Re: util-linux-2.11k [del 3 av flera]

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-10-21 16:44:43

peter karlsson writes:
> Göran Uddeborg:
> 
> > "Universaltid" är för diffust.
> 
> Tja, det är det som används. T.ex hittar jag referencer i
> EU-lagstiftning

Hmm, och NEO har också med det ser jag.

Ok, jag får väl acceptera att det är det svenska namnet.  Och det är
väl klart som Christian säger, att så länge det står UTC också så är
det nog ingen risk för oklarheter.

(Fast enligt NEO igen så är den svenska förkortningen UT.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.