Ny fil för libc-2.2.3.

From: Jan D. (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-05-19 18:37:18

Hej.

Här är en uppdaterad version för glibc 2.2.3. Jag hoppas ni har tid att
titta över den och komma med kommentarer.

Hela filen skickas separat för den som har gott om tid.

	Jan D.


 # GNU libc message catalog for swedish
 # Copyright © 1996, 1998, 2001 Free Software Foundation, Inc.
 # Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>, 1996, 1998, 2001.
 # Revision: 1.27
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: libc 2.1\n"
G "POT-Creation-Date: 1998-11-28 09:29-0800\n"
G "PO-Revision-Date: 2001-01-21 15:52+0100\n"
N "Project-Id-Version: libc 2.2.3\n"
N "POT-Creation-Date: 2001-01-21 08:03-0800\n"
N "PO-Revision-Date: 2001-05-19 18:31+0200\n"
 "Last-Translator: Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 #: elf/ldconfig.c:448
N msgid " (SKIPPED)\n"
N msgstr " (HOPPAR ÖVER)\n"
N 
 #: elf/ldconfig.c:446
N msgid " (changed)\n"
N msgstr " (ändrad)\n"
N 
 #: timezone/zic.c:421
 #, c-format
 
 #: locale/programs/ld-address.c:576 locale/programs/ld-collate.c:2593
 #: locale/programs/ld-collate.c:3719 locale/programs/ld-ctype.c:2110
 #: locale/programs/ld-ctype.c:2847 locale/programs/ld-identification.c:440
 #: locale/programs/ld-measurement.c:232 locale/programs/ld-messages.c:326
 #: locale/programs/ld-monetary.c:934 locale/programs/ld-name.c:300
 #: locale/programs/ld-numeric.c:370 locale/programs/ld-paper.c:233
 #: locale/programs/ld-telephone.c:308 locale/programs/ld-time.c:1172
 #, c-format
N msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
N msgstr "%1$s: definition slutar ej med \"END %1$s\""
N 
 #: elf/cache.c:165 elf/cache.c:175
 #, c-format
N msgid "%d libs found in cache `%s'\n"
N msgstr "%d länkbibliotek hittades in cache \"%s\"\n"
N 
 #: timezone/zic.c:793
 #, c-format
 
 #: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:65
 #, c-format
N msgid "%s is a 32 bit ELF file.\n"
N msgstr "%s är inte en 32-bitars ELF fil\n"
N 
 #: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:67
 #, c-format
N msgid "%s is a 64 bit ELF file.\n"
N msgstr "%s är inte en 64-bitars ELF fil\n"
N 
 #: elf/../sysdeps/unix/sysv/linux/i386/readelflib.c:48
 #, c-format
N msgid "%s is for unknown machine %d.\n"
N msgstr "%s är för en okänd maskin %d\n"
N 
 #: elf/ldconfig.c:329
 #, c-format
N msgid "%s is not a known library type"
N msgstr "%s är en okänd länkbibliotekstyp"
N 
 #: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:76
 #, c-format
N msgid "%s is not a shared object file (Type: %d).\n"
N msgstr "%s är inte en delbar objektfil (typ: %d).\n"
N 
 #: elf/ldconfig.c:415
 #, c-format
N msgid "%s is not a symbolic link\n"
N msgstr "%s är inte en symbolisk länk\n"
N 
 #: elf/readlib.c:157
 #, c-format
N msgid "%s is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start.\n"
N msgstr "%s är inte en ELF fil, den har inte rätt bytes i början\n"
N 
 #: assert/assert.c:52
 #, c-format
 
 #: timezone/zic.c:630
 #, c-format
N msgid "%s: Can't unlink %s: %s\n"
N msgstr "%s: Kan inte ta bort (unlink) %s: %s\n"
N 
 #: timezone/zic.c:888
 #, c-format
 
 #: timezone/zdump.c:267
 #, c-format
G msgid "%s: Error writing %s\n"
G msgstr "%s: Fel vid skrivning till %s\n"
N msgid "%s: Error writing "
N msgstr "%s: Fel vid skrivning"
 
 #: timezone/zic.c:1560
 #, c-format
G msgid "%s: Error writing standard output "
G msgstr "%s: Fel vid skrivning till standard ut "
N msgid "%s: Error writing %s\n"
N msgstr "%s: Fel vid skrivning till %s\n"
 
 
 #: locale/programs/ld-collate.c:457 locale/programs/ld-collate.c:483
 #: locale/programs/ld-collate.c:499
 #, c-format
N msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
N msgstr "%s: \"%s\" är nämnd fler än en gång i defintionen av vikt %d"
N 
 #: locale/programs/ld-collate.c:1323
 #, c-format
N msgid "%s: `%s' must be a character"
N msgstr "%s: \"%s\" måste vara ett enskilt tecken"
N 
 #: locale/programs/ld-address.c:248 locale/programs/ld-address.c:276
 #: locale/programs/ld-address.c:309 locale/programs/ld-address.c:321
 #, c-format
N msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
N msgstr "%s: värdet på \"%s\" stämmer inte med värdet på \"%s\""
N 
 #: locale/programs/ld-monetary.c:835 locale/programs/ld-numeric.c:313
 #, c-format
N msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
N msgstr "%s: \"-1\" måste vara sista post i fält \"%s\""
N 
 #: locale/programs/ld-collate.c:447 locale/programs/ld-collate.c:473
 #, c-format
N msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
N msgstr "%s: sorteringsordning \"forward\" och \"backward\" är ömsesidigt uteslutande"
N 
 #: locale/programs/ld-collate.c:1515
 #, c-format
N msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
N msgstr "%s: \"position\" måste användas för alla nivåer i alla sektioner eller inte alls"
N 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:2635 locale/programs/ld-ctype.c:2775
 #, c-format
N msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
N msgstr "%s: sektion \"translit_start\" avslutas inte med \"translit_end\""
N 
 #: locale/programs/ld-collate.c:1123
 #, c-format
N msgid "%s: byte sequence of first character of sequence is not lower than that of the last character"
N msgstr "%s: bytesekvens för första tecknet är inte mindre än den för sista tecknet"
N 
 #: locale/programs/ld-collate.c:1081
 #, c-format
N msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
N msgstr "%s: bytesekvens för första och sista tecknet måste ha samma längd"
N 
 #: locale/programs/ld-collate.c:3642
 #, c-format
N msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
N msgstr "%s: kan inte ha \"%s\" som ändpunkt på ellips"
N 
 #: locale/programs/ld-collate.c:3308
 #, c-format
N msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
N msgstr "%s: kan inte byta ordning efter %.*s: okänd symbol"
N 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:2910 locale/programs/ld-ctype.c:2994
 #: locale/programs/ld-ctype.c:3014 locale/programs/ld-ctype.c:3035
 #: locale/programs/ld-ctype.c:3056 locale/programs/ld-ctype.c:3077
 #: locale/programs/ld-ctype.c:3098 locale/programs/ld-ctype.c:3138
 #: locale/programs/ld-ctype.c:3159 locale/programs/ld-ctype.c:3226
 #, c-format
N msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
N msgstr "%s: tecken \"%s\" i teckenuppsättning kan inte representeras med en byte"
N 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:3270 locale/programs/ld-ctype.c:3295
 #, c-format
N msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
N msgstr "%s: tecken \"%s\" som behövs som standardvärde kan inte representeras med en byte"
N 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:2905
 #, c-format
N msgid "%s: character `%s' not defined in charmap while needed as default value"
N msgstr "%s: tecknet \"%s\" inte definierat men behövs som standardvärde"
N 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:2989 locale/programs/ld-ctype.c:3009
 #: locale/programs/ld-ctype.c:3051 locale/programs/ld-ctype.c:3072
 #: locale/programs/ld-ctype.c:3093 locale/programs/ld-ctype.c:3133
 #: locale/programs/ld-ctype.c:3154 locale/programs/ld-ctype.c:3221
 #: locale/programs/ld-ctype.c:3263 locale/programs/ld-ctype.c:3288
 #, c-format
G msgid "%s: cannot get modification time"
G msgstr "%s: kan inte hämta modifieringstid"
N msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
N msgstr "%s: tecknet \"%s\" inte definierat men behövs som standardvärde"
 
