c:142
#, c-format
msgid "MSDOS EOF char in value of field `%.50s' (missing newline?)"
msgstr "MSDOS-filslut före värde på fält \"%.50\" (saknar nyradstecken?)"

#: lib/parse.c:153
#, c-format
msgid "EOF during value of field `%.50s' (missing final newline)"
msgstr "Filslut inuti värde på fält \"%.50\" (saknar sista nyradstecknet)"

#: lib/parse.c:170
#, c-format
msgid "duplicate value for `%s' field"
msgstr "duplicerad värde för \"%s\"-fältet"

#: lib/parse.c:175
#, c-format
msgid "user-defined field name `%s' too short"
msgstr "användardefinierat fältnamn \"%s\" för kort"

#: lib/parse.c:180
#, c-format
msgid "duplicate value for user-defined field `%.50s'"
msgstr "duplicerat värde för användardefinierat fält \"%.50s\""

#: lib/parse.c:193
msgid "several package info entries found, only one allowed"
msgstr "flera paketinformationsposter funna, bara en tillåts"

#: lib/parse.c:221
msgid "Configured-Version for package with inappropriate Status"
msgstr "Configured-Version för paket med opassande Status"

#: lib/parse.c:235
msgid "Package which in state not-installed has conffiles, forgetting them"
msgstr "Paket med status non-installed har konfigurationsfiler, glömmer dem"

#: lib/parse.c:283
#, c-format
msgid "failed to read from `%.255s'"
msgstr "kunde inte läsa från \"%.255s\""

#: lib/parse.c:285
#, c-format
msgid "failed to close after read: `%.255s'"
msgstr "kunde inte stänga efter läsning: \"%.255s\""

#: lib/parse.c:286
#, c-format
msgid "no package information in `%.255s'"
msgstr "ingen paketinformation i \"%.255s\""

#: lib/parsehelp.c:38
#, c-format
msgid "failed to read `%s' at line %d"
msgstr "kunde inte öppna \"%s\" på rad %d"

#: lib/parsehelp.c:39
#, c-format
msgid "%s, in file `%.255s' near line %d"
msgstr "%s: i fil \"%.255s\" nära rad %d"

#: lib/parsehelp.c:40
msgid "warning"
msgstr "varning"

#: lib/parsehelp.c:40
msgid "parse error"
msgstr "tolkningsfel"

#: lib/parsehelp.c:42
#, c-format
msgid " package `%.255s'"
msgstr " paket \"%.255s\""

#: lib/parsehelp.c:53
msgid "failed to write parsing warning"
msgstr "kunde inte skriva tolkningsvarning"

#: lib/parsehelp.c:114
msgid "may not be empty string"
msgstr "får ej vara tomma strängen"

#: lib/parsehelp.c:115
msgid "must start with an alphanumeric"
msgstr "måste börja med ett alfanumeriskt tecken"

#: lib/parsehelp.c:116
msgid "must be at least two characters"
msgstr "måste vara minst två tecken"

#: lib/parsehelp.c:125
#, c-format
msgid "character `%c' not allowed - only letters, digits and %s allowed"
msgstr "tecknet \"%c\" ej tillåtet - endast tecken, siffror och %s tillåts"

#: lib/parsehelp.c:180
msgid "<none>"
msgstr "<ingen>"

#: lib/parsehelp.c:194
msgid "version string is empty"
msgstr "versionssträng ej tom"

#: lib/parsehelp.c:199
msgid "epoch in version is not number"
msgstr "epoch i versionen är inte ett tal"

#: lib/parsehelp.c:200
msgid "nothing after colon in version number"
msgstr "ingenting efter kolon i versionsnumret"

#: lib/parsehelp.c:221
#, c-format
msgid "missing %s"
msgstr "saknat %s"

#: lib/parsehelp.c:225
#, c-format
msgid "empty value for %s"
msgstr "tomt värde för %s"

#: lib/showcright.c:31
msgid "cannot open GPL file "
msgstr "kunde inte öppna GPL-fil "

#: lib/showcright.c:32
msgid "showcopyright"
msgstr "showcopyright"

#: lib/varbuf.c:77
msgid "failed to realloc for variable buffer"
msgstr "misslyckades med att utföra \"realloc\" för variabelbuffert"

#: main/archives.c:101
msgid "process_archive ... already disappeared !"
msgstr "process_archive ... har redan försvunnit !"

#: main/archives.c:127
msgid "error reading from dpkg-deb pipe"
msgstr "fel vid läsning från dpkg-deb-rör"

#: main/archives.c:164
#, c-format
msgid "error setting timestamps of `%.255s'"
msgstr "fel när tidsstämplingarna på \"%.255s\" skulle sättas"

#: main/archives.c:169 main/archives.c:416
#, c-format
msgid "error setting ownership of `%.255s'"
msgstr "fel när ägandeskap för \"%.255\" skulle sättas"

#: main/archives.c:171 main/archives.c:424
#, c-format
msgid "error setting permissions of `%.255s'"
msgstr "fel när behörighet för \"%.255\" skulle sättas"

#: main/archives.c:239
#, c-format
msgid ""
"tarobject ti->Name=`%s' Mode=%lo owner=%u.%u Type=%d(%c) ti->LinkName=`%s' "
"namenode=`%s' flags=%o instead=`%s'"
msgstr ""
"tarobject ti->Name=\"%s\" mode=%lo owner=%u.%u Type=%d(%c) "
"ti->LinkName=\"%s\" namenode=\"%s\" flags=%o instead=\"%s\""

# ??!?!?
#: main/archives.c:252
#, c-format
msgid ""
"trying to overwrite `%.250s', which is the diverted version of "
"`%.250s'%.10s%.100s%.10s"
msgstr ""
"försökte skriva över \"%.250s\", vilket är den omdirigerade varianten av "
"\".250s\"%.10s%.100s%.10s"

#: main/archives.c:256
msgid " (package: "
msgstr " (paket: "

#: main/archives.c:278
#, c-format
msgid "unable to stat `%.255s' (which I was about to install)"
msgstr ""
"kunde inte läsa status för \"%.255s\" (vilket var vad jag just skulle "
"installera)"

#: main/archives.c:286
#, c-format
msgid ""
"unable to clean up mess surrounding `%.255s' before installing another "
"version"
msgstr ""
"kunde inte rensa upp i röran runt \"%.255s\" innan en ny version installeras"

#: main/archives.c:292
#, c-format
msgid "unable to stat restored `%.255s' before installing another version"
msgstr ""
"kunde inte ta status på återställd \"%.255s\" innan en ny version installeras"

#: main/archives.c:324
#, c-format
msgid "archive contained object `%.255s' of unknown type 0x%x"
msgstr "arkivet innehåller objektet \"%.255s\" av okänd typ 0x%x"

#: main/archives.c:355
#, c-format
msgid "Replacing files in old package %s ...\n"
msgstr "Ersätter filer i det gamla paketet %s ...\n"

#: main/archives.c:359
#, c-format
msgid ""
"trying to overwrite directory `%.250s' in package %.250s with nondirectory"
msgstr ""
"försöker skriva över katalog \"%.250s\" i paket %.250s med icke-katalog"

#: main/archives.c:369
#, c-format
msgid "trying to overwrite `%.250s', which is also in package %.250s"
msgstr "försöker skriva över \"%.250s\" som också finns i paketet %.250s"

#: main/archives.c:397
#, c-format
msgid "unable to fdopen for `%.255s'"
msgstr "kunde inte utföra \"fdopen\" för \"%.255s\""

#: main/archives.c:406
#, c-format
msgid "error reading dpkg-deb during `%.255s'"
msgstr "fel vid läsning av dpkg-deb under \"%.255s\""

#: main/archives.c:413
#, c-format
msgid "error writing to `%.255s'"
msgstr "fel vid skrivning till \"%.255s\""

#: main/archives.c:422
#, c-format
msgid "error flushing `%.255s'"
msgstr "fel vid \"flush\" av \"%.255s\""

#: main/archives.c:427
#, c-format
msgid "error closing/writing `%.255s'"
msgstr "fel vid stängning/skrivning \"%.255s\""

#: main/archives.c:432
#, c-format
msgid "error creating pipe `%.255s'"
msgstr "fel vid skapande av rör \"%.255s\""

#: main/archives.c:438
#, c-format
msgid "error creating device `%.255s'"
msgstr "fel vid skapande av enhet \"%.255s\""

#: main/archives.c:447
#, c-format
msgid "error creating hard link `%.255s'"
msgstr "fel vid skapande av hård länk \"%.255s\""

#: main/archives.c:454
#, c-format
msgid "error creating symbolic link `%.255s'"
msgstr "fel vid skapande av symbolisk länk \"%.255s\""

#: main/archives.c:461
#, c-format
msgid "error setting ownership of symlink `%.255s'"
msgstr "fel vid sättande av ägandeskap av symbolisk länk \"%.255s\""

#: main/archives.c:467
#, c-format
msgid "error creating directory `%.255s'"
msgstr "fel vid skapande av katalog \"%.255s\""

#: main/archives.c:502
#, c-format
msgid "unable to move aside `%.255s' to install new version"
msgstr "kunde inte flytta undan \"%.255s\" för att installera ny version"

#: main/archives.c:515
#, c-format
msgid "unable to make backup symlink for `%.255s'"
msgstr "kunde inte säkerhetskopiera symbolisk länk för \"%.255s\""

#: main/archives.c:521
#, c-format
msgid "unable to chown backup symlink for `%.255s'"
msgstr ""
"kunde inte utföra \"chown\" på säkerhetskopierad symbolisk länk för "
"\"%.255s\""

#: main/archives.c:525
#, c-format
msgid "unable to make backup link of `%.255s' before installing new version"
msgstr ""
"kunde inte skapa säkerhetskopierad länk av \"%.255s\" innan den nya "
"versionen installeras"

#: main/archives.c:531
#, c-format
msgid "unable to install new version of `%.255s'"
msgstr "kunde inte installera ny version av \"%.255s\""

#: main/archives.c:545
#, c-format
msgid ""
"dpkg: warning - ignoring dependency problem with removal of %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"dpkg: varning - ignorerar beroendeproblem vid borttagning av %s:\n"
"%s"

#: main/archives.c:552
#, c-format
msgid ""
"dpkg: warning - considering deconfiguration of essential\n"
" package %s, to enable removal of %s.\n"
msgstr ""
"dpkg: varning - funderar på att avkonfigurera det systemkritiska\n"
" paketet %s för att kunna ta bort %s.\n"

#: main/archives.c:556
#, c-format
msgid ""
"dpkg: no, %s is essential, will not deconfigure\n"
" it in order to enable removal of %s.\n"
msgstr ""
"dpkg: nej, %s är systemkritiskt, kommer inte att avkonfigurera\n"
" det för att möjliggöra borttagning av %s.\n"

#: main/archives.c:569
#, c-format
msgid ""
"dpkg: no, cannot remove %s (--auto-deconfigure will help):\n"
"%s"
msgstr ""
"dpkg: nej, kan inte ta bort %s (--auto-deconfigure hjälper):\n"
"%s"

#: main/archives.c:603
#, c-format
msgid "dpkg: considering removing %s in favour of %s ...\n"
msgstr "dpkg: funderar på att ta bort %s till förmån för %s ...\n"

#: main/archives.c:607
#, c-format
msgid "%s is not properly installed - ignoring any dependencies on it.\n"
msgstr "%s är ej korrekt installerat - ignorerar dess beroenden.\n"

#: main/archives.c:634
#, c-format
msgid "dpkg: may have trouble removing %s, as it provides %s ...\n"
msgstr ""
"dpkg: kan ha problem att ta bort %s, eftersom det tillhandahåller %s ...\n"

#: main/archives.c:649
#, c-format
msgid ""
"dpkg: package %s requires reinstallation, but will remove anyway as you "
"request.\n"
msgstr ""
"dpkg: paketet %s måste ominstalleras, men tar bort det ändå enligt ditt "
"önskemål.\n"

#: main/archives.c:652
#, c-format
msgid "dpkg: package %s requires reinstallation, will not remove.\n"
msgstr "dpkg: paketet %s kräver ominstallation, tar inte bort.\n"

#: main/archives.c:665
#, c-format
msgid "dpkg: yes, will remove %s in favour of %s.\n"
msgstr "dpkg: ja, kommer att ta bort %s till förmån för %s.\n"

#: main/archives.c:673
#, c-format
msgid ""
"dpkg: regarding %s containing %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"dpkg: angående %s innehållandes %s:\n"
"%s"

#: main/archives.c:676
#, c-format
msgid "conflicting packages - not installing %.250s"
msgstr "paketkonflikt - installerar inte %.250s"

#: main/archives.c:677
msgid "dpkg: warning - ignoring conflict, may proceed anyway !\n"
msgstr "dpkg: varning - ignorerar konflikt, kan ändå fortsätta !\n"

#: main/archives.c:720
#, c-format
msgid "--%s --recursive needs at least one path argument"
msgstr "--%s --recursive kräver åtminstone ett sökvägsargument"

#: main/archives.c:749
msgid "failed to exec find for --recursive"
msgstr "kunde inte köra \"find\" för --recursive"

#: main/archives.c:753
msgid "failed to fdopen find's pipe"
msgstr "kunde inte utföra \"fdopen\" på finds rör"

#: main/archives.c:760
msgid "error reading find's pipe"
msgstr "kunde inte läsa från finds rör"

#: main/archives.c:761
msgid "error closing find's pipe"
msgstr "fel vid stängning av finds rör"

#: main/archives.c:765
msgid "searched, but found no packages (files matching *.deb)"
msgstr "sökte, men hittade inga paket (filer som matchar *.deb)"

#: main/archives.c:781
#, c-format
msgid "--%s needs at least one package archive file argument"
msgstr "--%s kräver åtminstone ett argument som är en paketfil"

#: main/archives.c:846
#, c-format
msgid "Selecting previously deselected package %s.\n"
msgstr "Väljer tidigare ej valt paket %s.\n"

#: main/archives.c:851
#, c-format
msgid "Skipping deselected package %s.\n"
msgstr "Hoppar över ej valt paket %s.\n"

#: main/archives.c:865
#, c-format
msgid "Version %.250s of %.250s already installed, skipping.\n"
msgstr "Version %.250s av %.250s redan installerat, hoppar över.\n"

#: main/archives.c:877
#, c-format
msgid "%s - warning: downgrading %.250s from %.250s to %.250s.\n"
msgstr "%s - varning: nedgraderar %.250s från %.250s till %.250s.\n"

#: main/archives.c:883
#, c-format
msgid "Will not downgrade %.250s from version %.250s to %.250s, skipping.\n"
msgstr ""
"Kommer inte att nedgradera %.250s från version %.250s till %.250s, hoppar "
"över.\n"

#: main/cleanup.c:84
#, c-format
msgid ""
"unable to remove newly-installed version of `%.250s' to allow reinstallation "
"of backup copy"
msgstr ""
"kunde inte ta bort nyss installerad version av \"%.250s\" för att möjliggöra "
"ominstallation av säkerhetskopia"

#: main/cleanup.c:91
#, c-format
msgid "unable to restore backup version of `%.250s'"
msgstr "kunde inte återställa säkerhetskopierad version av \"%.250s\""

#: main/cleanup.c:97
#, c-format
msgid "unable to remove newly-extracted version of `%.250s'"
msgstr "kunde inte ta bort nyss uppackad version av \"%.250s\""

#: main/configure.c:80
#, c-format
msgid "no package named `%s' is installed, cannot configure"
msgstr "inget paket med namnet \"%s\" är installerat, kan inte konfigurera"

#: main/configure.c:82
#, c-format
msgid "package %.250s is already installed and configured"
msgstr "paketet %.250s är redan installerat och konfigurerat"

#: main/configure.c:84
#, c-format
msgid ""
"package %.250s is not ready for configuration\n"
" cannot configure (current status `%.250s')"
msgstr ""
"paketet %.250s är inte redo för att konfigureras\n"
" kan ej konfigurera (aktuell status är \"%.250s\")"

#: main/configure.c:101
#, c-format
msgid ""
"dpkg: dependency problems prevent configuration of %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"dpkg: beroendeproblem förhindrar konfigurering av %s:\n"
"%s"

#: main/configure.c:104
msgid "dependency problems - leaving unconfigured"
msgstr "beroendeproblem - lämnar okonfigurerad"

#: main/configure.c:108
#, c-format
msgid ""
"dpkg: %s: dependency problems, but configuring anyway as you request:\n"
"%s"
msgstr ""
"dpkg: %s: beroendeproblem, men konfigurerar ändå enligt önskemål:\n"
"%s"

#: main/configure.c:116
msgid ""
"Package is in a very bad inconsistent state - you should\n"
" reinstall it before attempting configuration."
msgstr ""
"Paketet är i ett väldigt dåligt inkonsistent läge - du bör\n"
" ominstallera det innan du försöker konfigurera."

#: main/configure.c:119
#, c-format
msgid "Setting up %s (%s) ...\n"
msgstr "Ställer in %s (%s) ...\n"

#: main/configure.c:167
#, c-format
msgid "unable to stat new dist conffile `%.250s'"
msgstr "kunde inte ta status på ny medsänd konfigurationsfil \"%.250\""

#: main/configure.c:176
#, c-format
msgid "unable to change ownership of new dist conffile `%.250s'"
msgstr "kunde inte ändra ägandeskap på ny medsänd konfigurationsfil \"%.250s\""

#: main/configure.c:179
#, c-format
msgid "unable to set mode of new dist conffile `%.250s'"
msgstr "kunde inte sätta läge på ny medsänd konfigurationsfil \"%.250s\""

#: main/configure.c:182
#, c-format
msgid "unable to stat current installed conffile `%.250s'"
msgstr "kunde inte ta status på nu installerad konfigurationsfil \"%.250\""

#: main/configure.c:191
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Configuration file `%s', does not exist on system.\n"
"Installing new config file as you request.\n"
msgstr ""
"\n"
"Konfigurationsfilen \"%s\" existerar inte på ditt system.\n"
"Installerar ny konfigurationsfil enligt önskemål.\n"

#: main/configure.c:230
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Configuration file `%s'"
msgstr ""
"\n"
"Konfigurationsfil \"%s\""

#: main/configure.c:232
#, c-format
msgid " (actually `%s')"
msgstr " (i verkligheten \"%s\")"

#: main/configure.c:237
msgid ""
"\n"
" ==> File on system created by you or by a script.\n"
" ==> File also in package provided by package maintainer.\n"
msgstr ""
"\n"
" ==> Den fil som nu finns skapades av dig eller ett program.\n"
" ==> Paketansvariges version finns även i paketet du installerar.\n"

#: main/configure.c:244
msgid ""
"\n"
" ==> Modified (by you or by a script) since installation.\n"
msgstr ""
"\n"
" ==> Modifierad (av dig eller ett program) sedan installationen.\n"

#: main/configure.c:245
msgid ""
"\n"
"   Not modified since installation.\n"
msgstr ""
"\n"
"   Ej modifierad sedan installationen.\n"

#: main/configure.c:248
msgid " ==> Package distributor has shipped an updated version.\n"
msgstr " ==> Paketdistributören har uppdaterat konfigurationsfilen.\n"

#: main/configure.c:249
msgid "   Version in package is the same as at last installation.\n"
msgstr "   Versionen i paketet är samma som vid senaste installationen.\n"

#: main/configure.c:255
msgid " ==> Using new file as you requested.\n"
msgstr " ==> Använder ny fil enligt önskemål.\n"

#: main/configure.c:259
msgid " ==> Using current old file as you requested.\n"
msgstr " ==> Använder nuvarande gammal fil enligt önskemål.\n"

#: main/configure.c:266
msgid " ==> Keeping old config file as default.\n"
msgstr " ==> Behåller gammal konfigurationsfil enligt förval.\n"

#: main/configure.c:270
msgid " ==> Using new config file as default.\n"
msgstr " ==> Använder ny konfigurationsfil enligt förval.\n"

#: main/configure.c:276
msgid ""
"  What would you like to do about it ? Your options are:\n"
"  Y or I : install the package maintainer's version\n"
"  N or O : keep your currently-installed version\n"
"   D   : show the differences between the versions\n"
"   Z   : background this process to examine the situation\n"
msgstr ""
"  Vad vill du göra åt det ? Dina möjligheter är:\n"
"  Y eller I: installera paketansvariges version\n"
"  N eller O: behåll din nu installerade version\n"
"   D   : visa skillnaderna mellan versionerna\n"
"   Z   : lägg denna process i bakgrunden för att undersöka situationen\n"

#: main/configure.c:283
msgid " The default action is to keep your current version.\n"
msgstr " Förvald funktion är att behålla din nuvarande version.\n"

#: main/configure.c:285
msgid " The default action is to install the new version.\n"
msgstr " Förvald funktion är att installera den nya versionen.\n"

#: main/configure.c:291
msgid "[default=N]"
msgstr "[förval=N]"

#: main/configure.c:292
msgid "[default=Y]"
msgstr "[förval=Y]"

#: main/configure.c:292
msgid "[no default]"
msgstr "[inget förval]"

#: main/configure.c:295
msgid "error writing to stderr, discovered before conffile prompt"
msgstr ""
"fel vid skrivning till stderr, upptäcktes innan konfigurationsfilfrågan"

#: main/configure.c:302
msgid "read error on stdin at conffile prompt"
msgstr "läsfel på stdin vid konfigurationsfilsfrågan"

#: main/configure.c:303
msgid "EOF on stdin at conffile prompt"
msgstr "Filslut på stdin vid konfigurationsfilsfrågan"

#: main/configure.c:323
#, c-format
msgid "failed to run diff (%.250s)"
msgstr "kunde inte starta diff (%.250s)"

#: main/configure.c:326 main/configure.c:353
msgid "wait for shell failed"
msgstr "kunde inte vänta på skalet"

