Re: Bestä md eller obestä md form i "fileutils"

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-03 23:48:16

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  jl@theophys.kth.se (Johan Linde)
   Subject: Re: Bestä md eller obestä md form i "fileutils"
   Date:   Mon, 3 Jun 1996 22:48:16 +0100
   ------

Jag skulle vilja säga att frågan om man ska ha bestämd form eller inte i
uttrycket "Du tillhör inte grupp %s" beror på vad %s står för. Om %s är ett
tal eller en bokstavskombination som inte betyder något i sig är obestämd
form att föredra, medan om %s är ett ord som betyder något är bestämd form
att föredra,
dvs antingen "Du tillhör inte grupp 5" eller "Du tillhör inte gruppen fysiker".

Nu kan man ju iofs inte veta vad %s står för men man får väl anta att det
är ett vettigt ord.

Om man ska ha bestämd eller obestämd form beror också på hur meningen är
formulerad. Låt oss ta ett exempel ur ordlistan:
"flagga xx behöver ett argument"
Jag skulle vilja säga att i detta fall är obestämd form helt felaktigt.
"flaggan xx ..." är här det enda alternativet.

Däremot är uttrycken "Jag tittar nu i riktning västerut", och "Vi har en
Folkvagn, modell Golf." helt korrekta.

Det finns helt enkelt ingen patentlösning, utan man måste betrakta olika
konstruktioner för sig.

Jag roade mig med att låta några på jobbet titta på uttrycket "Du tillhör
inte grupp(en) %s" och alla fyra jag frågade förordade "gruppen". Det var
tom en som tyckte det borde vara bestämd form i den engelska texten också!

Det finns säkert dialektala skillnader hur de olika formerna används. Folk
från västkusten tenderar t.ex. att säga "denna gruppen". Å andra sidan
skulle jag nog kunna säga "Jag har adressen Lojovägen 61 och längden
170cm.", utan att tycka att det är fel.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.