Re: Ny fil för libc-2.2.3.

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-05-20 20:12:00

Christian Rose wrote:
> 
> Hejhej.
> 

Glömde en kommentar.

> >   #: elf/dl-load.c:814
> > N msgid "cannot open zero fill device"
> > N msgstr "kan inte öppna nollfyllnadsenhet"
> 
> låter konstigt. det handlar inte om en tom fyllnadsenhet?


I praktiken handlar det om /dev/zero (på Unix-system i alla fall).  D.v.s. en
fil som bara ger nolltecken tillbaka när man läser den.  När man vill skapa en
nollifylld anonym minnesarea öppnar man /dev/zero och minnesmappar in den.  Jag
antar att det kanske finns andra mekanismer (vissa Unix har en explicit
MAP_ANON flagga man kan sätta till systemanropet mmap istället) och att man
vill ha ett "generiskt meddelande", vilket i praktiken gör det mer kryptiskt.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.