#: main/configure.c:334
#, c-format
msgid ""
"Your currently installed version of the file is in:\n"
" %s\n"
"The version contained in the new version of the package is in:\n"
" %s\n"
"If you decide to take care of the update yourself, perhaps by editing\n"
" the installed version, you should choose `N' when you return, so that\n"
" I do not mess up your careful work.\n"
msgstr ""
"Din för närvarande installerade version av filen finns i:\n"
" %s\n"
"Versionen som innehåller den nya versionen av paketet finns i:\n"
" %s\n"
"Om du väljer att ta hand om uppdateringen själv, kanske genom att redigera\n"
" den installerade versionen, bör du välja \"N\" när du återvänder, så att\n"
" jag inte förstör ditt omsorgsfulla arbete.\n"

#: main/configure.c:345
msgid "Type `exit' when you're done.\n"
msgstr "Skriv \"exit\" när du är klar.\n"

#: main/configure.c:350
#, c-format
msgid "failed to exec shell (%.250s)"
msgstr "kunde inte starta skalet (%.250s)"

#: main/configure.c:355
msgid "Don't forget to foreground (`fg') this process when you're done !\n"
msgstr ""
"Glöm inte att flytta denna process till förgrunden (\"fg\") när du är klar "
"!\n"

#: main/configure.c:376
#, c-format
msgid "dpkg: %s: warning - failed to remove old backup `%.250s': %s\n"
msgstr ""
"dpkg: %s: varning - misslyckades att ta bort gammal säkerhetskopia "
"\"%.250s\": %s\n"

#: main/configure.c:384
#, c-format
msgid "dpkg: %s: warning - failed to rename `%.250s' to `%.250s': %s\n"
msgstr ""
"dpkg: %s: varning - misslyckades att namnändra \"%.250s\" till \"%.250s\": "
"%s\n"

#: main/configure.c:392
#, c-format
msgid "dpkg: %s: warning - failed to remove `%.250s': %s\n"
msgstr "dpkg: %s: varning - misslyckades att ta bort \"%.250s\": %s\n"

#: main/configure.c:400
#, c-format
msgid "dpkg: %s: warning - failed to remove old distrib version `%.250s': %s\n"
msgstr ""
"dpkg: %s: varning - misslyckades att ta bort tidigare distribuerad version "
"\"%.250s\": %s\n"

#: main/configure.c:405
#, c-format
msgid "dpkg: %s: warning - failed to remove `%.250s' (before overwrite): %s\n"
msgstr ""
"dpkg: %s: varning - misslyckades att ta bort \"%.250s\" (före "
"överskrivning): %s\n"

#: main/configure.c:409
#, c-format
msgid "dpkg: %s: warning - failed to link `%.250s' to `%.250s': %s\n"
msgstr ""
"dpkg: %s: varning - misslyckades att länka \"%.250s\" till \"%.250s\": %s\n"

#: main/configure.c:413
#, c-format
msgid "Installing new version of config file %s ...\n"
msgstr "Installerar ny version av konfigurationsfilen %s ...\n"

#: main/configure.c:417
#, c-format
msgid "unable to install `%.250s' as `%.250s'"
msgstr "kunde inte installera \"%.250s\" som \"%.250s\""

#: main/configure.c:473
#, c-format
msgid ""
"dpkg: %s: warning - unable to stat config file `%s'\n"
" (= `%s'): %s\n"
msgstr ""
"dpkg: %s: varning - kunde inte ta status på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
" (= \"%s\"): %s\n"

#: main/configure.c:484
#, c-format
msgid ""
"dpkg: %s: warning - config file `%s' is a circular link\n"
" (= `%s')\n"
msgstr ""
"dpkg: %s: varning - konfigurationsfilen \"%s\" är en cirkulär länk\n"
" (= \"%s\")\n"

#: main/configure.c:497
#, c-format
msgid ""
"dpkg: %s: warning - unable to readlink conffile `%s'\n"
" (= `%s'): %s\n"
msgstr ""
"dpkg: %s: varning - kunde inte utföra \"readlink\" på konfigurationsfilen "
"\"%s\"\n"
" (= \"%s\"): %s\n"

#: main/configure.c:516
#, c-format
msgid ""
"dpkg: %s: warning - conffile `%.250s' resolves to degenerate filename\n"
" (`%s' is a symlink to `%s')\n"
msgstr ""
"dpkg: %s: varning - konfigurationsfilen \"%.250s\" blir ett degenererat "
"filnamn\n"
" (\"%s\" är en symbolisk länk till \"%s\")\n"

#: main/configure.c:529
#, c-format
msgid ""
"dpkg: %s: warning - conffile `%.250s' is not a plain file or symlink (= "
"`%s')\n"
msgstr ""
"dpkg: %s: varning - konfigurationfilen \"%.250s\" är inte en vanlig fil "
"eller symbolisk länk (= \"%s\")\n"

#: main/configure.c:551
msgid "failed to exec md5sum"
msgstr "kunde inte starta md5sum"

#: main/configure.c:556
#, c-format
msgid "unable to fdopen for md5sum of `%.250s'"
msgstr "kunde inte utföra \"fdopen\" för md5sum på \"%.250s\""

#: main/configure.c:564
msgid "error reading pipe from md5sum"
msgstr "fel vid läsning av rör för md5sum"

#: main/configure.c:565
msgid "error closing pipe from md5sum"
msgstr "fel vid stängning av rör för md5sum"

#. file= fdopen(p1[0])
#. m_pipe()
#. fd= open(cdr.buf)
#: main/configure.c:569
#, c-format
msgid "md5sum gave malformatted output `%.250s'"
msgstr "felaktigt formaterad utdata från md5sum \"%.250s\""

#: main/configure.c:573
#, c-format
msgid "dpkg: %s: warning - unable to open conffile %s for hash: %s\n"
msgstr ""
"dpkg: %s: varning - kunde inte öppna konfigurationsfilen %s för hashning: "
"%s\n"

#: main/depcon.c:73
#, c-format
msgid "unable to check for existence of `%.250s'"
msgstr "kunde inte kontrollera om \"%.250s\" existerar"

#: main/depcon.c:132 main/packages.c:386
msgid " depends on "
msgstr " beror på "

#: main/depcon.c:133
msgid " pre-depends on "
msgstr " beror i förväg på "

#: main/depcon.c:134
msgid " recommends "
msgstr " rekommenderar "

#: main/depcon.c:135
msgid " conflicts with "
msgstr " är i konflikt med "

#: main/depcon.c:136
msgid " enhances "
msgstr " förbättrar "

#: main/depcon.c:212
#, c-format
msgid " %.250s is to be removed.\n"
msgstr " %.250s kommer att tas bort.\n"

#: main/depcon.c:215
#, c-format
msgid " %.250s is to be deconfigured.\n"
msgstr " %.250s kommer att avkonfigureras.\n"

#: main/depcon.c:219
#, c-format
msgid " %.250s is to be installed, but is version %.250s.\n"
msgstr " %.250s kommer att installeras, men är version %.250s.\n"

#: main/depcon.c:227
#, c-format
msgid " %.250s is installed, but is version %.250s.\n"
msgstr " %.250s är installerad, men är version %.250s.\n"

#: main/depcon.c:242
#, c-format
msgid " %.250s is unpacked, but has never been configured.\n"
msgstr " %.250s är uppackad, men har aldrig konfigurerats.\n"

#: main/depcon.c:246
#, c-format
msgid " %.250s is unpacked, but is version %.250s.\n"
msgstr " %.250s är uppackad, men är version %.250s.\n"

#: main/depcon.c:252
#, c-format
msgid " %.250s latest configured version is %.250s.\n"
msgstr " senast konfigurerad version av %.250s är %.250s.\n"

#: main/depcon.c:261
#, c-format
msgid " %.250s is %s.\n"
msgstr " %.250s är %s.\n"

#: main/depcon.c:297
#, c-format
msgid " %.250s provides %.250s but is to be removed.\n"
msgstr " %.250s tillhandahåller %.250s men kommer att tas bort.\n"

#: main/depcon.c:301
#, c-format
msgid " %.250s provides %.250s but is to be deconfigured.\n"
msgstr " %.250s tillhandahåller %.250s men kommer att avkonfigureras.\n"

#: main/depcon.c:306
#, c-format
msgid " %.250s provides %.250s but is %s.\n"
msgstr "%.250s tillhandahåller %.250s men men är %s.\n"

#. If the package wasn't installed at all, and we haven't said
#. * yet why this isn't satisfied, we should say so now.
#.
#: main/depcon.c:320
#, c-format
msgid " %.250s is not installed.\n"
msgstr " %.250s är inte installerad.\n"

#: main/depcon.c:351
#, c-format
msgid " %.250s (version %.250s) is to be installed.\n"
msgstr " %.250s (version %.250s) kommer att installeras.\n"

#: main/depcon.c:365
#, c-format
msgid " %.250s (version %.250s) is %s.\n"
msgstr " %.250s (version %.250s) är %s.\n"

#. conflicts and provides the same
#: main/depcon.c:390
#, c-format
msgid " %.250s provides %.250s and is to be installed.\n"
msgstr " %.250s tillhandahåller %.250s och kommer att installeras.\n"

#: main/depcon.c:421
#, c-format
msgid " %.250s provides %.250s and is %s.\n"
msgstr " %.250s tillhandahåller %.250s och är %s.\n"

#: main/enquiry.c:56
msgid "(no description available)"
msgstr "(beskrivning saknas)"

#: main/enquiry.c:92
msgid ""
"Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold\n"
"| Status=Not/Installed/Config-files/Unpacked/Failed-config/Half-installed\n"
"|/ Err?=(none)/Hold/Reinst-required/X=both-problems (Status,Err: "
"uppercase=bad)\n"
msgstr ""
"Önskat=Okänd(U)/Installera(I)/Radera(R)/Rensa(P)/Håll(H)\n"
"| Status=Ej(N)/Installerad(I)/Konf.(C)/Uppackad(U)/Misslyckad(F)/Delvis(H)\n"
"|/ Fel?Inget(=)/Håll(H)/Ominstallera(R)/Båda(X) (Status,Fel: versaler=illa)\n"

#: main/enquiry.c:96
msgid "Name"
msgstr "Namn"

#: main/enquiry.c:96
msgid "Version"
msgstr "Version"

#: dselect/methlist.cc:111 dselect/pkgtop.cc:295 main/enquiry.c:96
msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"

#: main/enquiry.c:152 main/select.c:80
#, c-format
msgid "No packages found matching %s.\n"
msgstr "Inga paket matchar %s.\n"

#: main/enquiry.c:177
msgid ""
"The following packages are in a mess due to serious problems during\n"
"installation. They must be reinstalled for them (and any packages\n"
"that depend on them) to function properly:\n"
msgstr ""
"Följande paket har stora problem på grund av grava problem när de\n"
"installerades. De måste ominstalleras om de (och paket som beror på\n"
"dem) ska fungera korrekt:\n"

#: main/enquiry.c:182
msgid ""
"The following packages have been unpacked but not yet configured.\n"
"They must be configured using dpkg --configure or the configure\n"
"menu option in dselect for them to work:\n"
msgstr ""
"Följande paket har packats upp men inte konfigurerats ännu. De måste\n"
"konfigureras med dpkg --configure eller menyvalet \"configure\" i\n"
"dselect för att de ska fungera:\n"

#: main/enquiry.c:187
msgid ""
"The following packages are only half configured, probably due to problems\n"
"configuring them the first time. The configuration should be retried using\n"
"dpkg --configure <package> or the configure menu option in dselect:\n"
msgstr ""
"Följande paket är bara delvis konfigurerade, troligtvis på grund av problem\n"
"vid deras första konfiguration. Konfigurationen bör försökas igen med\n"
"dpkg --configure <paket> eller menyvalet \"configure\" i dselect:\n"

#: main/enquiry.c:192
msgid ""
"The following packages are only half installed, due to problems during\n"
"installation. The installation can probably be completed by retrying it;\n"
"the packages can be removed using dselect or dpkg --remove:\n"
msgstr ""
"Följande paket är bara delvis konfigurerade, på grund av problem under\n"
"installationen. Installationen kan troligtvis genomföras genom att försöka\n"
"igen. Paketen kan tas bort via dselect eller dpkg --remove:\n"

#: main/enquiry.c:217
msgid "--audit does not take any arguments"
msgstr "--audit tar inget argument"

#: main/enquiry.c:252
msgid "<unknown>"
msgstr "<okänd>"

#: main/enquiry.c:268
msgid "--yet-to-unpack does not take any arguments"
msgstr "--yet-to-unpack tar inget argument"

#: main/enquiry.c:306
#, c-format
msgid " %d in %s: "
msgstr " %d i %s: "

#: main/enquiry.c:321
#, c-format
msgid " %d packages, from the following sections:"
msgstr " %d paket, från följande avdelningar:"

#: main/enquiry.c:341
#, c-format
msgid "diversion by %s"
msgstr "omdirigerat av %s"

#: main/enquiry.c:342
msgid "local diversion"
msgstr "lokal omdirigering"

#: main/enquiry.c:343
msgid "to"
msgstr "till"

#: main/enquiry.c:343
msgid "from"
msgstr "från"

#: main/enquiry.c:376
msgid "--search needs at least one file name pattern argument"
msgstr "--search behöver åtminstone ett filnamnsmönsterargument"

#: main/enquiry.c:404
#, c-format
msgid "dpkg: %s not found.\n"
msgstr "dpkg: %s kunde ej hittas.\n"

#: main/enquiry.c:420 main/packages.c:109
#, c-format
msgid "--%s needs at least one package name argument"
msgstr "--%s behöver åtminstone ett paket som argument"

#: main/enquiry.c:440
#, c-format
msgid "Package `%s' is not installed and no info is available.\n"
msgstr "Paketet \"%s\" är inte installerat och ingen information finns.\n"

#: main/enquiry.c:449
#, c-format
msgid "Package `%s' is not available.\n"
msgstr "Paketet \"%s\" är ej tillgängligt.\n"

#: main/enquiry.c:459
#, c-format
msgid "Package `%s' is not installed.\n"
msgstr "Paketet \"%s\" är ej installerat.\n"

#: main/enquiry.c:468
#, c-format
msgid "Package `%s' does not contain any files (!)\n"
msgstr "Paketet \"%s\" innehåller inga filer (!)\n"

#: main/enquiry.c:474
msgid "locally diverted"
msgstr "lokalt omdirigerad"

#: main/enquiry.c:475
msgid "package diverts others"
msgstr "paketet omdirigerar andra"

#: main/enquiry.c:476
#, c-format
msgid "diverted by %s"
msgstr "omdirigerad av %s"

#: main/enquiry.c:495
msgid ""
"Use dpkg --info (= dpkg-deb --info) to examine archive files,\n"
"and dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) to list their contents."
msgstr ""
"Använd dpkg --info (= dpkg-deb --info) för att undersöka arkivfiler,\n"
"och dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) för att visa innehållet."

#: main/enquiry.c:506
msgid "--assert-* does not take any arguments"
msgstr "--assert-* tar inget argument"

#: main/enquiry.c:521
msgid ""
"Version of dpkg with working epoch support not yet configured.\n"
" Please use `dpkg --configure dpkg', and then try again.\n"
msgstr ""
"Versionen av dpkg med fungerande epochstöd är ännu ej konfigurerad.\n"
" Använd \"dpkg --configure dpkg\" och försök sedan igen.\n"

#: main/enquiry.c:525
msgid "dpkg not recorded as installed, cannot check for epoch support !\n"
msgstr ""
"dpkg finns inte listad som installerad, kan inte kontrollera epochstöd!\n"

#: main/enquiry.c:568
msgid "--predep-package does not take any argument"
msgstr "--predep-package tar inget argument"

#: main/enquiry.c:620
#, c-format
msgid ""
"dpkg: cannot see how to satisfy pre-dependency:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"dpkg: kan inte komma på hur i förväg-beroendet kan tillfredsställas:\n"
" %s\n"

#: main/enquiry.c:621
#, c-format
msgid "cannot satisfy pre-dependencies for %.250s (wanted due to %.250s)"
msgstr ""
"kan inte tillfredsställa i förvägberoende för %.250s (krävs på grund av "
"%.250s)"

#: main/enquiry.c:641
#, c-format
msgid ""
"dpkg: unexpected output from `%s --print-libgcc-file-name':\n"
" `%s'\n"
msgstr ""
"dpkg: oväntad utdata från \"%s --print-libgcc-file-name\":\n"
" \"%s\"\n"

#: main/enquiry.c:644
#, c-format
msgid "compiler libgcc filename not understood: %.250s"
msgstr "kompilatorns libgcc-filnamn förstås ej: %.250s"

#: main/enquiry.c:648
msgid "--print-installation-architecture does not take any argument"
msgstr "--print-installation-architecture tar inget argument"

#: main/enquiry.c:668
msgid "--print-architecture does not take any argument"
msgstr "--print-architecture tar inget argument"

#: main/enquiry.c:674
msgid "failed to fdopen CC pipe"
msgstr "kunde inte utföra \"fdopen\" på CC-rör"

#: main/enquiry.c:693
msgid "error reading from CC pipe"
msgstr "kunde inte läsa från CC-rör"

#: main/enquiry.c:695
msgid "empty output"
msgstr "utdata saknas"

#: main/enquiry.c:697
msgid "no newline"
msgstr "ingen radbrytning"

#: main/enquiry.c:700
msgid "no gcc-lib component"
msgstr "inge gcc-lib-komponent"

#: main/enquiry.c:702
msgid "no hyphen after gcc-lib"
msgstr "inget bindestreck efter gcc-lib"

#: main/enquiry.c:714
#, c-format
msgid "dpkg: warning, architecture `%s' not in remapping table\n"
msgstr "dpkg: varning, arkitekturen \"%s\" finns ej i ommappningstabellen\n"

#: main/enquiry.c:756
msgid "--cmpversions takes three arguments: <version> <relation> <version>"
msgstr "--cmpversions tar tre argument: <version> <relation> <version>"

#: main/enquiry.c:761
msgid "--cmpversions bad relation"
msgstr "--cmpversions: ogiltig relation"

#: main/enquiry.c:766
#, c-format
msgid "version a has bad syntax: %s\n"
msgstr "version a har felaktig syntax: %s\n"

#: main/enquiry.c:776
#, c-format
msgid "version b has bad syntax: %s\n"
msgstr "version b har felaktig syntax: %s\n"

#: main/errors.c:56
#, c-format
msgid ""
"%s: error processing %s (--%s):\n"
" %s\n"
msgstr ""
"%s: fel vid hantering av %s (--%s):\n"
" %s\n"

#: main/errors.c:60
msgid ""
"dpkg: failed to allocate memory for new entry in list of failed packages."
msgstr ""
"dpkg: misslyckades att allokera minne för ny post i listan över misslyckade "
"paket."

