Re: Ny fil för libc-2.2.3.

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-05-21 00:15:55

Göran Uddeborg wrote:
> 
> > N msgid "%d libs found in cache `%s'\n"
> > N msgstr "%d länkbibliotek hittades in cache \"%s\"\n"
> 
> "in" har Christian redan nämnt. Utöver det skulle jag personligen nog
> hoppat över "länk". Men det är en smaksak.

Jag märker att jag inte är helt konsekvent. En snabb koll ger vid handen att
bibliotek finns fler gånger än länkbibliotek. Länk bort således.

> > N msgid "%s is a 32 bit ELF file.\n"
> > N msgstr "%s är inte en 32-bitars ELF fil\n"
> 
> Vadå "inte"?

Tja, vad ska jag säga? Kanske en fuzzy som jag inte kollade upp ordentligt?

> > N msgid "%s: Can't unlink %s: %s\n"
> > N msgstr "%s: Kan inte ta bort (unlink) %s: %s\n"
> 
> I vår diskussion om mitt fileutils var det ett par personer som tyckte
> att "avlänka" vore begripligt. Vad tycker du? (Jag har inte riktigt
> bestämt mig själv ännu.)

Det känns enklare med "ta bort", eftersom det är det man gör.
> > N msgid "%s: duplicate category version definition"
> > N msgstr "%s: dubbla definitioner av kollationselement"
> 
> Kategori och kollation är väl inte samma sak?

Nej, en fuzzy igen tror jag. Jag måste kolla dem bättre.

> > N msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be direct followed by `order_end'"
> > N msgstr "%s: symboliskt intervall kan inte omedelbart följas av \"order_end\""
> 
> Ellipsaspekten försvann.
> 
> > N msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
> > N msgstr "%s: symboliskt intervall kan inte vara omedelbart efter \"order_start\""
> 
> Här också.
> 

Det var för svårt att komma på något bra som fick med ellipsaspekten. Därför
talas bara om intervall, eftersom det bara finns dessa intervall ändå i
definitioner av lokaler.

> 
> > N msgid "Device busy"
> > N msgstr "Enhet eller resurs upptagen"

Det var så en gång i tiden. Rättat.

> 
> Varför lägger du till "eller resurs"?
> 
> > N msgid "No definition for %s category found"
> > N msgstr "Hittade inga definitioner för kategori %s"
> 
> Varför plural? "Ingen definition" borde det väl vara?

Visst.

> 
> > N msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
> > N msgstr "kan inte addera en redan behandla lokal \"%s\" en andra gång"
> 
> Vad sägs om
> 
> kan inte LÄGGA TILL en redan INLÄST lokal "%s" en andra gång

Det var bra.

> >  #: locale/programs/charmap.c:460
> > N msgid "character sets with locking states are not supported"
> > N msgstr "teckenuppsättningar med låsta tillståndsändringar stöds inte"
> 
> Vet du vad "locking states" är? Det skulle kunna vara något i stil
> med "låstillstånd" istället för "låsta tillståndsändringar", men jag
> vet inte vad det handlar om.

Vissa teckenuppsättningar har två tillstånd där olika värden betyder olika
tecken beroende på vilket tillstånd man är i. Ett eller flera speciella värden
talar om när man byter tillstånd. På så sätt sparar man bitar att koda tecken
med eftersom varje värde kan betyda flera tecken. Å andra sidan måste man läsa
hela texten från början så man får med alla tillståndsändringar. När ett
specialvärde hittas låser man tillståndet tills nästa specialvärde kommer.

Sedan finns teckenuppsättningar där varje värde också kan betyda olika tecken,
men tillståndsförändringen är inte "låst". Det speciella värdet som byter
tillstånd gäller bara ett tecken, sedan återgår man automatiskt till
grundtillståndet.

Libc har inte stöd för den första varianten av teckenuppsättningar är allt man
vill säga.


> > N msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
> > N msgstr "intervall måste markeras med två operander av samma typ"
> 
> Kan man utelämna "ellips"? Det finns inte någon annan sorts intervall
> än ellipsintervall?

Nej, inte i detta sammanhang som är lokaldefinitioner (eller i detta fall
teckenuppsättningar).

> > N msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
> > N msgstr "start- och sluttecken för intervall måste ha samma längd"
> 
> "start- och slutteckensekvens" väl?

Rätt.

> 
> > N msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
> > N msgstr "med symboliskt namnintervall kan inte absoluta intervallet \"...\" användas"
> 
> Jag skulle ju trott att det stod
> 
>  med symboliska namn som intervallvärden kan inte ....
> 
> Men det är inte självklart.


Det är rätt. Den absoluta ellipsen "..." ska ha teckenvärden som så:
 <U0020>...<U007E>

Använder man symboliska namn ska man använda ".." istället. Så "med symboliska
namn som intervallvärden" är rätt.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.