Re: Gettext 0.11-pre1

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-12 23:23:11

"Jan D." wrote:
> > > msgid "Java compiler not found, try installing gcj or set $JAVAC"
> > > msgstr "Java kompilator hittades inte, försök installera gcj eller sätt $JAVAC"
> >
> > Jag vill gärna ha "Java-kompilator" sammanskrivet med bindestreck.
> > Kanske s/försök/Prova att/, smaksak.
> 
> Aargh, jag gillar inte "sär skrivning" och så gör man det själv.
> Jag behåller försök för det är kortare.

Jag tycker att det är en nyansskillnad mellan "försök installera gcj"
och "prova att installera gcj". Det första ger mer sken av att
installationen kan gå fel.


> > > msgid ""
> > > "Filters the messages of a translation catalog according to their attributes,\n"
> > > "and manipulates the attributes.\n"
> > > msgstr ""
> > > "Filtrerar meddelanden i en meddelandekatalog efter dess attribut och\n"
> > > "manipulerar attributen.\n"
> >
> > "efter derAS attribut" väl?
> 
> Javisst.
> 
> > Man kanske kan behålla kommat på svenska.
> 
> Inget komma före "och" i svenska väl?

Tycker att man kan använda det här för att dela upp det i två satser.
Men jag har säkert fel, så lyssna inte på mig. ;)


> > > msgid ""
> > > "Concatenates and merges the specified PO files.\n"
> > > "Find messages which are common to two or more of the specified PO files.\n"
> > > "By using the --more-than option, greater commonality may be requested\n"
> > > "before messages are printed. Conversely, the --less-than option may be\n"
> > > "used to specify less commonality before messages are printed (i.e.\n"
> > > "--less-than=2 will only print the unique messages). Translations,\n"
> > > "comments and extract comments will be cumulated, except that if --use-first\n"
> > > "is specified, they will be taken from the first PO file to define them.\n"
> > > "File positions from all PO files will be cumulated.\n"
> > > msgstr ""
> > > "Adderar och smälter ihop de angivna PO-filerna.\n"
> >
> > "adderar" associerar jag bara med matematik. "Slår samman" är kanske
> > bättre än "smälter samman". Gäller på fler ställen.
> 
> Jag var ute efter att det inte bara är en enkel sammanslagning av den
> ena filen efter den andra. "Slår ihop" ger den associationen för mig.
> Å andra sidan lät det dumt att säga "Slår och smälter ihop ...".
> 
> Man kanske bara kan säga "Slår ihop de angivna PO-filerna.". Texten
> förklarar vad det är.

Låter som en bra kompromiss.


> > "så" tycker jag kan plockas bort från den sista meningen.
> 
> Ok.

Ändrar du på fler ställen? Det finns en del "så".


> > > #: src/msgexec.c:546
> > > #, c-format
> > > msgid "cannot set up nonblocking I/O to %s subprocess"
> > > msgstr "kan inte sätta upp icke-blockerande I/O till %s barnprocess"
> >
> > Kanske "%s-barnprocess"?
> 
> Kanske det.

Gällde också fler ställen.


> > > #: src/msgfmt.c:465
> > > #, no-wrap
> > > msgid "Generate binary message catalog from textual translation description.\n"
> > > msgstr "Generera en binär meddelandekatalog från en textuell meddelandekatalog.\n"
> >
> > "... från en textuell översättningsbeskrivning"?
> 
> Saken är den att "translation description" används bara här, men
> meddelandekatalog har jag använt överallt annars.

Okej. Du ändrade?


> > "så" kan nog strykas. Det finns nog fler "så" som kan strykas på fler
> > ställen.
> 
> Stryker nästan alla "så".

Ah! :-)


> > > #: src/msgfmt.c:509
> > > #, no-wrap
> > > msgid ""
> > > "Input file interpretation:\n"
> > > " -c, --check         perform all the checks implied by\n"
> > > "                --check-format, --check-header, --check-domain\n"
> > > "   --check-format     check language dependent format strings\n"
> > > "   --check-header     verify presence and contents of the header entry\n"
> > > "   --check-domain     check for conflicts between domain directives\n"
> > > "                and the --output-file option\n"
> > > " -C, --check-compatibility  check that GNU msgfmt behaves like X/Open msgfmt\n"
> > > " -f, --use-fuzzy       use fuzzy entries in output\n"
> > > msgstr ""
> > > "Tolkning av infil:\n"
> > > " -c, --check         utför alla kontroller som bestäms av\n"
> > > "                --check-format, --check-header, --check-domain\n"
> > > "   --check-format     kolla språkberoende formatsträngar\n"
> > > "   --check-header     verifiera närvaro och innehåll av huvudposter\n"
> > > "   --check-domain     kolla efter konflokter mellan domändirektiv och\n"
> >
> > konflIkter
> > "kolla" tycker jag är talspråk, "kontrollera" känns bättre. Förekommer
> > tre gånger i detta meddelande.
> 
> Det är bara för längdens skull. Det får stå.

Här ger jag mig inte så lätt. Jag tycker du bör använda "kontrollera"
och använda ny rad om det behövs.


> > > msgid ""
> > > "- Convert the translation catalog to %s using 'msgconv',\n"
> > > " then apply '%s',\n"
> > > " then convert back to %s using 'msgconv'.\n"
> > > msgstr ""
> > > "- Konvertera meddelandekatalogen till %s med \"msgconv\"\n"
> > > " och därefter applicera \"%s\n"
> >
> > Ett \" saknas. Knepig ordföljd; "tillämpa därefter \"%s\"\n" känns
> > bättre. Och varför har du inga komman?
> 
> De kan man ha, men då ska "och" bort.

Nej, inte nödvändigtvis. Denna gången kollade jag faktiskt upp det.
Svenska skrivregler, § 170b:

 "Komma sätts mellan huvudsatser som samordnas i samma mening,
 även när bindeord (och, men, eller, etc.) finns utsatt.

  Man hade kostat på dyra helsidesannonser i dagstidningarna,
  men försäljningskurvorna pekade fortsatt nedåt.

  De tyska turisterna har varit flera i Danmark än i Norge,
  och Sverige har haft det lägsta antalet.

 Vid mycket korta satser där meningen är lätt att överblicka
 kan komma utelämnas. Se punkt 175a."

Detta är en ganska lång mening med tre satser, och jag tycker därför att
det kan vara befogat med komma, trots att det finns "och". Detta
resonemang kan nog även appliceras på det tidigare stället jag påpekade.


> > > #: src/po-charset.c:250 src/po-charset.c:276
> > > msgid ""
> > > "Installing GNU libiconv and then reinstalling GNU gettext\n"
> > > "would fix this problem.\n"
> > > msgstr ""
> > > "Installation av GNU libiconv och sedan ominstallation av GNU gettext\n"
> > > "skulle lösa detta problem\n"
> >
> > s/och sedan/med efterföljande/ kanske?
> 
> Bra, den tar vi.

Såg nu att en avslutande punkt finns med i originalet, men saknas i
översättningen.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.