#: main/errors.c:70
msgid "dpkg: too many errors, stopping\n"
msgstr "dpkg: för många fel, avbryter\n"

#: main/errors.c:76
msgid "Errors were encountered while processing:\n"
msgstr "Fel uppstod vid hantering:\n"

#: main/errors.c:83
msgid "Processing was halted because there were too many errors.\n"
msgstr "Hanteringen avbröts då för många fel uppstod.\n"

#: main/errors.c:91
#, c-format
msgid "Package %s was on hold, processing it anyway as you request\n"
msgstr "Paketet %s skulle kvarhållas, men hanteras ändå enligt önskemål\n"

#: main/errors.c:95
#, c-format
msgid ""
"Package %s is on hold, not touching it. Use --force-hold to override.\n"
msgstr "Paketet %s kvarhålles, rör det inte. --force-hold ignorerar.\n"

#: main/errors.c:104
msgid ""
"dpkg - warning, overriding problem because --force enabled:\n"
" "
msgstr ""
"dpkg - varning, ignorerar problem då --force använts:\n"
" "

#: main/filesdb.c:123
#, c-format
msgid "unable to open files list file for package `%.250s'"
msgstr "kunde inte öppna fillistan för paketet \"%.250s\""

#: main/filesdb.c:128
#, c-format
msgid ""
"dpkg: serious warning: files list file for package `%.250s' missing, "
"assuming package has no files currently installed.\n"
msgstr ""
"dpkg: allvarlig varning: fillistfilen för paketet \"%.250s\" saknas, antar "
"att paketet inte har några filer installerade.\n"

#: main/filesdb.c:167
#, c-format
msgid "files list file for package `%.250s' contains empty filename"
msgstr "fillistfilen för paketet \".250s\" innehåller tomt filnamn"

#: main/filesdb.c:178
#, c-format
msgid "error closing files list file for package `%.250s'"
msgstr "fel vid stängning av fillistfilen för paketet \"%.250s\""

#: main/filesdb.c:180
#, c-format
msgid "files list file for package `%.250s' is truncated"
msgstr "fillistfilen för paketet \"%.250s\" är trunkerad"

#: main/filesdb.c:211
msgid "(Reading database ... "
msgstr "(Läser databasen ... "

#: main/filesdb.c:211
msgid "(Scanning database ... "
msgstr "(Söker i databasen ... "

#: main/filesdb.c:219
#, c-format
msgid "%d files and directories currently installed.)\n"
msgstr "%d filer och kataloger installerade.)\n"

#: main/filesdb.c:250
#, c-format
msgid "unable to create updated files list file for package %s"
msgstr "kunde inte skapa uppdaterad fillistfil för paketet %s"

#: main/filesdb.c:260
#, c-format
msgid "failed to write to updated files list file for package %s"
msgstr "kunde inte skriva till uppdaterad fillistfil för paketet %s"

#: main/filesdb.c:262
#, c-format
msgid "failed to flush updated files list file for package %s"
msgstr "kunde inte utföra \"flush\" på uppdaterad fillistfil för paketet %s"

#: main/filesdb.c:264
#, c-format
msgid "failed to sync updated files list file for package %s"
msgstr "kunde inte utföra \"sync\" på uppdaterad fillistfil för paketet %s"

#: main/filesdb.c:267
#, c-format
msgid "failed to close updated files list file for package %s"
msgstr "kunde inte stänga uppdaterad fillistfil för paketet %s"

#: main/filesdb.c:269
#, c-format
msgid "failed to install updated files list file for package %s"
msgstr "kunde inte installera uppdaterad fillistfil för paketet %s"

#: main/filesdb.c:333
msgid "failed to open diversions file"
msgstr "kunde inte öppna omdirigeringsfil"

#: main/filesdb.c:337
msgid "failed to fstat previous diversions file"
msgstr "kunde inte utföra \"fstat\" på tidigare omdirigeringsfil"

#: main/filesdb.c:339
msgid "failed to fstat diversions file"
msgstr "kunde inte utföra \"fstat\" på omdirigeringsfil"

#: main/filesdb.c:359
msgid "fgets gave an empty string from diversions [i]"
msgstr "fgets gav en tom sträng från omdirigeringsfil [i]"

#: main/filesdb.c:360
msgid "diversions file has too-long line or EOF [i]"
msgstr "omdirigeringsfilen har en för lång rad eller filslut [i]"

#: main/filesdb.c:366
msgid "read error in diversions [ii]"
msgstr "läsfel i omdirigeringsfil [ii]"

#: main/filesdb.c:367
msgid "unexpected EOF in diversions [ii]"
msgstr "oväntat filslut i omdirigeringsfil [ii]"

#: main/filesdb.c:370
msgid "fgets gave an empty string from diversions [ii]"
msgstr "fgets gav en tom sträng från omdirigeringsfil [ii]"

#: main/filesdb.c:371 main/filesdb.c:382
msgid "diversions file has too-long line or EOF [ii]"
msgstr "omdirigeringsfilen har en för lång rad eller filslut [ii]"

#: main/filesdb.c:377
msgid "read error in diversions [iii]"
msgstr "läsfel i omdirigeringsfil [iii]"

#: main/filesdb.c:378
msgid "unexpected EOF in diversions [iii]"
msgstr "oväntat filslut i omdirigeringsfil [iii]"

#: main/filesdb.c:381
msgid "fgets gave an empty string from diversions [iii]"
msgstr "fgets gav en tom sträng från omdirigeringsfil [iii]"

#: main/filesdb.c:389
#, c-format
msgid "conflicting diversions involving `%.250s' or `%.250s'"
msgstr "motsägande omdirigeringar av \"%.250s\" eller \"%.250s\""

#: main/filesdb.c:398
msgid "read error in diversions [i]"
msgstr "läsfel i omdirigeringsfil [i]"

#: dselect/pkgdisplay.cc:50 main/help.c:41
msgid "not installed"
msgstr "ej installerat"

#: main/help.c:42
msgid "unpacked but not configured"
msgstr "uppackat, men okonfigurerat"

#: main/help.c:43
msgid "broken due to postinst failure"
msgstr "trasigt p.g.a fel i postinst"

#: dselect/pkgdisplay.cc:53 main/help.c:44
msgid "installed"
msgstr "installerat"

#: main/help.c:45
msgid "broken due to failed removal"
msgstr "trasigt p.g.a misslyckad borttagning"

#: main/help.c:46
msgid "not installed but configs remain"
msgstr "ej installerat, men konfigurationsfiler kvarstår"

#: main/help.c:84
msgid "dpkg - warning: PATH is not set.\n"
msgstr "dpkg - varning: PATH är inte satt.\n"

#: main/help.c:99
#, c-format
msgid "dpkg: `%s' not found on PATH.\n"
msgstr "dpkg: \"%s\" finns ej i PATH.\n"

#: main/help.c:106
#, c-format
msgid ""
"%d expected program(s) not found on PATH.\n"
"NB: root's PATH should usually contain /usr/local/sbin, /usr/sbin and /sbin."
msgstr ""
"%s förväntade program som inte finns i PATH.\n"
"Obs! roots PATH bör vanligtvis innehålla /usr/local/sbin, /usr/sbin och "
"/sbin."

#: main/help.c:176
#, c-format
msgid "failed to chroot to `%.250s'"
msgstr "kunde inte utföra \"chroot\" till \"%.250s\""

#: main/help.c:223
#, c-format
msgid "error un-catching signal %s: %s\n"
msgstr "kunde inte stänga av hantering av signalen %s: %s\n"

#: main/help.c:241
#, c-format
msgid "unable to ignore signal %s before running script"
msgstr "kunde inte ignorera signal %s innan skriptfilen startas"

#: main/help.c:250
#, c-format
msgid "unable to set execute permissions on `%.250s'"
msgstr "kunde inte sätta exekveringsbehörighet på \"%.250s\""

#: main/help.c:274
#, c-format
msgid "unable to stat installed %s script `%.250s'"
msgstr "kunde inte ta status på installerad %s-skriptfil \"%.250s\""

#: main/help.c:281 main/help.c:360 main/help.c:400
#, c-format
msgid "unable to execute %s"
msgstr "kunde inte exekvera %s"

#: main/help.c:311
#, c-format
msgid "unable to stat new %s script `%.250s'"
msgstr "kunde inte ta status på ny %s-skriptfil \"%.250s\""

#: main/help.c:318
#, c-format
msgid "unable to execute new %s"
msgstr "kunde inte exekvera ny %s"

#: main/help.c:344
#, c-format
msgid "old %s script"
msgstr "gammal %s-skriptfil"

#: main/help.c:352
#, c-format
msgid "dpkg: warning - unable to stat %s `%.250s': %s\n"
msgstr "dpkg: varning - kunde inte ta status på %s \"%.250s\": %s\n"

#: main/help.c:368
#, c-format
msgid "dpkg: warning - %s returned error exit status %d\n"
msgstr "dpkg: varning - %s returnerade felstatus %d\n"

#: main/help.c:371
#, c-format
msgid "dpkg: warning - %s killed by signal (%s)%s\n"
msgstr "dpkg: varning - %s dödades av signal (%s)%s\n"

#: main/help.c:374
#, c-format
msgid "%s failed with unknown wait status code %d"
msgstr "%s misslyckades med okänd väntestatuskod %d"

#: main/help.c:378
msgid "dpkg - trying script from the new package instead ...\n"
msgstr "dpkg - försöker skriptfil från det nya paketet istället ...\n"

#: main/help.c:385
#, c-format
msgid "new %s script"
msgstr "ny %s-skriptfil"

#: main/help.c:389
msgid "there is no script in the new version of the package - giving up"
msgstr "det finns ingen skriptfil i den nya versionen av paketet - ger upp"

#: main/help.c:391
#, c-format
msgid "unable to stat %s `%.250s'"
msgstr "kunde inte ta status på %s \"%.250s\""

#: main/help.c:405
msgid "dpkg: ... it looks like that went OK.\n"
msgstr "dpkg: ... det verkar ha fungerat.\n"

#. Huh ?
#: main/help.c:500
#, c-format
msgid "failed to rmdir/unlink `%.255s'"
msgstr "kunde inte ta bort fil eller katalog \"%.255s\""

#: dpkg-deb/info.c:52 main/help.c:504
msgid "failed to exec rm for cleanup"
msgstr "kunde inte utföra rm för upprensning"

#: dpkg-deb/main.c:44 main/main.c:44
msgid "Debian GNU/Linux `"
msgstr "Debian GNU/Linux \""

#: main/main.c:46
msgid "' package management program version "
msgstr "\" pakethanteringsprogram version "

#: main/main.c:48
msgid ""
"This is free software; see the GNU General Public Licence version 2 or\n"
"later for copying conditions. There is NO warranty.\n"
"See dpkg --licence for copyright and license details.\n"
msgstr ""
"Detta program är fri programvara. Se GNU General Public License version 2\n"
"eller senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN garanti.\n"
"Se dpkg-deb --license för upphovsrättsliga och licenstekniska detaljer.\n"

#: main/main.c:58
#, c-format
msgid ""
"Usage: \n"
" dpkg -i|--install   <.deb file name> ... | -R|--recursive <dir> ...\n"
" dpkg --unpack     <.deb file name> ... | -R|--recursive <dir> ...\n"
" dpkg -A|--record-avail <.deb file name> ... | -R|--recursive <dir> ...\n"
" dpkg --configure       <package name> ... | -a|--pending\n"
" dpkg -r|--remove | -P|--purge <package name> ... | -a|--pending\n"
" dpkg --get-selections [<pattern> ...]  get list of selections to stdout\n"
" dpkg --set-selections          set package selections from "
"stdin\n"
" dpkg --update-avail <Packages-file>   replace available packages info\n"
" dpkg --merge-avail <Packages-file>    merge with info from file\n"
" dpkg --clear-avail            erase existing available info\n"
" dpkg --forget-old-unavail        forget uninstalled unavailable "
"pkgs\n"
" dpkg -s|--status <package-name> ...   display package status details\n"
" dpkg -p|--print-avail <package-name> ... display available version "
"details\n"
" dpkg -L|--listfiles <package-name> ...  list files `owned' by package(s)\n"
" dpkg -l|--list [<pattern> ...]      list packages concisely\n"
" dpkg -S|--search <pattern> ...      find package(s) owning file(s)\n"
" dpkg -C|--audit             check for broken package(s)\n"
" dpkg --print-architecture        print target architecture (uses "
"GCC)\n"
" dpkg --print-gnu-build-architecture   print GNU version of target arch\n"
" dpkg --print-installation-architecture  print host architecture (for "
"inst'n)\n"
" dpkg --compare-versions <a> <rel> <b>  compare version numbers - see "
"below\n"
" dpkg --help | --version         show this help / version number\n"
" dpkg --force-help | -Dh|--debug=help   help on forcing resp. debugging\n"
" dpkg --licence              print copyright licensing terms\n"
"\n"
"Use dpkg -b|--build|-c|--contents|-e|--control|-I|--info|-f|--field|\n"
" -x|--extract|-X|--vextract|--fsys-tarfile on archives (type %s --help.)\n"
"\n"
"For internal use: dpkg --assert-support-predepends | --predep-package |\n"
" --assert-working-epoch | --assert-long-filenames | --assert-multi-conrep\n"
"\n"
"Options:\n"
" --admindir=<directory>   Use <directory> instead of %s\n"
" --root=<directory>     Install on alternative system rooted elsewhere\n"
" --instdir=<directory>   Change inst'n root without changing admin dir\n"
" -O|--selected-only     Skip packages not selected for install/upgrade\n"
" -E|--skip-same-version   Skip packages whose same version is installed\n"
" -G|--refuse-downgrade   Skip packages with earlier version than "
"installed\n"
" -B|--auto-deconfigure   Install even if it would break some other "
"package\n"
" --largemem | --smallmem  Optimise for large (>4Mb) or small (<4Mb) RAM "
"use\n"
" --no-act          Just say what we would do - don't do it\n"
" -D|--debug=<octal>     Enable debugging - see -Dhelp or --debug=help\n"
" --ignore-depends=<package>,... Ignore dependencies involving <package>\n"
" --force-...          Override problems - see --force-help\n"
" --no-force-...|--refuse-...  Stop when problems encountered\n"
" dpkg --abort-after <n>   abort after encountering <n> errors\n"
"\n"
"Comparison operators for --compare-versions are:\n"
" lt le eq ne ge gt    (treat no version as earlier than any version);\n"
" lt-nl le-nl ge-nl gt-nl (treat no version as later than any version);\n"
" < << <= = >= >> >    (only for compatibility with control file syntax).\n"
"\n"
"Use `dselect' for user-friendly package management.\n"
msgstr ""
"Användning: \n"
" dpkg -i|--install   <.deb-filnamn> ... | -R|--recursive <kat> ...\n"
" dpkg --unpack     <.deb-filnamn> ... | -R|--recursive <kat> ...\n"
" dpkg -A|--record-avail <.deb-filnamn> ... | -R|--recursive <kat> ...\n"
" dpkg --configure       <paketnamn> ... | -a|--pending\n"
" dpkg -r|--remove | -P|--purge <paketnamn> ... | -a|--pending\n"
" dpkg --get-selections [<mönster> ...]  sänd lista över val till standard "
"ut\n"
" dpkg --set-selections          sätt paketval från standard in\n"
" dpkg --update-avail <Packages-fil>    ersätt existerande paketinfo\n"
" dpkg --merge-avail <Packages-fil>    slå ihop med info från fil\n"
" dpkg --clear-avail            ta bort tillgänglig info\n"
" dpkg --forget-old-unavail        glöm oinstallerade otillgängliga "
"pkt\n"
" dpkg -s|--status <paketnamn> ...     visa detaljer om paketstatus\n"
" dpkg -p|--print-avail <paketnamn> ...  visa detaljer om tillgänglig "
"version\n"
" dpkg -L|--listfiles <paketnamn> ...   visa filer \"ägda\" av paket\n"
" dpkg -l|--list [<mönster> ...]      visa sammanfattande paketlista\n"
" dpkg -S|--search <mönster> ...      sök paket som äger fil(er)\n"
" dpkg -C|--audit             sök trasiga paket\n"
" dpkg --print-architecture        visa målarkitektur (använder "
"GCC)\n"
" dpkg --print-gnu-build-architecture   visa GNU-version av "
"målarkitektur\n"
" dpkg --print-installation-architecture  visa värdarkitektur (för "
"install.)\n"
" dpkg --compare-versions <a> <rel> <b>  jämför versionsnummer - se nedan\n"
" dpkg --help | --version         visa denna hjälp / "
"versionsnummer\n"
" dpkg --force-help | -Dh|--debug=help   hjälp för tvingande resp. "
"felsökning\n"
" dpkg --licence              visa upphovsrättslicensvillkor\n"
"\n"
"Använd dpkg -b|--build|-c|--contents|-e|--control|-I|--info|-f|--field|\n"
" -x|--extract|-X|--vextract|--fsys-tarfile på arkiv (skriv %s --help.)\n"
"\n"
"För internt bruk: dpkg --assert-support-predepends | --predep-package |\n"
" --assert-working-epoch | --assert-long-filenames | --assert-multi-conrep\n"
"\n"
"Flaggor:\n"
" --admindir=<katalog>    Använd <katalog> i.st.f %s\n"
" --root=<katalog>      Installera på alternativt system med annan rot\n"
" --instdir=<katalog>    Byt installationsrot, men inte admin.-katalog\n"
" -O|--selected-only     Hoppa över paket ej valda för "
"install./uppgrad.\n"
" -E|--skip-same-version   Hoppa över paket med samma version som "
"install.\n"
" -G|--refuse-downgrade   Hoppa över paket med tidigare version än "
"install.\n"
" -B|--auto-deconfigure   Installera även om det förstör andra paket\n"
" --largemem | --smallmem  Optimera för mycket (>4M) eller lite (<4M) "
"minne\n"
" --no-act          Säg bara vad som skulle hända - utför "
"ingenting\n"
" -D|--debug=<oktalt>    Slå på felsökning - se -Dhelp eller "
"--debug=help\n"
" --ignore-depends=<paket>,... Ignorera beroenden angående <paket>\n"
" --force-...         Tvinga utförande - se --force-help\n"
" --no-force-...|--refuse-... Stanna när problem framkommer\n"
" --abort-after <n>      Avbryt efter <n> fel\n"
"\n"
"Jämförelseoperatorer för --compare-versions:\n"
" lt le eq ne ge gt    (saknad version anses lägre än alla andra)\n"
" lt-nl le-nl ge-nl gt-nl (saknad version anses högre än alla andra)\n"
" < << <= = >= >> >    (endast för kompatibilitet med kontrollfilssyntax)\n"
"\n"
"Använd \"dselect\" för användarvänlig pakethantering.\n"

#: main/main.c:118
msgid ""
"Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages [*];\n"
"Use dselect for user-friendly package management;\n"
"Type dpkg -Dhelp for a list of dpkg debug flag values;\n"
"Type dpkg --force-help for a list of forcing options;\n"
"Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;\n"
"Type dpkg --licence for copyright licence and lack of warranty (GNU GPL) "
"[*].\n"
"\n"
"Options marked [*] produce a lot of output - pipe it through `less' or "
"`more' !"
msgstr ""
"Skriv dpkg --help för hjälp om att (av)installera paket [*]\n"
"Använd dselect för användarvänlig pakethantering.\n"
"Skriv dpkg -Dhelp för en lista över värden för dpkgs felsökningsflagga\n"
"Skriv dpkg --force-help för en lista över tvingande flaggor\n"
"Skriv dpkg-deb --help för hjälp om manipulering av *.deb-filer\n"
"Skriv dpkg --license för upphovsrättslig licens och avsaknad av garanti\n"
"           (GNU GPL) [*]\n"
"\n"
"Flaggor markerade med [*] ger mycket utdata - kör genom \"less\" eller "
"\"more\"!"

#: dpkg-deb/main.c:135 main/main.c:179 split/main.c:142
#, c-format
msgid "conflicting actions --%s and --%s"
msgstr "motstridiga val --%s och --%s"

#: main/main.c:188
#, c-format
msgid ""
"%s debugging option, --debug=<octal> or -D<octal>:\n"
"\n"
" number ref. in source  description\n"
"   1  general      Generally helpful progress information\n"
"   2  scripts      Invocation and status of maintainer scripts\n"
"   10  eachfile     Output for each file processed\n"
"  100  eachfiledetail  Lots of output for each file processed\n"
"   20  conff       Output for each configuration file\n"
"  200  conffdetail    Lots of output for each configuration file\n"
"   40  depcon      Dependencies and conflicts\n"
"  400  depcondetail   Lots of dependencies/conflicts output\n"
"  1000  veryverbose    Lots of drivel about eg the dpkg/info directory\n"
"  2000  stupidlyverbose  Insane amounts of drivel\n"
"\n"
"Debugging options are be mixed using bitwise-or.\n"
"Note that the meanings and values are subject to change.\n"
msgstr ""
"%s felsökningsval, --debug=<oktalt> eller -D<oktalt>:\n"
"\n"
" tal  ref. i källkod  beskrivning\n"
"  1  general      Allmänt hjälpfull förloppsinformation\n"
"  2  scripts      Anrop och status för utvecklarskriptfiler\n"
"  10  eachfile     Utdata för varje fil som hanteras\n"
" 100  eachfiledetail  Massvis med utdata för varje fil som hanteras\n"
"  20  conff       Utdata för varje konfigurationsfil\n"
" 200  conffdetail    Massvis med utdata för varje konfigurationsfil\n"
"  40  depcon      Beroenden och konflikter\n"
" 400  depcondetail   Massvis av beroende-/konfliktutdata\n"
" 1000  veryverbose    Massvis av pladder om bl.a dpkg/info-katalogen\n"
" 2000  stupidlyverbose  Knäppa mängder pladder\n"
"\n"
"Felsökningsflaggor kombineras med bitvis eller.\n"
"Notera att betydelser och värden kan ändras.\n"

#: main/main.c:207
msgid "--debug requires an octal argument"
msgstr "--debug behöver ett oktalt argument"

#: main/main.c:231
#, c-format
msgid "null package name in --ignore-depends comma-separated list `%.250s'"
msgstr "tomt paketnamn i --ignore-depends kommaseparerade lista \"%.250s\""

#: main/main.c:237
#, c-format
msgid "--ignore-depends requires a legal package name. `%.250s' is not; %s"
msgstr ""
"--ignore-depends behöver ett giltigt paketnamn. \"%.250s\" är inte det; %s"

#: main/main.c:253
#, c-format
msgid "invalid integer for --%s: `%.250s'"
msgstr "ogiltigt heltal för --%s: \"%.250s\""

#: main/main.c:263
#, c-format
msgid ""
"%s forcing options - control behaviour when problems found:\n"
" warn but continue: --force-<thing>,<thing>,...\n"
" stop with error:  --refuse-<thing>,<thing>,... | --no-force-<thing>,...\n"
" Forcing things:\n"
" auto-select [*]    (De)select packages to install (remove) them\n"
" downgrade [*]     Replace a package with a lower version\n"
" configure-any     Configure any package which may help this one\n"
" hold          Process incidental packages even when on hold\n"
" bad-path        PATH is missing important programs, problems "
"likely\n"
" not-root        Try to (de)install things even when not root\n"
" overwrite[*]      Overwrite a file from one package with another\n"
" overwrite-diverted   Overwrite a diverted file with an undiverted "
"version\n"
" depends-version [!]  Turn dependency version problems into warnings\n"
" depends [!]      Turn all dependency problems into warnings\n"
" confnew [!]      Always use the new config files, don't prompt\n"
" confold [!]      Always use the old config files, don't prompt\n"
" confdef [!]      Use the default option for new config files if one\n"
"             is available, don't prompt. If no default can be "
"found,\n"
"             you will be prompted unless one of the confold or\n"
"             confnew options is also given\n"
" confmiss [!]      Always install missing config files\n"
" conflicts [!]     Allow installation of conflicting packages\n"
" architecture [!]    Process even packages with wrong architecture\n"
" overwrite-dir [!]   Overwrite one package's directory with another's "
"file\n"
" remove-reinstreq [!]  Remove packages which require installation\n"
" remove-essential [!]  Remove an essential package\n"
"\n"
"WARNING - use of options marked [!] can seriously damage your installation.\n"
"Forcing options marked [*] are enabled by default.\n"
msgstr ""
"%s tvingande flaggor - bestämmer vad som händer vid fel:\n"
" varna men fortsätt: --force-<sak>,<sak>,...\n"
" stanna med fel:   --refuse-<sak>,<sak> | --no-force-<sak>,<sak>,...\n"
" Tvinga saker:\n"
" auto-select [*]    (Av)markera paket för att installera (ta bort) dem\n"
" downgrade [*]     Ersätt paket med en lägre version\n"
" configure-any     Konfigurera godtyckligt paket med hjälp av detta\n"
" hold          Hantera förbundna paket även när de skulle hållts\n"
" bad-path        PATH saknar viktiga program, problem troliga\n"
" not-root        Försök (av)installera saker även som icke-root\n"
" overwrite [*]     Skriv över filer från ett paket med ett annat\n"
" overwrite-diverted   Skriv över omdirigerad fil med en ej omdirigerad\n"
" depends-version [!]  Gör beroendeproblem till varningar\n"
" depends [!]      Gör alla beroendeproblem till varningar\n"
" confnew [!]      Använd alltid nya konfigurationsfiler, fråga ej\n"
" confold [!]      Använd alltid gamla konfigurationsfiler, fråga ej\n"
" confdef [!]      Använd förval för nya konfigurationsfiler om "
"sådant\n"
"             finns, fråga ej. Om inget förval finns frågas du "
"om\n"
"             ingen av flaggorna confold eller confnew också har\n"
"             angivits\n"
" confmiss [!]      Installera alltid saknade konfigurationsfiler\n"
" conflicts [!]     Tillåt installation av paket som är i konflikt\n"
" architecture [!]    Hantera även paket med fel arkitektur\n"
" overwrite-dir [!]   Skriv över ett pakets katalog med ett annats fil\n"
" remove-reinstreq [!]  Ta bort paket som kräver installation\n"
" remove-essential [!]  Ta bort ett viktigt paket\n"
"\n"
"VARNING - flaggor markerade [!] kan tillfoga stor skada till din "
"installation\n"
"om de används. Flaggor markerade [*] är förvalda.\n"

