Re: synpunkter på fileutils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-04 01:03:47

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Fredrik Roubert <roubert@skalman.df.lth.se>
   Subject: Re: synpunkter på fileutils
   Date:   Tue, 4 Jun 1996 01:03:47 +0200 (MET DST)
   ------

On Mon, 3 Jun 1996, Johan Linde wrote:

>  en fifo, flera fifor
>  ett fifo, flera fifon
> 
> Ni som har använt ordet sedan länge kan väl säga vilket som är bäst.

Eftersom fifon är en sorts kö, så har jag alltid sagt en fifo, precis som 
en kö.

Hälsningar // Fredrik Roubert

========================================================================
roubert@df.lth.se       046-188127    Möllevångsvägen 6c, 3tr
d95fr@efd.lth.se     2:200/127.3@fidonet        222 40 Lund
===================-- http://www.efd.lth.se/~d95fr --===================

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.