Re: synpunkter på fileutils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-04 20:42:32

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Gö ran Uddeborg <gvran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: synpunkter på fileutils
   Date:   Tue, 4 Jun 1996 20:42:32 +0200 (MET)
   ------

>   Sender:  jl@theophys.kth.se (Johan Linde)
> 
> Det är inte varje dag bristande kunskaper är en tillgång :-)

Nej, det är sant. :-) Men kalla det "olika bakgrund" istället så
låter det inte så förvånande.

> Vad sägs om "%ss rättigheter ändrade till..."? Nackdelen är att det blir
> fel om %s slutar på "s".

Ja, det får nog ses som en allvarlig nackdel. Jag hade det i ett
annat sammanhang ("%ss ägare") förut, men någon påpekade risken för
missförstånd, och den får nog anses rätt allvarlig, då det är nog
ingen bra idé.

> Jag skulle vilja säga att frågan om man ska ha bestämd form eller inte i
> uttrycket "Du tillhör inte grupp %s" beror på vad %s står för. Om %s är ett
> tal eller en bokstavskombination som inte betyder något i sig är obestämd
> form att föredra, medan om %s är ett ord som betyder något är bestämd form
> att föredra,
> dvs antingen "Du tillhör inte grupp 5" eller "Du tillhör inte
> gruppen fysiker".

Nu börjar vi komma överens i analysen av uttrycket. Därmed inte sagt
att vi kommer att bli överens om vilket som är lämpligt i det aktuella
fallet. Det återstår att se.

Jag håller med om vad du säger. Protesterar du om jag kompletterar
"tal eller bokstavskombination" med "namn" som isolerat inte betyder
något, som "modell Golf"?

> Nu kan man ju iofs inte veta vad %s står för men man får väl anta att det
> är ett vettigt ord.

Här har vi nog kärnpunkten, tror jag. Det som skrivs ut är namnet på
en grupp i ett Unix-system. Jag tänker mig det bara som ett namn, som
i sig inte förklarar vilka som är medlemmar. Du gör uppenbarligen
inte det, utan förväntar dig ett mer beskrivande namn.

Hur man i praktiken namnger grupper är naturligtvis väldigt olika på
olika ställen. I de miljöer jag har varit så har det typiskt rört sig
om namn på avdelningar eller dylikt, typiskt trebokstavsakronymer. Du
kanske har sett andra system.

> Jag roade mig med att låta några på jobbet titta på uttrycket "Du tillhör
> inte grupp(en) %s" och alla fyra jag frågade förordade "gruppen". Det var
> tom en som tyckte det borde vara bestämd form i den engelska texten också!

Jag kan förstå det om man tänker sig att fylla i %s med "fysiker" och
inte med t.ex. "MDI".

Det kanske är dags att avsluta diskussionen, och se vad folk tycker
nu? Jag tänker mig gruppnamn som namn utan någon betydelse
självständigt. Rent tekniskt är det det de är, men det behöver kanske
inte betyda så mycket. Därför förordar jag obestämd form. De som har
yttrat sig hittills i frågan har föredragit bestämd form. Gör ni det
fortfarande efter denna analys, eller har jag möjligen lyckats påverka
någon?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.