Re: Ny fil för libc-2.2.3.

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-05-20 17:13:49

Hejhej.


"Jan D." wrote:
>  #: locale/programs/ld-address.c:576 locale/programs/ld-collate.c:2593
>  #: locale/programs/ld-collate.c:3719 locale/programs/ld-ctype.c:2110
>  #: locale/programs/ld-ctype.c:2847 locale/programs/ld-identification.c:440
>  #: locale/programs/ld-measurement.c:232 locale/programs/ld-messages.c:326
>  #: locale/programs/ld-monetary.c:934 locale/programs/ld-name.c:300
>  #: locale/programs/ld-numeric.c:370 locale/programs/ld-paper.c:233
>  #: locale/programs/ld-telephone.c:308 locale/programs/ld-time.c:1172
>  #, c-format
> N msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
> N msgstr "%1$s: definition slutar ej med \"END %1$s\""

"definitionen" kanske?
Kanske "ej" -> "inte"?


>  #: elf/cache.c:165 elf/cache.c:175
>  #, c-format
> N msgid "%d libs found in cache `%s'\n"
> N msgstr "%d länkbibliotek hittades in cache \"%s\"\n"

"in"? Det ska inte vara "i"?


>  #: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:65
>  #, c-format
> N msgid "%s is a 32 bit ELF file.\n"
> N msgstr "%s är inte en 32-bitars ELF fil\n"

Kanske hellre sammanskrivet; "ELF-fil".


>  #: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:67
>  #, c-format
> N msgid "%s is a 64 bit ELF file.\n"
> N msgstr "%s är inte en 64-bitars ELF fil\n"

Samma här.


>  #: elf/../sysdeps/unix/sysv/linux/i386/readelflib.c:48
>  #, c-format
> N msgid "%s is for unknown machine %d.\n"
> N msgstr "%s är för en okänd maskin %d\n"

Originalet har en punkt på slutet.


>  #: elf/ldconfig.c:329
>  #, c-format
> N msgid "%s is not a known library type"
> N msgstr "%s är en okänd länkbibliotekstyp"

Jag vet inte om "en okänd" är bättre än "inte en känd", som originalet
är. Beror ju på om man vill ha så likt originalet som möjligt.


>  #: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:76
>  #, c-format
> N msgid "%s is not a shared object file (Type: %d).\n"
> N msgstr "%s är inte en delbar objektfil (typ: %d).\n"

Tror "delad" är bättre än "delbar". En objektfil behöver inte vara jämnt
delbar... ;-)


>  #: elf/ldconfig.c:415
>  #, c-format
> N msgid "%s is not a symbolic link\n"
> N msgstr "%s är inte en symbolisk länk\n"

Här använder du "inte", så du ska kanske använda "inte" istället för
"ej" på stället jag påpekade.


>  #: elf/readlib.c:157
>  #, c-format
> N msgid "%s is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start.\n"
> N msgstr "%s är inte en ELF fil, den har inte rätt bytes i början\n"

"ELF-fil"
Bortglömd punkt på slutet
"magic" har du inte översatt
"byte" heter "byte" i plural på svenska

Mitt förslag:
"%s är inte en ELF-fil, den har fel magiska byte i början.\n"


>  #: timezone/zic.c:630
>  #, c-format
> N msgid "%s: Can't unlink %s: %s\n"
> N msgstr "%s: Kan inte ta bort (unlink) %s: %s\n"

Kanske "avlänka"?


> N msgid "%s: Error writing "
> N msgstr "%s: Fel vid skrivning"

Glöm inte mellanslaget på slutet, är det så hemskt som jag tror så
följer subjekt efter...


>  #: locale/programs/ld-collate.c:457 locale/programs/ld-collate.c:483
>  #: locale/programs/ld-collate.c:499
>  #, c-format
> N msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
> N msgstr "%s: \"%s\" är nämnd fler än en gång i defintionen av vikt %d"

vikten kanske?


>  #: locale/programs/ld-collate.c:1323
>  #, c-format
> N msgid "%s: `%s' must be a character"
> N msgstr "%s: \"%s\" måste vara ett enskilt tecken"

enskilt?


>  #: locale/programs/ld-monetary.c:835 locale/programs/ld-numeric.c:313
>  #, c-format
> N msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
> N msgstr "%s: \"-1\" måste vara sista post i fält \"%s\""

posten, fältet?


>  #: locale/programs/ld-collate.c:447 locale/programs/ld-collate.c:473
>  #, c-format
> N msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
> N msgstr "%s: sorteringsordning \"forward\" och \"backward\" är ömsesidigt uteslutande"

sorteringsordningarna?


>  #: locale/programs/ld-ctype.c:2635 locale/programs/ld-ctype.c:2775
>  #, c-format
> N msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
> N msgstr "%s: sektion \"translit_start\" avslutas inte med \"translit_end\""

sektionen?


>  #: locale/programs/ld-collate.c:1123
>  #, c-format
> N msgid "%s: byte sequence of first character of sequence is not lower than that of the last character"
> N msgstr "%s: bytesekvens för första tecknet är inte mindre än den för sista tecknet"

bytesekvensen?


>  #: locale/programs/ld-collate.c:1081
>  #, c-format
> N msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
> N msgstr "%s: bytesekvens för första och sista tecknet måste ha samma längd"

samma isf.


