Re: Ny fil för libc-2.2.3.

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-05-20 22:11:18

Christian Rose writes:
> "definitionen" kanske?
> Kanske "ej" -> "inte"?

Lyssna inte på honom!

> > N msgid "%s is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start.\n"
> > N msgstr "%s är inte en ELF fil, den har inte rätt bytes i början\n"
> 
> "ELF-fil"
> Bortglömd punkt på slutet
> "magic" har du inte översatt
> "byte" heter "byte" i plural på svenska
> 
> Mitt förslag:
> "%s är inte en ELF-fil, den har fel magiska byte i början.\n"


Jag tycker "magiska byte" låter lite konstigt.  Det är nog viktigare
att behålla "magisk" än "byte".  Kanske "... har inte rätt magiskt tal
i ...".

> > N msgid "Cross-device link"
> > N msgstr "Länk över skilda enheter"
> 
> Hmm, vet inte om den här översättningen var helt solklar. "åtskilda"
> eller "enskilda" enheter kanske? "Mellan" istället för "över" kanske?

"mellan" är bra.
"åtskilda" är likvärdigt med "skilda".
"enskilda" är sämre.

Tycker jag.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.