Re: util-linux-2.11k [del 3 av flera]

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-10-20 01:21:17

Christian Rose writes:
> On Thu, 18 Oct 2001, peter karlsson wrote:
> > "Coordinated universal time", ska det inte finnas någon svensk
> > översättning för det? "Universaltid" eller något sånt?
> 
> Okidok. "Universaltid" får det bli. Tack!

Det tycker jag inte riktigt om.  Jag ser "Coordinated universal time"
mer som ett namn.  "Universaltid" är för diffust.  Skall det prompt
översättas bör det vara något i stil med "koordinerat universell tid".

> > > #: login-utils/mesg.c:89
> > > msgid "is y\n"
> > > msgstr "är y\n"
> > >
> > > #: login-utils/mesg.c:92
> > > msgid "is n\n"
> > > msgstr "är n\n"
> >
> > Man kan tänka sig "är på" och "är av".
> 
> Det kan man, och det är en bra tanke som jag tar fasta på. Tackelitack.

Inte så jättebra, tyvärr.  Syntaxen för kommandot är "mesg [y | n]".
Eftersom det inte går att ändra på y och n i de fallen, kanske man bör
ha kvar det i resultatet också.

Eller är det onödigt ändå, tycker ni?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.