Re: gnumeric

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-01-01 23:47:40

Christian Rose writes:
> On Mon, 31 Dec 2001, Tommy Pettersson wrote:
> > > #: plugins/python/python.c:821
> > > msgid "object must be callable"
> > > msgstr "objektet måste vara anropningsbart"
> >
> > Jag kom på ordet 'anropbart' här, men jag kan inte argumentera för varför
> > det skulle vara bättre (annat än att det är kortare).  Jag lyckas inte
> > heller komma på några liknande konstruktioner för att jämföra om (-nings-)
> > är att föredra eller inte.
> 
> Jag har tyvärr inte tillgång till en ordbok där jag befinner mig, så jag
> vet inte vilken form som är korrekt. Någon som kan hjälpa?

SAOL verkar inte nämna vare sig det ena eller det andra.  Men den kan
ju naturligtvis inte ta upp alla tänkbara sammansättningar.

Själv skulle jag nog skriva anropsbart.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.