#: main/main.c:302
#, c-format
msgid "unknown force/refuse option `%.*s'"
msgstr "okänd flagga för force/refuse: \"%.*s\""

#: main/main.c:381
msgid "failed to exec dpkg-deb"
msgstr "kunde inte exekvera dpkg-deb"

#: dpkg-deb/main.c:155 main/main.c:417 split/main.c:163
msgid "need an action option"
msgstr "du har inte talat om vad som skall utföras"

#: main/packages.c:79
#, c-format
msgid "--%s --pending does not take any non-option arguments"
msgstr "--%s --pending tar inga argument som inte är flaggor"

#: main/packages.c:116
msgid ""
"you must specify packages by their own names, not by quoting the names of "
"the files they come in"
msgstr ""
"du måste ange paket med sina egna namn, inte genom att ange namnen på de "
"filer de kommer i"

#: main/packages.c:150
#, c-format
msgid "Package %s listed more than once, only processing once.\n"
msgstr "Paketet %s är listat mer än en gång, hanterar det bara en gång.\n"

#: main/packages.c:154
#, c-format
msgid ""
"More than one copy of package %s has been unpacked\n"
" in this run ! Only configuring it once.\n"
msgstr ""
"Mer än en kopia av paketet %s har packats upp\n"
" under denna körning! Konfigurerar det bara en gång.\n"

#: main/packages.c:264 main/packages.c:308 main/packages.c:321
msgid " Package "
msgstr " Paket "

#: main/packages.c:267 main/packages.c:311 main/packages.c:324
msgid " which provides "
msgstr " vilket tillhandahåller "

#: main/packages.c:270
msgid " is to be removed.\n"
msgstr " är på väg att tas bort.\n"

#: main/packages.c:282
msgid " Version of "
msgstr " Versionen av "

#: main/packages.c:284
msgid " on system is "
msgstr " på systemet är "

#: main/packages.c:304
#, c-format
msgid "dpkg: also configuring `%s' (required by `%s')\n"
msgstr "dpkg: konfigurerar även \"%s\" (krävs av \"%s\")\n"

#: main/packages.c:314
msgid " is not configured yet.\n"
msgstr " är ännu ej konfigurerat.\n"

#: main/packages.c:327
msgid " is not installed.\n"
msgstr " är ej installerat.\n"

#. Don't print the line about the package to be removed if
#. * that's the only line.
#.
#: main/packages.c:392
msgid "; however:\n"
msgstr ", men:\n"

#: main/processarc.c:102
msgid "cannot access archive"
msgstr "kunde inte komma åt arkivet"

#: main/processarc.c:112
#, c-format
msgid "error ensuring `%.250s' doesn't exist"
msgstr "del då det skulle säkerställas att \"%.250s\" ej existerar"

#: main/processarc.c:117
msgid "failed to exec dpkg-split to see if it's part of a multiparter"
msgstr ""
"kunde inte exekvera dpkg-split för att se om det är en del av ett flerdelat "
"paket"

#: main/processarc.c:120
msgid "wait for dpkg-split failed"
msgstr "kunde inte vänta på dpkg-split"

#: main/processarc.c:126
msgid "reassembled package file"
msgstr "återskapade paketfil"

#: main/processarc.c:141
msgid "unable to get unique filename for control info"
msgstr "kunde inte få ett unikt filnamn för kontrollinformationen"

#: main/processarc.c:163
msgid "failed to exec dpkg-deb to extract control information"
msgstr "kunde inte exekvera dpkg-deb för att extrahera kontrollinformationen"

#: main/processarc.c:179
#, c-format
msgid "Recorded info about %s from %s.\n"
msgstr "Lagrade information om %s från %s.\n"

#: main/processarc.c:188
#, c-format
msgid "package architecture (%s) does not match system (%s)"
msgstr "paketarkitekturen (%s) matchar inte systemets (%s)"

#: main/processarc.c:239
#, c-format
msgid ""
"dpkg: regarding %s containing %s, pre-dependency problem:\n"
"%s"
msgstr ""
"dpkg: angående %s innehållandes %s, problem med för-beroenden:\n"
"%s"

#: main/processarc.c:242
#, c-format
msgid "pre-dependency problem - not installing %.250s"
msgstr "för-beroendeproblem - installerar inte %.250s"

#: main/processarc.c:243
msgid "dpkg: warning - ignoring pre-dependency problem !\n"
msgstr "dpkg: varning - ignorerar för-beroendeproblem!\n"

#: main/processarc.c:257
#, c-format
msgid "Preparing to replace %s %s (using %s) ...\n"
msgstr "Förbereder att ersätta %s %s (med %s) ...\n"

#: main/processarc.c:262
#, c-format
msgid "Unpacking %s (from %s) ...\n"
msgstr "Packar upp %s (från %s) ...\n"

#: main/processarc.c:282
#, c-format
msgid "name of conffile (starting `%.250s') is too long (>%d characters)"
msgstr ""
"namn på konfigurationsfil (som börjar på \"%.250s\") är för lång (>%d tecken)"

#: main/processarc.c:336
#, c-format
msgid "read error in %.250s"
msgstr "läsfel i %.250s"

#. conff= fopen()
#: main/processarc.c:338
#, c-format
msgid "error closing %.250s"
msgstr "fel vid stängning av %.250s"

#: main/processarc.c:340
#, c-format
msgid "error trying to open %.250s"
msgstr "fel vid öppning av %.250s"

#: main/processarc.c:373
#, c-format
msgid "De-configuring %s, so that we can remove %s ...\n"
msgstr "Avkonfigurerar %s så att vi kan ta bort %s ...\n"

#: main/processarc.c:431
#, c-format
msgid "Unpacking replacement %.250s ...\n"
msgstr "Packar upp ersättande %.250s ...\n"

#: main/processarc.c:510
msgid "unable to exec dpkg-deb to get filesystem archive"
msgstr "kunde inte exekvera dpkg-deb för att få filsystemsarkiv"

#: main/processarc.c:518
msgid "unable to fdopen dpkg-deb extract pipe"
msgstr "kunde inte utföra \"fdopen\" på dpkg-debs uppackningsrör"

#: main/processarc.c:524
msgid "error reading dpkg-deb tar output"
msgstr "kunde inte läsa dpkg-debs tar-utdata"

#: main/processarc.c:527
msgid "unexpected EOF in filesystem tarfile - corrupted package archive"
msgstr "oväntad filslut i filsystemets tarfil - korrupt paketarkiv"

#: main/processarc.c:529
msgid "corrupted filesystem tarfile - corrupted package archive"
msgstr "korrupt filsystemstarfil - korrupt paketarkiv"

#: main/processarc.c:625
#, c-format
msgid "dpkg: warning - unable to delete old file `%.250s': %s\n"
msgstr "dpkg: varning - kan inte ta bort gammal fil \"%.250s\": %s\n"

#: main/processarc.c:647 main/processarc.c:882 main/remove.c:287
msgid "cannot read info directory"
msgstr "kunde inte läsa infokatalog"

#: main/processarc.c:660
#, c-format
msgid "old version of package has overly-long info file name starting `%.250s'"
msgstr ""
"gammal version av paketet har för lång informationsfilnamn som börjar på "
"\"%.250s\""

#: main/processarc.c:672
#, c-format
msgid "unable to remove obsolete info file `%.250s'"
msgstr "kunde inte ta bort gammal informationsfil \"%.250\""

#: main/processarc.c:675
#, c-format
msgid "unable to install (supposed) new info file `%.250s'"
msgstr ""
"kunde inte installera (vad som antas vara) ny informationsfil \"%.250s\""

#: main/processarc.c:682
msgid "unable to open temp control directory"
msgstr "kunde inte öppna temporär kontrollkatalog"

#: main/processarc.c:691
#, c-format
msgid "package contains overly-long control info file name (starting `%.50s')"
msgstr ""
"paketet innehåller för långt kontrollinformationsfilnamn (börjar på "
"\"%.50s\")"

#: main/processarc.c:696
#, c-format
msgid "package control info contained directory `%.250s'"
msgstr "paketets kontrollinformation innehåller katalogen \"%.250s\""

#: main/processarc.c:698
#, c-format
msgid "package control info rmdir of `%.250s' didn't say not a dir"
msgstr ""
"\"rmdir\" på paketets kontrollinformation \"%.250\" svarade inte \"ej "
"katalog\""

#: main/processarc.c:704
#, c-format
msgid "dpkg: warning - package %s contained list as info file"
msgstr "dpkg: varning - paketet %s innehåller list som informationsfil"

#: main/processarc.c:711
#, c-format
msgid "unable to install new info file `%.250s' as `%.250s'"
msgstr "kunde inte installera ny informationsfil \"%.250s\" som \"%.250s\""

#: main/processarc.c:862
#, c-format
msgid "(Noting disappearance of %s, which has been completely replaced.)\n"
msgstr "(Noterar att %s försvunnit, vilken helt har ersatts.)\n"

#: main/processarc.c:898
#, c-format
msgid "unable to delete disappearing control info file `%.250s'"
msgstr "kunde inte ta bort försvinnande kontrollfil \"%.250s\""

#: main/remove.c:78
#, c-format
msgid ""
"dpkg - warning: ignoring request to remove %.250s which isn't installed.\n"
msgstr ""
"dpkg - varning: ignorerar förfrågan att ta bort %.250s som inte har "
"installerats.\n"

#: main/remove.c:86
#, c-format
msgid ""
"dpkg - warning: ignoring request to remove %.250s, only the config\n"
" files of which are on the system. Use --purge to remove them too.\n"
msgstr ""
"dpkg - varning: ignorerar förfrågan att ta bort %.250s, enbart\n"
" konfigurationsfiler finns på systemet. Använd --purge för att ta bort dem.\n"

#: main/remove.c:95
msgid "This is an essential package - it should not be removed."
msgstr "Detta är ett viktigt paket - det bör inte tas bort."

#: main/remove.c:121
#, c-format
msgid ""
"dpkg: dependency problems prevent removal of %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"dpkg: beroendeproblem förhindrar borttagning av %s:\n"
"%s"

#: main/remove.c:123
msgid "dependency problems - not removing"
msgstr "beroendeproblem - tar inte bort"

#: main/remove.c:127
#, c-format
msgid ""
"dpkg: %s: dependency problems, but removing anyway as you request:\n"
"%s"
msgstr ""
"dpkg: %s: beroendeproblem, men tar bort ändå enligt önskemål:\n"
"%s"

#: main/remove.c:135
msgid ""
"Package is in a very bad inconsistent state - you should\n"
" reinstall it before attempting a removal."
msgstr ""
"Paketet är i ett väldigt dåligt inkonsistent läge - du bör\n"
" ominstallera det innan du försöker ta bort det."

#: main/remove.c:142
#, c-format
msgid "Would remove or purge %s ...\n"
msgstr "Skulle ta bort eller helt radera %s ...\n"

#: main/remove.c:150
#, c-format
msgid "Removing %s ...\n"
msgstr "Tar bort %s ...\n"

#: main/remove.c:246
#, c-format
msgid ""
"dpkg - warning: while removing %.250s, directory `%.250s' not empty so not "
"removed.\n"
msgstr ""
"dpkg - varning: när %.250s togs bort var inte katalogen \"%.250s\" tom, så "
"den togs inte bort.\n"

#: main/remove.c:252
#, c-format
msgid ""
"dpkg - warning: while removing %.250s, unable to remove directory `%.250s': "
"%s - directory may be a mount point ?\n"
msgstr ""
"dpkg - varning: när %.250s togs bort kunde inte katalogen \"%.250s\" tas "
"bort: %s - katalogen kan vara en monteringspunkt?\n"

#: main/remove.c:259
#, c-format
msgid "cannot remove `%.250s'"
msgstr "kunde inte ta bort \"%.250s\""

#: main/remove.c:277
#, c-format
msgid "cannot remove file `%.250s'"
msgstr "kunde inte ta bort filen \"%.250s\""

#: main/remove.c:308
#, c-format
msgid "unable to delete control info file `%.250s'"
msgstr "kunde inte ta bort kontrollinformationsfil \"%.250s\""

#: main/remove.c:323
#, c-format
msgid "unable to check existence of `%.250s'"
msgstr "kunde inte kontrollera om \"%.250s\" existerar"

#: main/remove.c:338
#, c-format
msgid "Purging configuration files for %s ...\n"
msgstr "Raderar konfigurationsfiler för %s ...\n"

#: main/remove.c:382
#, c-format
msgid "cannot remove old config file `%.250s' (= `%.250s')"
msgstr "kunde inte ta bort gammal konfigurationsfil \"%.250s\" (= \"%.250s\")"

#: main/remove.c:397
#, c-format
msgid "cannot read config file dir `%.250s' (from `%.250s')"
msgstr ""
"kunde inte läsa konfigurationsfilen katalog \"%.250s\" (från \"%.250s\")"

#: main/remove.c:432
#, c-format
msgid "cannot remove old backup config file `%.250s' (of `%.250s')"
msgstr ""
"kunde inte ta bort gammal kopia av konfigurationsfil \"%.250s\" (av "
"\"%.250s\")"

#: main/remove.c:461
msgid "cannot remove old files list"
msgstr "kunde inte ta bort gammal fillista"

#: main/remove.c:467
msgid "can't remove old postrm script"
msgstr "kunde inte ta bort gammal postrm-skriptfil"

#: main/select.c:95
msgid "--set-selections does not take any argument"
msgstr "--set-selection tar inget argument"

#: main/select.c:114
#, c-format
msgid "unexpected eof in package name at line %d"
msgstr "oväntat filslut i paketnamn på rad %d"

#: main/select.c:115
#, c-format
msgid "unexpected end of line in package name at line %d"
msgstr "oväntat radslut i paketnamn på rad %d"

#: main/select.c:119
#, c-format
msgid "unexpected eof after package name at line %d"
msgstr "oväntat filslut efter paketnamn på rad %d"

#: main/select.c:120
#, c-format
msgid "unexpected end of line after package name at line %d"
msgstr "oväntat radslut efter paketnamn på rad %d"

#: main/select.c:129
#, c-format
msgid "unexpected data after package and selection at line %d"
msgstr "oväntad data efter paket och val på rad %d"

#: main/select.c:134
#, c-format
msgid "illegal package name at line %d: %.250s"
msgstr "ogiltigt paketnamn på rad %d: %.250s"

#: main/select.c:136
#, c-format
msgid "unknown wanted status at line %d: %.250s"
msgstr "okänd önskad status på rad %d: %.250s"

#: main/select.c:142
msgid "read error on standard input"
msgstr "läsfel på standard in"

#: main/update.c:44
#, c-format
msgid "--%s takes no arguments"
msgstr "--%s tar inget argument"

#: main/update.c:48
#, c-format
msgid "--%s needs exactly one Packages file argument"
msgstr "--%s behöver exakt ett Packages-fil som argument"

#: main/update.c:57
msgid "unable to access dpkg status area for bulk available update"
msgstr ""
"kunde inte komma åt dpkgs statusområde för sammanslagen uppdatering av "
"tillgängliga paket"

#: main/update.c:59
msgid "bulk available update requires write access to dpkg status area"
msgstr ""
"sammanslagen uppdatering av tillgängliga paket kräver tillgång till dpkgs "
"statusområde"

#: main/update.c:66
#, c-format
msgid "Replacing available packages info, using %s.\n"
msgstr "Ersätter information om tillgängliga paket med %s.\n"

#: main/update.c:69
#, c-format
msgid "Updating available packages info, using %s.\n"
msgstr "Uppdaterar information om tillgängliga paket med %s.\n"

#: main/update.c:93
#, c-format
msgid "Information about %d package(s) was updated.\n"
msgstr "Information om %d paket uppdaterades.\n"

#: main/update.c:101
msgid "--forget-old-unavail takes no arguments"
msgstr "--forget-old-unavail tar inget argument"

#: dpkg-deb/build.c:50
#, c-format
msgid "dpkg-deb - error: %s (`%s') doesn't contain any digits\n"
msgstr "dpkg-deb - fel: %s (\"%s\") innehåller inga siffror\n"

#: dpkg-deb/build.c:72
msgid "--build needs a directory argument"
msgstr "--build behöver ett katalogargument"

#: dpkg-deb/build.c:81
msgid "--build takes at most two arguments"
msgstr "--build tar som mest två argument"

#: dpkg-deb/build.c:85
#, c-format
msgid "unable to check for existence of archive `%.250s'"
msgstr "kunde inte kontrollera om arkivet \"%.250s\" existerar"

#: dpkg-deb/build.c:98
msgid "target is directory - cannot skip control file check"
msgstr ""
"målet är en katalog - kan inte hoppa över kontroll av konfigurationsfiler"

#: dpkg-deb/build.c:99
#, c-format
msgid ""
"dpkg-deb: warning, not checking contents of control area.\n"
"dpkg-deb: building an unknown package in `%s'.\n"
msgstr ""
"dpkg-deb: varning, kontrollerar inte innehållet i kontrollområdet.\n"
"dpkg-deb: bygger ett okänt paket i \"%s\".\n"

#: dpkg-deb/build.c:116
msgid "package name has characters that aren't lowercase alphanums or `-+.'"
msgstr "paketnamnet har tecken som inte är gemena alfanumeriska eller \"-+.\""

#: dpkg-deb/build.c:118
#, c-format
msgid "warning, `%s' contains user-defined Priority value `%s'\n"
msgstr ""
"varning, \"%s\" innehåller användardefinierat värde för Priority \"%s\"\n"

#: dpkg-deb/build.c:123
#, c-format
msgid "warning, `%s' contains user-defined field `%s'\n"
msgstr "varning, \"%s\" innehåller användardefinierat fält \"%s\"\n"

#: dpkg-deb/build.c:129
#, c-format
msgid "%d errors in control file"
msgstr "%d fel i kontrollfilen"

#: dpkg-deb/build.c:140
#, c-format
msgid "dpkg-deb: building package `%s' in `%s'.\n"
msgstr "dpkg-deb: bygger paketet \"%s\" i \"%s\".\n"

#: dpkg-deb/build.c:147
#, c-format
msgid "control directory has bad permissions %03lo (must be >=0755 and <=0775)"
msgstr ""
"kontrollkatalogen har felaktig behörighet %03lo (måste vara >=0755 och "
"<=0775)"

#: dpkg-deb/build.c:158
#, c-format
msgid "maintainer script `%.50s' is not a plain file or symlink"
msgstr ""
"utvecklarskriptfil \"%.50s\" är inte en vanlig fil eller symbolisk länk"

#: dpkg-deb/build.c:160
#, c-format
msgid ""
"maintainer script `%.50s' has bad permissions %03lo (must be >=0555 and "
"<=0775)"
msgstr ""
"utvecklarskriptfil \"%.50s\" har felaktig behörighet %03lo (måste vara "
">=0555 och <=0775)"

#: dpkg-deb/build.c:164
#, c-format
msgid "maintainer script `%.50s' is not stattable"
msgstr "kunde inte ta status på utvecklarskriptfil \"%.50s\""

#: dpkg-deb/build.c:173
msgid "empty string from fgets reading conffiles"
msgstr "tom sträng från fgets när conffiles lästes"

#: dpkg-deb/build.c:175
#, c-format
msgid ""
"warning, conffile name `%.50s...' is too long, or missing final newline\n"
msgstr ""
"varning, konfigurationsfilnamnet \"%.50s...\" är för långt eller saknar "
"nyradstecken på slutet\n"

#: dpkg-deb/build.c:187
#, c-format
msgid "conffile `%.250s' does not appear in package"
msgstr "konfigurationsfilen \"%.250s\" finns inte i paketet"

#: dpkg-deb/build.c:189
#, c-format
msgid "conffile `%.250s' is not stattable"
msgstr "kunde inte ta status på konfigurationsfilen \"%.50s\""

#: dpkg-deb/build.c:191
#, c-format
msgid "warning, conffile `%s' is not a plain file\n"
msgstr "varning, konfigurationsfieln \"%s\" är inte en vanlig fil\n"

#: dpkg-deb/build.c:196
msgid "error reading conffiles file"
msgstr "fel vid läsning av filen conffiles"

#: dpkg-deb/build.c:199
msgid "error opening conffiles file"
msgstr "fel vid öppning av filen conffiles"

#: dpkg-deb/build.c:202
#, c-format
msgid "dpkg-deb: ignoring %d warnings about the control file(s)\n"
msgstr "dpkg-deb: ignorerar %d varningar om kontrollfilerna\n"

#: dpkg-deb/build.c:208
#, c-format
msgid "unable to create `%.255s'"
msgstr "kunde inte skapa \"%.255s\""

#: dpkg-deb/build.c:209
#, c-format
msgid "unable to unbuffer `%.255s'"
msgstr "kunde inte stänga av buffert för \"%.255s\""

