Re: galeon

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-08-10 20:49:53

Christian Rose:

>#: src/trans.h:96
>msgid "Monospace"
>msgstr "Monospace"

"Fast breddsteg" kanske?

>msgid "Extention"

Felstavat original.

>#: src/trans.h:146
>msgid "Days before expiring history items"
>msgstr "Antal dagar innan historikposter går ut"

Jag skulle föreslå "Antal dagar historikposter är giltiga".

>#: src/trans.h:148
>msgid "Proxy"
>msgstr "Proxy"

Och här gillar jag verkligen datatermgruppens "mellanserver" (jag
använder genomgående "mellanserver" i min svenska översättning av
Opera).

>msgstr "Disk-cache"
>msgstr "Minnescache"

Eftersom du inte har bindestreck i det andra, tycker jag du bör skriva
"Diskcache" på det första.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.