Re: util-linux-2.11k [del 3 av flera]

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-10-19 02:31:41

On Thu, 18 Oct 2001, peter karlsson wrote:
> > # Vad är detta?
> > #: hwclock/cmos.c:173
> > msgid "Ruffian BCD clock\n"
> > msgstr "Ruffisk BCD-klocka\n"
>
> Av <URL:http://www.debian.org/ports/alpha/sys_types> sluter jag mig till att
> det är en typbeteckning på Alphadatorer.

Det låter bekant ja. Ändrar till "Ruffian BCD-klocka".


> > #: hwclock/hwclock.c:308
> > #, c-format
> > msgid "Last drift adjustment done at %ld seconds after 1969\n"
> > msgstr "Senaste glidningsjustering gjordes %ld sekunder efter 1969\n"
>
> "Glider" klockor? Mina brukar dra sig.

Vad är ditt förslag till formulering i detta fall? "Dragningsjustering"?
Jag ändrar till det överallt. Skrik om det var fel.


> > #: hwclock/hwclock.c:857
> > msgid "Drift adjustment parameters not updated.\n"
> > msgstr "Glidningsjusterinsparametrarna uppdaterades inte.\n"
>
> Du saknar ett "g" i "justering-".

Fixat. Tack.


> > #: hwclock/hwclock.c:1125
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "hwclock - query and set the hardware clock (RTC)\n"
> > "\n"
> > "Usage: hwclock [function] [options...]\n"
> > "\n"
> > "Functions:\n"
> > " --help    show this help\n"
> > " --show    read hardware clock and print result\n"
> > " --set     set the rtc to the time given with --date\n"
> > " --hctosys   set the system time from the hardware clock\n"
> > " --systohc   set the hardware clock to the current system time\n"
> > " --adjust   adjust the rtc to account for systematic drift since \n"
> > "        the clock was last set or adjusted\n"
> > " --getepoch  print out the kernel's hardware clock epoch value\n"
> > " --setepoch  set the kernel's hardware clock epoch value to the \n"
> > "        value given with --epoch\n"
> > " --version   print out the version of hwclock to stdout\n"
> > "\n"
> > "Options: \n"
> > " --utc     the hardware clock is kept in coordinated universal time\n"
> > " --localtime  the hardware clock is kept in local time\n"
> > " --directisa  access the ISA bus directly instead of %s\n"
> > " --badyear   ignore rtc's year because the bios is broken\n"
> > " --date    specifies the time to which to set the hardware clock\n"
> > " --epoch=year specifies the year which is the beginning of the \n"
> > "        hardware clock's epoch value\n"
> > " --noadjfile  do not access /etc/adjtime. Requires the use of\n"
> > "        either --utc or --localtime\n"
> > msgstr ""
> > "hwclock - fråga och ställ hårdvaruklockan (RTC)\n"
> > "\n"
> > "Användning: hwclock [funktion] [flaggor...]\n"
> > "\n"
> > "Funktioner:\n"
> > " --help    visa denna hjälp\n"
> > " --show    läs hårdvaruklockan och skriv resultatet\n"
> > " --set     ställ rtc:n till tiden som anges med --date\n"
> > " --hctosys   ställ systemtiden från hårdvaruklockan\n"
> > " --systohc   ställ hårdvaruklockan till aktuell systemtid\n"
> > " --adjust   justera rtc:n för att kompensera för systematisk glidning\n"
> > "        sedan klockan senast ställdes eller justerades\n"
> > " --getepoch  skriv ut kärnans värde på hårdvaruklockepok\n"
> > " --setepoch  ställ kärnans värde på hårdvaruklockepok till värdet som\n"
> > "        angivits med --epoch\n"
> > " --version   skriv ut versionsnumret på hwclock på standard ut\n"
> > "\n"
> > "Flaggor: \n"
> > " --utc     hårdvaruklockan hålls i \"coordinated universal time\" "
> > "(UTC)\n"
> > " --localtime  hårdvaruklockan hålls i lokal tid\n"
> > " --directisa  använd ISA-bussen direkt istället för %s\n"
> > " --badyear   ignorera året i rtc:n eftersom bioset är trasigt\n"
> > " --date    anger tiden som hårdvaruklockan ska ställas till\n"
> > " --epoch=year anger det år som är början på hårdvaruklockans epokvärde\n"
> > " --noadjfile  försök inte komma åt /etc/adjtime. Kräver att antingen\n"
> > "        --utc eller --localtime används\n"
>
> Jag föredrar "maskinvaru-" framför "hårdvaru-", men det kanske inte spelar
> så stor roll.

