Ny fil för libc-2.2.3.

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-05-20 22:11:23

> N msgid "%d libs found in cache `%s'\n"
> N msgstr "%d länkbibliotek hittades in cache \"%s\"\n"

"in" har Christian redan nämnt. Utöver det skulle jag personligen nog
hoppat över "länk". Men det är en smaksak.

> N msgid "%s is a 32 bit ELF file.\n"
> N msgstr "%s är inte en 32-bitars ELF fil\n"

Vadå "inte"?

> N msgid "%s is a 64 bit ELF file.\n"
> N msgstr "%s är inte en 64-bitars ELF fil\n"

"Inte" igen?

> N msgid "%s: Can't unlink %s: %s\n"
> N msgstr "%s: Kan inte ta bort (unlink) %s: %s\n"

I vår diskussion om mitt fileutils var det ett par personer som tyckte
att "avlänka" vore begripligt. Vad tycker du? (Jag har inte riktigt
bestämt mig själv ännu.)

> N msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
> N msgstr "%s: \"position\" måste användas för alla nivåer i alla sektioner eller inte alls"

Inte för alla nivåer. För en given nivå i alla sektioner.

> N msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
> N msgstr "%s: duplicerad definition av mängd"

Du har ju missat vilken definition som är duplicerad.

> N msgid "%s: duplicate category version definition"
> N msgstr "%s: dubbla definitioner av kollationselement"

Kategori och kollation är väl inte samma sak?

> N msgid "%s: field `%s' declared more than once"
> N msgstr "%s: fält \"%s\" deklarerad mer än en gång"

"DeklareraT". (ett fält)

> N msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
> N msgstr "%s: nyckelord \"reorder-sections-end saknas"

Avslutande citationstecknet saknas.

> N msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be direct followed by `order_end'"
> N msgstr "%s: symboliskt intervall kan inte omedelbart följas av \"order_end\""

Ellipsaspekten försvann.

> N msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
> N msgstr "%s: symboliskt intervall kan inte vara omedelbart efter \"order_start\""

Här också.

> N msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
> N msgstr "%s: känt tecken i definition för ekvivalensvärde"

Okänt tecken menar du nog.

> N msgid "Device busy"
> N msgstr "Enhet eller resurs upptagen"

Varför lägger du till "eller resurs"?

> N msgid "No definition for %s category found"
> N msgstr "Hittade inga definitioner för kategori %s"

Varför plural? "Ingen definition" borde det väl vara?

> N msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
> N msgstr "kan inte addera en redan behandla lokal \"%s\" en andra gång"

Vad sägs om

 kan inte LÄGGA TILL en redan INLÄST lokal "%s" en andra gång

Annars tycker jag du skall lägga till ett "d" i "behandlad".

> N msgid "cannot allocate version reference table"
> N msgstr "kan inte allokera tabell för versioner"

"Versionsreferenser" antar jag.

>  #: locale/programs/charmap.c:460
> N msgid "character sets with locking states are not supported"
> N msgstr "teckenuppsättningar med låsta tillståndsändringar stöds inte"

Vet du vad "locking states" är? Det skulle kunna vara något i stil
med "låstillstånd" istället för "låsta tillståndsändringar", men jag
vet inte vad det handlar om.

> N msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
> N msgstr "intervall måste markeras med två operander av samma typ"

Kan man utelämna "ellips"? Det finns inte någon annan sorts intervall
än ellipsintervall?

> N msgid "shared object not open"
> N msgstr "delat objekt är inte öppnad"

öppnaT

> N msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
> N msgstr "start- och sluttecken för intervall måste ha samma längd"

"start- och slutteckensekvens" väl?

> N msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
> N msgstr "med symboliskt namnintervall kan inte absoluta intervallet \"...\" användas"

Jag skulle ju trott att det stod

 med symboliska namn som intervallvärden kan inte ....

Men det är inte självklart.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.