#: dpkg-deb/build.c:213 dpkg-deb/build.c:272
#, c-format
msgid "failed to chdir to `%.255s'"
msgstr "kunde inte byta katalog till \"%.255s\""

#: dpkg-deb/build.c:214
msgid "failed to chdir to .../DEBIAN"
msgstr "kunde inte byta katalog till .../DEBIAN"

#: dpkg-deb/build.c:215
msgid "failed to exec tar -cf"
msgstr "kunde inte exekvera tar -cf"

#: dpkg-deb/build.c:218
msgid "failed to make tmpfile (control)"
msgstr "kunde inte skapa temporärfil (kontrolldel)"

#: dpkg-deb/build.c:219
#, c-format
msgid "failed to open tmpfile (control), %s"
msgstr "kunde inte öppna temporärfil (kontrolldel), %s"

#. make sure it's gone, the fd will remain until we close it
#: dpkg-deb/build.c:222
#, c-format
msgid "failed to unlink tmpfile (control), %s"
msgstr "kunde inte ta bort temporärfil (kontrolldel), %s"

#: dpkg-deb/build.c:229
msgid "failed to exec gzip -9c"
msgstr "kunde inte exekvera gzip -9c"

#: dpkg-deb/build.c:234
msgid "failed to fstat tmpfile (control)"
msgstr "kunde inte utföra \"fstat\" mot temporär fil (kontrolldel)"

#: dpkg-deb/build.c:254
msgid "failed to rewind tmpfile (control)"
msgstr "kunde inte utföra \"rewind\" mot temporär fil (kontrolldel)"

#: dpkg-deb/build.c:255
msgid "control"
msgstr "kontrolldel"

#: dpkg-deb/build.c:259
msgid "failed to make tmpfile (data)"
msgstr "kunde inte skapa temporärfil (datadel)"

#: dpkg-deb/build.c:260
#, c-format
msgid "failed to open tmpfile (data), %s"
msgstr "kunde inte öppna temporärfil (datadel)"

#. make sure it's gone, the fd will remain until we close it
#: dpkg-deb/build.c:263
#, c-format
msgid "failed to unlink tmpfile (data), %s"
msgstr "kunde inte ta bort temporärfil (datadel), %s"

#: dpkg-deb/build.c:274
msgid "failed to exec tar --exclude"
msgstr "kunde inte exekvera tar --exclude"

#: dpkg-deb/build.c:284
msgid "no compression copy loop"
msgstr "ingen komprimeringskopieslinga"

#: dpkg-deb/build.c:290
#, c-format
msgid "failed to exec gzip %s from tar --exclude"
msgstr "kunde inte exekvera gzip %s från tar --exclude"

#: dpkg-deb/build.c:305
msgid "failed to rewind tmpfile (data)"
msgstr "kunde inte utföra \"rewind\" mot temporär fil (datadel)"

#: dpkg-deb/build.c:308
msgid "failed to exec cat (data)"
msgstr "kunde inte exekvera cat (datadel)"

#: dpkg-deb/extract.c:48
msgid "failed to exec sh -c mv foo/* &c"
msgstr "kunde inte exekvera sh -c mv foo/* &c"

#: dpkg-deb/extract.c:55
#, c-format
msgid "error reading %s from %.255s"
msgstr "fel vid läsning av %s från %.255s"

#: dpkg-deb/extract.c:57
#, c-format
msgid "unexpected end of file in %s in %.255s"
msgstr "oväntat filslut i %s i %.255s"

#: dpkg-deb/extract.c:68 split/info.c:52
#, c-format
msgid "file `%.250s' is corrupt - %.250s length contains nulls"
msgstr "filen \"%.250s\" är korrupt - %.250s längd innehåller nulltecken"

#: dpkg-deb/extract.c:75 split/info.c:43
#, c-format
msgid "file `%.250s' is corrupt - bad digit (code %d) in %s"
msgstr "filen \"%.250s\" är korrupt - felaktig siffra (kod %d) i %s"

#: dpkg-deb/extract.c:109
#, c-format
msgid "failed to read archive `%.255s'"
msgstr "kunde inte läsa arkivet \"%.255s\""

#: dpkg-deb/extract.c:110
msgid "failed to fstat archive"
msgstr "kunde inte utföra \"fstat\" mot arkivet"

#: dpkg-deb/extract.c:122 split/info.c:94
#, c-format
msgid "file `%.250s' is corrupt - bad magic at end of first header"
msgstr ""
"filen \"%.250s\" är korrupt - fel magisk siffra i slutet av första huvudet"

#: dpkg-deb/extract.c:126
#, c-format
msgid "file `%.250s' is corrupt - negative member length %ld"
msgstr "filen \"%.250s\" är korrupt - negativ medlemslängd %ld"

#: dpkg-deb/extract.c:130
#, c-format
msgid "file `%.250s' is not a debian binary archive (try dpkg-split?)"
msgstr "filen \"%.250s\" är inte ett debianbinärarkiv (försök med dpkg-split?)"

#: dpkg-deb/extract.c:136
msgid "archive has no newlines in header"
msgstr "arkivet har inga nyradstecken i huvudet"

#: dpkg-deb/extract.c:139
msgid "archive has no dot in version number"
msgstr "arkivet har ingen punkt i versionsnumret"

#: dpkg-deb/extract.c:142
#, c-format
msgid "archive version %.250s not understood, get newer dpkg-deb"
msgstr "arkivets versionen %.250s förstods inte, hämta en nyare dpkg-deb"

#: dpkg-deb/extract.c:160
#, c-format
msgid "file `%.250s' contains ununderstood data member %.*s, giving up"
msgstr "filen \"%.250s\" innehåler okänd datadel %.*s, ger upp"

#: dpkg-deb/extract.c:165
#, c-format
msgid "file `%.250s' contains two control members, giving up"
msgstr "filen \"%.250s\" innehåller två kontrolldel, ger upp"

#: dpkg-deb/extract.c:177
#, c-format
msgid ""
" new debian package, version %s.\n"
" size %ld bytes: control archive= %ld bytes.\n"
msgstr ""
" nytt debianpaket, version %s.\n"
" storlek %ld byte: kontrollarkiv= %ld byte.\n"

#: dpkg-deb/extract.c:191
#, c-format
msgid "archive has malformatted ctrl len `%s'"
msgstr "arkivet har felformaterad kontrollängd \"%s\""

#: dpkg-deb/extract.c:194
#, c-format
msgid ""
" old debian package, version %s.\n"
" size %ld bytes: control archive= %ld, main archive= %ld.\n"
msgstr ""
" gammalt debianpaket, version %s.\n"
" storlek %ld byte: kontrollarkiv= %ld, huvudarkiv= %ld.\n"

#: dpkg-deb/extract.c:209
msgid ""
"dpkg-deb: file looks like it might be an archive which has been\n"
"dpkg-deb:  corrupted by being downloaded in ASCII mode\n"
msgstr ""
"dpkg-deb: filen verkar vara ett arkiv som har gått sönder genom\n"
"dpkg-deb:  att ha hämtats i ASCII-läge\n"

#: dpkg-deb/extract.c:214
#, c-format
msgid "`%.255s' is not a debian format archive"
msgstr "\"%.255s\" är inte ett debianarkiv"

#: dpkg-deb/extract.c:219
msgid "fgetpos failed"
msgstr "fgetpos misslyckades"

#: dpkg-deb/extract.c:223
msgid "fsetpos failed"
msgstr "fsetpos misslyckades"

#: dpkg-deb/extract.c:230
msgid "failed to fdopen p1 in paste"
msgstr "kunde inte utföra \"fdopen\" på p1 i \"klistra in\""

#: dpkg-deb/extract.c:232
msgid "failed to write to gzip -dc"
msgstr "kunde inte skriva till gzip -dc"

#: dpkg-deb/extract.c:233
msgid "failed to close gzip -dc"
msgstr "kunde inte stänga gzip -dc"

#: dpkg-deb/extract.c:240
msgid "failed to syscall lseek to files archive portion"
msgstr "kunde inte utföra systemanropet \"lseek\" för filerna i arkivdelen"

#: dpkg-deb/extract.c:248
msgid "failed to fdopen p1 in copy"
msgstr "kunde inte utföra \"fdopen\" på p1 i \"kopiera\""

#: dpkg-deb/extract.c:251
msgid "failed to write to pipe in copy"
msgstr "kunde inte skriva till rör i \"kopiera\""

#: dpkg-deb/extract.c:254
msgid "failed to close pipe in copy"
msgstr "kunde itne stänga rör i \"kopiera\""

#: dpkg-deb/extract.c:267
msgid "failed to exec gzip -dc"
msgstr "kunde inte exekvera gzip -dc"

#: dpkg-deb/extract.c:275
msgid "failed to create directory"
msgstr "kunde inte skapa katalog"

#: dpkg-deb/extract.c:276
msgid "failed to chdir to directory after creating it"
msgstr "kunde inte byta katalog till katalog efter att ha skapat den"

#: dpkg-deb/extract.c:278
msgid "failed to chdir to directory"
msgstr "kunde inte utföra chdir till katalogen"

#: dpkg-deb/extract.c:291
msgid "failed to exec tar"
msgstr "kunde inte exekvera tar"

#: dpkg-deb/extract.c:314 dpkg-deb/extract.c:329 dpkg-deb/info.c:66
#, c-format
msgid "--%s needs a .deb filename argument"
msgstr "--%s behöver ett .deb-filnamn som argument"

#: dpkg-deb/extract.c:317
#, c-format
msgid ""
"--%s needs a target directory.\n"
"Perhaps you should be using dpkg --install ?"
msgstr ""
"--%s behöver en målkatalog.\n"
"Kanske är det dpkg --install du vill använda ?"

#: dpkg-deb/extract.c:320
#, c-format
msgid "--%s takes at most two arguments (.deb and directory)"
msgstr "--%s tar som mest två argument (.deb och katalog)"

#: dpkg-deb/extract.c:331
#, c-format
msgid "--%s takes only one argument (.deb filename)"
msgstr "--%s tar bara ett argument (.deb-filnamn)"

#: dpkg-deb/info.c:47
msgid "failed to chdir to `/' for cleanup"
msgstr "kunde inte byta katalog till \"/\" för upprensning"

#: dpkg-deb/info.c:49
msgid "failed to fork for cleanup"
msgstr "kunde inte förgrena för upprensning"

#: dpkg-deb/info.c:54
msgid "failed to wait for rm cleanup"
msgstr "kunde inte vänta på rm för upprensning"

#: dpkg-deb/info.c:55
#, c-format
msgid "rm cleanup failed, code %d\n"
msgstr "upprensning med rm misslyckades, kod %d\n"

#: dpkg-deb/info.c:68
msgid "failed to make temporary filename"
msgstr "kunde inte skapa temporärt filnamn"

#: dpkg-deb/info.c:72
msgid "failed to exec rm -rf"
msgstr "kunde inte exekvera rm -rf"

#: dpkg-deb/info.c:93
msgid "info_spew"
msgstr "info_spew"

#: dpkg-deb/info.c:95
#, c-format
msgid "dpkg-deb: `%.255s' contains no control component `%.255s'\n"
msgstr "dpkg-deb: \"%.255s\" innehåller ingen kontrollkomponent \"%.255s\"\n"

#: dpkg-deb/info.c:99
#, c-format
msgid "open component `%.255s' (in %.255s) failed in an unexpected way"
msgstr ""
"öppnande av komponenten \"%.255s\" (i %.255s) misslyckades på ett oväntat "
"sätt"

#: dpkg-deb/info.c:103
msgid "at least one requested control component missing"
msgstr "åtminstone en efterfrågad kontrollkomponent saknas"

#: dpkg-deb/info.c:116
#, c-format
msgid "cannot scan directory `%.255s'"
msgstr "kunde inte läsa katalogen \"%.255s\""

#: dpkg-deb/info.c:121
#, c-format
msgid "cannot stat `%.255s' (in `%.255s')"
msgstr "kunde inte ta status på \"%.255s\" (i \"%.255s\")"

#: dpkg-deb/info.c:124
#, c-format
msgid "cannot open `%.255s' (in `%.255s')"
msgstr "kunde inte öppna \"%.255s\" (I \"%.255s\")"

#: dpkg-deb/info.c:138
#, c-format
msgid "failed to read `%.255s' (in `%.255s')"
msgstr "kunde inte läsa \"%.255s\" (i \"%.255s\")"

#: dpkg-deb/info.c:141
#, c-format
msgid " %7ld bytes, %5d lines  %c %-20.127s %.127s\n"
msgstr " %7ld byte, %5d rader  %c %-20.127s %.127s\n"

#: dpkg-deb/info.c:147
#, c-format
msgid "   not a plain file     %.255s\n"
msgstr "   inte en vanlig fil    %.255s\n"

#: dpkg-deb/info.c:152
#, c-format
msgid "failed to read `control' (in `%.255s')"
msgstr "kunde inte läsa \"control\" (i \"%.255s\")"

#: dpkg-deb/info.c:153
msgid "(no `control' file in control archive!)\n"
msgstr "(ingen \"control\"-fil i kontrollarkivet!)\n"

#: dpkg-deb/info.c:173
msgid "could not open the `control' component"
msgstr "kunde inte öppna kontrollkomponenten"

#: dpkg-deb/info.c:203
msgid "failed during read of `control' component"
msgstr "fel vid läsning av kontrollkomponenten"

#: dpkg-deb/info.c:235
msgid "--contents takes exactly one argument"
msgstr "--contents tar endast ett argument"

#: dpkg-deb/main.c:46
msgid "' package archive backend version "
msgstr "\" paketarkiveringsprogram version "

#: dpkg-deb/main.c:48
msgid ""
"Copyright (C) 1994-1996 Ian Jackson. This is free software; see the\n"
"GNU General Public Licence version 2 or later for copying conditions.\n"
"There is NO warranty. See dpkg-deb --licence for details.\n"
msgstr ""
"Copyright 1994-1996 Ian Jackson. Detta program är fri programvara. Se\n"
"GNU General Public License version 2 eller senare för kopieringsvillkor.\n"
"Det finns INGEN garanti. Se dpkg-deb --license för detaljer.\n"

#: dpkg-deb/main.c:55
msgid ""
"Usage: dpkg-deb -b|--build <directory> [<deb>]  Build an archive.\n"
"    dpkg-deb -c|--contents <deb>        List contents.\n"
"    dpkg-deb -I|--info <deb> [<cfile>...]   Show info to stdout.\n"
"    dpkg-deb -f|--field <deb> [<cfield>...]  Show field(s) to stdout.\n"
"    dpkg-deb -e|--control <deb> [<directory>] Extract control info.\n"
"    dpkg-deb -x|--extract <deb> <directory>  Extract files.\n"
"    dpkg-deb -X|--vextract <deb> <directory>  Extract & list files.\n"
"    dpkg-deb --fsys-tarfile <deb>       Output filesystem "
"tarfile.\n"
"    dpkg-deb -h|--help             Display this message.\n"
"    dpkg-deb --version | --licence       Show version/licence.\n"
"<deb> is the filename of a Debian format archive.\n"
"<cfile> is the name of an administrative file component.\n"
"<cfield> is the name of a field in the main `control' file.\n"
"Options: -D for debugging output; --old or --new controls archive format;\n"
"     --nocheck to suppress control file check (build bad package).\n"
"     -z# to set the compression when building\n"
"\n"
"Use `dpkg' to install and remove packages from your system, or\n"
"`dselect' for user-friendly package management. Packages unpacked\n"
"using `dpkg-deb --extract' will be incorrectly installed !\n"
msgstr ""
"Användning:\n"
" dpkg-deb -b|--build <katalog> [<deb>]  Bygg ett arkiv.\n"
" dpkg-deb -c|--contents <deb>       Visa innehåll.\n"
" dpkg-deb -I|--info <deb> [<kfil>...]   Visa info på standard ut.\n"
" dpkg-deb -f|--field <deb> [<kfält>...]  Visa fält på standard ut.\n"
" dpkg-deb -e|--control <deb> [<katalog>] Extrahera kontrollinformation.\n"
" dpkg-deb -x|--extract <deb> <katalog>  Extrahera filer.\n"
" dpkg-deb -X|--vextract <deb> <katalog>  Extrahera och lista filer.\n"
" dpkg-deb --fsys-tarfile <deb>      Skapa filsystemstarfil.\n"
" dpkg-deb -h|--help            Vissa denna hjälpskärm.\n"
" dpkg-deb --version | --licence      Visa version/licens.\n"
"<deb> är filnamnet på ett arkiv i Debianformat.\n"
"<kfil> är namnet på en administrativ filkomponent.\n"
"<kfält> är namnet på ett fält i den huvud-\"control\"-filen.\n"
"Flaggor: -D för felsökningsutdata, --old eller --new anger arkivformat,\n"
"     --nocheck stänger av kontrollfilskontroll (skapar trasiga paket).\n"
"     -z# för att ställa in komprimering vid byggning\n"
"\n"
"Använd \"dpkg\" för att installera och ta bort paket från ditt system, "
"eller\n"
"\"dselect\" för användarvänlig pakethantering. Paket som packats upp med\n"
"\"dpkg-deb --extract\" kommer inte att installeras korrekt !\n"

#: dpkg-deb/main.c:81
msgid ""
"Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;\n"
"Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages."
msgstr ""
"Skriv dpkg-deb --help för hjälp om att hantera *.deb-filer\n"
"Skriv dpkg --help för hjälp om att installera och avinstallera paket."

#: split/info.c:64
#, c-format
msgid "file `%.250s' is corrupt - %.250s missing"
msgstr "filen \"%.250s\" är korrupt - %.250s saknas"

#: split/info.c:67
#, c-format
msgid "file `%.250s' is corrupt - missing newline after %.250s"
msgstr "filen \"%.250s\" är korrupt - nyradstecken saknas efter %.250s"

#: split/info.c:90
msgid "unable to seek back"
msgstr "kunde inte söka tillbaka"

#: split/info.c:104
#, c-format
msgid "file `%.250s' is corrupt - bad padding character (code %d)"
msgstr "filen \"%.250s\" är korrupt - felaktigt utfyllnadstecken (kod %d)"

#: split/info.c:108
#, c-format
msgid "file `%.250s' is corrupt - nulls in info section"
msgstr "filen \"%.250s\" är korrupt - nulltecken i infodelen"

#: split/info.c:115
#, c-format
msgid "file `%.250s' is format version `%.250s' - you need a newer dpkg-split"
msgstr ""
"filen \"%.250s\" är av version \"%.250s\" - du behöver en nyare dpkg-split"

#: split/info.c:123
#, c-format
msgid "file `%.250s' is corrupt - bad MD5 checksum `%.250s'"
msgstr "filen \"%.250s\" är korrupt - felaktig MD5-kontrollsumma \"%.250s\""

#: split/info.c:130
#, c-format
msgid "file `%.250s' is corrupt - no slash between part numbers"
msgstr "filen \"%.250s\" är korrupt - inget snedstreck mellan delnummer"

#: split/info.c:139
#, c-format
msgid "file `%.250s' is corrupt - bad part number"
msgstr "filen \"%.250s\" är korrupt - felaktigt delnummer"

#: split/info.c:144
#, c-format
msgid "file `%.250s' is corrupt - bad magic at end of second header"
msgstr ""
"filen \"%.250s\" är korrupt - felaktig magisk siffra i slutet på andra "
"huvudet"

#: split/info.c:146
#, c-format
msgid "file `%.250s' is corrupt - second member is not data member"
msgstr "filen \"%.250s\" är korrupt - andra medlemmen är inte datadelen"

#: split/info.c:152
#, c-format
msgid "file `%.250s' is corrupt - wrong number of parts for quoted sizes"
msgstr "filen \"%.250s\" är korrupt - fel antal delar för angivna storlekar"

#: split/info.c:156
#, c-format
msgid "file `%.250s' is corrupt - size is wrong for quoted part number"
msgstr "filen \"%.250s\" är korrupt - storleken är fel för angivet delnummer"

#: split/info.c:162
#, c-format
msgid "unable to fstat part file `%.250s'"
msgstr "kunde inte utföra \"fstat\" på delfilen \"%.250s\""

#: split/info.c:168
#, c-format
msgid "file `%.250s' is corrupt - too short"
msgstr "filen \"%.250s\" är korrupt - för kort"

#: split/info.c:180 split/info.c:221
#, c-format
msgid "cannot open archive part file `%.250s'"
msgstr "kunde inte öppna arkivdelen i fil \"%.250s\""

#: split/info.c:182
#, c-format
msgid "file `%.250s' is not an archive part"
msgstr "filen \"%.250s\" är inte en arkivdel"

#: split/info.c:187
#, c-format
msgid ""
"%s:\n"
"  Part format version:      %s\n"
"  Part of package:        %s\n"
"    ... version:        %s\n"
"    ... MD5 checksum:      %s\n"
"    ... length:         %lu bytes\n"
"    ... split every:      %lu bytes\n"
"  Part number:          %d/%d\n"
"  Part length:          %lu bytes\n"
"  Part offset:          %lu bytes\n"
"  Part file size (used portion): %lu bytes\n"
"\n"
msgstr ""
"%s:\n"
"  Formatversion för del:     %s\n"
"  Del av paket:          %s\n"
"    ... version:         %s\n"
"    ... MD5-kontrollsumma:    %s\n"
"    ... längd:          %lu byte\n"
"    ... dela vid:        %lu byte\n"
"  Delnummer:           %d/%d\n"
"  Dellängd:            %lu byte\n"
"  Deloffset:           %lu byte\n"
"  Delfilstorlekt (använd del):  %lu byte\n"
"\n"

#: split/info.c:217
msgid "--info requires one or more part file arguments"
msgstr "--info kräver en eller flera delfilsargument"

#: split/info.c:227
#, c-format
msgid "file `%s' is not an archive part\n"
msgstr "filen \"%s\" är inte en del av ett arkiv\n"

