Re: Svensk översättning av DPkg 1.6.12

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-08-10 20:43:19

Göran Uddeborg:

> > #: main/help.c:378
> > msgid "dpkg - trying script from the new package instead ...\n"
> > msgstr "dpkg - försöker skriptfil från det nya paketet istället ...\n"
>
> Här är det nog programmet som sådant, snarare än filen, man är ute
> efter, så då skulle jag nog valt "skript" istället för "skriptfil".

Nej, det är en av skriptfilerna i arkivet som åsyftas (preinst,
postinst, prerm, postrm). Om en skriptfil från det gamla arkivet har
gått sönder försöks det med en från den nya istället.

Vad gäller "skript" kontra "skriptfil" är jag lite kluven, jag tycker
ingetdera är speciellt bra, och inte heller gillar jag "manus", som jag
sett föreslås.

> Du har ändrat namnet på programmet. Var det meningen?

Nej, det är katten pejst som varit framme.

> Det bör inte översättas med "paketfil"? Eller är det en fil som heter
> "Packages"?

Det är mycket riktigt en fil som heter Packages (eller, närmare
bestämt, oftast Packages.gz).

> "Uppstår" skulle jag tyckt passat bättre än "framkommer".

Jo.

> "Hjälpsam" säger man väl?

Det gör man nog, jo. :)

> > "Debugging options are be mixed using bitwise-or.\n"
> > "Felsökningsflaggor kombineras med bitvis eller.\n"
> 
> Du kanske borde ha någon markering även på svenska att "bitvis eller"
> är en enhet; att det är operationen "eller" man avser.

Har du något bra förslag på hur?

> "Kan komma att ändras" kanske tydligare gör att man förstår att det är
> till en annan version av programmet eller så.

Okej.

> > " configure-any     Configure any package which may help this one\n"
> > " configure-any     Konfigurera godtyckligt paket med hjälp av detta\n"
> Är inte det fel? Står det inte
>  Konfigurera godtyckligt (el. valfritt) paket som kan hjälpa detta

Det har du rätt i.

> "Tillfrågas" istället för "frågas" här kanske?

Jo.

> "del"? :-)

De sitter ju bredvid varandra, tangenterna!

> > msgid "dpkg: warning - package %s contained list as info file"
> > msgstr "dpkg: varning - paketet %s innehåller list som informationsfil"
> "lista"? Eller är "list" inte det vanliga engelska ordet här?

Av källkoden tolkar jag "list" som ett filnamn.

> "kan inte" skulle bli samma tempus. Gäller en massa följande
> meddelanden också. Var ändringen avsiktlig?

Delvis. "Kan inte"/"kunde inte" tycker jag ser bättre ut i imperfekt
eftersom det när det står på skärmen faktiskt är ett fullbordat faktum,
och inte ett pågående fel.

> > "cannot read config file dir `%.250s' (from `%.250s')"
> > "kunde inte läsa konfigurationsfilen katalog \"%.250s\" (från \"%.250s\")"
> Det är inte en katalog med konfigurationsfiler man inte kan läsa? Det
> engelska skulle kunna betyda det, men det står det inte på svenska.

Det stämmer nog. Jag måste ha snubblat rejält över översättningen där.
Ändrar till "konfigurationsfilskatalog".

> > "--build tar som mest två argument"
> "högst" vore ännu kortare, om du vill.

Är det det som brukar användas på svenska?

> Du har tappat ett %s där!

Hoppsan.

> kontrolldelAR

Hoppsan².

> > "failed to syscall lseek to files archive portion"
> > "kunde inte utföra systemanropet \"lseek\" för filerna i arkivdelen"
> Jag skulle trott att det betyder "arkivdelen med filer" (eller
> "filarkivdelen"), inte "filerna i arkivdelen".

"Filarkivdelen" blir det.

>         ^^ omkastade tecken där

Attans. Trodde jag stavningskollat allt.

> Första "katalog" kan du nog skippa utan förlust.

Låter väldigt klumpigt, jo.

> > #: dpkg-deb/info.c:124
> > #, c-format
> > msgid "cannot open `%.255s' (in `%.255s')"
> > msgstr "kunde inte öppna \"%.255s\" (I \"%.255s\")"
> Versalt "i" där är nog ett misstag, förmodar jag.

Jag vet inte, men det ser ut som det. Fast det ser inte helt fel ut med
en ny mening ändå, men jag ändrar för säkerhets skull :)

Tack (igen)!
-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

 Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
 http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.