Svensk översättning av DPkg 1.6.12

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-07-03 22:37:02

Ännu en liten bit:

> "vid deras första konfiguration. Konfigurationen bör försökas igen med\n"

Låter lite uppstyltat.  Vad sägs om "Nytt konfigurationsförsök bör
göras...", eller "Konfigurationen bör göras om ..."?

> #: main/enquiry.c:404
> #, c-format
> msgid "dpkg: %s not found.\n"
> msgstr "dpkg: %s kunde ej hittas.\n"

"fanns inte" är kanske en enklare formulering?

> #: main/enquiry.c:521
> msgid ""
> "Version of dpkg with working epoch support not yet configured.\n"
> " Please use `dpkg --configure dpkg', and then try again.\n"
> msgstr ""
> "Versionen av dpkg med fungerande epochstöd är ännu ej konfigurerad.\n"
> " Använd \"dpkg --configure dpkg\" och försök sedan igen.\n"
> 
> #: main/enquiry.c:525
> msgid "dpkg not recorded as installed, cannot check for epoch support !\n"
> msgstr ""
> "dpkg finns inte listad som installerad, kan inte kontrollera epochstöd!\n"

Du förklarade att "epoch" var en teknisk term i sammanhanget, och
borde behållas på engelska.  Men då kanske det är på sin plats med ett
bindestreck när du skriver ihop det med ett svenskt ord?

> #: main/help.c:106
> #, c-format
> msgid ""
> "%d expected program(s) not found on PATH.\n"
> "NB: root's PATH should usually contain /usr/local/sbin, /usr/sbin and /sbin."
> msgstr ""
> "%s förväntade program som inte finns i PATH.\n"
> "Obs! roots PATH bör vanligtvis innehålla /usr/local/sbin, /usr/sbin och "
> "/sbin."

Andra raden där är över 80 tecken.  Det är lite dumt, många gånger har
folk just så breda fönster.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.