Re: util-linux-2.11k [del 3 av flera]

From: Tomas Ogren (stric_at_ing.umu.se)
Date: 2001-10-20 00:53:31

On 19 October, 2001 - Christian Rose sent me these 9.8K bytes:

> On Thu, 18 Oct 2001, peter karlsson wrote:
> > > # Vad är detta?
> > > #: hwclock/cmos.c:173
> > > msgid "Ruffian BCD clock\n"
> > > msgstr "Ruffisk BCD-klocka\n"
> >
> > Av <URL:http://www.debian.org/ports/alpha/sys_types> sluter jag mig till att
> > det är en typbeteckning på Alphadatorer.
> 
> Det låter bekant ja. Ändrar till "Ruffian BCD-klocka".

Hm. BCD är ju Binary Coded Decimal.. Lagra decimaltal i hexadecimala tal
(lagra 0-9 i 4 bitar, som egentligen klarar 0-15) .. Binärkodade
decimaltal.. hm.. BD? BKD? Hummm..

/Tomas
-- 
Tomas Ögren, stric@ing.umu.se, http://www.ing.umu.se/~stric/
|- Student at Computing Science, University of Umeå
`- Sysadmin at {cs,ing,acc}.umu.se

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.