Re: synpunkter på fileutils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-03 23:48:28

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  jl@theophys.kth.se (Johan Linde)
   Subject: Re: synpunkter på fileutils
   Date:   Mon, 3 Jun 1996 22:48:28 +0100
   ------

>eller ta bort det helt? (Det visar ju sig vara en fördel, inte en
>begränsning, att du inte är en Unix-hacker, Johan. Jag och de andra
>Unix-kunniga på listan inser nog inte lika lätt problemet med den
>utskriften.)
>

Det är inte varje dag bristande kunskaper är en tillgång :-)

>> msgid "mode of %s changed to %04o (%s)\n"
>> msgstr "rättigheterna på %s ändrade till %04o (%s)\n"
>>    Heter det inte "rättigheterna till"? Det beror kanske på
>>    sammanhanget. "På" känns fel tycker jag. "Rättigheterna hos"
>>    kanske är en annan möjlighet.
>
>När jag tittar på det igen så håller jag med om att "på" inte är bra,
>men jag tycker inte riktigt om "till", eller "hos", heller. Vad
>tycker ni andra? Vad är bäst? Eller har någon ett ännu bättre
>förslag?
>

Vad sägs om "%ss rättigheter ändrade till..."? Nackdelen är att det blir
fel om %s slutar på "s".

>
>>         ^^^^^^ SUFFIX = ÄNDELSE?
>
>Bör det översättas? Jag ser själv "suffix" som ett svenskt ord, men
>jag kanske är miljöförstörd. Dock står det faktiskt i SAOL.
>

Nej, det är helt ok med suffix. Anledningen till frågan var egentligen att
du hade översatt suffix till ändelse i ordet "säkerhetkopieändelse".

>>  Det här är förmodligen helt riktigt, men vad är "fifo"?
>
>Ett av de många svåröversatta orden som fått en precis betydelse.
>"Fifo" är ett rör (pipe) som har ett filnamn. "Named pipe" är en
>annan term som används synonymt i vissa sammanhang, men "fifo" är det
>vanliga. Jag och Jan diskuterade det här tidigare, och kom fram till
>att "fifo" var den minst dåliga "översättningen", men vi är ju fler på
>listan nu, så vi kanske skall ha en ny diskussion om saken.

"Fifo" är helt ok på svenska eftersom fifo kan ses som ett helt nyskapat
ord. Om man inte vet vad det är, är man kanppast hjälpt av att det kallas
"fifu", och vet man vad det är, är fifu snarast förvirrande.
Återstår dock min fråga om genus. Jag ser två möjligheter:

  en fifo, flera fifor
  ett fifo, flera fifon

Ni som har använt ordet sedan länge kan väl säga vilket som är bäst.

>> " swab   swap every pair of input bytes\n"
>> msgstr ""
>> " of=FIL     skriv FIL istället för standard ut, stympa inte filen\n"
>>   Borde vara "skriv på FIL".
>
>Skriv till ar val battre. Vet inte riktigt vad jag tycker om stympa. Det
>ar ju iofs en korrekt oversattning, men jag tycker att det later dumt.

Vad sägs om "trunkera"? Det är trots allt ett svenskt ord.

Göran, det var jag som skrev den ursprungliga kommentaren. Du hade
förmodligen bara missat den.

Johan

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.