Re: Gettext 0.11-pre1

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-13 11:28:26

Christian Rose writes:
> "Jan D." wrote:
> > #: lib/javacomp.c:465
> > msgid "Java compiler not found, try installing gcj or set $JAVAC"
> > msgstr "Java kompilator hittades inte, försök installera gcj eller sätt $JAVAC"
> 
> Jag vill gärna ha "Java-kompilator" sammanskrivet med bindestreck.
> Kanske s/försök/Prova att/, smaksak.

Om det skall skrivas samman så skall det skrivas samman utan
bindestreck: Javakompilator.  Det är ett namn, inte något utländskt
ord.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.