Re: util-linux-2.11k [del 2 av flera]

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-10-20 01:21:19

Christian Rose writes:
> > > #. DOS access or SpeedStor 12-bit FAT
> > > #. extended partition
> > > #: fdisk/i386_sys_types.c:84
> > > msgid "DOS R/O"
> > > msgstr "DOS R/O"
> > 
> > Hmm, står "R/O" för "read only", kanske?
> 
> Mycket troligt. "DOS endast läsbar" kanske? Jag ändrar.
> De som misstycker bör vädra sina tungor.

Jag tycker du kan behålla R/O om du inte VET att det betyder read only.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.