eog

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-02 16:18:13

Det bara regnar oavbrutet här, så jag aktualiserade översättningen av
eog (Eye of Gnome, ett bildvisningsprogram).
Översättningen är inte särskilt stor (68 meddelanden), så det blir
säkert lätt att granska om folk vill göra det

Filen finns även på http://www.menthos.com/po/gnome/eog.sv.po


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
# Swedish translation of eog.
# Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
# Richard Hult <rhult@hem.passagen.se>, 1999.
# Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>, 2000.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: eog\n"
"POT-Creation-Date: 2000-09-02 15:55+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-09-02 16:10+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: bonobo/bonobo-image-generic.c:681
msgid "I could not initialize Bonobo"
msgstr "Jag kunde inte initiera Bonobo"

#: src/preferences.c:219
msgid "Preferences"
msgstr "Inställningar"

#.
#. * Translatable strings file generated by Glade.
#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: src/preferences-dialog.glade.h:7
msgid "Interpolation type"
msgstr "Typ av interpolation"

#: src/preferences-dialog.glade.h:8
msgid "Transparency type"
msgstr "Typ av transparens"

#: src/preferences-dialog.glade.h:9
msgid "Check size"
msgstr "Rutstorlek"

#: src/preferences-dialog.glade.h:10
msgid ""
"Dark checks\n"
"Midtone checks\n"
"Light checks\n"
"Black only\n"
"Gray only\n"
"White only\n"
msgstr ""
"Mörka rutor\n"
"Mellanljusa rutor\n"
"Ljusa rutor\n"
"Endast svart\n"
"Endast grått\n"
"Endast vitt\n"

#: src/preferences-dialog.glade.h:17
msgid ""
"Small\n"
"Medium\n"
"Large\n"
msgstr ""
"Liten\n"
"Medel\n"
"Stor\n"

#: src/preferences-dialog.glade.h:21
msgid ""
"Nearest neighbor\n"
"Bilinear\n"
"Hyperbolic\n"
msgstr ""
"Närmsta granne\n"
"Bilinjär\n"
"Hyperbolisk\n"

#: src/preferences-dialog.glade.h:25
msgid "Two-pass scrolling"
msgstr "Tvåstegsrullning"

#: src/preferences-dialog.glade.h:26
msgid "Dither type"
msgstr "Typ av suddighet"

#: src/preferences-dialog.glade.h:27
msgid ""
"None\n"
"Normal (pseudocolor)\n"
"Maximum (high color)\n"
msgstr ""
"Ingen\n"
"Normal (pseudofärg)\n"
"Maximal (high color)\n"

#: src/preferences-dialog.glade.h:31
msgid "Display"
msgstr "Visning"

#: src/preferences-dialog.glade.h:32
msgid "Image Windows"
msgstr "Bildfönster"

#: src/preferences-dialog.glade.h:33 src/preferences-dialog.glade.h:40
msgid "Use scrollbars"
msgstr "Använd rullningslister"

#: src/preferences-dialog.glade.h:34 src/preferences-dialog.glade.h:41
msgid ""
"Never\n"
"Only if image does not fit\n"
msgstr ""
"Aldrig\n"
"Bara om bilden inte passar\n"

#: src/preferences-dialog.glade.h:37
msgid "Pick window size and zoom factor automatically"
msgstr "Välj fönsterstorlek och zoomfaktor automatiskt"

#: src/preferences-dialog.glade.h:38
msgid "Open images in a new window"
msgstr "Öppna bilder i ett nytt fönster"

#: src/preferences-dialog.glade.h:39
msgid "Full Screen"
msgstr "Fullskärm"

#: src/preferences-dialog.glade.h:44
msgid "Use 1:1 zoom factor"
msgstr "Använd zoomfaktorn 1:1"

#: src/preferences-dialog.glade.h:45
msgid "Use same zoom factor as image window"
msgstr "Använd samma zoomfaktor som bildfönstret"

#: src/preferences-dialog.glade.h:46
msgid "Fit all images to screen"
msgstr "Anpassa alla bilder till skärmens storlek"

#: src/preferences-dialog.glade.h:47
msgid "Fit standard-sized images to screen"
msgstr "Anpassa normalstora bilder till skärmens storlek"

#: src/preferences-dialog.glade.h:48
msgid "Put a bevel around the edge of the screen"
msgstr "Visa en ram runt kanten på skärmen"

#: src/preferences-dialog.glade.h:49
msgid "Viewers"
msgstr "Visare"