#: split/join.c:48
#, c-format
msgid "unable to open output file `%.250s'"
msgstr "kunde inte öppna utdatafil \"%.250s\""

#: split/join.c:52
#, c-format
msgid "unable to (re)open input part file `%.250s'"
msgstr "kunde inte (åter)öppna indatadelfil \"%.250s\""

#: split/join.c:68
msgid "done\n"
msgstr "klar\n"

#: split/join.c:84
#, c-format
msgid "files `%.250s' and `%.250s' are not parts of the same file"
msgstr "filerna \"%.250s\" och \"%.250s\" är inte delar av samma fil"

#: split/join.c:89
#, c-format
msgid "there are several versions of part %d - at least `%.250s' and `%.250s'"
msgstr ""
"det finns flera versioner av del %d - åtminstone \"%.250s\" och \"%.250s\""

#: split/join.c:102
msgid "--join requires one or more part file arguments"
msgstr "--join kräver en eller flera delfiler som argument"

#: split/join.c:123
#, c-format
msgid "part %d is missing"
msgstr "fel %d saknas"

#: split/main.c:38
msgid "Debian GNU/Linux `dpkg-split' package split/join tool; version "
msgstr ""
"Debian GNU/Linux \"dpkg-split\" verktyg för delning/sammanslagning, version "

#: split/main.c:40
msgid ""
"Copyright (C) 1994-1996 Ian Jackson. This is free software; see the\n"
"GNU General Public Licence version 2 or later for copying conditions.\n"
"There is NO warranty. See dpkg-split --licence for details.\n"
msgstr ""
"Copyright 1994-1996 Ian Jackson. Detta program är fri programvara. Se\n"
"GNU General Public License version 2 eller senare för kopieringsvillkor.\n"
"Det finns INGEN garanti. Se dpkg-split --license för detaljer.\n"

#: split/main.c:47
#, c-format
msgid ""
"Usage: dpkg-split -s|--split <file> [<prefix>]   Split an archive.\n"
"    dpkg-split -j|--join <part> <part> ...   Join parts together.\n"
"    dpkg-split -I|--info <part> ...       Display info about a "
"part.\n"
"    dpkg-split -h|--help|--version|--licence  Show "
"help/version/licence.\n"
"\n"
"    dpkg-split -a|--auto -o <complete> <part>  Auto-accumulate parts.\n"
"    dpkg-split -l|--listq            List unmatched pieces.\n"
"    dpkg-split -d|--discard [<filename> ...]  Discard unmatched "
"pieces.\n"
"\n"
"Options: --depotdir <directory> (default is %s/%s)\n"
"     -S|--partsize <size>  (in Kb, for -s, default is 450)\n"
"     -o|--output <file>   (for -j, default is "
"<package>-<version>.deb)\n"
"     -Q|--npquiet      (be quiet when -a is not a part)\n"
"     --msdos         (generate 8.3 filenames)\n"
"\n"
"Exit status: 0 = OK; 1 = -a is not a part; 2 = trouble!\n"
msgstr ""
"Användning:\n"
" dpkg-split -s|--split <fil> [<prefix>]  Dela ett arkiv.\n"
" dpkg-split -j|--join <del> <del> ...   Slå ihop delar.\n"
" dpkg-split -I|--info <del> ...      Visa information om en del.\n"
" dpkg-split -h|--help|--version|--licence Visa hjälp/version/licens.\n"
"\n"
" dpkg-split -a|--auto -o <komplett> <del> Slå ihop delar automatiskt.\n"
" dpkg-split -l|--listq           Visa omatchade delar.\n"
" dpkg-split -d|--discard [<filnamn> ...]  Släng bort omatchade delar.\n"
"\n"
"Flaggor: --depotdir <katalog>  (förval är %s/%s)\n"
"     -S|--partsize <storlek> (i Kbyte, för -s, förval är 450)\n"
"     -o|--output <fil>    (för -j, förval är "
"<package>-<version>.deb)\n"
"     -Q|--npquiet      (var tyst när -a inte är en del)\n"
"     --msdos         (generera 8.3-filnamn)\n"
"\n"
"Felstatus: 0 = OK, 1 = -a är inte en del, 2 = problem!\n"

#: split/main.c:68
msgid "Type dpkg-split --help for help."
msgstr "Skriv dpkg-split --help för hjälp."

#: split/main.c:78
#, c-format
msgid "error reading %s"
msgstr "fel vid läsning av %s"

#: split/main.c:82
#, c-format
msgid "error reading %.250s"
msgstr "fel vid läsning av %.250s"

#: split/main.c:83
#, c-format
msgid "unexpected end of file in %.250s"
msgstr "oväntat filslut i %.250s"

#: split/main.c:101
msgid "part size is far too large or is not positive"
msgstr "delstorlek är för stor eller ej positiv"

#: split/main.c:105
#, c-format
msgid "part size must be at least %dk (to allow for header)"
msgstr "delstorleken måste vara minst %dk (för att tillåta huvud)"

#: split/queue.c:69
#, c-format
msgid "unable to read depot directory `%.250s'"
msgstr "kunde inte läsa depåkatalog \"%.250s\""

#: split/queue.c:105
msgid "--auto requires the use of the --output option"
msgstr "--auto kräver att --output används"

#: split/queue.c:107
msgid "--auto requires exactly one part file argument"
msgstr "--auto tar exakt ett filargument"

#: split/queue.c:111
#, c-format
msgid "unable to read part file `%.250s'"
msgstr "kunde inte läsa delfil \"%.250s\""

#: split/queue.c:114
#, c-format
msgid "File `%.250s' is not part of a multipart archive.\n"
msgstr "Filen \"%.250s\" är inte del av ett flerdelat arkiv.\n"

#: split/queue.c:141
#, c-format
msgid "unable to reopen part file `%.250s'"
msgstr "kunde inte öppna om delfilen \"%.250s\""

#: split/queue.c:145
#, c-format
msgid "part file `%.250s' has trailing garbage"
msgstr "delfilen \"%.250s\" följs av skräp"

#: split/queue.c:154
#, c-format
msgid "unable to open new depot file `%.250s'"
msgstr "kunde inte öppna ny depåfil \"%.250s\""

#: split/queue.c:158
#, c-format
msgid "unable to rename new depot file `%.250s' to `%.250s'"
msgstr "kunde inte namnändra ny depåfil \"%.250s\" till \"%.250s\""

#: split/queue.c:160
#, c-format
msgid "Part %d of package %s filed (still want "
msgstr "Del %d av paket %s sparad (behöver fortfarande "

#: split/queue.c:164
msgid " and "
msgstr " och "

#: split/queue.c:177
#, c-format
msgid "unable to delete used-up depot file `%.250s'"
msgstr "kunde inte ta bort använd depåfil \"%.250s\""

#: split/queue.c:192
msgid "--listq does not take any arguments"
msgstr "--listq tar inget argument"

#: split/queue.c:195
msgid "Junk files left around in the depot directory:\n"
msgstr "Skräpfiler kvar i depåkatalogen:\n"

#: split/queue.c:200 split/queue.c:224
#, c-format
msgid "unable to stat `%.250s'"
msgstr "kunde inte ta status på \"%.250s\""

#: split/queue.c:203
#, c-format
msgid " %s (%lu bytes)\n"
msgstr " %s (%lu byte)\n"

#: split/queue.c:205
#, c-format
msgid " %s (not a plain file)\n"
msgstr " %s (inte en vanlig fil)\n"

#: split/queue.c:210
msgid "Packages not yet reassembled:\n"
msgstr "Paket ännu ej återskapade:\n"

#: split/queue.c:226
#, c-format
msgid "part file `%.250s' is not a plain file"
msgstr "delfil \"%.250s\" är inte en vanlig fil"

#: split/queue.c:231
#, c-format
msgid "(total %lu bytes)\n"
msgstr "(totalt %lu byte)\n"

#: split/queue.c:254
#, c-format
msgid "unable to discard `%.250s'"
msgstr "kunde inte kasta bort \"%.250s\""

#: split/queue.c:255
#, c-format
msgid "Deleted %s.\n"
msgstr "Tog bort %s.\n"

#: split/split.c:45
msgid "--split needs a source filename argument"
msgstr "--split kräver ett källfilnamnsargument"

#: split/split.c:48
msgid "--split takes at most a source filename and destination prefix"
msgstr "--split tar som mest ett källfilnamn och ett destinationsprefix"

#: split/split.c:62
#, c-format
msgid "unable to open source file `%.250s'"
msgstr "kunde inte öppna källfil \"%.250\""

#: split/split.c:63
msgid "unable to fstat source file"
msgstr "kunde inte utföra \"fstat\" på källfil"

#: split/split.c:64
#, c-format
msgid "source file `%.250s' not a plain file"
msgstr "källfil \"%.250s\" inte en vanlig fil"

#: split/split.c:70
msgid "unable to exec mksplit"
msgstr "kunde inte exekvera mksplit"

#: utils/md5sum.c:106
#, c-format
msgid "%s: read error on stdin\n"
msgstr "%s: läsfel på standard in\n"

#: utils/md5sum.c:124 utils/md5sum.c:250
#, c-format
msgid "%s: error reading %s\n"
msgstr "%s: fel vid läsning av %s\n"

#: utils/md5sum.c:138
msgid ""
"usage: md5sum [-bv] [-c [file]] | [file...]\n"
"Generates or checks MD5 Message Digests\n"
"  -c check message digests (default is generate)\n"
"  -v verbose, print file names when checking\n"
"  -b read files in binary mode\n"
"The input for -c should be the list of message digests and file names\n"
"that is printed on stdout by this program when it generates digests.\n"
msgstr ""
"Användning: md5sum [-bv] [-c [fil]] | [fil...]\n"
"Genererar eller kontrollerar MD5-meddelandesamlingar\n"
"  -c kontrollerar meddelandesamlingar (förval är att generera)\n"
"  -v pratsam, skriver filnamn vid kontroll\n"
"  -b läs filer i binärt läge\n"
"Indata för -c ska vara listan av meddelandesamlingar och filnamnet\n"
"som skrivs på stdout av detta program när det genererar samlingar.\n"

#: utils/md5sum.c:211
#, c-format
msgid "%s: unrecognized line: %s"
msgstr "%s: oväntad rad: %s"

#: utils/md5sum.c:245
#, c-format
msgid "%s: can't open %s\n"
msgstr "%s: kunde inte öppna %s\n"

#: utils/md5sum.c:258
msgid "FAILED\n"
msgstr "MISSLYCKADES\n"

#: utils/md5sum.c:260
#, c-format
msgid "%s: MD5 check failed for '%s'\n"
msgstr "%s: MD5-kontroll misslyckades för \"%s\"\n"

#: utils/md5sum.c:263
msgid "OK\n"
msgstr "OK\n"

#: utils/md5sum.c:267
#, c-format
msgid "%s: %d of %d file(s) failed MD5 check\n"
msgstr "%s: %d av %d fil(er) misslyckades MD5-kontroll\n"

#: utils/md5sum.c:269
#, c-format
msgid "%s: no files checked\n"
msgstr "%s: inga filer kontrollerade\n"

#: dselect/basecmds.cc:99
msgid "Search for ? "
msgstr "Sök efter ? "

#: dselect/basecmds.cc:130
msgid "Help: "
msgstr "Hjälp: "

#: dselect/basecmds.cc:136
msgid ""
"? = help menu  Space = exit help  . = next help  or a help page key "
msgstr ""
"? = hjälpmeny Space = avsluta hjälp . = nästa hjälp eller välj hjälpsida "

#: dselect/basecmds.cc:144
msgid "Help information is available under the following topics:"
msgstr "Hjälpinformation finns för följande ämnen:"

#: dselect/basecmds.cc:152
msgid ""
"Press a key from the list above, Space to exit help,\n"
" or `.' (full stop) to read each help page in turn. "
msgstr ""
"Tryck en tangent från listan ovan, Space avslutar hjälpen,\n"
" eller \".\" (punkt) för att läsa alla hjälpsidor i sekvens. "

#: dselect/basecmds.cc:158
msgid "error reading keyboard in help"
msgstr "fel vid läsning av tangentbordet i hjälpfunktionen"

#: dselect/baselist.cc:53
msgid "ioctl(TIOCGWINSZ) failed"
msgstr "ioctl(TIOCGWINSZ) misslyckades"

#: dselect/baselist.cc:56
msgid "doupdate in SIGWINCH handler failed"
msgstr "doupdate misslyckades i hanterare för fönsterändring"

#: dselect/baselist.cc:63
msgid "failed to restore old SIGWINCH sigact"
msgstr "kunde inte återställa tidigare fönsteruppdateringshanterare"

#: dselect/baselist.cc:65
msgid "failed to restore old signal mask"
msgstr "kunde inte återställa gammal signalmask"

#: dselect/baselist.cc:75
msgid "failed to get old signal mask"
msgstr "kunde inte hämta gammal signalmask"

#: dselect/baselist.cc:76
msgid "failed to get old SIGWINCH sigact"
msgstr "kunde inte hämta tidigare fönsteruppdateringshanterare"

#: dselect/baselist.cc:80
msgid "failed to block SIGWINCH"
msgstr "kunde inte blockera fönsterändring"

#. nsigact.sa_flags= SA_INTERRUPT;
#: dselect/baselist.cc:85
msgid "failed to set new SIGWINCH sigact"
msgstr "kunde inte sätta ny fönsteruppdateringshanterare"

#: dselect/baselist.cc:121
msgid "failed to allocate colour pairs"
msgstr "kunde allokera färgpar"

#: dselect/baselist.cc:153
msgid "failed to create title window"
msgstr "kunde inte skapa titelfönster"

#: dselect/baselist.cc:157
msgid "failed to create whatinfo window"
msgstr "kunde inte skapa informationfönster"

#: dselect/baselist.cc:161
msgid "failed to create baselist pad"
msgstr "kunde inte skapa baslisteflik"

#: dselect/baselist.cc:164
msgid "failed to create heading pad"
msgstr "kunde inte skapa rubrikflik"

#: dselect/baselist.cc:168
msgid "failed to create thisstate pad"
msgstr "kunde inte skapa \"detta tillstånd\"-flik"

#: dselect/baselist.cc:172
msgid "failed to create info pad"
msgstr "kunde inte skapa informationsflik"

#: dselect/baselist.cc:176
msgid "failed to create query window"
msgstr "kunde inte skapa frågefönster"

#: dselect/baselist.cc:188
#, c-format
msgid ""
"baselist::startdisplay() done ...\n"
"\n"
" xmax=%d, ymax=%d;\n"
"\n"
" title_height=%d, colheads_height=%d, list_height=%d;\n"
" thisstate_height=%d, info_height=%d, whatinfo_height=%d;\n"
"\n"
" colheads_row=%d, thisstate_row=%d, info_row=%d;\n"
" whatinfo_row=%d, list_row=%d;\n"
"\n"
msgstr ""
"baselist::startdisplay() done ...\n"
"\n"
" xmax=%d, ymax=%d;\n"
"\n"
" title_height=%d, colheads_height=%d, list_height=%d;\n"
" thisstate_height=%d, info_height=%d, whatinfo_height=%d;\n"
"\n"
" colheads_row=%d, thisstate_row=%d, info_row=%d;\n"
" whatinfo_row=%d, list_row=%d;\n"
"\n"

# ??
#: dselect/baselist.cc:244
msgid "keybindings"
msgstr "tangentbordsbindningar"

#: dselect/baselist.cc:299
msgid " -- %d%%, press "
msgstr " -- %d%%, tryck "

#: dselect/baselist.cc:302
#, c-format
msgid "%s for more"
msgstr "%s för mer"

#: dselect/baselist.cc:306
#, c-format
msgid "%s to go back"
msgstr "%s återgår"

#: dselect/bindings.cc:69
msgid "[not bound]"
msgstr "[ej funnet]"

#: dselect/bindings.cc:73
#, c-format
msgid "[unk: %d]"
msgstr "[okänd: %d]"

#. Actions which apply to both types of list.
#: dselect/bindings.cc:127
msgid "Scroll onwards through help/information"
msgstr "Rulla framåt genom hjälp/information"

#: dselect/bindings.cc:128
msgid "Scroll backwards through help/information"
msgstr "Rulla bakåt genom hjälp/information"

#: dselect/bindings.cc:129
msgid "Move up"
msgstr "Gå upp"

#: dselect/bindings.cc:130
msgid "Move down"
msgstr "Gå ner"

#: dselect/bindings.cc:131
msgid "Go to top of list"
msgstr "Gå till listans början"

#: dselect/bindings.cc:132
msgid "Go to end of list"
msgstr "Gå till listans slut"

#: dselect/bindings.cc:133
msgid "Request help (cycle through help screens)"
msgstr "Be om hjälp (gå genom hjälpskärmarna)"

#: dselect/bindings.cc:134
msgid "Cycle through information displays"
msgstr "Gå genom informationsvisningarna"

#: dselect/bindings.cc:135
msgid "Redraw display"
msgstr "Rita om bilden"

#: dselect/bindings.cc:136
msgid "Scroll onwards through list by 1 line"
msgstr "Rulla fram listan en rad"

#: dselect/bindings.cc:137
msgid "Scroll backwards through list by 1 line"
msgstr "Rulla tillbaka listan en rad"

#: dselect/bindings.cc:138
msgid "Scroll onwards through help/information by 1 line"
msgstr "Rullafram hjälpen/informationen en rad"

#: dselect/bindings.cc:139
msgid "Scroll backwards through help/information by 1 line"
msgstr "Rulla tillbaka hjälpen/informationen en rad"

#: dselect/bindings.cc:140
msgid "Scroll onwards through list"
msgstr "Rulla framåt genom listan"

#: dselect/bindings.cc:141
msgid "Scroll backwards through list"
msgstr "Rulla bakåt genom listan"

#. Actions which apply only to lists of packages.
#: dselect/bindings.cc:144
msgid "Mark package(s) for installation"
msgstr "Markera paket för installation"

#: dselect/bindings.cc:145
msgid "Mark package(s) for deinstallation"
msgstr "Markera paket för avinstallation"

#: dselect/bindings.cc:146
msgid "Mark package(s) for deinstall and purge"
msgstr "Markera paket för avinstallation och radering"

#: dselect/bindings.cc:147
msgid "Make highlight more specific"
msgstr "Gör markering mer specifik"

#: dselect/bindings.cc:148
msgid "Make highlight less specific"
msgstr "Gör markering mindre specifik"

#: dselect/bindings.cc:149
msgid "Search for a package whose name contains a string"
msgstr "Sök efter paket vars namn innehåller en sträng"

#: dselect/bindings.cc:150
msgid "Repeat last search."
msgstr "Repetera senaste sökning."

#: dselect/bindings.cc:151
msgid "Swap sort order priority/section"
msgstr "Byt sorteringsordning prioritet/sektion"

#: dselect/bindings.cc:152
msgid "Quit, confirming, and checking dependencies"
msgstr "Avsluta bekräftande och kontrollera beroenden"

#: dselect/bindings.cc:153
msgid "Quit, confirming without check"
msgstr "Avsluta bekräftande utan kontroll"

#: dselect/bindings.cc:154
msgid "Quit, rejecting conflict/dependency suggestions"
msgstr "Avsluta och strunta i förslagen"

#: dselect/bindings.cc:155
msgid "Abort - quit without making changes"
msgstr "Avbryt - sluta utan att ändra"

#: dselect/bindings.cc:156
msgid "Revert to old state for all packages"
msgstr "Återgå till tidigare tillstånd för alla paket"

#: dselect/bindings.cc:157
msgid "Revert to suggested state for all packages"
msgstr "Återgå till föreslagna tillstånd för alla paket"

#: dselect/bindings.cc:158
msgid "Revert to directly requested state for all packages"
msgstr "Återgå till direkt föreslagna tillstånd för alla paket"

#. Actions which apply only to lists of methods.
#: dselect/bindings.cc:161
msgid "Select currently-highlighted access method"
msgstr "Välj nu markerad åtkomstmetod"

#: dselect/bindings.cc:162
msgid "Quit without changing selected access method"
msgstr "Avsluta utan att ändra vald åtkomstmetod"

#: dselect/main.cc:53
msgid "Type dselect --help for help."
msgstr "Skriv dselect --help för hjälp."

#: dselect/main.cc:69
msgid "access"
msgstr "åtkomst"

#: dselect/main.cc:69
msgid "Choose the access method to use."
msgstr "Välj använd åtkomstmetod."

#: dselect/main.cc:70
msgid "update"
msgstr "uppdatera"

#: dselect/main.cc:70
msgid "Update list of available packages, if possible."
msgstr "Uppdatera listan över tillgängliga paket, om möjligt."

#: dselect/main.cc:71
msgid "select"
msgstr "välj"

#: dselect/main.cc:71
msgid "Request which packages you want on your system."
msgstr "Välj paket du vill ha på ditt system."

#: dselect/main.cc:72 dselect/pkgdisplay.cc:37
msgid "install"
msgstr "installera"

#: dselect/main.cc:72
msgid "Install and upgrade wanted packages."
msgstr "Installera och uppgradera önskade paket."

#: dselect/main.cc:73
msgid "config"
msgstr "konfigurera"

#: dselect/main.cc:73
msgid "Configure any packages that are unconfigured."
msgstr "Konfigurera paket som ännu ej konfigurerats."

#: dselect/main.cc:74 dselect/pkgdisplay.cc:39
msgid "remove"
msgstr "radera"

#: dselect/main.cc:74
msgid "Remove unwanted software."
msgstr "Ta bort oönskad programvara."

#: dselect/main.cc:75
msgid "quit"
msgstr "avsluta"

#: dselect/main.cc:75
msgid "Quit dselect."
msgstr "Lämnar dselect."

#: dselect/main.cc:76
msgid "menu"
msgstr "meny"

#: dselect/main.cc:81
#, c-format
msgid "Debian GNU/Linux `%s' package handling frontend."
msgstr "Debian GNU/Linux \"%s\" pakethanteringsskal."

