Re: Nautilus

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-03 20:29:25

Mattias From wrote:
> #: src/nautilus-window-menus.c:1679
> msgid "Set Novice User Level"
> msgstr "Ställ in användarnivån för nybörjare"
> 
> #: src/nautilus-window-menus.c:1693
> msgid "Set Intermediate User Level"
> msgstr "Ställ in användarnivån för mellangoda användare"
> 
> #: src/nautilus-window-menus.c:1708
> msgid "Set Expert User Level"
> msgstr "Ställ in användarnivån för experter"
> 
> Halloj..
> Tänkte "Ändra användarnivå till nybörjare/mellangod/expert" annars
> betyder ju åvan att man ska ställa in själva användar nivån...

Har ändrat till
"Ändra användarnivån till nybörjare"
och så vidare.

Uppdaterad fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/nautilus.sv.po

Du ska ha ett stort tack!


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.