>  #: locale/programs/ld-ctype.c:2910 locale/programs/ld-ctype.c:2994
>  #: locale/programs/ld-ctype.c:3014 locale/programs/ld-ctype.c:3035
>  #: locale/programs/ld-ctype.c:3056 locale/programs/ld-ctype.c:3077
>  #: locale/programs/ld-ctype.c:3098 locale/programs/ld-ctype.c:3138
>  #: locale/programs/ld-ctype.c:3159 locale/programs/ld-ctype.c:3226
>  #, c-format
> N msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
> N msgstr "%s: tecken \"%s\" i teckenuppsättning kan inte representeras med en byte"

tecknet? teckenuppsättningen?


>  #: locale/programs/ld-ctype.c:3270 locale/programs/ld-ctype.c:3295
>  #, c-format
> N msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
> N msgstr "%s: tecken \"%s\" som behövs som standardvärde kan inte representeras med en byte"

tecknet?


>  #: locale/programs/ld-ctype.c:2905
>  #, c-format
> N msgid "%s: character `%s' not defined in charmap while needed as default value"
> N msgstr "%s: tecknet \"%s\" inte definierat men behövs som standardvärde"

Här använder du "tecknet"!
"i teckentabellen" verkar du ha glömt.


>  #: locale/programs/ld-time.c:225
>  #, c-format
> N msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
> N msgstr "%s: riktningsflagga i sträng %Zd i \"era\"-fält är varken \"+\" eller \"-\""

riktningsflaggan, fältet tycker jag :-)

>  #: locale/programs/ld-time.c:237
>  #, c-format
> N msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
> N msgstr "%s: riktningsflagga i sträng %Zd i \"era\"-fält är inte ett enskilt
 tecken"

samma här isf.


>  #: locale/programs/ld-ctype.c:2727
>  #, c-format
> N msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
> N msgstr "%s: duplicerad definition av mängd"

Är det här verkligen samma sak?


>  #: locale/programs/ld-collate.c:2711
>  #, c-format
> N msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
> N msgstr "%s: dubbla deklarationer för sektion \"%s\""

sektionen kanske.


>  #: locale/programs/ld-collate.c:3691
>  #, c-format
> N msgid "%s: empty category description not allowed"
> N msgstr "%s: tom \"category\"-beskrivning är inte tillåtet"

kategori kanske?


>  #: locale/programs/ld-collate.c:755
>  #, c-format
> N msgid "%s: empty weight string not allowed"
> N msgstr "%s: tomt viktnamn inte tillåtet"

Om du har med ett "är" så blir meddelandena mer lika.


>  #: locale/programs/ld-ctype.c:2483
>  #, c-format
> N msgid "%s: field `%s' declared more than once"
> N msgstr "%s: fält \"%s\" deklarerad mer än en gång"

kanske "fältet \"%s\" är deklarerat..."


>  #: locale/programs/ld-ctype.c:1525 locale/programs/ld-ctype.c:1650
>  #: locale/programs/ld-ctype.c:1756 locale/programs/ld-ctype.c:2346
>  #: locale/programs/ld-ctype.c:3329
>  #, c-format
> N msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
> N msgstr "%s: fält \"%s\" innehåller inte exakt tio delar"

fältet kanske?
Kanske s/delar/poster/?


>  #: locale/programs/ld-address.c:154 locale/programs/ld-address.c:205
>  #: locale/programs/ld-address.c:230 locale/programs/ld-address.c:259
>  #: locale/programs/ld-name.c:115 locale/programs/ld-telephone.c:117
>  #, c-format
> N msgid "%s: field `%s' must not be empty"
> N msgstr "%s: fält \"%s\""

parse error?

"fältet" kanske också.


>  #: locale/programs/ld-address.c:142 locale/programs/ld-address.c:197
>  #: locale/programs/ld-address.c:224 locale/programs/ld-address.c:284
>  #: locale/programs/ld-address.c:303 locale/programs/ld-address.c:315
>  #: locale/programs/ld-measurement.c:104 locale/programs/ld-monetary.c:244
>  #: locale/programs/ld-monetary.c:260 locale/programs/ld-name.c:104
>  #: locale/programs/ld-numeric.c:113 locale/programs/ld-numeric.c:127
>  #: locale/programs/ld-paper.c:101 locale/programs/ld-paper.c:109
>  #: locale/programs/ld-telephone.c:105
>  #, c-format
> N msgid "%s: field `%s' not defined"
> N msgstr "%s: fält \"%s\" inte definierat"

kanske "fältet \"%s\" är inte definierat"


>  #: locale/programs/ld-messages.c:115 locale/programs/ld-messages.c:148
>  #, c-format
> N msgid "%s: field `%s' undefined"
> N msgstr "%s: fält \"%s\" odefinierat"

kanske "fältet \"%s\" är odefinierat"


>  #: locale/programs/ld-time.c:258
>  #, c-format
> N msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
> N msgstr "%s: skräp i slutet av tilläggsvärde i sträng %d i \"era\"-fält"

strängen, fältet kanske. Du saknar ett Z i %Zd ?


>  #: locale/programs/ld-time.c:318
>  #, c-format
> N msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
> N msgstr "%s: skräp i slutet av startdatum i sträng %d i \"era\"-fält"

startdatumet, fältet. Du saknar Z.


>  #: locale/programs/ld-time.c:395
>  #, c-format
> N msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
> N msgstr "%s: skräp i slutet av slutdatum i sträng %d i \"era\"-fält"

samma här.