#: dselect/main.cc:84
#, c-format
msgid ""
"Version %s. Copyright (C) 1994-1996 Ian Jackson.  This is\n"
"free software; see the GNU General Public Licence version 2 or later for\n"
"copying conditions. There is NO warranty. See dselect --licence for "
"details.\n"
msgstr ""
"Version %s. Copyright © 1994-1996 Ian Jackson. Detta program\n"
"är fri programvara. Se GNU General Public License version 2 eller senare "
"för\n"
"kopieringsvillkor. Det finns INGEN garanti. Se dselect --license för "
"detaljer.\n"

#: dselect/main.cc:96
msgid ""
"Usage: dselect [options]\n"
"    dselect [options] action ...\n"
"Options: --admindir <directory> (default is /var/lib/dpkg)\n"
"     --help --version --licence --expert --debug <file> | -D<file>\n"
"Actions: access update select install config remove quit menu\n"
msgstr ""
"Användning: dselect [flaggor]\n"
"      dselect [flaggor] handling ...\n"
"Flaggor: --admindir <katalog> (förval är /var/lib/dpkg)\n"
"     --help --version --license --expert --debug <fil> | -D<fil>\n"

#: dselect/main.cc:116
#, c-format
msgid "couldn't open debug file `%.255s'\n"
msgstr "kunde inte öppna felsökningsfil \"%.255s\"\n"

#: dselect/main.cc:147
msgid "Terminal does not appear to support cursor addressing.\n"
msgstr "Terminalen verkar inte tillåta marköradressering.\n"

#: dselect/main.cc:149
msgid "Terminal does not appear to support highlighting.\n"
msgstr "Terminalen verkar inte tillåta ljusmarkering.\n"

#: dselect/main.cc:150
msgid ""
"Set your TERM variable correctly, use a better terminal,\n"
"or make do with the per-package management tool "
msgstr ""
"Korrigera din TERM-variabel, använd en bättre terminal eller\n"
"lev med det per-pakethanterande verktyget "

#: dselect/main.cc:153
msgid "terminal lacks necessary features, giving up"
msgstr "terminalen saknar funktioner som behövs, ger upp"

#: dselect/main.cc:232
msgid ""
"\n"
"\n"
"Move around with ^P and ^N, cursor keys, initial letters, or digits;\n"
"Press <enter> to confirm selection.  ^L redraws screen.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Använd ^P och ^N, piltangenter, första bokstäver eller siffror.\n"
"Tryck <Enter> för att bekräfta val. ^L ritar om skärmen.\n"

#: dselect/main.cc:246
msgid ""
"\n"
"\n"
"Read-only access: only preview of selections is available!"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Skrivskyddat läge: du kan bara titta på innehållet!"

#: dselect/main.cc:260
msgid "failed to getch in main menu"
msgstr "kunde inte utföra \"getch\" i huvudmenyn"

#: dselect/main.cc:327
#, c-format
msgid "unknown action string `%.50s'"
msgstr "okänd handling \"%.50s\""

#: dselect/methlist.cc:67
msgid "dselect - list of access methods"
msgstr "dselect - lista över åtkomstmetoder"

#: dselect/methlist.cc:76
#, c-format
msgid "Access method `%s'."
msgstr "Åtkomstmetod \"%s\"."

#: dselect/methlist.cc:110
msgid "Abbrev."
msgstr "Förk."

#: dselect/methlist.cc:155
msgid "doupdate failed"
msgstr "doupdate misslyckades"

#: dselect/methlist.cc:157
msgid "failed to unblock SIGWINCH"
msgstr "kunde inte avblockera fönsteruppdatering"

#: dselect/methlist.cc:161
msgid "failed to re-block SIGWINCH"
msgstr "kunde inte åter blockera fönsteruppdatering"

#: dselect/methlist.cc:162
msgid "getch failed"
msgstr "getch misslyckades"

#: dselect/methlist.cc:166 dselect/pkgdepcon.cc:241 dselect/pkgdepcon.cc:280
msgid "[none]"
msgstr "[ingen]"

#: dselect/methlist.cc:180
msgid "explanation of "
msgstr "förklaring av "

#: dselect/methlist.cc:190
msgid "No explanation available."
msgstr "Ingen förklaring finns."

#: dselect/method.cc:63
#, c-format
msgid ""
"\n"
"\n"
"%s: %s\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"%s: %s\n"

#: dselect/method.cc:66
msgid ""
"\n"
"Press <enter> to continue."
msgstr ""
"\n"
"Tryck <Enter> för att fortsätta."

#: dselect/method.cc:143
#, c-format
msgid "error un-catching signal %d: %s\n"
msgstr "kunde inte stänga av hantering av signal %d: %s\n"

#: dselect/method.cc:161
#, c-format
msgid "unable to ignore signal %d before running %.250s"
msgstr "kunde inte ignorera signal %d innan %.250s startas"

#: dselect/method.cc:168
#, c-format
msgid "unable to run %.250s process `%.250s'"
msgstr "kunde inte köra %.250s process \"%.250s\""

#: dselect/method.cc:172
#, c-format
msgid "unable to wait for %.250s"
msgstr "kunde inte vänta på %.250s"

#: dselect/method.cc:174
#, c-format
msgid "got wrong child's status - asked for %ld, got %ld"
msgstr "fick fel barns status - frågade efter %ld, fick %ld"

#: dselect/method.cc:185
#, c-format
msgid "returned error exit status %d.\n"
msgstr "returnerade felkod %d.\n"

#: dselect/method.cc:189
msgid "was interrupted.\n"
msgstr "avbröts.\n"

#: dselect/method.cc:191
#, c-format
msgid "was terminated by a signal: %s.\n"
msgstr "avbröts av signal: %s.\n"

#: dselect/method.cc:194
msgid "(It left a coredump.)\n"
msgstr "(Lämnade minnesutskrift.)\n"

#: dselect/method.cc:196
#, c-format
msgid "failed with an unknown wait return code %d.\n"
msgstr "misslyckades med okänt väntekod %d.\n"

#: dselect/method.cc:198
msgid "Press <enter> to continue.\n"
msgstr "Tryck <Enter> för att fortsätta.\n"

#: dselect/method.cc:200
msgid "write error on standard error"
msgstr "skrivfel på standard fel"

#: dselect/method.cc:203
msgid "error reading acknowledgement of program failure message"
msgstr "kunde inte läsa bekräftelse av meddelande om programs misslyckande"

#: dselect/method.cc:234
msgid "update available list script"
msgstr "skriptfil för att uppdatera lista över tillgängliga paket"

#: dselect/method.cc:238
msgid "installation script"
msgstr "installationsskriptfil"

#: dselect/method.cc:286
msgid "query/setup script"
msgstr "fråge-/inställningsskriptfil"

#: dselect/methparse.cc:51
#, c-format
msgid "syntax error in method options file `%.250s' -- %s"
msgstr "syntaxfel i metodflaggfil \"%.250s\" -- %s"

#: dselect/methparse.cc:56
#, c-format
msgid "error reading options file `%.250s'"
msgstr "fel vid läsning av flaggfil \"%.250s\""

#: dselect/methparse.cc:84
#, c-format
msgid "unable to read `%.250s' directory for reading methods"
msgstr "kunde inte läsa katalogen \"%.250s\" för läsning av metoder"

#: dselect/methparse.cc:98
#, c-format
msgid "method `%.250s' has name that is too long (%d > %d characters)"
msgstr "metoden \"%.250s\" har ett namn som är för långt (%d > %d tecken)"

#: dselect/methparse.cc:109
#, c-format
msgid "unable to access method script `%.250s'"
msgstr "kunde inte komma åt metodskriptfil \"%.250s\""

#: dselect/methparse.cc:115
#, c-format
msgid "unable to read method options file `%.250s'"
msgstr "kunde inte läsa metodflaggfilen \"%.250s\""

#: dselect/methparse.cc:138
msgid "non-digit where digit wanted"
msgstr "icke-siffra där siffra önskades"

#: dselect/methparse.cc:141
msgid "EOF in index string"
msgstr "filslut i indexsträng"

#: dselect/methparse.cc:144
msgid "index string too long"
msgstr "indexsträng för lång"

#: dselect/methparse.cc:147
msgid "newline before option name start"
msgstr "nyrad före valnamns början"

#: dselect/methparse.cc:149
msgid "EOF before option name start"
msgstr "filslut för valnamnets början"

#: dselect/methparse.cc:153
msgid "nonalpha where option name start wanted"
msgstr "icke-bokstav där valnamnets början önskades"

#: dselect/methparse.cc:155
msgid "non-alphanum in option name"
msgstr "icke-alfanumeriska tecken i valnamn"

#: dselect/methparse.cc:158
msgid "EOF in option name"
msgstr "filslut i valnamn"

#: dselect/methparse.cc:163
msgid "newline before summary"
msgstr "radslut före sammanfattning"

#: dselect/methparse.cc:165
msgid "EOF before summary"
msgstr "filslut före sammanfattning"

#: dselect/methparse.cc:171
msgid "EOF in summary - missing newline"
msgstr "filslut i sammanfattning - radslut saknas"

#: dselect/methparse.cc:181
#, c-format
msgid "unable to open option description file `%.250s'"
msgstr "kunde inte öppna beskrivningsfil \"%.250s\""

#: dselect/methparse.cc:185
#, c-format
msgid "unable to stat option description file `%.250s'"
msgstr "kunde inte ta status på beskrivningsfil \"%.250s\""

#: dselect/methparse.cc:189
#, c-format
msgid "failed to read option description file `%.250s'"
msgstr "kunde inte läsa beskrivningsfil \"%.250s\""

#: dselect/methparse.cc:192
#, c-format
msgid "error during read of option description file `%.250s'"
msgstr "fel vid läsning av beskrivningsfil \"%.250s\""

#: dselect/methparse.cc:214
#, c-format
msgid "error during read of method options file `%.250s'"
msgstr "fel vid läsning av metodvalfil \"%.250s\""

#: dselect/methparse.cc:244
#, c-format
msgid "unable to open current option file `%.250s'"
msgstr "kunde inte öppna aktuell valfil \"%.250s\""

#: dselect/methparse.cc:282
#, c-format
msgid "unable to open new option file `%.250s'"
msgstr "kunde inte öppna ny valfil \"%.250s\""

#: dselect/methparse.cc:285
#, c-format
msgid "unable to write new option to `%.250s'"
msgstr "kunde inte skriva ny valfil \"%.250s\""

#: dselect/methparse.cc:288
#, c-format
msgid "unable to close new option file `%.250s'"
msgstr "kunde inte stänga ny valfil \"%.250s\""

#: dselect/methparse.cc:290
#, c-format
msgid "unable to install new option as `%.250s'"
msgstr "kunde inte installera nytt val som \"%.250s\""

#: dselect/pkgdepcon.cc:213
msgid "(no clientdata)"
msgstr "(ingen klientdata)"

#: dselect/pkgdisplay.cc:36
msgid "new package"
msgstr "nytt paket"

#: dselect/pkgdisplay.cc:38
msgid "hold"
msgstr "håll"

#: dselect/pkgdisplay.cc:40
msgid "purge"
msgstr "radera"

#. WTA: the space is a trick to work around gettext which uses the empty
#. * string to store information about the translation. DO NOT CHANGE
#. * THAT IN A TRANSLATION! The code really relies on that being a single space.
#.
#: dselect/pkgdisplay.cc:46
msgid " "
msgstr " "

#: dselect/pkgdisplay.cc:47
msgid "REINSTALL"
msgstr "OMINSTALLERA"

#: dselect/pkgdisplay.cc:51
msgid "unpacked (not set up)"
msgstr "uppackat (ej konf.)"

#: dselect/pkgdisplay.cc:52
msgid "failed config"
msgstr "misslyckad konfig."

#: dselect/pkgdisplay.cc:54
msgid "half installed"
msgstr "halvinstallerat"

#: dselect/pkgdisplay.cc:55
msgid "removed (configs remain)"
msgstr "borttaget (konfig. kvar)"

#: dselect/pkgdisplay.cc:58
msgid "Required"
msgstr "krävda"

#: dselect/pkgdisplay.cc:59
msgid "Important"
msgstr "viktiga"

#: dselect/pkgdisplay.cc:60
msgid "Standard"
msgstr "normala"

#: dselect/pkgdisplay.cc:61
msgid "Recommended"
msgstr "rekommenderade"

#: dselect/pkgdisplay.cc:62
msgid "Optional"
msgstr "valbara"

#: dselect/pkgdisplay.cc:63
msgid "Extra"
msgstr "extra"

#: dselect/pkgdisplay.cc:64
msgid "Contrib"
msgstr "contrib"

#: dselect/pkgdisplay.cc:65
msgid "!Bug!"
msgstr "!Fel!"

#: dselect/pkgdisplay.cc:66
msgid "Unclassified"
msgstr "oklassificerade"

#: dselect/pkgdisplay.cc:69
msgid "suggests"
msgstr "föreslår"

#: dselect/pkgdisplay.cc:70
msgid "recommends"
msgstr "rekommenderar"

#: dselect/pkgdisplay.cc:71
msgid "depends on"
msgstr "beror på"

#: dselect/pkgdisplay.cc:72
msgid "pre-depends on"
msgstr "beror i förväg på"

#: dselect/pkgdisplay.cc:73
msgid "conflicts with"
msgstr "krockar med"

#: dselect/pkgdisplay.cc:74
msgid "provides"
msgstr "tillhandahåller"

#: dselect/pkgdisplay.cc:75
msgid "replaces"
msgstr "ersätter"

#: dselect/pkgdisplay.cc:76
msgid "enhances"
msgstr "utökar"

#: dselect/pkgdisplay.cc:79
msgid "Req"
msgstr "Krv"

#: dselect/pkgdisplay.cc:80
msgid "Imp"
msgstr "Vik"

#: dselect/pkgdisplay.cc:81
msgid "Std"
msgstr "Std"

#: dselect/pkgdisplay.cc:82
msgid "Rec"
msgstr "Rek"

#: dselect/pkgdisplay.cc:83
msgid "Opt"
msgstr "Val"

#: dselect/pkgdisplay.cc:84
msgid "Xtr"
msgstr "Xtr"

#: dselect/pkgdisplay.cc:85
msgid "Ctb"
msgstr "Ctb"

#: dselect/pkgdisplay.cc:86
msgid "bUG"
msgstr "FEL"

#: dselect/pkgdisplay.cc:87
msgid "?"
msgstr "?"

#: dselect/pkgdisplay.cc:95 dselect/pkgdisplay.cc:115
msgid "Broken"
msgstr "Trasiga"

#: dselect/pkgdisplay.cc:96
msgid "New"
msgstr "Nya"

#: dselect/pkgdisplay.cc:97
msgid "Updated"
msgstr "Uppdaterade"

#: dselect/pkgdisplay.cc:98
msgid "Obsolete/local"
msgstr "Gamla/lokala"

#: dselect/pkgdisplay.cc:99
msgid "Up-to-date"
msgstr "Aktuella"

#: dselect/pkgdisplay.cc:100
msgid "Available"
msgstr "Tillgängliga"

#: dselect/pkgdisplay.cc:101 dselect/pkgdisplay.cc:117
msgid "Removed"
msgstr "Borttagna"

#: dselect/pkgdisplay.cc:102 dselect/pkgdisplay.cc:111
msgid "Brokenly installed packages"
msgstr "Trasiga installerade paket"

#: dselect/pkgdisplay.cc:103
msgid "Newly available packages"
msgstr "Nya tillgängliga paket"

#: dselect/pkgdisplay.cc:104
msgid "Updated packages (newer version is available)"
msgstr "Uppdaterade paket (nyare version finns)"

#: dselect/pkgdisplay.cc:105
msgid "Obsolete and local packages present on system"
msgstr "Gamla och lokala paket som finns på systemet"

#: dselect/pkgdisplay.cc:106
msgid "Up to date installed packages"
msgstr "Paket som är à jour"

#: dselect/pkgdisplay.cc:107
msgid "Available packages (not currently installed)"
msgstr "Tillgängliga paket (ej installerade just nu)"

#: dselect/pkgdisplay.cc:108
msgid "Removed and no longer available packages"
msgstr "Borttagna och ej längre tillgängliga paket"

#: dselect/pkgdisplay.cc:112
msgid "Installed packages"
msgstr "Installerade paket"

#: dselect/pkgdisplay.cc:113
msgid "Removed packages (configuration still present)"
msgstr "Borttagna paket (konfiguration kvar)"

#: dselect/pkgdisplay.cc:114
msgid "Purged packages and those never installed"
msgstr "Borttagna paket och de som aldrig installerats"

#: dselect/pkgdisplay.cc:116
msgid "Installed"
msgstr "Installerad"

#: dselect/pkgdisplay.cc:118
msgid "Purged"
msgstr "Borttagen"

#: dselect/pkgdisplay.cc:196
msgid "dselect - recursive package listing"
msgstr "dselect - rekursiv paketlistning"

#: dselect/pkgdisplay.cc:197
msgid "dselect - inspection of package states"
msgstr "dselect - inspektion av paketstatus"

#: dselect/pkgdisplay.cc:198
msgid "dselect - main package listing"
msgstr "dselect - huvudpaketlista"

#: dselect/pkgdisplay.cc:206
msgid " (by section)"
msgstr " (per avdelning)"

#: dselect/pkgdisplay.cc:209
msgid " (avail., section)"
msgstr " (tillg., avdelning)"

#: dselect/pkgdisplay.cc:212
msgid " (status, section)"
msgstr " (status, avdelning)"

#: dselect/pkgdisplay.cc:221
msgid " (by priority)"
msgstr " (efter prioritet)"

#: dselect/pkgdisplay.cc:224
msgid " (avail., priority)"
msgstr " (tillg., prioritet)"

#: dselect/pkgdisplay.cc:227
msgid " (status, priority)"
msgstr " (status, prioritet)"

#: dselect/pkgdisplay.cc:236 dselect/pkgdisplay.cc:248
msgid " (alphabetically)"
msgstr " (alfabetiskt)"

#: dselect/pkgdisplay.cc:239
msgid " (by availability)"
msgstr " (efter tillgänglighet)"

#: dselect/pkgdisplay.cc:242
msgid " (by status)"
msgstr " (efter status)"

#: dselect/pkgdisplay.cc:256
msgid " mark:+/=/- terse:v help:?"
msgstr " markera:+/=/- koncis:v hjälp:?"

#: dselect/pkgdisplay.cc:257
msgid " mark:+/=/- verbose:v help:?"
msgstr " markera:+/=/- pratsam:v hjälp:?"

#: dselect/pkgdisplay.cc:258
msgid " terse:v help:?"
msgstr " koncis:v hjälp:?"

#: dselect/pkgdisplay.cc:259
msgid " verbose:v help:?"
msgstr " pratsam:v hjälp:?"

#: dselect/pkginfo.cc:80
msgid ""
"The line you have highlighted represents many packages; if you ask to "
"install, remove, hold, &c it you will affect all the packages which match "
"the criterion shown.\n"
"\n"
"If you move the highlight to a line for a particular package you will see "
"information about that package displayed here.\n"
"You can use `o' and `O' to change the sort order and give yourself the "
"opportunity to mark packages in different kinds of groups."
msgstr ""
"Raden du har markerat representerar flera paket, om du ber om installation, "
"borttagning, kvarhållning, etc. kommer det att påverka alla paket som "
"matchar det visade kriteriet.\n"
"\n"
"Om du flyttar markeringen till en rad för ett specifikt paket kommer du att "
"se information om det paketet här.\n"
"Du kan använda \"o\" och \"O\" för att välja sorteringsordningen och ge dig "
"själv möjligheten att markera paket i olika sorters grupper."

#: dselect/pkginfo.cc:94
msgid "interrelationships affecting "
msgstr "beroenden som påverkar "

#: dselect/pkginfo.cc:100
msgid "interrelationships"
msgstr "beroenden"

#: dselect/pkginfo.cc:106
msgid "description of "
msgstr "beskrivning av "

#: dselect/pkginfo.cc:110
msgid "no description available."
msgstr "ingen beskrivning finns."

#: dselect/pkginfo.cc:123
msgid "description"
msgstr "beskrivning"

#: dselect/pkginfo.cc:130
msgid "currently installed control info"
msgstr "nu installerad kontrollinfo"

#: dselect/pkginfo.cc:132
msgid "installed control info for "
msgstr "installerad kontrollinfo för "

#: dselect/pkginfo.cc:146
msgid "available version of control file info"
msgstr "tillgänglig version av kontrollinfo för"

#: dselect/pkginfo.cc:148
msgid "available version of control info for "
msgstr "tillgänglig version av kontrollinfo för "

#: dselect/pkglist.cc:120 dselect/pkglist.cc:121
msgid "<null>"
msgstr "<tom>"

#: dselect/pkgsublist.cc:103
msgid " does not appear to be available\n"
msgstr " verkar inte vara tillgänglig\n"

#: dselect/pkgsublist.cc:120
msgid " or "
msgstr " eller "

#: dselect/pkgtop.cc:54
msgid "All"
msgstr "Alla"

#: dselect/pkgtop.cc:76
msgid "All packages"
msgstr "Alla paket"

#: dselect/pkgtop.cc:80
#, c-format
msgid "%s packages without a section"
msgstr "%s paket utan avdelning"

#: dselect/pkgtop.cc:82
#, c-format
msgid "%s packages in section %s"
msgstr "%s i avdelning %s"

#: dselect/pkgtop.cc:88
#, c-format
msgid "%s %s packages"
msgstr "%s %s paket"

#: dselect/pkgtop.cc:92
#, c-format
msgid "%s %s packages without a section"
msgstr "%s %s paket utan avdelning"

#: dselect/pkgtop.cc:94
#, c-format
msgid "%s %s packages in section %s"
msgstr "%s %s paket i avdelning %s"

#: dselect/pkgtop.cc:115
#, c-format
msgid "%-*s %s%s%s; %s (was: %s). %s"
msgstr "%-*s %s%s%s; %s (var: %s). %s"

#: dselect/pkgtop.cc:267
msgid "Error"
msgstr "Fel"

#: dselect/pkgtop.cc:271
msgid "Installed?"
msgstr "Installerad?"

