Re: galeon

From: Daniel Resare (noa_at_metamatrix.se)
Date: 2000-08-11 11:32:47

On Thu, Aug 10, 2000 at 08:49:53PM +0200, peter karlsson wrote:
> 
> >#: src/trans.h:146
> >msgid "Days before expiring history items"
> >msgstr "Antal dagar innan historikposter går ut"
> 
> Jag skulle föreslå "Antal dagar historikposter är giltiga".

Det kan väl hända att de är giltiga även efter angivet antal dagar,
jag föreslår istället "Antal dagar historikposter lagras".


/daniel

-- 
nuclear cia fbi spy password code president bomb
8D97 F297 CA0D 8751 D8EB  12B6 6EA6 727F 9B8D EC2A

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.