 
 #: locale/programs/ld-time.c:225
 #, c-format
N msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
N msgstr "%s: riktningsflagga i sträng %Zd i \"era\"-fält är varken \"+\" eller \"-\""
N 
 #: locale/programs/ld-time.c:237
 #, c-format
N msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
N msgstr "%s: riktningsflagga i sträng %Zd i \"era\"-fält är inte ett enskilt tecken"
N 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:2727
 #, c-format
N msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
N msgstr "%s: duplicerad definition av mängd"
N 
 #: locale/programs/ld-identification.c:423
 #, c-format
N msgid "%s: duplicate category version definition"
N msgstr "%s: dubbla definitioner av kollationselement"
N 
 #: locale/programs/ld-collate.c:2711
 #, c-format
N msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
N msgstr "%s: dubbla deklarationer för sektion \"%s\""
N 
 #: locale/programs/ld-collate.c:2675
 #, c-format
N msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
N msgstr "%s: dubbla definitioner av \"%s\""
N 
 #: locale/programs/ld-collate.c:3691
 #, c-format
N msgid "%s: empty category description not allowed"
N msgstr "%s: tom \"category\"-beskrivning är inte tillåtet"
N 
 #: locale/programs/ld-collate.c:755
 #, c-format
N msgid "%s: empty weight string not allowed"
N msgstr "%s: tomt viktnamn inte tillåtet"
N 
 #: locale/programs/charmap.c:831
 #, c-format
 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:2483
 #, c-format
N msgid "%s: field `%s' declared more than once"
N msgstr "%s: fält \"%s\" deklarerad mer än en gång"
N 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:1525 locale/programs/ld-ctype.c:1650
 #: locale/programs/ld-ctype.c:1756 locale/programs/ld-ctype.c:2346
 #: locale/programs/ld-ctype.c:3329
 #, c-format
N msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
N msgstr "%s: fält \"%s\" innehåller inte exakt tio delar"
N 
 #: locale/programs/ld-address.c:154 locale/programs/ld-address.c:205
 #: locale/programs/ld-address.c:230 locale/programs/ld-address.c:259
 #: locale/programs/ld-name.c:115 locale/programs/ld-telephone.c:117
 #, c-format
N msgid "%s: field `%s' must not be empty"
N msgstr "%s: fält \"%s\""
N 
 #: locale/programs/ld-address.c:142 locale/programs/ld-address.c:197
 #: locale/programs/ld-address.c:224 locale/programs/ld-address.c:284
 #: locale/programs/ld-address.c:303 locale/programs/ld-address.c:315
 #: locale/programs/ld-measurement.c:104 locale/programs/ld-monetary.c:244
 #: locale/programs/ld-monetary.c:260 locale/programs/ld-name.c:104
 #: locale/programs/ld-numeric.c:113 locale/programs/ld-numeric.c:127
 #: locale/programs/ld-paper.c:101 locale/programs/ld-paper.c:109
 #: locale/programs/ld-telephone.c:105
 #, c-format
N msgid "%s: field `%s' not defined"
N msgstr "%s: fält \"%s\" inte definierat"
N 
 #: locale/programs/ld-messages.c:115 locale/programs/ld-messages.c:148
 #, c-format
N msgid "%s: field `%s' undefined"
N msgstr "%s: fält \"%s\" odefinierat"
N 
 #: locale/programs/ld-time.c:258
 #, c-format
N msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
N msgstr "%s: skräp i slutet av tilläggsvärde i sträng %d i \"era\"-fält"
N 
 #: locale/programs/ld-time.c:318
 #, c-format
N msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
N msgstr "%s: skräp i slutet av startdatum i sträng %d i \"era\"-fält"
N 
 #: locale/programs/ld-time.c:395
 #, c-format
N msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
N msgstr "%s: skräp i slutet av slutdatum i sträng %d i \"era\"-fält"
N 
 #: posix/getopt.c:795
 #, c-format
 
 #: locale/programs/ld-address.c:573 locale/programs/ld-collate.c:3717
 #: locale/programs/ld-ctype.c:2844 locale/programs/ld-identification.c:437
 #: locale/programs/ld-measurement.c:229 locale/programs/ld-messages.c:324
 #: locale/programs/ld-monetary.c:932 locale/programs/ld-name.c:298
 #: locale/programs/ld-numeric.c:368 locale/programs/ld-paper.c:231
 #: locale/programs/ld-telephone.c:306 locale/programs/ld-time.c:1170
 #, c-format
N msgid "%s: incomplete `END' line"
N msgstr "%s: ofullständig \"END\"-rad"
N 
 #: locale/programs/ld-address.c:166
N msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
N msgstr "%s: otillåten kontrollsekvens \"%%%c\" i fält \"%s\" "
N 
 #: locale/programs/ld-name.c:127 locale/programs/ld-telephone.c:126
 #: locale/programs/ld-telephone.c:150
 #, c-format
N msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
N msgstr "%s: otillåten kontrollsekvens i fält \"%s\""
N 
 #: locale/programs/ld-time.c:250
 #, c-format
N msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
N msgstr "%s: otillåtet tal för tilläggsvärde i sträng %Zd i \"era\"-fält"
N 
 #: locale/programs/ld-collate.c:3143
 #, c-format
N msgid "%s: invalid number of sorting rules"
N msgstr "%s: otillåtet antal sorteringsregler"
N 
 #: posix/getopt.c:798
 #, c-format
 
 #: locale/programs/ld-time.c:309
 #, c-format
N msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
N msgstr "%s: otillåtet startdatum i sträng %d i \"era\"-fält"
N 
 #: locale/programs/ld-time.c:386
 #, c-format
N msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
N msgstr "%s: otillåtet slutdatum i sträng %d i \"era\"-fält"
N 
 #: locale/programs/ld-measurement.c:112
 #, c-format
N msgid "%s: invalid value for field `%s'"
N msgstr "%s: ogiltigt värde för fält \"%s\""
N 
 #: locale/programs/ld-address.c:242 locale/programs/ld-address.c:270
 #, c-format
N msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
N msgstr "%s: språkförkortning \"%s\" inte definierad"
N 
 #: locale/programs/ld-collate.c:3223 locale/programs/ld-collate.c:3346
 #: locale/programs/ld-collate.c:3695
 #, c-format
N msgid "%s: missing `order_end' keyword"
N msgstr "%s: nyckelord \"order_end\" saknas"
N 
 #: locale/programs/ld-collate.c:3360 locale/programs/ld-collate.c:3707
 #, c-format
N msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
N msgstr "%s: nyckelord \"reorder-end\" saknas"
N 
 #: locale/programs/ld-collate.c:3710
 #, c-format
N msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
N msgstr "%s: nyckelord \"reorder-sections-end saknas"
N 
 #: locale/programs/ld-time.c:435
 #, c-format
N msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
N msgstr "%s: eraformat i sträng %d i \"era\"-fält saknas"
N 
 #: locale/programs/ld-time.c:423
 #, c-format
N msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
N msgstr "%s: eranamn i sträng %Zd i \"era\"-fält saknas"
N 
 #: locale/programs/ld-collate.c:3119
 #, c-format
N msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
N msgstr "%s: dubbla definitioner av ordningsföljd i sektion \"%s\""
N 
 #: locale/programs/ld-collate.c:3169
 #, c-format
N msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
N msgstr "%s: flera defintioner av ordningsföljd i namnlös sektion"
N 
 #: locale/programs/ld-messages.c:137 locale/programs/ld-messages.c:170
 #, c-format
N msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
N msgstr "%s: felaktigt reguljärt uttryck för fält \"%s\": %s"
N 
 #: locale/programs/ld-identification.c:169
 #, c-format
N msgid "%s: no identification for category `%s'"
N msgstr "%s: ingen idenitifikation för kategori \"%s\""
N 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:2753
 #, c-format
N msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
N msgstr "%s: ingen representerbar defintion av \"default_missing\" hittades"
N 
 #: locale/programs/ld-collate.c:591
 #, c-format
N msgid "%s: not enough sorting rules"
N msgstr "%s: ej tillräckligt med sorteringsregler"
N 
 #: locale/programs/ld-address.c:295
 #, c-format
N msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
N msgstr "%s: numerisk landkod \"%d\" är inte giltig"
N 
 #: posix/getopt.c:718
 #, c-format
 
 #: locale/programs/ld-collate.c:1314 locale/programs/ld-collate.c:3654
 #, c-format
N msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
N msgstr "%s: ordningsföljd för \"%.*s\" redan definierad i %s:%Zu"
N 
 #: locale/programs/ld-collate.c:3297
 #, c-format
N msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
N msgstr "%s: ordningsföljd för kollationselement %.*s är inte definierad ännu"
N 
 #: locale/programs/ld-collate.c:3281
 #, c-format
N msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
N msgstr "%s: ordningsföljd för kollationssymbol %.*s är inte definierad ännu"
N 
 #: sunrpc/rpc_main.c:289
 #, c-format
 
 #: locale/programs/ld-collate.c:3394 locale/programs/ld-collate.c:3580
 #, c-format
N msgid "%s: section `%.*s' not known"
N msgstr "%s: sektion \"%.*s\" okänd"
N 
 #: locale/programs/ld-time.c:337
 #, c-format
N msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
N msgstr "%s: startdatum är otillåtet i sträng %Zd i \"era\"-fält"
N 
 #: locale/programs/ld-time.c:414
 #, c-format
N msgid "%s: stopping date is invalid in string %Zd in `era' field"
N msgstr "%s: slutdatum är otillåtet i sträng %Zd i \"era\"-fält"
N 
 #: locale/programs/ld-collate.c:1248
 #, c-format
N msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be direct followed by `order_end'"
N msgstr "%s: symboliskt intervall kan inte omedelbart följas av \"order_end\""
N 
 #: locale/programs/ld-collate.c:1244
 #, c-format
N msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
N msgstr "%s: symboliskt intervall kan inte vara omedelbart efter \"order_start\""
N 
 #: locale/programs/ld-address.c:583 locale/programs/ld-collate.c:518
 #: locale/programs/ld-collate.c:570 locale/programs/ld-collate.c:865
 #: locale/programs/ld-collate.c:878 locale/programs/ld-collate.c:2581
 #: locale/programs/ld-collate.c:3726 locale/programs/ld-ctype.c:1840
 #: locale/programs/ld-ctype.c:2098 locale/programs/ld-ctype.c:2673
 #: locale/programs/ld-ctype.c:2855 locale/programs/ld-identification.c:447
 #: locale/programs/ld-measurement.c:239 locale/programs/ld-messages.c:333
 #: locale/programs/ld-monetary.c:941 locale/programs/ld-name.c:307
 #: locale/programs/ld-numeric.c:377 locale/programs/ld-paper.c:240
 #: locale/programs/ld-telephone.c:315 locale/programs/ld-time.c:1179
 #, c-format
N msgid "%s: syntax error"
N msgstr ":%s: syntaxfel"
N 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:2178
 #, c-format
N msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
N msgstr "%s: syntaxfel i definition av ny teckenklass"
N 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:2193
 #, c-format
N msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
N msgstr "%s: syntaxfel i definition av ny teckenuppsättning"
N 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:3735
 #, c-format
N msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
N msgstr "%s: tabell för klass \"%s\": %lu byte\n"
N 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:3803
 #, c-format
N msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
N msgstr "%s: tabell för \"%s\": %lu byte\n"
N 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:3935
 #, c-format
N msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
N msgstr "%s: tabell för teckenstorlek: %lu bytes\n"
N 
 #: locale/programs/ld-address.c:216
 #, c-format
N msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
N msgstr "%s: terminologilandskod \"%s\" inte definierad"
N 
 #: locale/programs/ld-collate.c:1054
 #, c-format
N msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
N msgstr "%s: start- och slut-symbol i ett intervall måste representera tecken"
N 
 #: locale/programs/ld-time.c:464
 #, c-format
N msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
N msgstr "%s: tredje operanden för värdet av fält \"%s\" kan inte vara större än %d"
N 
 #: locale/programs/ld-collate.c:555
 #, c-format
N msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
N msgstr "%s: för många regler, första delen hade bara %d"
N 
 #: locale/programs/ld-collate.c:906
 #, c-format
N msgid "%s: too many values"
N msgstr "%s: för många värden"
N 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:3639
 #, c-format
N msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
N msgstr "%s: transkriberingsdata för lokal \"%s\" är inte tillgänglig"
N 
 #: sunrpc/rpc_main.c:296
 #, c-format
G msgid "%s: unable to open "
G msgstr "%s: kan inte öppna "
N msgid "%s: unable to open %s: %m\n"
N msgstr "%s: kan inte öppna %s: %m\n"
 