>  #: locale/programs/ld-address.c:166
> N msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
> N msgstr "%s: otillåten kontrollsekvens \"%%%c\" i fält \"%s\" "

fältet kanske


>  #: locale/programs/ld-name.c:127 locale/programs/ld-telephone.c:126
>  #: locale/programs/ld-telephone.c:150
>  #, c-format
> N msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
> N msgstr "%s: otillåten kontrollsekvens i fält \"%s\""

samma här


>  #: locale/programs/ld-time.c:250
>  #, c-format
> N msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
> N msgstr "%s: otillåtet tal för tilläggsvärde i sträng %Zd i \"era\"-fält"

Z, fältet


>  #: locale/programs/ld-collate.c:3143
>  #, c-format
> N msgid "%s: invalid number of sorting rules"
> N msgstr "%s: otillåtet antal sorteringsregler"

ogiltigt kanske? Ändra på fler ställen isf.


>  #: locale/programs/ld-time.c:309
>  #, c-format
> N msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
> N msgstr "%s: otillåtet startdatum i sträng %d i \"era\"-fält"

ogiltigt, Z, fältet


>  #: locale/programs/ld-time.c:386
>  #, c-format
> N msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
> N msgstr "%s: otillåtet slutdatum i sträng %d i \"era\"-fält"

fältet kanske?


>  #: locale/programs/ld-measurement.c:112
>  #, c-format
> N msgid "%s: invalid value for field `%s'"
> N msgstr "%s: ogiltigt värde för fält \"%s\""

fältet?


>  #: locale/programs/ld-address.c:242 locale/programs/ld-address.c:270
>  #, c-format
> N msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
> N msgstr "%s: språkförkortning \"%s\" inte definierad"

språkförkortningen?


>  #: locale/programs/ld-collate.c:3223 locale/programs/ld-collate.c:3346
>  #: locale/programs/ld-collate.c:3695
>  #, c-format
> N msgid "%s: missing `order_end' keyword"
> N msgstr "%s: nyckelord \"order_end\" saknas"

nyckelordet?


>  #: locale/programs/ld-collate.c:3360 locale/programs/ld-collate.c:3707
>  #, c-format
> N msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
> N msgstr "%s: nyckelord \"reorder-end\" saknas"

samma här isf


>  #: locale/programs/ld-collate.c:3710
>  #, c-format
> N msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
> N msgstr "%s: nyckelord \"reorder-sections-end saknas"

dito


>  #: locale/programs/ld-time.c:435
>  #, c-format
> N msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
> N msgstr "%s: eraformat i sträng %d i \"era\"-fält saknas"

fältet kanske?


>  #: locale/programs/ld-time.c:423
>  #, c-format
> N msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
> N msgstr "%s: eranamn i sträng %Zd i \"era\"-fält saknas"

samma isf


>  #: locale/programs/ld-collate.c:3119
>  #, c-format
> N msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
> N msgstr "%s: dubbla definitioner av ordningsföljd i sektion \"%s\""

sektionen


>  #: locale/programs/ld-collate.c:3169
>  #, c-format
> N msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
> N msgstr "%s: flera defintioner av ordningsföljd i namnlös sektion"

definItioner


>  #: locale/programs/ld-messages.c:137 locale/programs/ld-messages.c:170
>  #, c-format
> N msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
> N msgstr "%s: felaktigt reguljärt uttryck för fält \"%s\": %s"

fältet kanske?


>  #: locale/programs/ld-identification.c:169
>  #, c-format
> N msgid "%s: no identification for category `%s'"
> N msgstr "%s: ingen idenitifikation för kategori \"%s\""

kategorin?


>  #: locale/programs/ld-ctype.c:2753
>  #, c-format
> N msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
> N msgstr "%s: ingen representerbar defintion av \"default_missing\" hittades"

Här har du med "default_missing" inom citationstecken (se tidigare
liknande sträng som jag kommenterade)


>  #: locale/programs/ld-collate.c:591
>  #, c-format
> N msgid "%s: not enough sorting rules"
> N msgstr "%s: ej tillräckligt med sorteringsregler"

"ej" -> "inte" kanske?


>  #: locale/programs/ld-collate.c:1314 locale/programs/ld-collate.c:3654
>  #, c-format
> N msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
> N msgstr "%s: ordningsföljd för \"%.*s\" redan definierad i %s:%Zu"

ordningsföljden kanske


>  #: locale/programs/ld-collate.c:3297
>  #, c-format
> N msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
> N msgstr "%s: ordningsföljd för kollationselement %.*s är inte definierad ännu"

samma här isf


>  #: locale/programs/ld-collate.c:3281
>  #, c-format
> N msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
> N msgstr "%s: ordningsföljd för kollationssymbol %.*s är inte definierad ännu"

samma här isf


>  #: locale/programs/ld-collate.c:3394 locale/programs/ld-collate.c:3580
>  #, c-format
> N msgid "%s: section `%.*s' not known"
> N msgstr "%s: sektion \"%.*s\" okänd"

samma här isf


>  #: locale/programs/ld-time.c:337
>  #, c-format
> N msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
> N msgstr "%s: startdatum är otillåtet i sträng %Zd i \"era\"-fält"

fältet?


>  #: locale/programs/ld-time.c:414
>  #, c-format
> N msgid "%s: stopping date is invalid in string %Zd in `era' field"
> N msgstr "%s: slutdatum är otillåtet i sträng %Zd i \"era\"-fält"

fältet?


