Re: util-linux-2.11k [del 3 av flera]

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-10-20 11:46:22

Göran Uddeborg:

> "Universaltid" är för diffust.

Tja, det är det som används. T.ex hittar jag referencer i
EU-lagstiftning ("tiden uttryckas i universaltid (UTC)"):
http://europa.eu.int/eur-lex/sv/lif/dat/1998/sv_398R1449.html

Men googlar jag efter universaltid hittar jag mest norska texter.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.