Re: gnumeric

From: Jörgen Tegnér (jorgen.tegner_at_telia.com)
Date: 2002-01-06 13:28:39

On Tue, Jan 01, 2002 at 07:19:41PM +0100, Christian Rose wrote:
> On Mon, 31 Dec 2001, Tommy Pettersson wrote:
> 
> > > msgid "Iteratively recalculate to find a target value"
> > > msgstr "Upprepa beräkningar för att hitta en målvärde"
> >
> > "ett målvärde" ska det vara.
> 
> Naturligtvis. Tack.
> 
> 
> > > #: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:114 src/workbook-control-gui.c:2855
> > > msgid "Iteratively recalculate with constraints to approach a target value"
> > > msgstr ""
> > > "Upprepa beräkningar med vissa restriktioner för att närma sig ett målvärde"
> >
> > Om man skriver "stegvis komma fram till" slipper man använda 'sig'.
> 
> Utmärkt! Den kör vi på. Tack!
> 

Ett kortare alternativ kan vara
Iterera mot ett målvärde
resp
Iterera under bivillkor mot ett målvärde> 
> Christian
> 
> 

Jörgen
--
42.7 percent of all statistics are made up on the spot

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.