>  #: locale/programs/ld-address.c:583 locale/programs/ld-collate.c:518
>  #: locale/programs/ld-collate.c:570 locale/programs/ld-collate.c:865
>  #: locale/programs/ld-collate.c:878 locale/programs/ld-collate.c:2581
>  #: locale/programs/ld-collate.c:3726 locale/programs/ld-ctype.c:1840
>  #: locale/programs/ld-ctype.c:2098 locale/programs/ld-ctype.c:2673
>  #: locale/programs/ld-ctype.c:2855 locale/programs/ld-identification.c:447
>  #: locale/programs/ld-measurement.c:239 locale/programs/ld-messages.c:333
>  #: locale/programs/ld-monetary.c:941 locale/programs/ld-name.c:307
>  #: locale/programs/ld-numeric.c:377 locale/programs/ld-paper.c:240
>  #: locale/programs/ld-telephone.c:315 locale/programs/ld-time.c:1179
>  #, c-format
> N msgid "%s: syntax error"
> N msgstr ":%s: syntaxfel"

inget inledande kolon där


>  #: locale/programs/ld-ctype.c:2178
>  #, c-format
> N msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
> N msgstr "%s: syntaxfel i definition av ny teckenklass"

definitionen kanske


>  #: locale/programs/ld-ctype.c:2193
>  #, c-format
> N msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
> N msgstr "%s: syntaxfel i definition av ny teckenuppsättning"

definitionen kanske
"teckentabell" istället för "teckenuppsättning"?


>  #: locale/programs/ld-ctype.c:3735
>  #, c-format
> N msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
> N msgstr "%s: tabell för klass \"%s\": %lu byte\n"

klassen kanske


>  #: locale/programs/ld-address.c:216
>  #, c-format
> N msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
> N msgstr "%s: terminologilandskod \"%s\" inte definierad"

terminologilandskoden kanske


>  #: locale/programs/ld-time.c:464
>  #, c-format
> N msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
> N msgstr "%s: tredje operanden för värdet av fält \"%s\" kan inte vara större än %d"

fältet kanske


>  #: locale/programs/ld-ctype.c:3639
>  #, c-format
> N msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
> N msgstr "%s: transkriberingsdata för lokal \"%s\" är inte tillgänglig"

lokalen kanske


>  #: locale/programs/ld-collate.c:2849
>  #, c-format
> N msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
> N msgstr "%s: okänt tecken i namn för kollationssymbol"

namnet kanske


>  #: locale/programs/ld-collate.c:2981
>  #, c-format
> N msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
> N msgstr "%s: okänt tecken i definition för ekvivalensnamn"

definitionen kanske

är du säker på att det inte ska vara "ekvivalent definitionsnamn"?


>  #: locale/programs/ld-collate.c:2994
>  #, c-format
> N msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
> N msgstr "%s: känt tecken i definition för ekvivalensvärde"

Okänt menar du nog

samma kommentar som ovan i övrigt


>  #: locale/programs/ld-time.c:1040
>  #, c-format
> N msgid "%s: unknown character in field `%s'"
> N msgstr "%s: okänt tecken i fält \"%s\""

fältet kanske


>  #: locale/programs/ld-collate.c:3091
>  #, c-format
> N msgid "%s: unknown section name `%s'"
> N msgstr "%s: okänt sektionsnamn \"%s\""

kanske "sektionsnamnet \"%s\" är okänt"


>  #: locale/programs/ld-collate.c:3004
>  #, c-format
> N msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
> N msgstr "%s: okänd symbol \"%s\" i ekvivalensdefinition"

kanske "ekvivalent definition"?


>  #: timezone/zic.c:443
>  #, c-format
>  msgid ""
> G "%s: usage is %s [ -s ] [ -v ] [ -l localtime ] [ -p posixrules ] [ -d directory ]\n"
> G "\t[ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
> N "%s: usage is %s [ -s ] [ -v ] [ -l localtime ] [ -p posixrules ] \\\n"
> N "\t[ -d directory ] [ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
>  msgstr ""
> G "%s: användning är %s [ -s ] [ -v ] [ -l lokaltid ] [ -p posixregler ] [ -d katalog ]\n"
> G "\t[ -L skottsekunder ] [ -y årkontrollprogram ] [ filnamn ... ]\n"
> N "%s: användning är %s [ -s ] [ -v ] [ -l lokaltid ] [ -p posixregler ] \\\n"
> N "\t[ -d katalog ] [ -L skottsekunder ] [ -y årkontrollprogram ] [ filnamn ... ]\n"

vad är "årkontrollprogram"?


> N msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
> N msgstr "%s: värde på fält \"%s\" får inte vara tom sträng"

fältet kanske, kanske "en tom sträng"


>  #: locale/programs/ld-monetary.c:250 locale/programs/ld-numeric.c:119
>  #, c-format
> N msgid "%s: value for field `%s' must not be the empty string"
> N msgstr "%s: värde på fält \"%s\" får inte vara tom sträng"

fältet kanske


>  #: locale/programs/ld-monetary.c:232
>  #, c-format
> N msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
> N msgstr "%s: värdet på fältet \"int_curr_symbol\" stämmer inte med namn i ISO 4217"

Här använder du "fältet"! :-)

"stämmer inte med giltiga namn i ..." kanske


>  #: locale/programs/ld-collate.c:850
>  #, c-format
> N msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
> N msgstr "%s: vikter måste använda samma intervallsymbol som namn"

Inte är väl "ellipsis" -> "intervall"?


>  #: malloc/memusagestat.c:57
> N msgid "Also draw graph for total memory consumption"
> N msgstr "Visa ocksa en graf av totala minnesåtgången"

"också" med å kanske


>  #: intl/tst-gettext2.c:37
> N msgid "Another string for testing."
> N msgstr "En till sträng för test"

saknad punkt


>  #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:116
> N msgid "Attempting to link in more shared libraries than system limit"
> N msgstr "Försök att länka in fler delade bibliotek än systemgränsen"

Nej, snarare "Försöker ..."


