Re: util-linux-2.11k [del 3 av flera]

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-10-21 04:32:18

Göran Uddeborg wrote:
> > > "Coordinated universal time", ska det inte finnas någon svensk
> > > översättning för det? "Universaltid" eller något sånt?
> >
> > Okidok. "Universaltid" får det bli. Tack!
> 
> Det tycker jag inte riktigt om.  Jag ser "Coordinated universal time"
> mer som ett namn.  "Universaltid" är för diffust.  Skall det prompt
> översättas bör det vara något i stil med "koordinerat universell tid".

Det står ju "universaltid (UTC)" i sammanhanget, så jag håller inte
riktigt med om att det är för diffust.


> > > > #: login-utils/mesg.c:89
> > > > msgid "is y\n"
> > > > msgstr "är y\n"
> > > >
> > > > #: login-utils/mesg.c:92
> > > > msgid "is n\n"
> > > > msgstr "är n\n"
> > >
> > > Man kan tänka sig "är på" och "är av".
> >
> > Det kan man, och det är en bra tanke som jag tar fasta på. Tackelitack.
> 
> Inte så jättebra, tyvärr.  Syntaxen för kommandot är "mesg [y | n]".
> Eftersom det inte går att ändra på y och n i de fallen, kanske man bör
> ha kvar det i resultatet också.
> 
> Eller är det onödigt ändå, tycker ni?

Vad sägs om "är på (y)\n" och "är av (n)\n"? Jag ändrar till detta.
Vifta med armarna om det inte faller i god jord.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.