Re: Ny fil för libc-2.2.3.

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-05-20 19:51:27

Christian Rose wrote:
> 
> Hejhej.

Hej.

Jag ska se över alla bestämd/obestämd och åtminstone göra det konsekvent. 
Huruvida det blir obestämt eller bestämt ska jag fundera på ett tag. 
Synpunkter välkommnas.

Några förtydliganden på kommentarerna.

> >  #: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:65
> >  #, c-format
> > N msgid "%s is a 32 bit ELF file.\n"
> > N msgstr "%s är inte en 32-bitars ELF fil\n"
> 
> Kanske hellre sammanskrivet; "ELF-fil".

Visst, jag har det ju på andra ställen.


> >  #: elf/ldconfig.c:329
> >  #, c-format
> > N msgid "%s is not a known library type"
> > N msgstr "%s är en okänd länkbibliotekstyp"
> 
> Jag vet inte om "en okänd" är bättre än "inte en känd", som originalet
> är. Beror ju på om man vill ha så likt originalet som möjligt.
> 
> >  #: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:76
> >  #, c-format
> > N msgid "%s is not a shared object file (Type: %d).\n"
> > N msgstr "%s är inte en delbar objektfil (typ: %d).\n"
> 
> Tror "delad" är bättre än "delbar". En objektfil behöver inte vara jämnt
> delbar... ;-)

Faktisk måste den ofta vara det, jämt antal minnessidor ofta :-). Men jag
ändrar.

> 
> >  #: elf/ldconfig.c:415
> >  #, c-format
> > N msgid "%s is not a symbolic link\n"
> > N msgstr "%s är inte en symbolisk länk\n"
> 
> Här använder du "inte", så du ska kanske använda "inte" istället för
> "ej" på stället jag påpekade.

Jag ändrar ej till inte konsekvent.

> >  #: elf/readlib.c:157
> >  #, c-format
> > N msgid "%s is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start.\n"
> > N msgstr "%s är inte en ELF fil, den har inte rätt bytes i början\n"
> 
> "ELF-fil"
> Bortglömd punkt på slutet
> "magic" har du inte översatt
> "byte" heter "byte" i plural på svenska
> 
> Mitt förslag:
> "%s är inte en ELF-fil, den har fel magiska byte i början.\n"

Okay.

> 
> >  #: timezone/zic.c:630
> >  #, c-format
> > N msgid "%s: Can't unlink %s: %s\n"
> > N msgstr "%s: Kan inte ta bort (unlink) %s: %s\n"
> 
> Kanske "avlänka"?

Jag ville bara påpeka vilket systemanrop som det gällde, d.v.s. unlink. Det
finns meddelande på andra ställen där samma konstruktion finns för
svåröversatta systemanrop (ex.vis socket).


> >  #: locale/programs/ld-ctype.c:2727
> >  #, c-format
> > N msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
> > N msgstr "%s: duplicerad definition av mängd"
> 
> Är det här verkligen samma sak?

Nej, totalt fel från min sida, jag måste ha missat detta. Tack!
 
> >  #: locale/programs/ld-address.c:154 locale/programs/ld-address.c:205
> >  #: locale/programs/ld-address.c:230 locale/programs/ld-address.c:259
> >  #: locale/programs/ld-name.c:115 locale/programs/ld-telephone.c:117
> >  #, c-format
> > N msgid "%s: field `%s' must not be empty"
> > N msgstr "%s: fält \"%s\""
> 
> parse error?

och här...

> >  #: locale/programs/ld-time.c:258
> >  #, c-format
> > N msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
> > N msgstr "%s: skräp i slutet av tilläggsvärde i sträng %d i \"era\"-fält"
> 
> strängen, fältet kanske. Du saknar ett Z i %Zd ?

Ja, konstigt att inte msgfmt hittar detta.

> >  #: locale/programs/ld-collate.c:2981
> >  #, c-format
> > N msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
> > N msgstr "%s: okänt tecken i definition för ekvivalensnamn"
> 
> definitionen kanske
> 
> är du säker på att det inte ska vara "ekvivalent definitionsnamn"?