 #: locale/programs/ld-collate.c:2849
 #, c-format
N msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
N msgstr "%s: okänt tecken i namn för kollationssymbol"
N 
 #: locale/programs/ld-collate.c:2981
 #, c-format
N msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
N msgstr "%s: okänt tecken i definition för ekvivalensnamn"
N 
 #: locale/programs/ld-collate.c:2994
 #, c-format
N msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
N msgstr "%s: känt tecken i definition för ekvivalensvärde"
N 
 #: locale/programs/ld-time.c:1040
 #, c-format
N msgid "%s: unknown character in field `%s'"
N msgstr "%s: okänt tecken i fält \"%s\""
N 
 #: locale/programs/ld-collate.c:3091
 #, c-format
N msgid "%s: unknown section name `%s'"
N msgstr "%s: okänt sektionsnamn \"%s\""
N 
 #: locale/programs/ld-collate.c:3004
 #, c-format
N msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
N msgstr "%s: okänd symbol \"%s\" i ekvivalensdefinition"
N 
 #: posix/getopt.c:769
 #, c-format
 
 #: timezone/zic.c:443
 #, c-format
 msgid ""
G "%s: usage is %s [ -s ] [ -v ] [ -l localtime ] [ -p posixrules ] [ -d directory ]\n"
G "\t[ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
N "%s: usage is %s [ -s ] [ -v ] [ -l localtime ] [ -p posixrules ] \\\n"
N "\t[ -d directory ] [ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
 msgstr ""
G "%s: användning är %s [ -s ] [ -v ] [ -l lokaltid ] [ -p posixregler ] [ -d katalog ]\n"
G "\t[ -L skottsekunder ] [ -y årkontrollprogram ] [ filnamn ... ]\n"
N "%s: användning är %s [ -s ] [ -v ] [ -l lokaltid ] [ -p posixregler ] \\\n"
N "\t[ -d katalog ] [ -L skottsekunder ] [ -y årkontrollprogram ] [ filnamn ... ]\n"
 
 
 #: locale/programs/ld-messages.c:121 locale/programs/ld-messages.c:154
 #, c-format
G msgid "%s: while writing output: "
G msgstr "%s: när resultatet skrevs: "
N msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
N msgstr "%s: värde på fält \"%s\" får inte vara tom sträng"
 
 #: locale/programs/ld-monetary.c:250 locale/programs/ld-numeric.c:119
 #, c-format
N msgid "%s: value for field `%s' must not be the empty string"
N msgstr "%s: värde på fält \"%s\" får inte vara tom sträng"
N 
 #: locale/programs/ld-monetary.c:232
 #, c-format
N msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
N msgstr "%s: värdet på fältet \"int_curr_symbol\" stämmer inte med namn i ISO 4217"
N 
 #: locale/programs/ld-monetary.c:224
 #, c-format
N msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
N msgstr "%s: värdet på fältet \"int_curr_symbol\" har fel längd"
N 
 #: locale/programs/ld-monetary.c:857 locale/programs/ld-numeric.c:334
 #, c-format
N msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
N msgstr "%s: värden på fältet \"%s\" måste vara mindre än 127"
N 
 #: locale/programs/ld-time.c:488
 #, c-format
N msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
N msgstr "%s: värden på fältet \"%s\" får inte vara större än %d"
N 
 #: locale/programs/ld-time.c:472 locale/programs/ld-time.c:480
 #, c-format
N msgid "%s: values of field `%s' must not be larger than %d"
N msgstr "%s: värden på fältet \"%s\" får inte vara större än %d"
N 
 #: locale/programs/ld-collate.c:850
 #, c-format
N msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
N msgstr "%s: vikter måste använda samma intervallsymbol som namn"
N 
 #: sunrpc/rpc_main.c:308
 #, c-format
N msgid "%s: while writing output %s: %m"
N msgstr "%s: när resultatet %s skrevs: %m"
N 
 #: argp/argp-parse.c:170
 
 #: locale/programs/repertoire.c:448
 #, c-format
N msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
N msgstr "<%s> och <%s> är otillåtna namn för intervall"
N 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:565 locale/programs/ld-ctype.c:600
 #, c-format
 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:154
N msgid "Address family not supported by protocol family"
N msgstr "Adressfamiljen stöds inte av protokollfamiljen"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:761
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:98
 
 #: malloc/memusagestat.c:57
N msgid "Also draw graph for total memory consumption"
N msgstr "Visa ocksa en graf av totala minnesåtgången"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:83
N msgid "Anode table overflow"
N msgstr "\"Anode\"-tabell flödar över"
N 
 #: intl/tst-gettext2.c:37
N msgid "Another string for testing."
N msgstr "En till sträng för test"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:37
N msgid "Arg list too long"
N msgstr "Argumentlistan för lång"
N 
 #. TRANS Argument list too long; used when the arguments passed to a new program
 #. TRANS being executed with one of the @code{exec} functions (@pxref{Executing a
 #. TRANS File}) occupy too much memory space. This condition never arises in the
 #. TRANS GNU system.
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:70
 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:63
N msgid "Argument out of domain"
N msgstr "Argument utanför giltigt område"
N 
 #: nis/nis_error.c:66
 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:116
N msgid "Attempting to link in more shared libraries than system limit"
N msgstr "Försök att länka in fler delade bibliotek än systemgränsen"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:801
 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:80
N msgid "Bad exchange descriptor"
N msgstr "Felaktig \"exchange\"-identifierare"
N 
 #. TRANS Bad file descriptor; for example, I/O on a descriptor that has been
 #. TRANS closed or reading from a descriptor open only for writing (or vice
 #. TRANS versa).
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:83
 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:39
N msgid "Bad file number"
N msgstr "Felaktig filidentifierare"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:749
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:87
 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:84
N msgid "Bad request code"
N msgstr "Ogiltig åtkomstkod"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:81
N msgid "Bad request descriptor"
N msgstr "Ogiltig frågedeskriptor"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:38 sysdeps/generic/siglist.h:63
 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:117
N msgid "Can not exec a shared library directly"
N msgstr "Kan inte köra ett delat bibliotek direkt"
N 
 #: nis/ypclnt.c:792
 
 #: elf/ldconfig.c:934
N msgid "Can't chdir to /"
N msgstr "Kan inte gå till /"
N 
 #: nis/ypclnt.c:804
 
 #: elf/cache.c:359
 #, c-format
N msgid "Can't create temporary cache file %s"
N msgstr "Kan inte skapa temporär cache-fil \"%s\""
N 
 #: elf/ldconfig.c:502
 #, c-format
N msgid "Can't find %s"
N msgstr "Kan inte hitta %s"
N 
 #: elf/ldconfig.c:440
 #, c-format
N msgid "Can't link %s to %s"
N msgstr "Kan inte länka %s till %s"
N 
 #: elf/ldconfig.c:518 elf/ldconfig.c:672
 #, c-format
N msgid "Can't lstat %s"
N msgstr "Kan inte ta status (lstat) på %s"
N 
 #: elf/cache.c:108 elf/ldconfig.c:955
 #, c-format
N msgid "Can't open cache file %s\n"
N msgstr "Kan inte öppna cache-fil \"%s\"\n"
N 
 #: elf/ldconfig.c:976
 #, c-format
N msgid "Can't open cache file directory %s\n"
N msgstr "Kan inte läsa cache-fils katalog \"%s\"\n"
N 
 #: elf/ldconfig.c:865
 #, c-format
N msgid "Can't open configuration file %s"
N msgstr "Kan inte öppna konfigurationsfil \"%s\""
N 
 #: elf/ldconfig.c:621
 #, c-format
N msgid "Can't open directory %s"
N msgstr "Kan inte läsa katalog %s"
N 
 #: elf/cache.c:353
 #, c-format
N msgid "Can't remove old temporary cache file %s"
N msgstr "Kan inte ta bort gammal temporär cache-fil %s"
N 
 #: elf/ldconfig.c:405
 #, c-format
N msgid "Can't stat %s\n"
N msgstr "Kan inte ta status på %s\n"
N 
 #: elf/ldconfig.c:434
 #, c-format
N msgid "Can't unlink %s"
N msgstr "Kan inte ta bort (unlink) %s"
N 
 #. TRANS No memory available. The system cannot allocate more virtual memory
 #. TRANS because its capacity is full.
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:104
 