Jag föredrar "hårdvara".

Däremot ändrade jag "--epoch=year" till "--epoch=år" i ovanstående.


> "Coordinated universal time", ska det inte finnas någon svensk
> översättning för det? "Universaltid" eller något sånt?

Okidok. "Universaltid" får det bli. Tack!


> > #: hwclock/kd.c:42
> > msgid "Waiting in loop for time from KDGHWCLK to change\n"
> > msgstr "Väntar i loopen på att tiden från KDGHWCLK ska ändras\n"
>
> "Slingan"? (d:o i andra förekomster)

Slingor får det bli. Tackar.


> > #: hwclock/kd.c:66 hwclock/rtc.c:174
> > msgid "Timed out waiting for time change.\n"
> > msgstr "Gjorde time-out under väntan på att tiden skulle ändras.\n"
>
> Ehrm, att göra time-out låter lite för mycket ishockey för mina öron. Kanske
> borde skrivas om till något i stil med "Tidsgränsen för väntan på
> tidsändring nåddes" eller så?

Finns det någon anledning till att inte använda "time-out"? Finns ju redan
i svenskan, och är ofta enklare att använda i dessa sammanhang. Tror inte
jag ändrar om du inte lyckas övertala mig.


> > #. kernel would not accept this epoch value
> > #. Hmm - bad habit, deciding not to do what the user asks
> > #. just because one believes that the kernel might not like it.
> > #: hwclock/rtc.c:391
> > #, c-format
> > msgid "The epoch value may not be less than 1900. You requested %ld\n"
> > msgstr "Epokvärdet måste vara mindre än 1900. Du begärde %ld\n"
>
> Här har du vänt på kravet.

Minsann! Tackar så mycket för vaksamheten!


> > #: login-utils/agetty.c:665
> > #, c-format
> > msgid "%s: not open for read/write"
> > msgstr "%s: inte öppen för skrivande/läsande"
>
> "... för läsning/skrivning" skulle nog jag skriva.

ja0
Tack.


> > #: login-utils/agetty.c:1064
> > #, c-format
> > msgid "%s: input overrun"
> > msgstr "%s: indataöverkörning"
>
> Brum brum!

*splatt*

> Ehhh, "indataspill"?

Det kör vi på.


> > #: login-utils/chfn.c:293
> > msgid ""
> > "[ -p office-phone ]\n"
> > "\t[ -h home-phone ] "
> > msgstr ""
> > "[ -p kontorstelefon ]\n"
> > "\t[ -h hemtelefon ] "
>
> Brukar man inte skriva "jobbtelefon" på svenska?

Det gör man säkert. Ändring verkställd. Tack.

Ändrade även "-o kontor" till "-o jobb".


> > #: login-utils/login.c:1119
> > msgid "Logging in with home = \"/\".\n"
> > msgstr "Loggar in med home = \"/\".\n"
>
> Eventuellt kanske man kan tänka sig att översätta "home" till "hemkatalog"
> här?

Bra förslag. Tack.


> > #: login-utils/login.c:1183
> > msgid "login name much too long.\n"
> > msgstr "inloggningsnamnet är för långt.\n"
>
> Borde det inte vara "användarnamnet" i stället för "inloggningsnamnet", samt
> "är *mycket* för långt"?