Man kan när man definierar tecken ge dem namn (CIRCUMFLEX tillexempel). Sedan
kan man säga att detta tecken har flera namn:
 symbol-equivalence <CIRCUMFLEX>    <CIRCF>

Detta meddelande kommer om det finns konstiga tecken (i princip något annat än
ASCII) i CIRCUMFLEX.

Här definierar man ett ekvivalensnamn tycker jag. I princip kan man även säga
ekvivalent definitonsnamn, men då menar man att CIRCF är ett definitionsnamn på
tecknet i fråga. Kanske det är bättre att säga "namnet i
ekvivalensdefintionen"?

> 
> >  #: locale/programs/ld-collate.c:2994
> >  #, c-format
> > N msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
> > N msgstr "%s: känt tecken i definition för ekvivalensvärde"
> 
> Okänt menar du nog
> 
> samma kommentar som ovan i övrigt

Här är det okända tecken i CIRCF som avses. Jag byter nog till "värdet i
ekvivalensdefintionen".

> >  #: locale/programs/ld-collate.c:3004
> >  #, c-format
> > N msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
> > N msgstr "%s: okänd symbol \"%s\" i ekvivalensdefinition"
> 
> kanske "ekvivalent definition"?

Här är det CIRCUMFLEX som inte är definierad tidigare.

> 
> >  #: timezone/zic.c:443
> >  #, c-format
> >  msgid ""
> > G "%s: usage is %s [ -s ] [ -v ] [ -l localtime ] [ -p posixrules ] [ -d directory ]\n"
> > G "\t[ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
> > N "%s: usage is %s [ -s ] [ -v ] [ -l localtime ] [ -p posixrules ] \\\n"
> > N "\t[ -d directory ] [ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
> >  msgstr ""
> > G "%s: användning är %s [ -s ] [ -v ] [ -l lokaltid ] [ -p posixregler ] [ -d katalog ]\n"
> > G "\t[ -L skottsekunder ] [ -y årkontrollprogram ] [ filnamn ... ]\n"
> > N "%s: användning är %s [ -s ] [ -v ] [ -l lokaltid ] [ -p posixregler ] \\\n"
> > N "\t[ -d katalog ] [ -L skottsekunder ] [ -y årkontrollprogram ] [ filnamn ... ]\n"
> 
> vad är "årkontrollprogram"?

Det är ett externt program som man anropar för att kontrollera om ett visst år
är giltigt för en tidszonregel.


> >  #: locale/programs/ld-collate.c:850
> >  #, c-format
> > N msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
> > N msgstr "%s: vikter måste använda samma intervallsymbol som namn"
> 
> Inte är väl "ellipsis" -> "intervall"?

Det här är ett elände. Ellipsis i engelska är ju de tre punkterna "...", men
något riktigt bra ord för dessa finns inte på svenska. Dock representerar
"..." alltid (det finns även "..") i dessa sammanhang ett intervall, så jag har
försökt hålla mig till det för att komma undan trasslet med att namnge "...".

> 
> >  #: elf/ldconfig.c:131
> > N msgid "Change to and use ROOT as root directory"
> > N msgstr "Byt till och använd ROOT som rotkatalog"
> 
> Är inte "ROOT" översatt till "ROT" någon annanstans?

Nej, tyvärr. Detta är en hjälptext för flaggor, men ROOT står ensam som
oöversatt text.

> 
> >  #: elf/dl-load.c:876
> > N msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
> > N msgstr "Address/position för ELF laddkommando är inte på rätt bytegräns"
> 
> Urk! Skriv ihop!
> Jag tycker "läsa in" är bättre än "ladda":
> 
> "...för ELF-inläsningskommando..."

Fast om man är insatt i ELF-huvuden så inser man kanske att detta avser PT_LOAD
sektionen. Säger man läsa in så tappar man den kopplingen.

> >  #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:133
> > N msgid "Error 103"
> > N msgstr "Fel 103"
> > N
> >  #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:134
> > N msgid "Error 104"
> > N msgstr "Fel 104"
> 
> [...]
> 
> Det var ju meningsfullt.... ;-)

Det är tomma delar i sys_errlist (errno). De måste väl ha någon text antar jag.

> >  #: nis/nis_error.c:45
> > N msgid "Invalid object for operation"
> > N msgstr "Otillåtet objekt för operationen"
> 
> Jag tycker "invalid" -> "ogiltigt", "illegal" -> "otillåtet".

