Re: gnumeric

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-01 19:19:41

On Mon, 31 Dec 2001, Tommy Pettersson wrote:
> > #: plugins/excel/ms-formula-read.c:1438
> > msgid " Unknown formula"
> > msgstr "Okänd formel"
>
> Det skiljer på ett mellanslag först på raden.

Minsann. Tack!


> > #: plugins/gda/plugin-gda.c:109
> > msgid ""
> > "@FUNCTION=EXECSQL\n"
> > "@SYNTAX=EXECSQL(i)\n"
> > "@DESCRIPTION=The EXECSQL function lets you execute a command in a\n"
> > " database server, and show the results returned in\n"
> > " current sheet\n"
> > "\n"
> > "@EXAMPLES=\n"
> > "@SEEALSO="
> > msgstr ""
> > "@FUNCTION=EXECSQL\n"
> > "@SYNTAX=EXECSQL(i)\n"
> > "@DESCRIPTION=Funktionen EXECSQL låter dig köra ett kommando i en\n"
> > " databasserver, och visar resultaten returnerade i det aktuella\n"
> > " bladet\n"
> > "\n"
> > "@EXAMPLES=\n"
> > "@SEEALSO="
>
> "Results returned" ska nog läsas som "de returnerade resultaten", fast
> jag tror det kortare 'svaren' fungerar lika bra.

Okej, jag ändrar till "svaren".


> > #: plugins/gda/plugin.xml.in.h:2
> > msgid "Database functions for allowing the retrieval of data from a database"
> > msgstr "Databasfunktioner som tillåter hämtandet av data från en databas"
>
> 'hämtande' låter konstigt (eller åtminstone ovant).  Kanske är
> 'framtagande' bättre, eller någon konstruktion med 'slå upp data i
> en databas'.

För mig är "retrieve"->"hämta" inget konstigt, och jag tycker inte heller
att det är knpeigt att säga att man hämtar information från en databas.
Det senare upplever jag snarare som mycket vanlig terminologi. "Slå upp"
motsvaras väl snarare av "lookup"? Jag tror inte jag ändrar.


> > #: plugins/numtheory/numtheory.c:306
> > msgid ""
> > "@FUNCTION=NT_SIGMA\n"
> > "@SYNTAX=NT_SIGMA(n)\n"
> > "@DESCRIPTION=The NT_SIGMA function calculates the sum of the divisors of "
> > "@n.\n"
> > "This function only takes one argument.\n"
> > "@EXAMPLES=\n"
> > "@SEEALSO=NT_D, ITHPRIME, NT_PHI"
> > msgstr ""
> > "@FUNCTION=NT_SIGMA\n"
> > "@SYNTAX=NT_SIGMA(n)\n"
> > "@DESCRIPTION=Funktionen NT_SIGMA beräknar summan av delarna av @n.\n"
> > "Denna funktion tar endast ett argument.\n"
> > "@EXAMPLES=\n"
> > "@SEEALSO=NT_D, ITHPRIME, NT_PHI"
>
> "Summan av delarna" får mig att koppla till uttrycket "Helheten är större
> än summan av delarna", i vilket 'delarna' betyder något helt annat.
> Men det kanske framgår av sammanhanget som texten förekommer i vad för
> delare det är frågan om.  Annars föreslår jag "summan av @n:s delare".

Det blir självklart mycket bättre. Tack!


> > #: plugins/perl/plugin.xml.in.h:1
> > msgid "Enables the creation of functions in Perl"
> > msgstr "Aktiverar skapande av funktioner i Perl"
>
> Det här låter väldigt "översatt".  Kan man inte skriva "Gör det
> möjligt att skapa Perl-funktioner" eller "Gör det tillåtet att skapa
> Perl-funktioner"?

Jo, en friare översättning blir kanske bättre här. Jag kör på ditt första
alternativ. Tack!


> > #: plugins/python/python.c:821
> > msgid "object must be callable"
> > msgstr "objektet måste vara anropningsbart"
>
> Jag kom på ordet 'anropbart' här, men jag kan inte argumentera för varför
> det skulle vara bättre (annat än att det är kortare).  Jag lyckas inte
> heller komma på några liknande konstruktioner för att jämföra om (-nings-)
> är att föredra eller inte.

Jag har tyvärr inte tillgång till en ordbok där jag befinner mig, så jag
vet inte vilken form som är korrekt. Någon som kan hjälpa?


> > msgid "Iteratively recalculate to find a target value"
> > msgstr "Upprepa beräkningar för att hitta en målvärde"
>
> "ett målvärde" ska det vara.

Naturligtvis. Tack.


> > #: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:114 src/workbook-control-gui.c:2855
> > msgid "Iteratively recalculate with constraints to approach a target value"
> > msgstr ""
> > "Upprepa beräkningar med vissa restriktioner för att närma sig ett målvärde"
>
> Om man skriver "stegvis komma fram till" slipper man använda 'sig'.

Utmärkt! Den kör vi på. Tack!


> > #: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:185 src/workbook-control-gui.c:2526
> > msgid "Select all cells in the spreadsheet"
> > msgstr "Markera alla celler på kalkylarket"
>
> '(spread)sheet' översätts ibland till (kalkyl)ark och ibland till
> (kalkyl)blad genom filen.

Bra iakttagelse. Jag har försökt att ändra till "kalkylblad" överallt, men
uppenbarligen missat en del ställen.

Du ska ha stort tack! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gnumeric.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.