Re: gnumeric

From: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Date: 2002-01-01 22:31:58

Här kommer kommentarer på ytterligare 13% av raderna.


> #: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:218 src/workbook-control-gui.c:2920
> msgid "Validate input with preset criteria"
> msgstr "Validera indata med förinställda kriterium"

Ett kriterium, flera kriterier.


> #: src/analysis-tools.c:981
> msgid ""
> "/Mean/Standard Error/Median/Mode/Standard Deviation/Sample Variance/Kurtosis/"
> "Skewness/Range/Minimum/Maximum/Sum/Count"
> msgstr ""
> "/Medelvärde/Standardfel/Median/Läge/Standardavvikelse/Provvarians/Kurtosis/"
> "Skevhet/Intervall/Minimum/Maximum/Summa/Räkna"

Jag har aldrig använt det här programmet, så jag vet inte riktigt vad det
gör, men med tanke på de andra termernas karaktär så undrar jag om inte
'Count' ska översättas med 'Antal' istället.


> #: src/analysis-tools.c:2798
> msgid "/Groups/Count/Sum/Average/Variance"
> msgstr "/Grupper/Räkna/Summa/Medelvärde/Varians"

Samma: Count == Antal?


> #: src/analysis-tools.c:2987
> msgid "/SUMMARY/Count/Sum/Average/Variance"
> msgstr "/SAMMANFATTNING/Räkna/Summa/Average/Variance"

Samma: Count == Antal?  Dessutom är inte 'Average' och 'Variance'
översatta.


> #: src/analysis-tools.c:3249
> msgid "/Count/Sum/Average/Variance"
> msgstr "/Räkna/Summa/Medelvärde/Varians"

Samma: Count == Antal?


> #: src/dates.c:43
> msgid "*Mar"
> msgstr "*mar"

Enl. någon standard (som jag inte minns var jag läst nu) ska inte mars,
juni och juli förkortas till tre bokstäver som de andra månaderna
i svenskan.  Hur brukar ni göra här på listan?  Själv tycker jag (som
du?) det är bättre att förkorta alla månaderna till tre bokstäver.


> #: src/dialogs/autosave.glade.h:4
> msgid "_minutes"
> msgstr "_minut"

Ska det inte vara 'minuter'?


> #: src/dialogs/cell-format.glade.h:75
> msgid "Shrin_k to fit"
> msgstr "_Krymp till det passar"

Det ska nog vara 'tills' (sammandragning av "till dess").


> #: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2531
> msgid "_Lambda:"
> msgstr "_Lamba:"

'Lamba' ska nog vara 'Lambda'.


> #: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:3101
> msgid ""
> "There must be an equal number of entries for each variable in the regression."
> msgstr "Det måste finnas samma antal poster för varje variabel i regressionen."

Här finns ingen msgstr!!


> #: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:4365
> #: src/dialogs/moving-averages.glade.h:5
> msgid "Moving Average"
> msgstr "Flytande medelvärde"

Här står det 'flytande medelvärde', men på de övriga ställena översätts
'Moving Average' till 'flyttande medelvärde'.


> #: src/dialogs/dialog-autoformat.c:76
> msgid "West"
> msgstr "Väst"

På andra ställen i filen används 'norr' och 'söder', och om det här
vädersträcket förekommer tillsammans med dem borde det heta 'väster',
eller så ska de andra heta 'nord' och 'syd'.


> #: src/dialogs/dialog-plugin-manager.c:208
> #, c-format
> msgid ""
> "This plugin depends on loader of type \"%s\".\n"
> "Do you want to activate appropriate plugin together with this one?\n"
> "(otherwise, plugin won't be loaded)"
> msgstr ""
> "Denna insticksmodul beror på inläsare av typen \"%s\".\n"
> "Vill du aktivera lämplig insticksmodul tillsammans med denna?\n"
> "(annars kommer insticksmodulen inte att läsas in)"

Byt 'beror på' till 'är beroende av' så blir det tydligare.


> #: src/dialogs/dialog-solver.c:813
> msgid ""
> "Solver found an optimal solution. All constraints and optimality conditions "
> "are satisfied.\n"
> msgstr ""
> "Lösaren hittade en optimal lösning. Alla restriktioner och "
> "optimalitetsvillkor är uppfyllda.\n"

Är 'optimalitetsvillkor' här detsamma som normalt brukar kallas
'optimeringsvillkor'?-- 
Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.