Låter vettigt.

> >  #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:169
> > N msgid "Is a name file"
> > N msgstr "Är en namngiven filtyp"
> 
> Är det här samma sak? Det står ju inte "named"

Det är en speciell filtyp som är lite svår att översätta. Den fanns först på
Xenix 3.0 och används för att implementera semaforer och delat data. Lite som
unix-socket filer. De finns nu vad jag vet endast på SCO system.

"name file" är en bestämning på samma sätt som "socket file".


> >  #: nis/nis_print.c:163
> >  #, c-format
> > G msgid "Name : '%s'\n"
> > N msgid "Name : `%s'\n"
> >  msgstr "Namn : \"%s\"\n"
> 
> Tycker du kan ta bort alla blanksteg innan kolon i de svenska
> meddelandena i filen (se tidigare diskussion på listan)

Okay.

> >  #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:167
> > N msgid "Not a name file"
> > N msgstr "Inte en namn-fil"
> 
> Här har du översatt "name file" med "namn-fil" (kanske helst "namnfil"
> isf). Se tidigare meddelanden med "name file".

"namnfil" blir nog bäst.

 
> >  #: nscd/nscd.c:92
> > N msgid "TABLE,yes"
> > N msgstr "TABELL,yes"
> 
> vad gör "yes" här, och får det inte översättas?

Problemet är att detta är i en hjälptext, så här:
 { "secure", 'S', N_("TABLE,yes"), 0, N_("Use separate cache for each user")},

TABLE kan vara en av "passwd", "group" eller "host". I koden kollar man senare
explicit utan översättning efter "passwd,yes", "group, yes" och "host,yes", så
tyvärr kan inte "yes" översättas.

> > N msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
> > N msgstr "kan inte addera en redan behandla lokal \"%s\" en andra gång"
> 
> Handlar det om matematik? Annars är kanske "lägga till" bättre.

Ok, byter.

> 
> >  #: elf/dl-version.c:291
> > N msgid "cannot allocate version reference table"
> > N msgstr "kan inte allokera tabell för versioner"
> 
> versionsreferenser kanske

Den var bra.

> >  #: locale/programs/ld-ctype.c:2368
> > N msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
> > N msgstr "intervall måste markeras med två operander av samma typ"
> 
> ellips?

Se ovan om ellips.

> >  #: elf/ldconfig.c:765
> >  #, c-format
> > N msgid "libraries %s and %s in directory %s have same soname but different type."
> > N msgstr "länkbibliotek %s och %s i katalog %s har samma \"soname\" men olika typ"
> 
> biblioteken, katalogen kanske
> du har glömt punkt på slutet
> "so-namn" kanske?

Eftersom "soname" är ett explicit kommando till länkaren när man skapar delade
bibliotek vill jag inte översätta det.

> >  #: locale/programs/locfile.h:63
> > N msgid "locale name should consist only of portable characters"
> > N msgstr "lokalnamn ska endat bestå av portabla tecken"
> 
> "bör endast" tycker jag

Jag brukar kolla om det är ett fel eller en varning. Här är det ett fel så ska
föredrar jag.
> endaSt

Visst.

> 
> >  #: malloc/memusagestat.c:59
> > N msgid "make output graphic VALUE pixel high"
> > N msgstr "gör resultatgrafiken VALUE pixlar hög"
> 
> är VALUE inte översatt till VÄRDE någonstans?

Nej tyvärr:

 { "y-size", 'y', "VALUE", 0, N_("make output graphic VALUE pixel high") },

> >  #: locale/programs/ld-ctype.c:804
> > N msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
> > N msgstr "inte alla tecken i \"outdigit\" är tillgängliga i teckenuppsättningen"
> 
> Det här blev *väldigt* konstigt ordföljd på svenska...
> "alla tecken i \"outdigit\" är inte tillgängliga..."
> är kanske bättre

Helt klart.

> >  #: iconv/iconv_prog.c:63
> > N msgid "suppress warnings"
> > N msgstr "undertryck varningar"
> 
> "undertryck", används det på detta sätt på svenska?

Jag byter till utelämna.


Tack för alla kommentarer.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.