#: dselect/pkgtop.cc:275
msgid "Old mark"
msgstr "Gammal markering"

#: dselect/pkgtop.cc:279
msgid "Marked for"
msgstr "Markerad för"

#: dselect/pkgtop.cc:284
msgid "Section"
msgstr "Avdeln."

#: dselect/pkgtop.cc:285
msgid "Priority"
msgstr "Prioritet"

#: dselect/pkgtop.cc:286
msgid "Package"
msgstr "Paket"

#: dselect/pkgtop.cc:290
msgid "Inst.ver"
msgstr "Inst.ver"

#: dselect/pkgtop.cc:293
msgid "Avail.ver"
msgstr "Tillg.ver"

#: dselect/helpmsgs.cc:8
msgid "Keystrokes"
msgstr "Tangenter"

#: dselect/helpmsgs.cc:8
msgid ""
"Motion keys: Next/Previous, Top/End, Up/Down, Backwards/Forwards:\n"
" n, Down-arrow, j   p, Up-arrow, k     move highlight\n"
" N, Page-down, Space  P, Page-up, Backspace  scroll list by 1 page\n"
" ^n          ^p           scroll list by 1 line\n"
" t, Home        e, End         jump to top/end of list\n"
" u           d            scroll info by 1 page\n"
" ^u          ^d           scroll info by 1 line\n"
" B, Left-arrow     F, Right-arrow     pan display by 1/3 screen\n"
" ^b          ^f           pan display by 1 character\n"
"\n"
"Mark packages for later processing:\n"
" +, Insert install or upgrade   =, H hold in present state\n"
" -, Delete remove         :, G unhold: upgrade or leave "
"uninstalled\n"
" _     remove & purge config\n"
"                       Miscellaneous:\n"
"Quit, exit, overwrite (note capitals!):    ?, F1 request help (also "
"Help)\n"
" Return Confirm, quit (check dependencies)  i, I toggle/cycle info "
"displays\n"
"  Q   Confirm, quit (override dep.s)    o, O cycle through sort "
"options\n"
" X, Esc eXit, abandoning any changes made  v, V change status display "
"opts\n"
"  R   Revert to state before this list   ^l  redraw display\n"
"  U   set all to sUggested state       /  search (Return to "
"cancel)\n"
"  D   set all to Directly requested state  \\  repeat last search\n"
msgstr ""
"Rörelsetangenter: Nästa/Föregående, Början/Slut, Upp/Ner, Framåt/Bakåt:\n"
" n, nedåtpil, j    p, uppåtpil, k     flytta markeringsrad\n"
" N, PgDn, mellanslag  P, PgUp, backsteg    rulla listan en sida\n"
" ^n          ^p           rulla listan en rad\n"
" t, Home        e, End         början/slutet av listan\n"
" u           d            rulla infotext en sida\n"
" ^u          ^d           rulla infotext en rad\n"
" B, vänsterpil     F, högerpil       panorera visning 1/3 skärm\n"
" ^b          ^f           panorera visning ett tecken\n"
"\n"
"Markera paket för senare hantering:\n"
" +, Insert installera/uppgradera  =, H håll i nuvarande tillstånd\n"
" -, Delete ta bort         :, G stäng av \"håll\":\n"
" _     ta bort & radera konfig.      uppgradera/lämna "
"oinstallerat\n"
"                       Diverse:\n"
"Avsluta, lämna, skriv över (versaler!):    ?, F1 begär hjälp (även Help)\n"
" Enter  Bekräfta, lämna (undersök beroenden) i, I växla/cykla "
"infovisningar\n"
"  Q   Bekräfta, lämna (ignorera beroenden) o, O cykla sorteringsval\n"
" X, Esc Avsluta utan att genomföra ändringar v, V ändra statusvisningsval\n"
"  R   Återgå till föregående tillstånd   ^l  rita om skärmen\n"
"  U   Ställ till föreslaget tillstånd    /  sök (Enter avbryter)\n"
"  D   Sätt alla till önskat tillstånd    \\  repetera senaste "
"sökningen\n"

#: dselect/helpmsgs.cc:33
msgid "Introduction to package list"
msgstr "Introduktion till paketlistan"

#: dselect/helpmsgs.cc:33
msgid ""
"Welcome to the main package listing. Please read the help that is "
"available!\n"
"\n"
"You will be presented with a list of packages which are installed or "
"available\n"
"for installation. You can navigate around the list using the cursor keys,\n"
"mark packages for installation (using `+') or deinstallation (using `-').\n"
"\n"
"Packages can be marked either singly or in groups; initially you will see "
"that\n"
"the line `All packages' is selected. `+', `-' and so on will affect all "
"the\n"
"packages described by the highlighted line. Use `o' to change the order of "
"the\n"
"list (this also changes which kinds of group selections are possible).\n"
"\n"
"(Mainly for new installations:) Standard packages will be requested by "
"default.\n"
"Use capital `D' or `R' key to override this - see the keybindings help "
"screen.\n"
"\n"
"Some of your choices will cause conflicts or dependency problems; you will "
"be\n"
"given a sub-list of the relevant packages, so that you can solve the "
"problems.\n"
"\n"
"When you are satisfied with your choices you should press Return to confirm\n"
"your changes and leave the package listing. A final check on conflicts and\n"
"dependencies will be done - here too you may see a sublist.\n"
"\n"
"Press Space to leave help and enter the list; press `?' at any time for "
"help.\n"
msgstr ""
"Välkomen till dselects huvudpaketlista. Läs hjälpen som finns att tillgå!\n"
"\n"
"Du kommer att visas en lista över paket som är installerade eller "
"tillgängliga\n"
"för installation. Du kan navigera i listan genom att använda "
"piltangenterna,\n"
"markera paket för installation (med \"+\") eller avinstallation (med "
"\"-\").\n"
"\n"
"\n"
"Paket kan markeras antingen själva eller i grupper. Till att börja med "
"kommer\n"
"du att se att raden \"Alla paket\" är vald. \"+\", \"-\" osv. kommer att "
"påverka\n"
"alla paket som beskrivs av den markerade raden. Använd \"o\" för att byta "
"ordning\n"
"i listan (detta ändrar även vilken sorts gruppval som är möjliga).\n"
"\n"
"(Mest för nya installationer:) Standardpaket kommer att efterfrågas som "
"förval.\n"
"Använd tangenterna för stora \"D\" eller \"R\" för att ändra detta - se\n"
"hjälpskärmen för tangentbordet.\n"
"\n"
"Vissa av dina val kommer att orsaka konflikter eller beroendeproblem. Du "
"kommer\n"
"då att ges en dellista med relevanta paket, så att du kan lösa problemen.\n"
"\n"
"När du är nöjd med dina val trycker du Enter för att bekräfta dina val och\n"
"lämna paketlistan. En sista kontroll av konflikter och beroenden kommer att\n"
"göras, och även här kan du komma att se en dellista.\n"
"\n"
"Tryck mellanslag för att lämna hjälpen och gå till listan. \"?\" när som "
"helst\n"
"ger hjälp.\n"

#: dselect/helpmsgs.cc:58
msgid "Introduction to package list browser (read-only)"
msgstr "Introduktion till paketlistebläddraren (skrivskyddad)"

#: dselect/helpmsgs.cc:58
msgid ""
"Welcome to dselect's main package listing. Since you do not have the\n"
"privilege necessary to update package states you are in read-only mode.\n"
"\n"
"Much on-line help is available, please make use of it! Press `?' for help.\n"
"You should read the list of keys and the explanations of the display.\n"
"\n"
"You will be presented with a list of packages which are installed or "
"available\n"
"for installation. You can navigate around the list using the cursor keys "
"(just\n"
"as you would be able to do if you had read/write access - see the "
"keystrokes\n"
"help screen) and observe the status of the packages and read information "
"about\n"
"them.\n"
"\n"
"Press Space to leave help and enter the list; press `?' at any time for "
"help.\n"
"When you have finished browsing, press `Q' or <enter> to quit.\n"
msgstr ""
"Välkomen till dselects huvudpaketlista. Eftersom du inte har tillräckliga\n"
"privilegier för att uppdatera informationen är du i skrivskyddat läge.\n"
"\n"
"En mängd direkthjälp finns att tillgå, använd den! Tryck \"?\" för hjälp.\n"
"Du bör läsa genom tangentlistningen och förklaringen av visningen.\n"
"\n"
"Du kommer att visas en lista över paket som är installerade eller "
"tillgängliga\n"
"för installation. Du kan navigera i listan med piltangenterna (på samma "
"sätt\n"
"som du hade kunnat om du hade haft rätt att ändra i listan - se "
"hjälpskärmen\n"
"för tangentbordskommandona) och se på paketens status samt läsa information "
"om\n"
"dem.\n"
"\n"
"Tryck mellanslag för att lämna hjälpen och gå till listan. Tryck \"?\" när\n"
"som helst för hjälp.\n"
"När du har tittat färdigt, tryck \"q\" eller <Enter> för att avsluta.\n"

#: dselect/helpmsgs.cc:75
msgid "Introduction to conflict/dependency resolution sub-list"
msgstr "Introduktion till konflikt-/beroendehanteringsunderlistan"

#: dselect/helpmsgs.cc:75
msgid ""
"Dependency/conflict resolution - introduction.\n"
"\n"
"One or more of your choices have raised a conflict or dependency problem -\n"
"some packages should only be installed in conjunction with certain others, "
"and\n"
"some combinations of packages may not be installed together.\n"
"\n"
"You will see a sub-list containing the packages involved. The bottom half "
"of\n"
"the display shows relevant conflicts and dependencies; use `i' to cycle "
"between\n"
"that, the package descriptions and the internal control information.\n"
"\n"
"A set of `suggested' packages has been calculated, and the initial markings "
"in\n"
"this sub-list have been set to match those, so you can just hit Return to\n"
"accept the suggestions if you wish. You may abort the change(s) which "
"caused\n"
"the problem(s), and go back to the main list, by pressing capital `X'.\n"
"\n"
"You can also move around the list and change the markings so that they are "
"more\n"
"like what you want, and you can `reject' my suggestions by using the "
"capital\n"
"`D' or `R' keys (see the keybindings help screen). You can use capital `Q' "
"to\n"
"force me to accept the situation currently displayed, in case you want to\n"
"override a recommendation or think that the program is mistaken.\n"
"\n"
"Press Space to leave help and enter the sub-list; remember: press `?' for "
"help.\n"
msgstr ""
"Hantering av beroenden/konflikter - introduktion.\n"
"\n"
"Ett eller flera av dina val har orsakat en konflikt eller ett "
"beroendeproblem -\n"
"vissa paket bör endast installeras i samband med vissa andra, och vissa\n"
"kombinationer av paket kan inte installeras samtidigt.\n"
"\n"
"Du kommer att se en underlista med de involverande paketen. Nedre halvan av\n"
"skärmen visar relevanta konflikter och beroenden. Använd \"i\" för att "
"cykla\n"
"mellan dem, paketbeskrivningarna och den interna kontrollinformationen.\n"
"\n"
"En samling \"föreslagna\" paket har beräknats, och de ursprungliga\n"
"inställningarna i denna underlista har satts till att matcha dessa, så att "
"du\n"
"helt enkelt kan trycka Enter för att acceptera valen om du vill. Du kan\n"
"avbryta ändringarna som orsakade problemen och gå tillbaka till huvudlistan\n"
"genom att trycka ett versalt \"X\".\n"
"\n"
"Du kan också stega genom listan och ändra inställningarna så att de blir "
"mer\n"
"vad du önskar, och du kan \"förkasta\" mitt förslag genom att använda "
"versalt\n"
"\"D\" eller \"R\" (se tangentbordshjälpen). Du kan använda versalt \"Q\" "
"för\n"
"att tvinga mig att acceptera nuvarande inställningar, om du önskar gå förbi\n"
"rekommendationen, eller tycker att programmet misstagit sig.\n"
"\n"
"Tryck mellanslag för att lämna hjälpen och komma till underlistan. Kom "
"ihåg:\n"
"tryck \"?\" för hjälp.\n"

#: dselect/helpmsgs.cc:100
msgid "Display, part 1: package listing and status chars"
msgstr "Visning, del 1: paketlistning och statussymboler"

#: dselect/helpmsgs.cc:100
msgid ""
"The top half of the screen shows a list of packages. For each package you "
"see\n"
"four columns for its current status on the system and mark. In terse mode "
"(use\n"
"`v' to toggle verbose display) these are single characters, from left to "
"right:\n"
"\n"
" Error flag: Space - no error (but package may be in broken state - see "
"below)\n"
"       `R' - serious error during installation, needs "
"reinstallation;\n"
" Installed state:  Space - not installed;\n"
"           `*' - installed;\n"
"           `-' - not installed but config files remain;\n"
"    packages in { `U' - unpacked but not yet configured;\n"
"   these states { `C' - half-configured (an error happened);\n"
"    are broken { `I' - half-installed (an error happened).\n"
" Old mark: what was requested for this package before presenting this list;\n"
" Mark: what is requested for this package:\n"
" `*': marked for installation or upgrade;\n"
" `-': marked for removal, but any configuration files will remain;\n"
" `=': on hold: package will not be processed at all;\n"
" `_': marked for purge completely - even remove configuration;\n"
" `n': package is new and has yet to be marked for install/remove/&c.\n"
"\n"
"Also displayed are each package's Priority, Section, name, installed and\n"
"available version numbers (shift-V to display/hide) and summary "
"description.\n"
msgstr ""
"Övre halvan av skärmen visar en lista över paket. För varje paket ser du "
"fyra\n"
"kolumner för deras nuvarande status och markering. I det koncisa läget "
"(tryck\n"
"\"v\" för att få pratsamt läge) är dessa enkla bokstäver, från vänster till\n"
"höger:\n"
"\n"
" Felflagga: mellanslag - inget fel (men paketet kan vara trasigt - se "
"nedan)\n"
"       \"R\"    - allvarligt fel vid installation, måste "
"ominstalleras\n"
" Tillstånd: mellanslag - ej installerat\n"
"        \"*\"  - installerat\n"
"        \"-\"  - ej installerat, men konfigurationsfiler kvarstår\n"
" paket i dessa { \"U\"  - uppackat, men ännu ej konfigurerat\n"
"   tillstånd { \"C\"  - halvt konfigurerat (ett fel uppstod)\n"
"  är trasiga { \"I\"  - halvt installerat (ett fel uppstod)\n"
" Gammal markering: vad som önskades innan denna lista visades\n"
" Markering: vad önskas för detta paket:\n"
" \"*\": markerat för att installeras eller uppgraderas\n"
" \"-\": markerat för att tas bort, men att behålla konfigurationsfilerna\n"
" \"=\": håll: paketet kommer över huvud taget inte att hanteras\n"
" \"_\": markerat för rensning, även konfigurationsfiler kommer att tas "
"bort\n"
" \"n\": paketet är nytt har ännu inte markerats för någonting\n"
"\n"
"Varje pakets prioritet, sektion, namn, installerad och tillgänglig version\n"
"(skift-V för att visa/dölja) och sammanfattad beskrivning visas också.\n"

#: dselect/helpmsgs.cc:125
msgid "Display, part 2: list highlight; information display"
msgstr "Visning, del 2: listmarkering, informationsvisning"

#: dselect/helpmsgs.cc:125
msgid ""
"* Highlight: One line in the package list will be highlighted. It "
"indicates\n"
" which package(s) will be affected by presses of `+', '-' and `_'.\n"
"\n"
"* The dividing line in the middle of the screen shows a brief explanation "
"of\n"
" the status of the currently-highlighted package, or a description of "
"which\n"
" group is highlighted if a group line is. If you don't understand the\n"
" meaning of some of the status characters displayed, go to the relevant\n"
" package and look at this divider line, or use the `v' key for a verbose\n"
" display (press `v' again to go back to the terse display).\n"
"\n"
"* The bottom of the screen shows more information about the\n"
" currently-highlighted package (if there is only one).\n"
"\n"
" It can show an extended description of the package, the internal package\n"
" control details (either for the installed or available version of the\n"
" package), or information about conflicts and dependencies involving the\n"
" current package (in conflict/dependency resolution sublists).\n"
"\n"
" Use the `i' key to cycle through the displays, and `I' to hide the\n"
" information display or expand it to use almost all of the screen.\n"
msgstr ""
"* Markeringsrad: En rad i paketlistan kommer att markeras. Den anger vilka\n"
" paket som kommer att påverkas om \"+\", \"-\" och \"_\" trycks.\n"
"\n"
"* Avdelningslinjen i mitten av skärmen visar en kort förklaring av det nu\n"
" markerade paketets status, eller en beskrivning av vilken grupp som "
"markeras\n"
" om markeringsraden står på en sådan rad. Om du inte förstår betydelsen av\n"
" någon av statussymbolerna som visas kan du gå till paketet och titta på\n"
" avdelningslinjen, eller använda \"v\" för att slå på det pratsamma läget\n"
" (tryck \"v\" igen för att återgå till den koncisa visningen).\n"
"\n"
"* Den nedre delen av skärmen visar ytterligare information om det nu "
"markerade\n"
" paketet (om endast ett paket markerats).\n"
"\n"
" Den kan visa den utökade beskrivningen av paketet, detaljer om intern "
"paket-\n"
" information (antingen för den installerade eller den tillgängliga "
"versionen\n"
" av paketet), eller information om konflikter och beroenden som gäller det\n"
" aktuella pektet (i underlistor där konflikter/beroenden hanteras).\n"
"\n"
" Använd \"i\"-tangenten för att cykla genom de olika visningslägena, och "
"\"I\"\n"
" för att gömma informationsvisningen, eller utöka den till att använda "
"nästan\n"
" hela skärmen.\n"

#: dselect/helpmsgs.cc:148
msgid "Introduction to method selection display"
msgstr "Introduktion till metodvalsskärmen"

#: dselect/helpmsgs.cc:148
msgid ""
"dselect and dpkg can do automatic installation, loading the package files to "
"be\n"
"installed from one of a number of different possible places.\n"
"\n"
"This list allows you to select one of these installation methods.\n"
"\n"
"Move the highlight to the method you wish to use, and hit Enter. You will "
"then\n"
"be prompted for the information required to do the installation.\n"
"\n"
"As you move the highlight a description of each method, where available, is\n"
"displayed in the bottom half of the screen.\n"
"\n"
"If you wish to quit without changing anything use the `x' key while in the "
"list\n"
"of installation methods.\n"
"\n"
"A full list of keystrokes is available by pressing `k' now, or from the "
"help\n"
"menu reachable by pressing `?'.\n"
msgstr ""
"dselect och dpkg kan göra automatiska installationer genom att ladda paket-\n"
"filerna från en av flera olika platser.\n"
"\n"
"Denna lista låter dig välja en av dessa installationsmetoder.\n"
"\n"
"Flytta markeringsraden till den metod du vill använda och tryck Enter. Nu\n"
"kommer du frågas om krävd information för att genomföra installationen.\n"
"\n"
"När du flyttar markeringsraden visas en beskrivning av varje metod, om en\n"
"sådan finns, på skärmens nedre halva.\n"
"\n"
"Om du önskar avsluta utan att ändra någonting kan du använda "
"\"x\"-tangenten\n"
"medan listan över installationsmetoder visas.\n"
"\n"
"En komplett lista av tangentbordsfunktioner får du om du trycker \"k\" nu "
"eller\n"
"från hjälpmenyn du når genom att trycka \"?\".\n"

#: dselect/helpmsgs.cc:167
msgid "Keystrokes for method selection"
msgstr "Tangenter för metodval"

#: dselect/helpmsgs.cc:167
msgid ""
"Motion keys: Next/Previous, Top/End, Up/Down, Backwards/Forwards:\n"
" n, Down-arrow     p, Up-arrow       move highlight\n"
" N, Page-down, Space  P, Page-up, Backspace  scroll list by 1 page\n"
" ^n          ^p           scroll list by 1 line\n"
" t, Home        e, End         jump to top/end of list\n"
" u           d            scroll info by 1 page\n"
" ^u          ^d           scroll info by 1 line\n"
" B, Left-arrow     F, Right-arrow     pan display by 1/3 screen\n"
" ^b          ^f           pan display by 1 character\n"
"(These are the same motion keys as in the package list display.)\n"
"\n"
"Quit:\n"
" Return, Enter  select this method and go to its configuration dialogue\n"
" x, X       exit without changing or setting up the installation "
"method\n"
"\n"
"Miscellaneous:\n"
" ?, Help, F1   request help\n"
" ^l        redraw display\n"
" /        search (just return to cancel)\n"
" \\        repeat last search\n"
msgstr ""
"Rörelsetangenter: Nästa/Föregående, Början/Slut, Upp/Ner, Framåt/Bakåt:\n"
" n, nedåtpil, j    p, uppåtpil, k     flytta markeringsrad\n"
" N, PgDn, mellanslag  P, PgUp, backsteg    rulla listan en sida\n"
" ^n          ^p           rulla listan en rad\n"
" t, Home        e, End         början/slutet av listan\n"
" u           d            rulla infotext en sida\n"
" ^u          ^d           rulla infotext en rad\n"
" B, vänsterpil     F, högerpil       panorera visning 1/3 skärm\n"
" ^b          ^f           panorera visning ett tecken\n"
"(Detta är samma förflyttningstangenter som i paketlistan.)\n"
"\n"
"Avsluta:\n"
" Enter  väljer denna metod och går till dess konfigurationsdialog\n"
" x, X  avslutar utan att ändra eller ställa in installationsmetoden\n"
"\n"
"Diverse:\n"
" ?, Help, F1  be om hjälp\n"
" ^l       rita om skärmen\n"
" /       sök (Enter avbryter)\n"
" \\       repetera senaste sökning\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.