>  #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:80
> N msgid "Bad exchange descriptor"
> N msgstr "Felaktig \"exchange\"-identifierare"

Här kallar du "descriptor" för "identifierare"...


>  #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:81
> N msgid "Bad request descriptor"
> N msgstr "Ogiltig frågedeskriptor"

...och här kallar du det "deskriptor"?


>  #: elf/ldconfig.c:934
> N msgid "Can't chdir to /"
> N msgstr "Kan inte gå till /"

Kanske "Kan inte byta katalog till /"


>  #: elf/cache.c:108 elf/ldconfig.c:955
>  #, c-format
> N msgid "Can't open cache file %s\n"
> N msgstr "Kan inte öppna cache-fil \"%s\"\n"

cache-filen kanske


>  #: elf/ldconfig.c:976
>  #, c-format
> N msgid "Can't open cache file directory %s\n"
> N msgstr "Kan inte läsa cache-fils katalog \"%s\"\n"

Urk!
Skriv hellre ihop. "cache-filkatalog"?


>  #: elf/ldconfig.c:865
>  #, c-format
> N msgid "Can't open configuration file %s"
> N msgstr "Kan inte öppna konfigurationsfil \"%s\""

konfigurationsfilen kanske


>  #: elf/ldconfig.c:621
>  #, c-format
> N msgid "Can't open directory %s"
> N msgstr "Kan inte läsa katalog %s"

kanske "Kan inte öppna katalogen %s"


>  #: elf/cache.c:353
>  #, c-format
> N msgid "Can't remove old temporary cache file %s"
> N msgstr "Kan inte ta bort gammal temporär cache-fil %s"

gamla temporära cache-filen?


>  #: elf/ldconfig.c:434
>  #, c-format
> N msgid "Can't unlink %s"
> N msgstr "Kan inte ta bort (unlink) %s"

avlänka?


>  #: elf/readlib.c:98
>  #, c-format
> N msgid "Cannot fstat file %s.\n"
> N msgstr "Kan inte ta status (fstat) på fil %s.\n"

filen?


>  #: elf/readlib.c:117
>  #, c-format
> N msgid "Cannot mmap file %s.\n"
> N msgstr "Kan inte minnesmappa (mmap) fil %s.\n"

samma här isf


>  #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:173
> N msgid "Cannot send after socket shutdown"
> N msgstr "Kan inte skicka efter att transportslutpunkten stängts"

"transportslutpunkten"???

Kallar vi inte det "uttaget"? Eller möjligtvis "uttaget (socket)"?


>  #: elf/ldconfig.c:131
> N msgid "Change to and use ROOT as root directory"
> N msgstr "Byt till och använd ROOT som rotkatalog"

Är inte "ROOT" översatt till "ROT" någon annanstans?


>  #: elf/cache.c:390
>  #, c-format
> N msgid "Changing access rights of %s to 0644 failed"
> N msgstr "Byte av acessrättigheter för %s till 0644 misslyckades"

"åtkomst" tycker jag är bättre än "access". Ändra isf på fler ställen

Du ska kanske inleda meningen med "Misslyckades med att byta ..."


>  #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:48
> N msgid "Cross-device link"
> N msgstr "Länk över skilda enheter"

Hmm, vet inte om den här översättningen var helt solklar. "åtskilda"
eller "enskilda" enheter kanske? "Mellan" istället för "över" kanske?


>  #: elf/dl-open.c:189
> N msgid "DST not allowed in SUID/SGID programs"
> N msgstr "DST inte tillåten i SUID/SGID program"

Skriv gärna ihop. "SUID-/SGID-program"


>  #: elf/dl-error.c:71
> N msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
> N msgstr "BUG I DYNAMISK LÄNKARE!!!"

Urk!
Använd "bugg" eller kanske hellre "programfel". Kanske t.o.m. "fel" här.


>  #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:75
> N msgid "Deadlock situation detected/avoided"
> N msgstr "Undvek/upptäckte dödlägesstuation"

dödlägessItuation


>  #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:46
> N msgid "Device busy"
> N msgstr "Enhet eller resurs upptagen"

"Enheten upptagen" kanske?


>  #. TRANS The user's disk quota was exceeded.
>  #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:499
> N msgid "Disk quota exceeded"
> N msgstr "Diskkvot överskriden"

"Diskkvoten överskriden" kanske


>  #: debug/pcprofiledump.c:56
> N msgid "Dump information generated by PC profiling."
> N msgstr "Visa information genererad av PC-profilering"

Missad punkt på slutet


>  #: elf/dl-load.c:1290
> N msgid "ELF file ABI version invalid"
> N msgstr "ELF-fil har felaktig version på ABI"

ELF-filen kanske


>  #: elf/dl-load.c:1287
> N msgid "ELF file OS ABI invalid"
> N msgstr "ELF-fil har felaktig version på OS-ABI"

samma här isf


>  #: elf/dl-load.c:1296
> N msgid "ELF file version does not match current one"
> N msgstr "ELF-filens version stämmer inte med nuvarande"

Här och i resterande meddelanden (som jag inte citerar) använder du
bestämd form! =)


>  #: elf/dl-load.c:1307
> N msgid "ELF file's phentsize not the expected size"
> N msgstr "ELF-filens värde på \"pentsize\" är inte den förväntade"

pHentsize?


