Re: gnumeric

From: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Date: 2001-12-31 16:47:33

Oj, den var lång den. Jag har kikat lite på de c:a första 7% raderna,
och här kommer några kommentarer till dem.


> #: plugins/excel/ms-formula-read.c:1438
> msgid " Unknown formula"
> msgstr "Okänd formel"

Det skiljer på ett mellanslag först på raden.


> #: plugins/gda/plugin-gda.c:109
> msgid ""
> "@FUNCTION=EXECSQL\n"
> "@SYNTAX=EXECSQL(i)\n"
> "@DESCRIPTION=The EXECSQL function lets you execute a command in a\n"
> " database server, and show the results returned in\n"
> " current sheet\n"
> "\n"
> "@EXAMPLES=\n"
> "@SEEALSO="
> msgstr ""
> "@FUNCTION=EXECSQL\n"
> "@SYNTAX=EXECSQL(i)\n"
> "@DESCRIPTION=Funktionen EXECSQL låter dig köra ett kommando i en\n"
> " databasserver, och visar resultaten returnerade i det aktuella\n"
> " bladet\n"
> "\n"
> "@EXAMPLES=\n"
> "@SEEALSO="

"Results returned" ska nog läsas som "de returnerade resultaten", fast
jag tror det kortare 'svaren' fungerar lika bra.


> #: plugins/gda/plugin.xml.in.h:2
> msgid "Database functions for allowing the retrieval of data from a database"
> msgstr "Databasfunktioner som tillåter hämtandet av data från en databas"

'hämtande' låter konstigt (eller åtminstone ovant). Kanske är
'framtagande' bättre, eller någon konstruktion med 'slå upp data i
en databas'.


> #: plugins/numtheory/numtheory.c:306
> msgid ""
> "@FUNCTION=NT_SIGMA\n"
> "@SYNTAX=NT_SIGMA(n)\n"
> "@DESCRIPTION=The NT_SIGMA function calculates the sum of the divisors of "
> "@n.\n"
> "This function only takes one argument.\n"
> "@EXAMPLES=\n"
> "@SEEALSO=NT_D, ITHPRIME, NT_PHI"
> msgstr ""
> "@FUNCTION=NT_SIGMA\n"
> "@SYNTAX=NT_SIGMA(n)\n"
> "@DESCRIPTION=Funktionen NT_SIGMA beräknar summan av delarna av @n.\n"
> "Denna funktion tar endast ett argument.\n"
> "@EXAMPLES=\n"
> "@SEEALSO=NT_D, ITHPRIME, NT_PHI"

"Summan av delarna" får mig att koppla till uttrycket "Helheten är större
än summan av delarna", i vilket 'delarna' betyder något helt annat.
Men det kanske framgår av sammanhanget som texten förekommer i vad för
delare det är frågan om. Annars föreslår jag "summan av @n:s delare".


> #: plugins/perl/plugin.xml.in.h:1
> msgid "Enables the creation of functions in Perl"
> msgstr "Aktiverar skapande av funktioner i Perl"

Det här låter väldigt "översatt". Kan man inte skriva "Gör det
möjligt att skapa Perl-funktioner" eller "Gör det tillåtet att skapa
Perl-funktioner"?


> #: plugins/python/python.c:821
> msgid "object must be callable" 
> msgstr "objektet måste vara anropningsbart"

Jag kom på ordet 'anropbart' här, men jag kan inte argumentera för varför
det skulle vara bättre (annat än att det är kortare). Jag lyckas inte
heller komma på några liknande konstruktioner för att jämföra om (-nings-)
är att föredra eller inte.


> msgid "Iteratively recalculate to find a target value"                
> msgstr "Upprepa beräkningar för att hitta en målvärde"

"ett målvärde" ska det vara.


> #: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:114 src/workbook-control-gui.c:2855
> msgid "Iteratively recalculate with constraints to approach a target value"
> msgstr ""
> "Upprepa beräkningar med vissa restriktioner för att närma sig ett målvärde"

Om man skriver "stegvis komma fram till" slipper man använda 'sig'.


> #: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:185 src/workbook-control-gui.c:2526
> msgid "Select all cells in the spreadsheet"
> msgstr "Markera alla celler på kalkylarket"

'(spread)sheet' översätts ibland till (kalkyl)ark och ibland till
(kalkyl)blad genom filen.


-- 
Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.