Re: eog

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-03 22:25:40

Göran Uddeborg wrote:
> > #: src/preferences-dialog.glade.h:26
> > msgid "Dither type"
> > msgstr "Typ av suddighet"
> 
> Suddighet? Jag kan inte sådant här så bra, men jag trodde att
> "dither" i de här sammanhangen betydde processen att välja hur
> skärmpunkterna skulle väljas för att visa en bild med annan upplösning
> än indata, eller ibland en linjärt beskriven bild. Är det inte det?

Jo. Jag såg att Stric inte hade översatt "Dither" i gimp, så jag låter
det vara så här också.

"Dither-typ" alltså.


> > #: src/preferences-dialog.glade.h:34 src/preferences-dialog.glade.h:41
> > msgid ""
> > "Never\n"
> > "Only if image does not fit\n"
> > msgstr ""
> > "Aldrig\n"
> > "Bara om bilden inte passar\n"
> 
> Är inte "får plats" är väl tydligare. För jag antar att det handlar
> om att passa i den meningen.

Jo. Ändrat.


> > #: src/preferences-dialog.glade.h:47
> > msgid "Fit standard-sized images to screen"
> > msgstr "Anpassa normalstora bilder till skärmens storlek"
> 
> Vad menar de med "standard-sized"?

Antar att de menar hyfsat normalt stora bilder, som den här
skärmanpassningsfunktionen kan klara av...?


> > #: src/window.c:152 src/window.c:476 src/window.c:717
> > msgid "Eye of Gnome"
> > msgstr "Eye of Gnome"
> 
> Eftersom strängen faktiskt finns med bland de översättbara, kanske man
> skulle översätta namnet också. Gnomeöga? Gnomes öga?

Hugaligen, nej. Det är ett namn, och programmet är känt som och
dokumenterat som Eye of Gnome (eller "eog") överallt.


> Eller är det bara en miss att namnet har kommit med i listan?

Jag tror det.


> > #: src/window.c:187
> > msgid "2:1"
> > msgstr "2:1"
> 
> Sådana här strängar får en ju att misstänka att de inte valt så noga
> vad som skall översättas.

Det säger du inte... ;-)
Jag tvivlar på att många programförfattare verkligen tittar igenom de
potfiler som genereras.

Tack för dina kommentarer. Nya filen finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/eog.sv.po


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.