Re: Ny fil för libc-2.2.3.

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-05-20 22:44:26

"Jan D." wrote:
> > >   #: locale/programs/locfile.h:63
> > > N msgid "locale name should consist only of portable characters"
> > > N msgstr "lokalnamn ska endat bestå av portabla tecken"
> >
> > "bör endast" tycker jag
> 
> Jag brukar kolla om det är ett fel eller en varning.  Här är det ett fel så ska
> föredrar jag.

Kan man inte säga "får endast" då i sådana här sammanhang?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.