 #: elf/readlib.c:98
 #, c-format
N msgid "Cannot fstat file %s.\n"
N msgstr "Kan inte ta status (fstat) på fil %s.\n"
N 
 #: sunrpc/rpc_main.c:1415
 
 #: elf/readlib.c:117
 #, c-format
N msgid "Cannot mmap file %s.\n"
N msgstr "Kan inte minnesmappa (mmap) fil %s.\n"
N 
 #: sunrpc/pmap_rmt.c:361
 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:173
N msgid "Cannot send after socket shutdown"
N msgstr "Kan inte skicka efter att transportslutpunkten stängts"
N 
 #. TRANS The socket has already been shut down.
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:435
 
 #: elf/ldconfig.c:131
N msgid "Change to and use ROOT as root directory"
N msgstr "Byt till och använd ROOT som rotkatalog"
N 
 #: elf/cache.c:390
 #, c-format
N msgid "Changing access rights of %s to 0644 failed"
N msgstr "Byte av acessrättigheter för %s till 0644 misslyckades"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:689
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:67
 
G msgid "Computing table size for character classes might take a while..."
G msgstr "Att beräkna tabellstorlek för teckenklasser kan ta ett tag..."
G 
G msgid "Computing table size for collation information might take a while..."
G msgstr "Att beräkna tabellstorlek för kollationeringsinformation kan ta ett tag..."
 #: elf/ldconfig.c:141
N msgid "Configure Dynamic Linker Run Time Bindings."
N msgstr "Konfigurera bindningar för den dynamiska länkaren."
 
 
 #: locale/programs/localedef.c:102
N msgid "Create old-style tables"
N msgstr "Skapa tabeller i gammal stil"
N 
 #: locale/programs/localedef.c:101
 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:48
N msgid "Cross-device link"
N msgstr "Länk över skilda enheter"
N 
 #: malloc/memusagestat.c:67
N msgid "DATAFILE [OUTFILE]"
N msgstr "DATAFIL [UTFIL]"
N 
 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:96
 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:172
 #, c-format
 
 #: elf/dl-open.c:189
N msgid "DST not allowed in SUID/SGID programs"
N msgstr "DST inte tillåten i SUID/SGID program"
N 
 #: elf/dl-error.c:71
N msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
N msgstr "BUG I DYNAMISK LÄNKARE!!!"
N 
 #: nis/nis_error.c:52
 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:75
N msgid "Deadlock situation detected/avoided"
N msgstr "Undvek/upptäckte dödlägesstuation"
N 
 #: nis/nis_print.c:226
 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:46
N msgid "Device busy"
N msgstr "Enhet eller resurs upptagen"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:669
 
 #. TRANS The user's disk quota was exceeded.
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:499
N msgid "Disk quota exceeded"
N msgstr "Diskkvot överskriden"
N 
 #: nscd/nscd.c:86
 
 #: elf/ldconfig.c:129
N msgid "Don't build cache"
N msgstr "Bygg inte cache"
N 
 #: elf/ldconfig.c:130
N msgid "Don't generate links"
N msgstr "Generera inte länkar"
N 
 #: debug/pcprofiledump.c:56
N msgid "Dump information generated by PC profiling."
N msgstr "Visa information genererad av PC-profilering"
N 
 #: elf/dl-load.c:1290
N msgid "ELF file ABI version invalid"
N msgstr "ELF-fil har felaktig version på ABI"
N 
 #: elf/dl-load.c:1287
N msgid "ELF file OS ABI invalid"
N msgstr "ELF-fil har felaktig version på OS-ABI"
N 
 #: elf/dl-load.c:1296
N msgid "ELF file version does not match current one"
N msgstr "ELF-filens version stämmer inte med nuvarande"
N 
 #: elf/dl-load.c:1283
N msgid "ELF file version ident does not match current one"
N msgstr "ELF-filens versionsidentitet stämmer inte med nuvarande"
N 
 #: elf/dl-load.c:1307
N msgid "ELF file's phentsize not the expected size"
N msgstr "ELF-filens värde på \"pentsize\" är inte den förväntade"
N 
 #: elf/dl-load.c:876
N msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
N msgstr "Address/position för ELF laddkommando är inte på rätt bytegräns"
N 
 #: elf/dl-load.c:873
N msgid "ELF load command alignment not page-aligned"
N msgstr "ELF laddkommando är inte på sidgräns"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:33 sysdeps/generic/siglist.h:60
 
G msgid "Entry/Table type mismatch"
 #: nis/nis_error.c:53
N msgid "Entry/table type mismatch"
 msgstr "Post/Tabell-typer är inkompatibila"
 
 #: nss/getent.c:127 nss/getent.c:292
 #, c-format
N msgid "Enumeration not supported on %s\n"
N msgstr "Uppräkning stöds inte på %s\n"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:30
N msgid "Error 0"
N msgstr "Fel 0"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:130
N msgid "Error 100"
N msgstr "Fel 100"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:131
N msgid "Error 101"
N msgstr "Fel 101"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:132
N msgid "Error 102"
N msgstr "Fel 102"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:133
N msgid "Error 103"
N msgstr "Fel 103"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:134
N msgid "Error 104"
N msgstr "Fel 104"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:135
N msgid "Error 105"
N msgstr "Fel 105"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:136
N msgid "Error 106"
N msgstr "Fel 106"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:137
N msgid "Error 107"
N msgstr "Fel 107"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:138
N msgid "Error 108"
N msgstr "Fel 108"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:139
N msgid "Error 109"
N msgstr "Fel 109"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:140
N msgid "Error 110"
N msgstr "Fel 110"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:141
N msgid "Error 111"
N msgstr "Fel 111"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:142
N msgid "Error 112"
N msgstr "Fel 112"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:143
N msgid "Error 113"
N msgstr "Fel 113"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:144
N msgid "Error 114"
N msgstr "Fel 114"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:145
N msgid "Error 115"
N msgstr "Fel 115"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:146
N msgid "Error 116"
N msgstr "Fel 116"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:147
N msgid "Error 117"
N msgstr "Fel 117"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:148
N msgid "Error 118"
N msgstr "Fel 118"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:149
N msgid "Error 119"
N msgstr "Fel 119"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:166
N msgid "Error 136"
N msgstr "Fel 136"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:172
N msgid "Error 142"
N msgstr "Fel 142"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:88
N msgid "Error 58"
N msgstr "Fel 58"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:89
N msgid "Error 59"
N msgstr "Fel 59"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:102
N msgid "Error 72"
N msgstr "Fel 72"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:103
N msgid "Error 73"
N msgstr "Fel 73"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:105
N msgid "Error 75"
N msgstr "Fel 75"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:106
N msgid "Error 76"
N msgstr "Fel 76"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:121
N msgid "Error 91"
N msgstr "Fel 91"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:122
N msgid "Error 92"
N msgstr "Fel 92"
N 
 #: nis/nis_error.c:57
 
 #: nscd/nscd.c:400
 #, c-format
N msgid "Failed to look up user '%s' to run server as"
N msgstr "Kunde inte hitta användaren \"%s\" att köra servern som"
N 
 #: elf/readlib.c:108
 #, c-format
N msgid "File %s is too small, not checked."
N msgstr "Fil %s är för liten, inte kontrollerad"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:781
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:111
 
 #: elf/cache.c:124 elf/cache.c:134
N msgid "File is not a cache file.\n"
N msgstr "Filen är inte en cache-fil\n"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:86
N msgid "File locking deadlock"
N msgstr "Fillåsning gav dödläge"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:745
 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:53
N msgid "File table overflow"
N msgstr "Filtabell flödade över"
N 
 #. TRANS File too big; the size of a file would be larger than allowed by the system.
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:203
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:57
 
G msgid "First/Next chain broken"
 #: intl/tst-gettext2.c:36
N msgid "First string for testing."
N msgstr "Första strängen för test"
N 
 #: nis/nis_error.c:38
N msgid "First/next chain broken"
 msgstr "Första/Nästa-kedja bruten"
 
 
 #: elf/ldconfig.c:136
N msgid "Format to use: new, old or compat (default)"
N msgstr "Format att använda: \"new\", \"old\" eller \"compat\" (standardvärde)"
N 
 #: nis/nis_error.c:68
 
 #: malloc/memusagestat.c:64
N msgid "Generate graphic from memory profiling data"
N msgstr "Generera grafik från data från minnesprofilering"
N 
 #: catgets/gencat.c:120
 
 #: malloc/memusagestat.c:55
N msgid "Generate output linear to time (default is linear to number of function calls)"
N msgstr "Generera utdata linjär i tiden (standardvärde är linjär mot anta funktionsanrop)"
N 
 #: elf/ldconfig.c:128
N msgid "Generate verbose messages"
N msgstr "Skriv mer meddelanden"
N 
 #: nis/nis_error.c:37
 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:35
N msgid "I/O error"
N msgstr "I/O-fel"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:49 sysdeps/generic/siglist.h:49
 
 #: elf/ldconfig.c:525
 #, c-format
N msgid "Ignored file %s since it is not a regular file."
N msgstr "Ignorerar fil %s eftersom den inte är en vanlig fil"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:118
N msgid "Illegal byte sequence"
N msgstr "Otillåten bytesekvens"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:30 sysdeps/generic/siglist.h:32
 
 #: elf/ldconfig.c:698 elf/readlib.c:92
 #, c-format
N msgid "Input file %s not found.\n"
N msgstr "Hittar inte infil %s\n"
N 
 #: iconv/iconv_prog.c:55
 
 #: nis/nis_error.c:45
N msgid "Invalid object for operation"
N msgstr "Otillåtet objekt för operationen"
N 
 #. TRANS While decoding a multibyte character the function came along an invalid
 #. TRANS or an incomplete sequence of bytes or the given wide character is invalid.
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:598
 
