Re: Gettext 0.11-pre1

From: Jan D. (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-11-13 18:19:06

> Jag tycker att det är en nyansskillnad mellan "försök installera gcj"
> och "prova att installera gcj". Det första ger mer sken av att
> installationen kan gå fel.

Jag håller inte med här, försök får vara.

> > > > msgid "Generate binary message catalog from textual translation description.\n"
> > > > msgstr "Generera en binär meddelandekatalog från en textuell meddelandekatalog.\n"
> > >
> > > "... från en textuell översättningsbeskrivning"?
> > 
> > Saken är den att "translation description" används bara här, men
> > meddelandekatalog har jag använt överallt annars.
> 
> Okej. Du ändrade?

Nej, det står kvar som ovan.  Jag skulle vilja ändra orginalet däremot :-).


> > > "kolla" tycker jag är talspråk, "kontrollera" känns bättre. Förekommer
> > > tre gånger i detta meddelande.
> > 
> > Det är bara för längdens skull.  Det får stå.
> 
> Här ger jag mig inte så lätt. Jag tycker du bör använda "kontrollera"
> och använda ny rad om det behövs.

Okej, då.  Eftersom en redan var på två rader och kontrollera rymdes på
en annan rad så ändrar jag.

> Detta är en ganska lång mening med tre satser, och jag tycker därför att
> det kan vara befogat med komma, trots att det finns "och". Detta
> resonemang kan nog även appliceras på det tidigare stället jag påpekade.

Nu blev det så här:
msgid ""
"- Convert the translation catalog to %s using 'msgconv',\n"
"  then apply '%s',\n"
"  then convert back to %s using 'msgconv'.\n"
msgstr ""
"- Konvertera meddelandekatalogen till %s med \"msgconv\",\n"
"  tillämpa därefter \"%s\",\n"
"  konvertera sedan tillbaka till %s med \"msgconv\".\n"

Motsvarande på det andra stället.

> > > > msgid ""
> > > > "Installing GNU libiconv and then reinstalling GNU gettext\n"
> > > > "would fix this problem.\n"
> > > > msgstr ""
> > > > "Installation av GNU libiconv och sedan ominstallation av GNU gettext\n"
> > > > "skulle lösa detta problem\n"
> > >
> > > s/och sedan/med efterföljande/ kanske?
> > 
> > Bra, den tar vi.
> 
> Såg nu att en avslutande punkt finns med i originalet, men saknas i
> översättningen.

Fixat, tack.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.