Re: Gettext 0.11-pre1

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-13 11:28:28

Christian Rose writes:
> "Jan D." wrote:
> > > > msgid "Java compiler not found, try installing gcj or set $JAVAC"
> > > > msgstr "Java kompilator hittades inte, försök installera gcj eller sätt $JAVAC"
> > >
> > > Jag vill gärna ha "Java-kompilator" sammanskrivet med bindestreck.
> > > Kanske s/försök/Prova att/, smaksak.
> > 
> > Aargh, jag gillar inte "sär skrivning" och så gör man det själv.
> > Jag behåller försök för det är kortare.
> 
> Jag tycker att det är en nyansskillnad mellan "försök installera gcj"
> och "prova att installera gcj". Det första ger mer sken av att
> installationen kan gå fel.

Det beror nog på att du inte förkortar lika mycket. Jag ser "försök"
som en förkortning av "försök med att", och då blir betydelsen
densamma som "prova (att)".

> > > > msgid ""
> > > > "Filters the messages of a translation catalog according to their attributes,\n"
> > > > "and manipulates the attributes.\n"
> > > > msgstr ""
> > > > "Filtrerar meddelanden i en meddelandekatalog efter dess attribut och\n"
> > > > "manipulerar attributen.\n"
> > >
> > > "efter derAS attribut" väl?
> > 
> > Javisst.
> > 
> > > Man kanske kan behålla kommat på svenska.
> > 
> > Inget komma före "och" i svenska väl?
> 
> Tycker att man kan använda det här för att dela upp det i två satser.
> Men jag har säkert fel, så lyssna inte på mig. ;)

> > > > msgid ""
> > > > "- Convert the translation catalog to %s using 'msgconv',\n"
> > > > " then apply '%s',\n"
> > > > " then convert back to %s using 'msgconv'.\n"
> > > > msgstr ""
> > > > "- Konvertera meddelandekatalogen till %s med \"msgconv\"\n"
> > > > " och därefter applicera \"%s\n"
> > >
> > > Ett \" saknas. Knepig ordföljd; "tillämpa därefter \"%s\"\n" känns
> > > bättre. Och varför har du inga komman?
> > 
> > De kan man ha, men då ska "och" bort.
> 
> Nej, inte nödvändigtvis. Denna gången kollade jag faktiskt upp det.
> Svenska skrivregler, § 170b:
> 
>  "Komma sätts mellan huvudsatser som samordnas i samma mening,
>  även när bindeord (och, men, eller, etc.) finns utsatt.
> 
>   Man hade kostat på dyra helsidesannonser i dagstidningarna,
>   men försäljningskurvorna pekade fortsatt nedåt.
> 
>   De tyska turisterna har varit flera i Danmark än i Norge,
>   och Sverige har haft det lägsta antalet.
> 
>  Vid mycket korta satser där meningen är lätt att överblicka
>  kan komma utelämnas. Se punkt 175a."
> 
> Detta är en ganska lång mening med tre satser, och jag tycker därför att
> det kan vara befogat med komma, trots att det finns "och". Detta
> resonemang kan nog även appliceras på det tidigare stället jag påpekade.

Riktigt. Det där med inget komma före "och" handlar väl om
uppräkningar. På engelska:

 apa, bepa, and cepa

men på svenska

 apa, bepa och cepa

I allmänna meningar är reglerna lite luddigare. "... komma sätts
mellan led som är förhållandevis fristående från varandra ...".
(Citat från svenska skrivregler, punkt 169.)

Fast i det första fallet ovan tycker jag INTE det passar med något
komma. De leden är inte speciellt fristående.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.