 #: nscd/nscd.c:91
N msgid "Invalidate the specified cache"
N msgstr "Invalidera den givna cachen"
N 
 #. TRANS File is a directory; you cannot open a directory for writing,
 #. TRANS or create or remove hard links to it.
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:159
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:51
 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:169
N msgid "Is a name file"
N msgstr "Är en namngiven filtyp"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:825
 
 #: nis/nis_error.c:54
N msgid "Link points to illegal name"
N msgstr "Länk pekar på ett otillåtet namn"
N 
 #: nis/nis_print.c:283
 
G msgid "Malformed Name, or illegal name"
 #: nis/nis_error.c:46
N msgid "Malformed name, or illegal name"
 msgstr "Felaktigt namn eller otillåtet namn"
 
 
 #: elf/ldconfig.c:135
N msgid "Manually link individual libraries."
N msgstr "Länka enskilda länkbibliotek manuellt"
N 
 #: nis/nis_print.c:169
 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:82
N msgid "Message tables full"
N msgstr "Meddelandetabell full"
N 
 #. TRANS The size of a message sent on a socket was larger than the supported
 #. TRANS maximum size.
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:318
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:127
 
 #: nscd/nscd_conf.c:182
N msgid "Must specify user name for server-user option"
N msgstr "Användarnamn krävs för \"server-user\"-flaggan"
N 
 #: catgets/gencat.c:111 catgets/gencat.c:115 locale/programs/localedef.c:115
 #: nscd/nscd.c:83
 
 #: nis/nis_print.c:163
 #, c-format
G msgid "Name : '%s'\n"
N msgid "Name : `%s'\n"
 msgstr "Namn : \"%s\"\n"
 
 
 #: malloc/memusagestat.c:53
N msgid "Name output file"
N msgstr "Namnresultatfil"
N 
 #: nis/nis_error.c:50
 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:159
N msgid "Network dropped connection because of reset"
N msgstr "Nätverket tog bort förbindelsen p.g.a. omstart"
N 
 #. TRANS A network connection was reset because the remote host crashed.
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:390
 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:425
N msgid "No character set name specified in charmap"
N msgstr "Inget namn definierat i teckenuppsättning"
N 
 #. TRANS There are no child processes. This error happens on operations that are
 #. TRANS supposed to manipulate child processes, when there aren't any processes
 #. TRANS to manipulate.
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:90
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:40
 
 #: locale/programs/ld-address.c:131 locale/programs/ld-collate.c:1500
 #: locale/programs/ld-ctype.c:407 locale/programs/ld-identification.c:132
 #: locale/programs/ld-measurement.c:93 locale/programs/ld-messages.c:98
 #: locale/programs/ld-monetary.c:194 locale/programs/ld-name.c:94
 #: locale/programs/ld-numeric.c:99 locale/programs/ld-paper.c:91
 #: locale/programs/ld-telephone.c:94 locale/programs/ld-time.c:160
 #, c-format
N msgid "No definition for %s category found"
N msgstr "Hittade inga definitioner för kategori %s"
N 
 #: nis/nis_error.c:74
 
 #: elf/ldconfig.c:532
 #, c-format
N msgid "No link created since soname could not be found for %s"
N msgstr "Ingen länk skapad eftersom \"soname\" inte hittades för %s"
N 
 #. TRANS No locks available. This is used by the file locking facilities; see
 #. TRANS @ref{File Locks}. This error is never generated by the GNU system, but
 #. TRANS it can result from an operation to an NFS server running another
 #. TRANS operating system.
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:548
 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:76
N msgid "No record locks available"
N msgstr "Inga postlås tillgängliga"
N 
 #: sunrpc/rpcinfo.c:570
 
 #. TRANS No such device or address. The system tried to use the device
 #. TRANS represented by a file you specified, and it couldn't find the device.
 #. TRANS This can mean that the device file was installed incorrectly, or that
 #. TRANS the physical device is missing or not correctly attached to the
 #. TRANS computer.
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:62
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:36
N msgid "No such device or address"
N msgstr "Enheten eller adressen finns inte"
N 
 #. TRANS No such file or directory. This is a ``file doesn't exist'' error
 #. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
 #. TRANS expected to already exist.
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:32
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:32
 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:107
N msgid "Not a data message"
N msgstr "Inte ett datameddelande"
N 
 #. TRANS A file that isn't a directory was specified when a directory is required.
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:153
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:50
 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:167
N msgid "Not a name file"
N msgstr "Inte en namn-fil"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:90
N msgid "Not a stream device"
N msgstr "Inte en \"stream\"-enhet"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:168
N msgid "Not available"
N msgstr "Inte tillgänglig"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:42
N msgid "Not enough space"
N msgstr "Otillräckligt utrymme"
N 
 #: nis/nis_error.c:31
 
 #: nis/nis_error.c:49
N msgid "Not found, no such name"
N msgstr "Inte hittad, inget sådant namn"
N 
 #: nis/nis_error.c:44
 
 #. TRANS Not supported. A function returns this error when certain parameter
 #. TRANS values are valid, but the functionality they request is not available.
 #. TRANS This can mean that the function does not implement a particular command
 #. TRANS or option value or flag bit at all. For functions that operate on some
 #. TRANS object given in a parameter, such as a file descriptor or a port, it
 #. TRANS might instead mean that only @emph{that specific object} (file
 #. TRANS descriptor, port, etc.) is unable to support the other parameters given;
 #. TRANS different file descriptors might support different ranges of parameter
 #. TRANS values.
 #. TRANS
 #. TRANS If the entire function is not available at all in the implementation,
 #. TRANS it returns @code{ENOSYS} instead.
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:592
N msgid "Not supported"
N msgstr "Stöds ej"
N 
 #: nis/nis_print.c:264
 #, c-format
 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:120
N msgid "Number of symbolic links encountered during path name traversal exceeds MAXSYMLINKS"
N msgstr "Antal symboliska länkar påträffade vid sökvägsupplösning översteg MAXSYMLINKS"
N 
 #. TRANS Domain error; used by mathematical functions when an argument value does
 #. TRANS not fall into the domain over which the function is defined.
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:241
 
 #: elf/ldconfig.c:134
N msgid "Only process directories specified on the command line. Don't build cache."
N msgstr "Behandla endast kataloger givna som argument. Bygg inte cache."
N 
 #: nscd/nscd.c:200 nscd/nscd.c:220 nscd/nscd.c:226
 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:77
N msgid "Operation canceled"
N msgstr "Operationen avbruten"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:119
N msgid "Operation not applicable"
N msgstr "Operationen inte tilllämpbar"
N 
 #. TRANS Operation not permitted; only the owner of the file (or other resource)
 #. TRANS or processes with special privileges can perform the operation.
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:25
 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:152
N msgid "Operation not supported on transport endpoint"
N msgstr "Operationen stöds inte på transportslutpunkt"
N 
 #. TRANS An operation that cannot complete immediately was initiated on an object
 #. TRANS that has non-blocking mode selected. Some functions that must always
 #. TRANS block (such as @code{connect}; @pxref{Connecting}) never return
 #. TRANS @code{EAGAIN}. Instead, they return @code{EINPROGRESS} to indicate that
 #. TRANS the operation has begun and will take some time. Attempts to manipulate
 #. TRANS the object before the call completes return @code{EALREADY}. You can
 #. TRANS use the @code{select} function to find out when the pending operation
 #. TRANS has completed; @pxref{Waiting for I/O}.
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:301
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:180
 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:129
N msgid "Option not supported by protocol"
N msgstr "Valet stöds inte av protokollet"
N 
 #: locale/programs/localedef.c:103
N msgid "Optional output file prefix"
N msgstr "Valfri utfilsprefix"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:93
N msgid "Out of stream resources"
N msgstr "Stream-resurserna är slut"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:665
 
G msgid "Partial Success"
 #: nis/nis_error.c:55
N msgid "Partial success"
 msgstr "Delvis lyckat"
 
 
 #: elf/ldconfig.c:287
 #, c-format
N msgid "Path `%s' given more than once"
N msgstr "Sökväg \"%s\" given mer än en gång"
N 
 #. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
 #: nis/nis_error.c:39 nis/ypclnt.c:816
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:109
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:43
 
G msgid "Print content of database file, one entry a line"
G msgstr "Skriv innehållet i databasen, en post per rad"
 #: elf/ldconfig.c:127
N msgid "Print cache"
N msgstr "Visa cache"
 
 
 #: elf/cache.c:394
 #, c-format
N msgid "Renaming of %s to %s failed"
N msgstr "Namnbyte på %s till %s misslyckades"
N 
 #: elf/sprof.c:532
 #, c-format
 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:171
N msgid "Reserved for future use"
N msgstr "Reserverad för framtida användning"
N 
 #: resolv/herror.c:67
 
G msgid "Results Sent to callback proc"
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:64
N msgid "Result too large"
N msgstr "Resultat för stort"
N 
 #: nis/nis_error.c:48
N msgid "Results sent to callback proc"
 msgstr "Resultat skickat till återanropsprocessen"
 
 
 #: nss/getent.c:703
N msgid "Supported databases:"
N msgstr "Databaser som stöds:"
N 
 #: locale/programs/localedef.c:106
 
 #: nscd/nscd.c:90
N msgid "TABLE"
N msgstr "TABELL"
N 
 #: nis/nis_print.c:118
 
 #: nscd/nscd.c:92
N msgid "TABLE,yes"
N msgstr "TABELL,yes"
N 
 #: nis/nis_print.c:263
 #, c-format
 
 #: sunrpc/rpc_main.c:1364
N msgid "This implementation doesn't support newstyle or MT-safe code!\n"
N msgstr "Denna implementation stödjer inte \"newstyle\" eller trådsäker kod!\n"
N 
 #: nis/nis_print.c:224
 
