DPkg del 3

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-06-27 23:36:24

En liten bit till...

> #: main/configure.c:564
> msgid "error reading pipe from md5sum"
> msgstr "fel vid läsning av rör för md5sum"

"rör från..." kanske?

> #: main/configure.c:565
> msgid "error closing pipe from md5sum"
> msgstr "fel vid stängning av rör för md5sum"

"från" här också.

> "|/ Err?=(none)/Hold/Reinst-required/X=both-problems (Status,Err: "
> "|/ Fel?Inget(=)/Håll(H)/Ominstallera(R)/Båda(X) (Status,Fel: versaler=illa)\n"

Är det meningen att flytta likhetstecknet sådär?

> msgid ""
> "The following packages are in a mess due to serious problems during\n"
> "installation.  They must be reinstalled for them (and any packages\n"
> "that depend on them) to function properly:\n"
> msgstr ""
> "Följande paket har stora problem på grund av grava problem när de\n"
> "installerades. De måste ominstalleras om de (och paket som beror på\n"
> "dem) ska fungera korrekt:\n"

Det blev problem två gånger på första raden, vilket låter lite
tjatigt.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.