Re: eog

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-09-04 10:09:41

Göran Uddeborg:

> Jag kan inte sådant här så bra, men jag trodde att "dither" i de här
> sammanhangen betydde processen att välja hur skärmpunkterna skulle väljas
> för att visa en bild med annan upplösning än indata, eller ibland en
> linjärt beskriven bild. Är det inte det?

Jag har sett termen "färgutjämning" för "dithering".

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.