>  #: elf/dl-load.c:876
> N msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
> N msgstr "Address/position för ELF laddkommando är inte på rätt bytegräns"

Urk! Skriv ihop!
Jag tycker "läsa in" är bättre än "ladda":

"...för ELF-inläsningskommando..."


>  #: elf/dl-load.c:873
> N msgid "ELF load command alignment not page-aligned"
> N msgstr "ELF laddkommando är inte på sidgräns"

samma här


> G msgid "Entry/Table type mismatch"
>  #: nis/nis_error.c:53
> N msgid "Entry/table type mismatch"
>  msgstr "Post/Tabell-typer är inkompatibila"

"Post-/tabelltyper ..." kanske


>  #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:30
> N msgid "Error 0"
> N msgstr "Fel 0"
> N
>  #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:130
> N msgid "Error 100"
> N msgstr "Fel 100"
> N
>  #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:131
> N msgid "Error 101"
> N msgstr "Fel 101"
> N
>  #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:132
> N msgid "Error 102"
> N msgstr "Fel 102"
> N
>  #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:133
> N msgid "Error 103"
> N msgstr "Fel 103"
> N
>  #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:134
> N msgid "Error 104"
> N msgstr "Fel 104"

[...]

Det var ju meningsfullt.... ;-)


>  #: elf/readlib.c:108
>  #, c-format
> N msgid "File %s is too small, not checked."
> N msgstr "Fil %s är för liten, inte kontrollerad"

Filen kanske
Punkt på slutet


>  #: elf/cache.c:124 elf/cache.c:134
> N msgid "File is not a cache file.\n"
> N msgstr "Filen är inte en cache-fil\n"

punkt


> N msgid "First string for testing."
> N msgstr "Första strängen för test"

punkt
kolla punkt på fler ställen, jag kan ha missat.


>  #: elf/ldconfig.c:128
> N msgid "Generate verbose messages"
> N msgstr "Skriv mer meddelanden"

"Använd utförliga meddelanden" kanske?


>  #: elf/ldconfig.c:525
>  #, c-format
> N msgid "Ignored file %s since it is not a regular file."
> N msgstr "Ignorerar fil %s eftersom den inte är en vanlig fil"

filen kanske>  #: elf/ldconfig.c:698 elf/readlib.c:92
>  #, c-format
> N msgid "Input file %s not found.\n"
> N msgstr "Hittar inte infil %s\n"

infilen, punkt


>  #: nis/nis_error.c:45
> N msgid "Invalid object for operation"
> N msgstr "Otillåtet objekt för operationen"

Jag tycker "invalid" -> "ogiltigt", "illegal" -> "otillåtet".

Du får kanske se över detta i filen.


>  #: nscd/nscd.c:91
> N msgid "Invalidate the specified cache"
> N msgstr "Invalidera den givna cachen"

angivna kanske?


>  #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:169
> N msgid "Is a name file"
> N msgstr "Är en namngiven filtyp"

Är det här samma sak? Det står ju inte "named"


>  #: nis/nis_error.c:54
> N msgid "Link points to illegal name"
> N msgstr "Länk pekar på ett otillåtet namn"

Länken kanske


>  #: elf/ldconfig.c:135
> N msgid "Manually link individual libraries."
> N msgstr "Länka enskilda länkbibliotek manuellt"

kanske bara "bibliotek"

punkt på slutet


>  #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:82
> N msgid "Message tables full"
> N msgstr "Meddelandetabell full"

MeddelandetabellER fullA


>  #: nis/nis_print.c:163
>  #, c-format
> G msgid "Name : '%s'\n"
> N msgid "Name : `%s'\n"
>  msgstr "Namn : \"%s\"\n"

Tycker du kan ta bort alla blanksteg innan kolon i de svenska
meddelandena i filen (se tidigare diskussion på listan)


>  #: locale/programs/ld-ctype.c:425
> N msgid "No character set name specified in charmap"
> N msgstr "Inget namn definierat i teckenuppsättning"

teckentabell kanske, ändra isf på fler ställen i filen


>  #: locale/programs/ld-address.c:131 locale/programs/ld-collate.c:1500
>  #: locale/programs/ld-ctype.c:407 locale/programs/ld-identification.c:132
>  #: locale/programs/ld-measurement.c:93 locale/programs/ld-messages.c:98
>  #: locale/programs/ld-monetary.c:194 locale/programs/ld-name.c:94
>  #: locale/programs/ld-numeric.c:99 locale/programs/ld-paper.c:91
>  #: locale/programs/ld-telephone.c:94 locale/programs/ld-time.c:160
>  #, c-format
> N msgid "No definition for %s category found"
> N msgstr "Hittade inga definitioner för kategori %s"

kategorin kanske


>  #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:167
> N msgid "Not a name file"
> N msgstr "Inte en namn-fil"

Här har du översatt "name file" med "namn-fil" (kanske helst "namnfil"
isf). Se tidigare meddelanden med "name file"


>  #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:42
> N msgid "Not enough space"
> N msgstr "Otillräckligt utrymme"

Kanske "inte tillräckligt med utrymme"


>  #. TRANS Not supported. A function returns this error when certain parameter
>  #. TRANS values are valid, but the functionality they request is not available.
>  #. TRANS This can mean that the function does not implement a particular command
>  #. TRANS or option value or flag bit at all. For functions that operate on some
>  #. TRANS object given in a parameter, such as a file descriptor or a port, it
>  #. TRANS might instead mean that only @emph{that specific object} (file
>  #. TRANS descriptor, port, etc.) is unable to support the other parameters given;
>  #. TRANS different file descriptors might support different ranges of parameter
>  #. TRANS values.
>  #. TRANS
>  #. TRANS If the entire function is not available at all in the implementation,
>  #. TRANS it returns @code{ENOSYS} instead.
>  #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:592
> N msgid "Not supported"
> N msgstr "Stöds ej"