#: src/tb-image.c:33
msgid "Open"
msgstr "Öppna"

#: src/tb-image.c:33 src/window.c:171
msgid "Open an image file"
msgstr "Öppna en bildfil"

#: src/tb-image.c:35
msgid "Close"
msgstr "Stäng"

#: src/tb-image.c:35 src/window.c:176
msgid "Close the current window"
msgstr "Stäng det aktiva fönstret"

#: src/tb-image.c:43
msgid "In"
msgstr "In"

#: src/tb-image.c:44
msgid "Out"
msgstr "Ut"

#: src/tb-image.c:45
msgid "1:1"
msgstr "1:1"

#: src/tb-image.c:46
msgid "Fit"
msgstr "Anpassa"

#: src/util.c:47
#, c-format
msgid "Could not open `%s'"
msgstr "Kunde inte öppna \"%s\""

#: src/window.c:152 src/window.c:476 src/window.c:717
msgid "Eye of Gnome"
msgstr "Eye of Gnome"

#: src/window.c:154
msgid "Copyright (C) 2000 The Free Software Foundation"
msgstr "Copyright © 2000 The Free Software Foundation"

#: src/window.c:156
msgid "The GNOME image viewing and cataloging program"
msgstr "GNOME-programmet för bildvisning och bildkatalogisering"

#: src/window.c:171
msgid "_Open Image..."
msgstr "_Öppna bild..."

#: src/window.c:176
msgid "_Close This Window"
msgstr "_Stäng detta fönster"

#: src/window.c:187
msgid "2:1"
msgstr "2:1"

#: src/window.c:188
msgid "3:1"
msgstr "3:1"

#: src/window.c:189
msgid "4:1"
msgstr "4:1"

#: src/window.c:190
msgid "5:1"
msgstr "5:1"

#: src/window.c:191
msgid "6:1"
msgstr "6:1"

#: src/window.c:192
msgid "7:1"
msgstr "7:1"

#: src/window.c:193
msgid "8:1"
msgstr "8:1"

#: src/window.c:194
msgid "9:1"
msgstr "9:1"

#: src/window.c:195
msgid "10:1"
msgstr "10:1"

#: src/window.c:197
msgid "1:2"
msgstr "1:2"

#: src/window.c:198
msgid "1:3"
msgstr "1:3"

#: src/window.c:199
msgid "1:4"
msgstr "1:4"

#: src/window.c:200
msgid "1:5"
msgstr "1:5"

#: src/window.c:201
msgid "1:6"
msgstr "1:6"

#: src/window.c:202
msgid "1:7"
msgstr "1:7"

#: src/window.c:203
msgid "1:8"
msgstr "1:8"

#: src/window.c:204
msgid "1:9"
msgstr "1:9"

#: src/window.c:205
msgid "1:10"
msgstr "1:10"

#: src/window.c:211
msgid "Zoom In"
msgstr "Zooma in"

#: src/window.c:211
msgid "Increase zoom factor by 5%%"
msgstr "Öka zoomfaktorn med 5%%"

#: src/window.c:215
msgid "Zoom Out"
msgstr "Zooma ut"

#: src/window.c:215
msgid "Decrease zoom factor by 5%%"
msgstr "Minska zoomfaktorn med 5%%"

#: src/window.c:219
msgid "Zoom _1:1"
msgstr "Zooma _1:1"

#: src/window.c:219
msgid "Display the image at 1:1 scale"
msgstr "Visa bilden i skala 1:1"

#: src/window.c:223
msgid "_Zoom factor"
msgstr "_Zoomfaktor"

#: src/window.c:225
msgid "_Fit to Window"
msgstr "_Anpassa till fönstret"

#: src/window.c:225
msgid "Zoom the image to fit in the window"
msgstr "Zooma bilden så att den passar i fönstret"

#: src/window.c:229
msgid "Full _Screen"
msgstr "Full_skärm"

#: src/window.c:229
msgid "Use the whole screen for display"
msgstr "Använd hela skärmen för visning"

#: src/window.c:609
msgid "Open Image"
msgstr "Öppna bild"

#~ msgid "Save image collection `%s'?"
#~ msgstr "Spara bildsamlingen `%s'?"

#~ msgid "Save"
#~ msgstr "Spara"

#~ msgid "Don't save"
#~ msgstr "Spara inte"

#~ msgid "Don't exit"
#~ msgstr "Avsluta inte"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.