G msgid "Too Many Attributes"
 #: malloc/memusagestat.c:54
N msgid "Title string used in output graphic"
N msgstr "Titelsträng att använda i resultatgrafiken"
N 
 #: nis/nis_error.c:56
N msgid "Too many attributes"
 msgstr "För många attribut"
 
 
 #: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:69
 #, c-format
N msgid "Unknown ELFCLASS in file %s.\n"
N msgstr "Okända ELFCLASS in fil %s.\n"
N 
 #: nis/ypclnt.c:820
 
 #: elf/ldconfig.c:132
N msgid "Use CACHE as cache file"
N msgstr "Använd CACHE som cache-fil"
N 
 #: elf/ldconfig.c:133
N msgid "Use CONF as configuration file"
N msgstr "Använd CONF som konfigurationsfil"
N 
 #: nscd/nscd.c:92
N msgid "Use separate cache for each user"
N msgstr "Använd separat cache för varje användare"
N 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:56 sysdeps/generic/siglist.h:55
 
 #: elf/cache.c:366 elf/cache.c:375 elf/cache.c:379
N msgid "Writing of cache data failed"
N msgstr "Skrivning av cache-data misslyckades"
N 
 #: elf/cache.c:383
N msgid "Writing of cache data failed."
N msgstr "Skrivning av cache-data misslyckades."
N 
 #: catgets/gencat.c:251 elf/ldconfig.c:269 elf/sprof.c:361
 #: iconv/iconv_prog.c:356 locale/programs/locale.c:274
 #: locale/programs/localedef.c:316 nscd/nscd.c:292 nscd/nscd_nischeck.c:95
 #: nss/getent.c:68 posix/getconf.c:756
 #, c-format
 
 #: debug/pcprofiledump.c:59
N msgid "[FILE]"
N msgstr "[FIL]"
N 
 #: sunrpc/pmap_clnt.c:72
N msgid "__get_myaddress: ioctl (get interface configuration)"
N msgstr "__get_myaddress: ioctl (hämta gränssnittskonfiguration)"
N 
 #: locale/programs/ld-collate.c:417
 #, c-format
N msgid "`%.*s' already defined as collating element"
N msgstr "\"%.*s\" redan definierad som ett kollationselement"
N 
 #: locale/programs/ld-collate.c:410
 #, c-format
N msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
N msgstr "\"%.*s\" redan definierad som ett kollationssymbol"
N 
 #: locale/programs/ld-collate.c:394
 #, c-format
N msgid "`%.*s' already defined in charmap"
N msgstr "\"%.*s\" redan definerad i teckenuppsättning"
N 
 #: locale/programs/ld-collate.c:403
 #, c-format
N msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
N msgstr "\"%.*s\" redan definierad i repertoar"
N 
 #: locale/programs/charmap.c:599 locale/programs/locfile.h:96
 #: locale/programs/repertoire.c:314
 #, c-format
 
 #: locale/programs/ld-collate.c:1268 locale/programs/ld-ctype.c:1454
 #, c-format
G msgid "`%s' is no correct profile data file for `%s'"
G msgstr "\"%s\" är inte en korrekt profildatafil för \"%s\""
N msgid "`%s' and `%.*s' are no valid names for symbolic range"
N msgstr "\"%s\" och \"%.*s\" är otillåtna namn för symboliskt intervall"
 
 #: elf/sprof.c:762
 #, c-format
G msgid "`-1' must be last entry in `%s' field in `%s' category"
G msgstr "\"-1\" måste vara sista post i fält \"%s\" i kategori \"%s\""
N msgid "`%s' is no correct profile data file for `%s'"
N msgstr "\"%s\" är inte en korrekt profildatafil för \"%s\""
 
G msgid "`...' must only be used in `...' and `UNDEFINED' entries"
G msgstr "\"...\" får endast användas för post \"...\" och post \"UNDEFINED\""
G 
G msgid "`from' expected after first argument to `collating-element'"
G msgstr "\"from\" förväntades efter första argumentet till \"collating-element\""
G 
G msgid "`from' string in collation element declaration contains unknown character"
G msgstr "\"från\"-sträng i deklaration av kollationeringselement innehåller okänt tecken"
 #: locale/programs/ld-ctype.c:691
N msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
N msgstr "\"digit\"-kategori har inte delar i grupper av tio"
 
 
 #: sunrpc/svc_simple.c:76
 #, c-format
G msgid "can't reassign procedure number %d\n"
G msgstr "kan inte ändra procedurnummer %d\n"
N msgid "can't reassign procedure number %ld\n"
N msgstr "kan inte ändra procedurnummer %ld\n"
N 
 #: elf/dl-reloc.c:152
N msgid "can't restore segment prot after reloc"
N msgstr "kan inte återställa segmenträttigheter efter relokering"
 
 #: locale/programs/localedef.c:487
 #, c-format
G msgid "cannot `stat' locale file `%s'"
G msgstr "kan inte ta status på lokalfil \"%s\""
N msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
N msgstr "kan inte addera en redan behandla lokal \"%s\" en andra gång"
N 
 #: elf/dl-deps.c:470
N msgid "cannot allocate dependency list"
N msgstr "kan inte allokera beroendelista"
N 
 #: elf/dl-load.c:1031
N msgid "cannot allocate memory for program header"
N msgstr "Kan inte allokera minne för programhuvud"
 
 #: elf/dl-load.c:339
N msgid "cannot allocate name record"
N msgstr "kan inte allokera namnpost"
N 
 #: elf/sprof.c:930 elf/sprof.c:982
 
 #: elf/dl-deps.c:501
N msgid "cannot allocate symbol search list"
N msgstr "kan inte allokera söklista för symboler"
N 
 #: elf/dl-version.c:291
N msgid "cannot allocate version reference table"
N msgstr "kan inte allokera tabell för versioner"
N 
 #: elf/dl-load.c:1000
N msgid "cannot change memory protections"
N msgstr "kan inte ändra minnesskydd"
N 
 #: elf/dl-load.c:533
N msgid "cannot create RUNPATH/RPATH copy"
N msgstr "kan inte skapa kopia av RUNPATH/RPATH"
N 
 #: elf/dl-load.c:418 elf/dl-load.c:518 elf/dl-load.c:546 elf/dl-load.c:593
 #: elf/dl-load.c:685
N msgid "cannot create cache for search path"
N msgstr "kan inte skapa cache för sökväg"
N 
 #: elf/dl-support.c:191
N msgid "cannot create capability list"
N msgstr "kan inte skapa kapabilitetslista"
N 
 #: elf/sprof.c:715 elf/sprof.c:773
 
 #: elf/dl-load.c:583
N msgid "cannot create search path array"
N msgstr "kan inte skapa säkvägslista"
N 
 #: elf/dl-load.c:1137
N msgid "cannot create searchlist"
N msgstr "kan inte skapa söklista"
N 
 #: elf/dl-load.c:822 elf/dl-load.c:1682
N msgid "cannot create shared object descriptor"
N msgstr "kan inte skapa delad objektdeskriptor"
N 
 #: catgets/gencat.c:1316
N msgid "cannot determine escape character"
N msgstr "kan inte avgöra kontrolltecken"
N 
 #: elf/dl-load.c:950
N msgid "cannot dynamically load executable"
N msgstr "kan inte ladda exekverbar fil dynamiskt"
N 
 #: nscd/connections.c:183
 #, c-format
 
 #: elf/dl-open.c:121
N msgid "cannot extend global scope"
N msgstr "kan inte utöka globalt område"
N 
 #: sunrpc/rpc_main.c:343
 #, c-format
 
 #: elf/dl-deps.c:586
N msgid "cannot load shared object file"
N msgstr "kan inte ladda delat objekt"
N 
 #: elf/dl-reloc.c:63
N msgid "cannot make segment writable for relocation"
N msgstr "kan inte göra segment skrivbart för relokering"
N 
 #: elf/dl-load.c:1016
N msgid "cannot map zero-fill pages"
N msgstr "kan inte mappa nollfyllda sidor"
N 
 #: inet/rcmd.c:420
 
G msgid "cannot open database file `%s': %s"
G msgstr "kan inte öppna databasfil \"%s\": %s"
 #: debug/pcprofiledump.c:96
N msgid "cannot open input file"
N msgstr "kan inte öppna infil"
 
 
 #: elf/dl-load.c:1695
N msgid "cannot open shared object file"
N msgstr "kan inte öppna delad objektfil"
N 
 #: nscd/connections.c:165
 #, c-format
 
G msgid "cannot process order specification"
G msgstr "kan inte bearbeta sorteringsspecifikation"
 #: elf/dl-load.c:814
N msgid "cannot open zero fill device"
N msgstr "kan inte öppna nollfyllnadsenhet"
 
 
G msgid "cannot read from client"
G msgstr "kan inte läsa från klient"
 #: elf/dl-load.c:838 elf/dl-load.c:1244
N msgid "cannot read file data"
N msgstr "kan inte ladda fildata"
N 
 #: debug/pcprofiledump.c:102
N msgid "cannot read header"
N msgstr "kan inte läsa huvud"
 
 
 #: locale/programs/repertoire.c:331
N msgid "cannot safe new repertoire map"
N msgstr "kan inte säkra repertoartabell"
N 
 #: elf/dl-load.c:776
N msgid "cannot stat shared object"
N msgstr "kan inte ta status på delat objekt"
N 
 #: nscd/cache.c:150 nscd/connections.c:151
 #, c-format
 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:509
 #, c-format
G msgid "character %s'%s' in class `%s' must be in class `%s'"
G msgstr "tecknet %s\"%s\" i klass \"%s\" måste vara i klass \"%s\""
N msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
N msgstr "tecknet \"%s\" i klass \"%s\" måste vara i klass \"%s\""
 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:524
 #, c-format
G msgid "character %s'%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
G msgstr "tecknet %s\"%s\" i klass \"%s\" får inte vara i klass \"%s\""
N msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
N msgstr "tecknet \"%s\" i klass \"%s\" får inte vara i klass \"%s\""
 