"inte" ist för "ej" kanske


>  #: elf/ldconfig.c:134
> N msgid "Only process directories specified on the command line. Don't build cache."
> N msgstr "Behandla endast kataloger givna som argument. Bygg inte cache."

jag gillar inte dubbla blanksteg :-)


>  #: elf/ldconfig.c:287
>  #, c-format
> N msgid "Path `%s' given more than once"
> N msgstr "Sökväg \"%s\" given mer än en gång"

sökvägen kanske


> N msgid "Result too large"
> N msgstr "Resultat för stort"

Resultatet kanske


>  #: nis/nis_error.c:48
> N msgid "Results sent to callback proc"
>  msgstr "Resultat skickat till återanropsprocessen"

resultat är plural -> "skickaDE"

kanske ett "är" också>  #: nscd/nscd.c:92
> N msgid "TABLE,yes"
> N msgstr "TABELL,yes"

vad gör "yes" här, och får det inte översättas?


>  #: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:69
>  #, c-format
> N msgid "Unknown ELFCLASS in file %s.\n"
> N msgstr "Okända ELFCLASS in fil %s.\n"

okänd!
filen kanske>  #: locale/programs/ld-collate.c:394
>  #, c-format
> N msgid "`%.*s' already defined in charmap"
> N msgstr "\"%.*s\" redan definerad i teckenuppsättning"

teckentabell kanske, ändra isf på fler ställen


>  #: locale/programs/ld-ctype.c:691
> N msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
> N msgstr "\"digit\"-kategori har inte delar i grupper av tio"

poster kanske? Isf får du ändra på fler ställen


> N msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
> N msgstr "kan inte addera en redan behandla lokal \"%s\" en andra gång"

Handlar det om matematik? Annars är kanske "lägga till" bättre.


>  #: elf/dl-version.c:291
> N msgid "cannot allocate version reference table"
> N msgstr "kan inte allokera tabell för versioner"

versionsreferenser kanske


>  #: elf/dl-load.c:950
> N msgid "cannot dynamically load executable"
> N msgstr "kan inte ladda exekverbar fil dynamiskt"

kanske "läsa in". ändra isf på fler ställen


>  #: elf/dl-deps.c:586
> N msgid "cannot load shared object file"
> N msgstr "kan inte ladda delat objekt"

samma här


>  #: elf/dl-load.c:814
> N msgid "cannot open zero fill device"
> N msgstr "kan inte öppna nollfyllnadsenhet"

låter konstigt. det handlar inte om en tom fyllnadsenhet?


>  #: elf/dl-load.c:838 elf/dl-load.c:1244
> N msgid "cannot read file data"
> N msgstr "kan inte ladda fildata"

Nejdu, läsa!


> N msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
> N msgstr "tecknet \"%s\" i klass \"%s\" måste vara i klass \"%s\""

klassen (×2) kanske


> N msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
> N msgstr "tecknet \"%s\" i klass \"%s\" får inte vara i klass \"%s\""

dito


>  #: locale/programs/ld-ctype.c:453
>  #, c-format
> N msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
> N msgstr "tecknet L\"\\u%0*x\" i klass \"%s\" måste vara i klass \"%s\""

här också isf


>  #: locale/programs/ld-ctype.c:467
>  #, c-format
> N msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
> N msgstr "tecknet L\"\\u%0*x\" i klass \"%s\" får inte vara i klass \"%s\""

samma här


>  #: locale/programs/charmap.c:249
>  #, c-format
> N msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
> N msgstr "teckenuppsättning \"%s\" är inte ASCII-kompatibel, lokal är inte ISO C kompatibel\n"

lokalen kanske

"ISO C-kompatibel" eller "kompatibel med ISO C"


> N msgid "duplicate definition of script `%s'"
> N msgstr "dubblerad definition för skript \"%s\""

skiptet kanske


>  #: locale/programs/ld-ctype.c:2557
>  #, c-format
> N msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
> N msgstr "dubblerad definition för mappning \"%s\""

mappningen kanske


>  #: locale/programs/ld-ctype.c:2368
> N msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
> N msgstr "intervall måste markeras med två operander av samma typ"

ellips?


>  #. TRANS: the file will not be removed; this is an
>  #. TRANS: informative message.
>  #: sunrpc/rpc_main.c:1150
>  #, c-format
> G msgid "file '%s' already exists and may be overwritten\n"
> N msgid "file `%s' already exists and may be overwritten\n"
>  msgstr "fil \"%s\" finns redan och kan bli överskriven\n"

filen kanske


>  #: elf/dl-load.c:1244
> N msgid "file too short"
> N msgstr "fil för kort"

kanske "filen är för kort"


>  #: locale/programs/charmap.c:981 locale/programs/repertoire.c:430
> N msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
> N msgstr "hexadecimalt intervallformat ska endast använda versaler"

kanske "bör" istället för "ska"


>  #: catgets/gencat.c:1147 locale/programs/linereader.c:533
> N msgid "invalid escape sequence"
> N msgstr "ogiltigt kontrollsekvens"

nejdu, "ogiltig konstrollsekvens"


