DPkg, del 1

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-06-25 20:02:25

Jag började titta lite på dina översättningar, men hinner inte
fortsätta just nu så jag får återkomma med resten.  Jag hittade inte
några egentliga fel, men några förslag att fundera över när det gäller
stilen har jag.  Tag det du håller med om!

> #: lib/compat.c:48
> msgid "unable to rewind at start of vsnprintf"
> msgstr "kunde inte gå tillbaka till början av vsnprintf"

Hmm, vad betyder det exakt?  Jag skulle översatt med "vid böran (av
exekveringen) av vsnprintf", men jag kanske missförstår
orginalmeddelandet.

> #: lib/compat.c:52
> msgid "unable to flush in vsnprintf"
> msgstr "kunde inte utföra \"flush\" i vsnprintf"

"flush" kan du väl översätta med "tömning":

  kunde inte tömma i vsnprintf

> #: lib/dbmodify.c:113
> #, c-format
> msgid "unable flush %.250s after padding"
> msgstr "kunde inte utföra \"flush\" på %.250s efter utfyllnad"

> #: lib/dbmodify.c:232
> #, c-format
> msgid "unable to flush updated status of `%.250s'"
> msgstr "kunde inte utföra \"flush\" på uppdaterad status för \"%.250s\""

> #: lib/dump.c:270
> #, c-format
> msgid "failed to flush %s information to `%.250s'"
> msgstr "kunde inte utföra \"flush\" på %s-information till \"%.250s\""

Motsvarande här

> #: lib/compat.c:53
> msgid "unable to stat in vsnprintf"
> msgstr "kunde inte utföra \"stat\" i vsnprintf"

Vi brukar säga "ta status" istället för att använda systemanropets
namn.

> #: lib/compat.c:89
> #, c-format
> msgid "System error no.%d"
> msgstr "Systemfel nr %d"
> 
> #: lib/compat.c:99
> #, c-format
> msgid "Signal no.%d"
> msgstr "Signal nr. %d"

Du har ingen punkt efter "nr" i första fallet, men du har det i det
andra...

> #: lib/database.c:236
> msgid "failed write during hashreport"
> msgstr "misslyckades med att skriva under \"hashreport\""

Är det ett namn på en funktion, eller ett ord?

> #: lib/dbmodify.c:236
> #, c-format
> msgid "unable to fsync updated status of `%.250s'"
> msgstr "kunde inte utföra \"fsync\" på uppdaterad status för \"%.250s\""

Om det inte är viktigt att påpekan vilket systemanrop som används här
skulle jag skrivit "synkronisera" istället.

> #: lib/dump.c:272
> #, c-format
> msgid "failed to fsync %s information to `%.250s'"
> msgstr "kunde inte utföra \"fsync\" på %s-information till \"%.250s\""

Motsvarande.

> #: lib/ehandle.c:80
> msgid "out of memory pushing error handler: "
> msgstr "minnet slut i felhanteraren: "

Vad gör man egentligen när man "push an error handler"?

> #: lib/ehandle.c:110
> msgid "dpkg: too many nested errors during error recovery !!\n"
> msgstr "dpkg: för många nästlade fel vid feluppstädning !!\n"

Även om orginalet inte gör så skulle jag föreslå att du följer
normalreglerna med utropstecknet/en direkt efter sista ordet, utan
mellanrum.

> #: lib/fields.c:189
> msgid "obsolete `Revision' or `Package-Revision' field used"
> msgstr "gammalmodigt \"Revision\"- eller \"Package-Revision\"-fält använt"

"Föråldrat" brukar ofta passa bättre än "gammalmodigt" som
översättning av "obsolete".  Det gör det lite tydligare att det inte
längre är tänkt att användas, och det brukar vara det som menas.

> #: lib/fields.c:239
> msgid "root or null directory is listed as a conffile"
> msgstr "rot- eller tom katalog listas som konfigurationsfil"

Är inte "angiven" bättre än "listas" i det här fallet?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.