 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:453
 #, c-format
N msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
N msgstr "tecknet L\"\\u%0*x\" i klass \"%s\" måste vara i klass \"%s\""
N 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:467
 #, c-format
N msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
N msgstr "tecknet L\"\\u%0*x\" i klass \"%s\" får inte vara i klass \"%s\""
N 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:3030
 #, c-format
 
 #: locale/programs/charmap.c:249
 #, c-format
N msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
N msgstr "teckenuppsättning \"%s\" är inte ASCII-kompatibel, lokal är inte ISO C kompatibel\n"
N 
 #: locale/programs/charmap.c:135
 #, c-format
 
 #: locale/programs/charmap.c:460
N msgid "character sets with locking states are not supported"
N msgstr "teckenuppsättningar med låsta tillståndsändringar stöds inte"
N 
 #: locale/programs/localedef.c:482
N msgid "circular dependencies between locale definitions"
N msgstr "cirkulärt beroende mellan lokaldefinitioner"
N 
 #: sunrpc/clnt_raw.c:111
 
 #: iconv/iconv_prog.c:182
 #, c-format
 msgid "conversion from `%s' to `%s' not supported"
G msgstr "konvertering från \"%s\" till \"%s\" stödjs inte"
N msgstr "konvertering från \"%s\" till \"%s\" stöds inte"
N 
 #: catgets/gencat.c:1290
N msgid "conversion modules not available"
N msgstr "konverteringsmoduler inte tillgängliga"
N 
 #: locale/programs/ld-monetary.c:900
N msgid "conversion rate value cannot be zero"
N msgstr "omvandlingsvärde kan inte vara noll"
 
 
 #: sunrpc/svc_simple.c:92
 #, c-format
G msgid "couldn't register prog %d vers %d\n"
G msgstr "kunde inte registrera prog %d vers %d\n"
N msgid "couldn't register prog %ld vers %ld\n"
N msgstr "kunde inte registrera prog %ld vers %ld\n"
 
 
 #: locale/programs/charmap.c:392
 #, c-format
G msgid "duplicate character name `%s'"
G msgstr "duplicerat teckennamn \"%s\""
N msgid "duplicate definition of <%s>"
N msgstr "dubblerad definition av <%s>"
 
 #: locale/programs/ld-collate.c:3043
 #, c-format
G msgid "duplicate definition for character `%.*s'"
G msgstr "dubbla definitioner för tecken \"%.*s\""
G 
G msgid "duplicate key"
G msgstr "duplicerad nyckel"
N msgid "duplicate definition of script `%s'"
N msgstr "dubblerad definition för skript \"%s\""
 
 #: catgets/gencat.c:430
 msgid "duplicate set definition"
G msgstr "duplicerad definition av mängd"
N msgstr "dubblerad definition av mängd"
 
 #: timezone/zic.c:1003
 #, c-format
 msgid "duplicate zone name %s (file \"%s\", line %d)"
G msgstr "duplicerat zonnamn %s (fil \"%s\", rad %d)"
N msgstr "dubblerat zonnamn %s (fil \"%s\", rad %d)"
N 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:2557
 #, c-format
N msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
N msgstr "dubblerad definition för mappning \"%s\""
 
 #: catgets/gencat.c:631
 msgid "duplicated message identifier"
G msgstr "duplicerad meddelandeidentifierare"
N msgstr "dubblerad meddelandeidentifierare"
 
 #: catgets/gencat.c:603
 msgid "duplicated message number"
G msgstr "duplicerat meddelandenummer"
N msgstr "dubblerat meddelandenummer"
 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:2368
N msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
N msgstr "intervall måste markeras med två operander av samma typ"
N 
 #: sunrpc/rpc_scan.c:383
 
G msgid "empty weight name: line ignored"
G msgstr "tomt viktnamn: rad ignorerad"
 #: elf/dl-open.c:223
N msgid "empty dynamic string token substitution"
N msgstr "\"dynamic string token\" byttes mot tom sträng"
 
 
G msgid "end point of ellipsis range is bigger then start"
G msgstr "slutpunkt för intervall är större än startvärdet"
 #: nscd/connections.c:361 nscd/connections.c:453
 #, c-format
N msgid "error getting callers id: %s"
N msgstr "kunde inte hämta anropandes identitet: %s"
N 
 #: locale/programs/ld-collate.c:3013
N msgid "error while adding equivalent collating symbol"
N msgstr "fel när ekvivalent kollationssymbol lades till"
 
 
 #: elf/dl-load.c:763
N msgid "failed to map segment from shared object"
N msgstr "misslyckades att mappa segment från delat objekt"
N 
 #: elf/sprof.c:698
 
 #. TRANS: the file will not be removed; this is an
 #. TRANS: informative message.
 #: sunrpc/rpc_main.c:1150
 #, c-format
G msgid "file '%s' already exists and may be overwritten\n"
N msgid "file `%s' already exists and may be overwritten\n"
 msgstr "fil \"%s\" finns redan och kan bli överskriven\n"
 
G msgid "from-value of `collating-element' must be a string"
G msgstr "frånvärde för \"collating-element\" måste vara en sträng"
 #: elf/dl-load.c:1244
N msgid "file too short"
N msgstr "fil för kort"
 
 
 #: locale/programs/charmap.c:981 locale/programs/repertoire.c:430
N msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
N msgstr "hexadecimalt intervallformat ska endast använda versaler"
N 
 #: timezone/zic.c:1187
 
 #: sunrpc/rpc_main.c:463
 #, c-format
G msgid "illegal nettype :'%s'\n"
N msgid "illegal nettype :`%s'\n"
 msgstr "otillåten nättyp: \"%s\"\n"
 
 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:1221
 #, c-format
G msgid "implementation limit: no more than %d character classes allowed"
G msgstr "implementationsbegränsning: inte fler än %d teckenklasser tillåtna"
N msgid "implementation limit: no more than %Zd character classes allowed"
N msgstr "implementationsbegränsning: inte fler än %Zd teckenklasser tillåtna"
 
 
 #: elf/dl-load.c:1291
N msgid "internal error"
N msgstr "internt fel"
N 
 #: iconv/iconv_prog.c:435
 
 #: elf/dl-load.c:1264
N msgid "invalid ELF header"
N msgstr "ogiltigt ELF-huvud"
N 
 #: timezone/zic.c:1059
 
 #: catgets/gencat.c:687
N msgid "invalid character: message ignored"
N msgstr "ogiltigt tecken: meddelandet ignorerat"
N 
 #: timezone/zic.c:1152 timezone/zic.c:1364 timezone/zic.c:1378
 
 #: locale/programs/charmap.c:347
N msgid "invalid definition"
N msgstr "otillåten definition"
N 
 #: locale/programs/charmap.c:542
N msgid "invalid encoding given"
N msgstr "otillåten kodning given"
N 
 #: timezone/zic.c:1316
 
 #: catgets/gencat.c:1147 locale/programs/linereader.c:533
N msgid "invalid escape sequence"
N msgstr "ogiltigt kontrollsekvens"
N 
 #: timezone/zic.c:1124
 
 #: catgets/gencat.c:726
N msgid "invalid line"
N msgstr "ogiltig rad"
N 
 #: elf/dl-open.c:371
 
 #: locale/programs/charmap.c:969 locale/programs/ld-collate.c:2869
 #: locale/programs/repertoire.c:418
N msgid "invalid names for character range"
N msgstr "otillåtna namn för teckenintervall"
N 
 #: debug/pcprofiledump.c:166
N msgid "invalid pointer size"
N msgstr "ogiltig pekarstorlek"
N 
 #: catgets/gencat.c:549
N msgid "invalid quote character"
N msgstr "ogiltigt citattecken"
N 
 #: timezone/zic.c:958
 
 #: nscd/connections.c:470
 #, c-format
G msgid "key length in request too long: %Zd"
G msgstr "nyckellängd i begäran för lång: %Zd"
N msgid "key length in request too long: %d"
N msgstr "nyckellängd i begäran för lång: %d"
 
G msgid "line after ellipsis must contain character definition"
G msgstr "rad efter ellips måste innehålla teckendefinition"
 #: elf/ldconfig.c:738
 #, c-format
N msgid "libc4 library %s in wrong directory"
N msgstr "libc4-bibliotek %s i fel katalog"
N 
 #: elf/ldconfig.c:732
 #, c-format
N msgid "libc5 library %s in wrong directory"
N msgstr "libc5-bibliotek %s i fel katalog"
N 
 #: elf/ldconfig.c:735
 #, c-format
N msgid "libc6 library %s in wrong directory"
N msgstr "libc6-bibliotek %s i fel katalog"
 
G msgid "line before ellipsis does not contain definition for character constant"
G msgstr "rad före ellips innehåller inte definition för teckenkonstant"
 #: elf/ldconfig.c:765
 #, c-format
N msgid "libraries %s and %s in directory %s have same soname but different type."
N msgstr "länkbibliotek %s och %s i katalog %s har samma \"soname\" men olika typ"
 
 
G msgid "locale file `%s', used in `copy' statement, not found"
G msgstr "lokalfil \"%s\", använd i \"copy\", inte funnen"
 #: locale/programs/locfile.h:63
N msgid "locale name should consist only of portable characters"
N msgstr "lokalnamn ska endat bestå av portabla tecken"
 
 
 #: malloc/memusagestat.c:59
N msgid "make output graphic VALUE pixel high"
N msgstr "gör resultatgrafiken VALUE pixlar hög"
N 
 #: malloc/memusagestat.c:58
N msgid "make output graphic VALUE pixel wide"
N msgstr "gör resultatgrafiken VALUE pixlar bred"
N 
 #: catgets/gencat.c:780
 
G msgid "missing era format in string %d in `era' field in category `%s'"
G msgstr "eraformat i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\" saknas"
G 
G msgid "missing era name in string %d in `era' field in category `%s'"
G msgstr "eranamn i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\" saknas"
 #: elf/cache.c:120
N msgid "mmap of cache file failed.\n"
N msgstr "mappning av cache-fil misslyckades\n"
N 
 #: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:108
N msgid "more than one dynamic segment\n"
N msgstr "fler än ett dynamiskt segment\n"
 
 
 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:207
 #, c-format
G msgid "netname2user: missing group id list in '%s'."
N msgid "netname2user: missing group id list in `%s'."
 msgstr "netname2user: fattas grupp-id lista i \"%s\"."
 