> N msgid "key length in request too long: %d"
> N msgstr "nyckellängd i begäran för lång: %d"

nyckellängden kanske


>  #: elf/ldconfig.c:738
>  #, c-format
> N msgid "libc4 library %s in wrong directory"
> N msgstr "libc4-bibliotek %s i fel katalog"

biblioteket kanske


>  #: elf/ldconfig.c:732
>  #, c-format
> N msgid "libc5 library %s in wrong directory"
> N msgstr "libc5-bibliotek %s i fel katalog"

dito


>  #: elf/ldconfig.c:735
>  #, c-format
> N msgid "libc6 library %s in wrong directory"
> N msgstr "libc6-bibliotek %s i fel katalog"

dito


>  #: elf/ldconfig.c:765
>  #, c-format
> N msgid "libraries %s and %s in directory %s have same soname but different type."
> N msgstr "länkbibliotek %s och %s i katalog %s har samma \"soname\" men olika typ"

biblioteken, katalogen kanske
du har glömt punkt på slutet
"so-namn" kanske?


>  #: locale/programs/locfile.h:63
> N msgid "locale name should consist only of portable characters"
> N msgstr "lokalnamn ska endat bestå av portabla tecken"

"bör endast" tycker jag
endaSt


>  #: malloc/memusagestat.c:59
> N msgid "make output graphic VALUE pixel high"
> N msgstr "gör resultatgrafiken VALUE pixlar hög"

är VALUE inte översatt till VÄRDE någonstans?


>  #: malloc/memusagestat.c:58
> N msgid "make output graphic VALUE pixel wide"
> N msgstr "gör resultatgrafiken VALUE pixlar bred"

dito


> N msgid "mmap of cache file failed.\n"
> N msgstr "mappning av cache-fil misslyckades\n"

minnesmappning (det är det du har använt tidigare)
punkt på slutet


> N msgid "netname2user: missing group id list in `%s'."
>  msgstr "netname2user: fattas grupp-id lista i \"%s\"."

Nja... "gruppid-lista saknas i \"%s\"." blir nog bättre


> N msgid "netname2user: principal name `%s' too long"
>  msgstr "netname2user: principalnamn \"%s\" för långt"

namnet kanske


>  #: locale/programs/ld-ctype.c:739
> N msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
> N msgstr "inga siffror för indata definierade och inga standardnamn finns i teckenuppsättningen"

teckentabell kanske


>  #: locale/programs/ld-ctype.c:3349
> N msgid "no output digits defined and none of the standard names in the charmap"
> N msgstr "inga siffror för utdata definierade och inga standardnamn finns i teckenuppsättningen"

dito


>  #: locale/programs/linereader.c:641
> N msgid "non-symbolic character value should not be used"
> N msgstr "icke-symbolisk teckenvärde bör inte användas"

symboliskT


>  #: locale/programs/ld-ctype.c:804
> N msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
> N msgstr "inte alla tecken i \"outdigit\" är tillgängliga i teckenuppsättningen"

Det här blev *väldigt* konstigt ordföljd på svenska...
"alla tecken i \"outdigit\" är inte tillgängliga..."
är kanske bättre

kanske teckentabell?


>  #: locale/programs/ld-ctype.c:821
> N msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
> N msgstr "inte alla tecken i \"outdigit\" är tillgängliga i repertoaren"

Dito!


>  #: elf/dl-load.c:1051
> N msgid "object file has no dynamic section"
> N msgstr "objeckfilen har ingen dynamisk sektion"

objeKTfilen


>  #: elf/dl-load.c:1311
> N msgid "only ET_DYN and ET_EXEC can be loaded"
> N msgstr "bara ET_DYN och ET_EXEC kan laddas"

läsas in kanske


> N msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
> N msgstr "ordningsföljd för \"%.*s\" redan definierad vid %s:%Zu"

ordningsföljden kanske


>  #: locale/programs/charmap.c:1063
> N msgid "resulting bytes for range not representable."
> N msgstr "resulterande bytes för intervall är inte representerbara"

byte utan s i plural!
punkt på slutet


>  #: iconv/iconv_prog.c:63
> N msgid "suppress warnings"
> N msgstr "undertryck varningar"

"undertryck", används det på detta sätt på svenska?


> N msgid "symbol `%.*s' not in charmap"
> N msgstr "symbol \"%.*s\" finns inte i teckenuppsättning"

teckentabell kanske


> N msgid "symbol `%.*s' not in repertoire map"
> N msgstr "symbol \"%.*s\" finns inte i repertoartabell"

symbolen kanske


> N msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
> N msgstr "symbol \"%s\" har samma värde som"

symbolen kanske


> N msgid "symbol `%s' not defined"
> N msgstr "symbol \"%s\" inte definierad"

dito


>  #: locale/programs/ld-ctype.c:1553 locale/programs/ld-ctype.c:2029
>  #, c-format
> N msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
> N msgstr "tillvärde <U%0*X> i intervallet är mindre än frånvärdet <U%0*X>"

tillvärdeT kanske (du använder ju faktiskt frånvärdeT också)


>  #: locale/programs/ld-ctype.c:1687
> N msgid "to-value character sequence is smaller than from-value sequence"
> N msgstr "tillvärdets teckensekvens är mindre än frånvärdets sekvens"

här använder du bestämd form! =)


>  #: locale/programs/charmap.c:1005
> N msgid "upper limit in range is not higher then lower limit"
> N msgstr "övre gräns i intervall är inte högre än undre gräns"

gränsen, intervallet, gränsen

kanske "större" istället för "högre"


Bra jobbat!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.