"Alldeles för långt" kanske.
Angående "login name" tänkte jag först försvara mig med att det minsann
inte gick att skilja på "login name" och "user name" då. Sedan insåg jag
dock att jag redan hade översatt "login name" med "användarnamn" på andra
ställen, så du har alldeles rätt. "användarnamn" blir det på alla ställen.


> > #: login-utils/mesg.c:89
> > msgid "is y\n"
> > msgstr "är y\n"
> >
> > #: login-utils/mesg.c:92
> > msgid "is n\n"
> > msgstr "är n\n"
>
> Man kan tänka sig "är på" och "är av".

Det kan man, och det är en bra tanke som jag tar fasta på. Tackelitack.


> > #: login-utils/passwd.c:186
> > msgid "Please don't use something like your username as password!\n"
> > msgstr "Använd inte någonting som ditt användarnamn som lösenord!\n"
> >
> > #: login-utils/passwd.c:197 login-utils/passwd.c:204
> > msgid "Please don't use something like your realname as password!\n"
> > msgstr "Använd inte någonting som ditt verkliga namn som lösenord!\n"
>
> Det där låter lite uppstyltat. Jag skulle vilja skriva "något i stil med"
> eller "något som liknar".

Givetvis, tackar!


> > #: login-utils/passwd.c:223
> > msgid "Only root may use the one and two argument forms.\n"
> > msgstr "Endast root kan använda den ena och den andra formen av argument.\n"
>
> "Endast root kan använda formen med en eller två parametrar."

Det är nog mer korrekt ja. Förutom s/parametrar/argument/ kanske?


> > #: login-utils/passwd.c:383
> > msgid "You misspelled it. Password not changed."
> > msgstr "Du stavade fel till det. Lösenordet ändrades inte."
>
> Hmm, för mig känns det naturligare att skriva "på" ("till" bara om det är
> rätt stavat), men jag är inte säker.

Är ganska bergsäker på att det är "stava fel till". Det heter ju att "man
stavar till ett ord", inte "man stavar på ett ord".


> > #: login-utils/shutdown.c:256
> > msgid "That must be tomorrow, can't you wait till then?\n"
> > msgstr "Det måste vara imorgon, kan du inte vänta tills dess?\n"
>
> Hur var det nu, är inte "tills dess" fel? Det borde väl vara "till dess"?

Jo, det är slangform som slank med. Tack!


> > #: login-utils/shutdown.c:336
> > msgid "The system is being shut down within 5 minutes"
> > msgstr "Systemet stängs ner inom 5 minuter"
>
> Varför inte "stängs av"? (Eller "kopplas ned" eller "kopplas ur")

Därför att jag vill hålla isär uttrycken:
shut down	stäng ner
shut off	stäng av

"Stänga ner något" kan man ju även säga på svenska, och för mig ligger det
lite mer i betydelsen i att det i regel är en lite längre process än att
bara "stänga av" vilket kan associera till omedelbar frånkoppling av
spänningsmatning. Eller något.


> > #: login-utils/shutdown.c:443
> > msgid "Calling kernel power-off facility...\n"
> > msgstr "Anropar kärnans avstängningsfacilitet...\n"
>
> Jag vill nog säga "avstängningsfunktion[alitet]".

"Facility" förekommer på flera ställen, och jag tror att dels blir det
olyckligt om man blandar ihop det med funktioner, och dels olyckligt om
man är inkonsekvent.
Jag ändrar inte, men jag kan alltid bevekas av goda argument.


> > #: misc-utils/banner.c:1103
> > #, c-format
> > msgid "The character '%c' is not in my character set"
> > msgstr "Tecknet \"%c\" finns inte i min teckentabell"
>
> "Teckenuppsättning". "Teckentabell" brukar vara översättningen på
> "codepage".

Ändrat! Tackar så hemskt mycket. Ny fil kan man finna på
http://www.menthos.com/po/tp/util-linux-2.11k.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.