eog

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-09-03 20:15:39

> #: src/preferences-dialog.glade.h:26
> msgid "Dither type"
> msgstr "Typ av suddighet"

Suddighet?  Jag kan inte sådant här så bra, men jag trodde att
"dither" i de här sammanhangen betydde processen att välja hur
skärmpunkterna skulle väljas för att visa en bild med annan upplösning
än indata, eller ibland en linjärt beskriven bild.  Är det inte det?

> #: src/preferences-dialog.glade.h:34 src/preferences-dialog.glade.h:41
> msgid ""
> "Never\n"
> "Only if image does not fit\n"
> msgstr ""
> "Aldrig\n"
> "Bara om bilden inte passar\n"

Är inte "får plats" är väl tydligare.  För jag antar att det handlar
om att passa i den meningen.

> #: src/preferences-dialog.glade.h:47
> msgid "Fit standard-sized images to screen"
> msgstr "Anpassa normalstora bilder till skärmens storlek"

Vad menar de med "standard-sized"?

> #: src/window.c:152 src/window.c:476 src/window.c:717
> msgid "Eye of Gnome"
> msgstr "Eye of Gnome"

Eftersom strängen faktiskt finns med bland de översättbara, kanske man
skulle översätta namnet också.  Gnomeöga?  Gnomes öga?

Eller är det bara en miss att namnet har kommit med i listan?

> #: src/window.c:187
> msgid "2:1"
> msgstr "2:1"

Sådana här strängar får en ju att misstänka att de inte valt så noga
vad som skall översättas.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.