Re: galeon

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-08-10 20:44:44

Richard Hult:

> > msgid "URL"
> > msgstr "Webbadress"
> Det heter väl ändå URL på svenska också? 

Inte enligt datatermgruppen. Personligen skriver jag dock oftast
"adress" på svenska om jag inte måste vara specifik, i vilket fall jag
skriver "webbadress", aldrig "URL".

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.