Re: util-linux-2.11k [del 4 av 4]

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-10-19 20:42:29

Christian Rose:

> #: misc-utils/setterm.c:1133
> #, c-format
> msgid "Error reading %s\n"
> msgstr "Fel vid läsande av %s\n"

"Läsning".

> #: misc-utils/setterm.c:1148
> msgid "Error writing screendump\n"
> msgstr "Fel vid skrivande av skärmdump\n"

"Skrivning" (och övriga).

> #: mount/lomount.c:184
> #, c-format
> msgid ""
> "mount: Could not find any loop device, and, according to %s,\n"
> "    this kernel does not know about the loop device.\n"
> "    (If so, then recompile or `insmod loop.o'.)"
> msgstr ""
> "mount: Kunde inte hitta någon loopenhet, och enligt %s\n"
> "    vet denna kärna inte om loopenheten.\n"
> "    (Om det är så bör du kompilera om eller \"insmod loop.o\")."

Hmmmm. Vi kanske borde försöka hitta någon vettig översättning av "loop
device"? Inte för att jag kan komma på någon, men det borde gå att hitta
något bättre än "loopenhet".

> #: mount/mount.c:472
> #, c-format
> msgid "%s looks like swapspace - not mounted"
> msgstr "%s ser ut som växlingsutrymme - inte monterat"

Jag vill nog ha passivomskrivning här "- monteras inte".

> #: mount/mount.c:850
> msgid ""
> "mount: I could not determine the filesystem type, and none was specified"
> msgstr "mount: Jag kunde inte avgöra filsystemstypen, och ingen var angiven"

"...och ingen angavs".

> #: mount/mount.c:998
> #, c-format
> msgid "mount: cannot mount %s%s read-only"
> msgstr "mount: kan inte montera %s%s endast för läsning"

Att skriva "skrivskyddat" är nog enklare. Eller vill du explicit skilja på
"read-only" och "write-protected"?

> #: mount/nfsmount.c:245
> msgid "mount: warning: multiple hostnames not supported\n"
> msgstr "mount: varning: flera värdnamn stöds inte\n"

Jag skulle vilja förtydliga det med "flera samtidiga", annars blir det lite
svårt att förstå vad som menas.

> #: mount/nfsmount.c:759
> msgid "nfs connect"
> msgstr "nfs-anslut "

Var kom mellanslaget från?

> #: sys-utils/ipcs.c:523
> msgid "------ Message Queues Send/Recv/Change Times --------\n"
> msgstr ""
> "------ Tider för skickande/mottagande/ändringar av meddelandeköer --------\n"

"Meddelandeköernas sändnings-/mottagnings-/ändringstider" kanske?

> #: sys-utils/ipcs.c:645
> #, c-format
> msgid "send_time=%-26.24s\n"
> msgstr "skickandetid=%-26.24s\n"

"Sändningstid"?

> #: text-utils/parse.c:406
> msgid "hexdump: byte count with multiple conversion characters.\n"
> msgstr "hexdumo: byteantal med flera konverteringstecken.\n"
        ^
Ska nog vara ett p där, va?

> #: text-utils/parse.c:490
> #, c-format
> msgid "hexdump: bad byte count for conversion character %s.\n"
> msgstr "hexdump: felaktigt bytantal för konverteringstecken %s.\n"
                ^
Och ett e före a:et.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

 Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
 http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.