 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:318
 #, c-format
G msgid "netname2user: principal name '%s' too long"
N msgid "netname2user: principal name `%s' too long"
 msgstr "netname2user: principalnamn \"%s\" för långt"
 
 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:739
N msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
N msgstr "inga siffror för indata definierade och inga standardnamn finns i teckenuppsättningen"
N 
 #: locale/programs/locfile.h:82
 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:3349
N msgid "no output digits defined and none of the standard names in the charmap"
N msgstr "inga siffror för utdata definierade och inga standardnamn finns i teckenuppsättningen"
N 
 #: locale/programs/localedef.c:236
 
G msgid "no weight defined for symbol `%s'"
G msgstr "ingen vikt definierad för symbol \"%s\""
 #: locale/programs/linereader.c:641
N msgid "non-symbolic character value should not be used"
N msgstr "icke-symbolisk teckenvärde bör inte användas"
N 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:804
N msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
N msgstr "inte alla tecken i \"outdigit\" är tillgängliga i teckenuppsättningen"
N 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:821
N msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
N msgstr "inte alla tecken i \"outdigit\" är tillgängliga i repertoaren"
 
 
 #: elf/dl-load.c:1051
N msgid "object file has no dynamic section"
N msgstr "objeckfilen har ingen dynamisk sektion"
N 
 #: iconv/iconv_prog.c:61
N msgid "omit invalid characters from output"
N msgstr "visa inte ogiltiga tecken i utdata"
N 
 #: elf/dl-load.c:1311
N msgid "only ET_DYN and ET_EXEC can be loaded"
N msgstr "bara ET_DYN och ET_EXEC kan laddas"
N 
 #: locale/programs/charmap.c:632
 
 #: locale/programs/ld-collate.c:1005 locale/programs/ld-collate.c:1175
 #, c-format
N msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
N msgstr "ordningsföljd för \"%.*s\" redan definierad vid %s:%Zu"
N 
 #: iconv/iconv_prog.c:141
 
 #: inet/ruserpass.c:167 inet/ruserpass.c:190
N msgid "out of memory"
N msgstr "slut på minne"
N 
 #: iconv/iconv_prog.c:62
 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:1949 locale/programs/ld-ctype.c:2000
N msgid "premature end of `translit_ignore' definition"
N msgstr "för tidigt slut på definition för \"translit_ignore\""
N 
 #: sunrpc/rpc_scan.c:524 sunrpc/rpc_scan.c:534
 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:2731
N msgid "previous definition was here"
N msgstr "föregående definition var här"
N 
 #: elf/sprof.c:74
 
 #: inet/rcmd.c:270
 #, c-format
N msgid "rcmd: %s: short read"
N msgstr "rcmd: %s: läsning gav för lite data"
N 
 #: inet/rcmd.c:230
 #, c-format
 
 #: locale/programs/charmap.c:1063
N msgid "resulting bytes for range not representable."
N msgstr "resulterande bytes för intervall är inte representerbara"
N 
 #: sunrpc/rpc_main.c:1117
 
 #: elf/dl-load.c:1116
N msgid "shared object cannot be dlopen()ed"
N msgstr "delat objekt kan inte göras dlopen() på"
N 
 #: elf/dl-close.c:63
N msgid "shared object not open"
N msgstr "delat objekt är inte öppnad"
N 
 #: nscd/connections.c:482
 #, c-format
 
G msgid "starting date is illegal in string %d in `era' field in category `%s'"
G msgstr "startdatum är otillåtet i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\""
 #: locale/programs/ld-ctype.c:1680
N msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
N msgstr "start- och sluttecken för intervall måste ha samma längd"
 
 
G msgid "stopping date is illegal in string %d in `era' field in category `%s'"
G msgstr "slutdatum är otillåtet i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\""
G 
G msgid "svc_run: - select failed"
G msgstr "svc_run: - select misslyckades"
 #: iconv/iconv_prog.c:63
N msgid "suppress warnings"
N msgstr "undertryck varningar"
N 
 #: sunrpc/svc_run.c:76
N msgid "svc_run: - poll failed"
N msgstr "svc_run: - poll misslyckades"
 
 
 #: sunrpc/svc_udp.c:177
N msgid "svcudp_create: xp_pad is too small for IP_PKTINFO\n"
N msgstr "svcudp_create: xp_pad är för liten för IP_PKTINFO\n"
N 
 #: sunrpc/svc_unix.c:162 sunrpc/svc_unix.c:170
 
 #: locale/programs/linereader.c:745
 #, c-format
G msgid "symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates element definition"
G msgstr "symbol för flerteckenskollationselement \"%.*s\" duplicerar elementdefinition"
N msgid "symbol `%.*s' not in charmap"
N msgstr "symbol \"%.*s\" finns inte i teckenuppsättning"
 
 #: locale/programs/linereader.c:766
 #, c-format
G msgid "symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates other element definition"
G msgstr ""
G "symbol för flerteckenskollationselement \"%.*s\" duplicerar annan\n"
G "elementdefinition"
N msgid "symbol `%.*s' not in repertoire map"
N msgstr "symbol \"%.*s\" finns inte i repertoartabell"
 
 #: locale/programs/ld-collate.c:1617 locale/programs/ld-collate.c:1716
 #, c-format
G msgid "symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates other symbol definition"
G msgstr ""
G "symbol för flerteckenskollationselement \"%.*s\" duplicerar annan\n"
G "symboldefinition"
N msgid "symbol `%s'"
N msgstr "symbol \"%s\""
 
 #: locale/programs/ld-collate.c:1614 locale/programs/ld-collate.c:1713
 #, c-format
G msgid "symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates symbol definition"
G msgstr "symbol för flerteckenskollationselement \"%.*s\" duplicerar symboldefinition"
N msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
N msgstr "symbol \"%s\" har samma värde som"
 
 #: locale/programs/ld-collate.c:1539
 #, c-format
G msgid "symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates symbolic name in charset"
G msgstr ""
G "symbol för flerteckenskollationselement \"%.*s\" duplicerar symboliskt\n"
G "namn i teckenuppsättning"
N msgid "symbol `%s' not defined"
N msgstr "symbol \"%s\" inte definierad"
N 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:1955 locale/programs/ld-ctype.c:2006
 #: locale/programs/ld-ctype.c:2048
N msgid "syntax error"
N msgstr "syntaxfel"
 
 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:1553 locale/programs/ld-ctype.c:2029
 #, c-format
N msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
N msgstr "tillvärde <U%0*X> i intervallet är mindre än frånvärdet <U%0*X>"
N 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:1687
N msgid "to-value character sequence is smaller than from-value sequence"
N msgstr "tillvärdets teckensekvens är mindre än frånvärdets sekvens"
N 
 #: locale/programs/charmap.c:551
 
G msgid "unterminated weight name"
G msgstr "oavslutat viktnamn"
 #: locale/programs/charmap.c:1005
N msgid "upper limit in range is not higher then lower limit"
N msgstr "övre gräns i intervall är inte högre än undre gräns"
 
 
 #: locale/programs/charmap.c:399
 #, c-format
G msgid "value for <%s> must lie between 1 and 4"
G msgstr "värde på <%s> måste vara mellan 1 och 4"
N msgid "value for <%s> must be 1 or greater"
N msgstr "värdet på <%s> måste vara 1 eller större"
 
 #: locale/programs/charmap.c:411
 #, c-format
G msgid "value for field `%s' in category `%s' must not be the empty string"
G msgstr "värde på fält \"%s\" i kategori \"%s\" får inte vara tom sträng"
G 
G msgid "value of <mb_cur_max> must be greater than the value of <mb_cur_min>"
G msgstr "värdet på <mb_cur_max> måste vara större än värdet på <mb_cur_min>"
G 
G msgid "value of field `int_curr_symbol' in category `LC_MONETARY' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
G msgstr "värdet på fältet \"int_curr_symbol\" i kategorin LC_MONETARY stämmer inte med värden i ISO 4217"
N msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
N msgstr "värdet på <%s> måste vara större eller lika med värdet på <%s>"
 
G msgid "value of field `int_curr_symbol' in category `LC_MONETARY' has wrong length"
G msgstr "värdet på fältet \"int_curr_symbol\" i kategorin LC_MONETARY har fel längd"
 #: timezone/zic.c:433
N msgid "warning: "
N msgstr "varning: "
 
 
G msgid "while writing database file"
G msgstr "när databasfilen skrevs"
 #: locale/programs/ld-ctype.c:2392
N msgid "with UCS range values one must use the hexadecimal symbolic ellipsis `..'"
N msgstr "med UCS-intervall måste man använda symboliska hexadecimala intervallet \"..\""
N 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:2406
N msgid "with character code range values one must use the absolute ellipsis `...'"
N msgstr "med teckenkodsintervall måste man använda absoluta intervallet \"...\""
N 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:2377
N msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
N msgstr "med symboliskt namnintervall kan inte absoluta intervallet \"...\" användas"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.