DPkg, del 2

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-06-26 21:17:08

> #: lib/fields.c:322
> #, c-format
> msgid ""
> "`%s' field, reference to `%.255s':\n"
> " `%c' is obsolete, use `%c=' or `%c%c' instead"
> msgstr ""
> "\"%s\"-fältet: referens till \"%.255s\":\n"
> " \"%c\" är gammalmodigt, använd \"%c=\" eller \"%c%c\" istället"

Om du nappade på mitt förslag med "föråldrat" sist, kanske du skall
byta här också.

> #: lib/fields.c:352
> #, c-format
> msgid "`%s' field, reference to `%.255s': version unterminated"
> msgstr "\"%s\"-fältet: referens till \"%.255s\": versionen ej terminerad"

Blir inte "oavslutad version" enklare?

> #: lib/mlib.c:80
> msgid "fork failed"
> msgstr "förgrening misslyckades"

Du kanske skulle ha med "(fork)" efter "förgrening" för att
förtydliga, eftersom det inte är så etablerad översättning.

> #: lib/mlib.c:131
> #, c-format
> msgid "failed in copy on read (%s)"
> msgstr "kunde inte läsa vid kopiering (%.250s)"

Det där ".250" finns inte i orginalet.

> #: lib/myopt.c:57
> #, c-format
> msgid "--%s option does not take a value"
> msgstr "flaggan --%s tar inte ett värde"

Jag tycker "inget" passar bättre.

> #: lib/myopt.c:77
> #, c-format
> msgid "-%c option does not take a value"
> msgstr "flaggan -%c tar inte ett värde"

Här också, om du håller med mig.

> #: lib/parsehelp.c:39
> #, c-format
> msgid "%s, in file `%.255s' near line %d"
> msgstr "%s: i fil \"%.255s\" nära rad %d"

Har du avsiktligt bytt från komma till kolon, eller är det en miss?

> #: lib/parsehelp.c:199
> msgid "epoch in version is not number"
> msgstr "epoch i versionen är inte ett tal"

Är "epoch" någon precis teknisk term i det här sammanhanget? Annars
kan du väl använda det svenska "epok".

> #: lib/showcright.c:32
> msgid "showcopyright"
> msgstr "showcopyright"

Vad är detta för sträng? Skall den vara med här och översättas, eller
skulle den inte vara med alls?

> #: main/archives.c:422
> #, c-format
> msgid "error flushing `%.255s'"
> msgstr "fel vid \"flush\" av \"%.255s\""

Nappade du på "tömning" som jag föreslog i första brevet?

> #: main/archives.c:521
> #, c-format
> msgid "unable to chown backup symlink for `%.255s'"
> msgstr ""
> "kunde inte utföra \"chown\" på säkerhetskopierad symbolisk länk för "
> "\"%.255s\""

Spelar precisa systemanropet roll här? Räcker det inte med "kunde
inte byta ägare på..."?

> #: main/archives.c:883
> #, c-format
> msgid "Will not downgrade %.250s from version %.250s to %.250s, skipping.\n"
> msgstr ""
> "Kommer inte att nedgradera %.250s från version %.250s till %.250s, hoppar "
> "över.\n"

Om jag förstår engelskans nyanser rätt här så är en mer korrekt
översättning helt enkelt "Nedgraderar inte ...".

> #: main/cleanup.c:84
> #, c-format
> msgid ""
> "unable to remove newly-installed version of `%.250s' to allow reinstallation "
> "of backup copy"
> msgstr ""
> "kunde inte ta bort nyss installerad version av \"%.250s\" för att möjliggöra "
> "ominstallation av säkerhetskopia"

"återinstallation" blir möjligen tydligare.

> #: main/configure.c:276
> msgid ""
> "  What would you like to do about it ? Your options are:\n"
> "  Y or I : install the package maintainer's version\n"
> "  N or O : keep your currently-installed version\n"
> "   D   : show the differences between the versions\n"
> "   Z   : background this process to examine the situation\n"
> msgstr ""
> "  Vad vill du göra åt det ? Dina möjligheter är:\n"
> "  Y eller I: installera paketansvariges version\n"
> "  N eller O: behåll din nu installerade version\n"
> "   D   : visa skillnaderna mellan versionerna\n"
> "   Z   : lägg denna process i bakgrunden för att undersöka situationen\n"

Här tycker jag definitivt att du skall följa normala regler och ha
frågetecknet direkt efter sista ordet i meningen. Inget mellanrum
alltså, trots att orginalet har det.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.