galeon

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-08-08 20:03:07

Fick lite tråkigt mellan översättningarna av Red Hat och översatte
galeon, en enkel GNOME-frontend till Mozilla.
(http://galeon.sourceforge.net)

Översättningen finns också på
http://www.menthos.com/po/other/galeon.sv.po


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
# Swedish messages for Galeon
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Dennis Persson <dennis@linux.nu>, 2000.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Galeon\n"
"POT-Creation-Date: 2000-08-07 22:27+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-08-08 19:55+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/callbacks.c:199
msgid "Copyright (C) 2000 Marco Pesenti Gritti"
msgstr "Copyright © 2000 Marco Pesenti Gritti"

#: src/callbacks.c:201
msgid "A GNOME browser based on mozilla"
msgstr "En GNOME-webbläsare, baserad på Mozilla"

#: src/callbacks.c:393
msgid "You must specify a Start Page in the Preferences dialog!"
msgstr "Du måste ange en startsida i inställningarna!"

#.
#. * Translatable strings file generated by Glade.
#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: src/trans.h:7
msgid "Galeon"
msgstr "Galeon"

#: src/trans.h:8
msgid "_New window"
msgstr "_Nytt fönster"

#: src/trans.h:9
msgid "_Download directory"
msgstr "_Hämta katalog"

#: src/trans.h:10
msgid "_Go"
msgstr "_Gå till"

#: src/trans.h:11
msgid "_Previous page"
msgstr "_Föregående sida"

#: src/trans.h:12
msgid "_Next Page"
msgstr "_Nästa sida"

#: src/trans.h:13
msgid "_Reload"
msgstr "_Ladda om"

#: src/trans.h:14
msgid "_Start Page"
msgstr "_Startsida"

#: src/trans.h:15
msgid "_Stop"
msgstr "Sto_pp"

#: src/trans.h:16
msgid "Log of visited pages"
msgstr "Logg över besökta sidor"

#: src/trans.h:17
msgid "_History..."
msgstr "_Historik..."

#: src/trans.h:18
msgid "Go Back"
msgstr "Gå bakåt"

#: src/trans.h:19
msgid "Back"
msgstr "Bakåt"

#: src/trans.h:20
msgid "Go Forward"
msgstr "Gå framåt"

#: src/trans.h:21
msgid "Forward"
msgstr "Framåt"

#: src/trans.h:22
msgid "Reload Current Page"
msgstr "Ladda om nuvarande sida"

#: src/trans.h:23
msgid "Refresh"
msgstr "Ladda om"

#: src/trans.h:24
msgid "Go to your Start Page"
msgstr "Gå till din startsida"

#: src/trans.h:25
msgid "Start Page"
msgstr "Startsida"

#: src/trans.h:26
msgid "Stop current data transfer"
msgstr "Stoppa den nuvarande dataöverföringen"

#: src/trans.h:27
msgid "Stop"
msgstr "Stopp"

#: src/trans.h:28
msgid "Zoom"
msgstr "Zoom"

#: src/trans.h:29 src/trans.h:31
msgid "  Location: "
msgstr "  Adress: "

#: src/trans.h:30
msgid "Go"
msgstr "Gå"

#: src/trans.h:32
msgid "Select File"
msgstr "Välj fil"

#: src/trans.h:33 src/trans.h:180 src/trans.h:183 src/trans.h:186
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: src/trans.h:34 src/trans.h:181 src/trans.h:184 src/trans.h:187
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: src/trans.h:35 src/trans.h:36
msgid "Bookmarks"
msgstr "Bokmärken"

#: src/trans.h:37 src/trans.h:129
msgid "Name"
msgstr "Namn"

#: src/trans.h:38
msgid "URL"
msgstr "Webbadress"

#: src/trans.h:39
msgid "Type"
msgstr "Typ"

#: src/trans.h:40
msgid ""
"Folder\n"
"Site\n"
"Separator\n"
msgstr ""
"Mapp\n"
"Webbplats\n"
"Avskiljare\n"

#: src/trans.h:44
msgid "Create toolbar"
msgstr "Skapa verktygsrad"

#: src/trans.h:45
msgid "Up"
msgstr "Upp"

#: src/trans.h:46
msgid "Down"
msgstr "Ner"

#: src/trans.h:47
msgid "Insert"
msgstr "Lägg till"

#: src/trans.h:48
msgid "Remove"
msgstr "Ta bort"

#: src/trans.h:49
msgid "Update"
msgstr "Ladda om"

#: src/trans.h:50
msgid "Preferences"
msgstr "Inställningar"

#: src/trans.h:51
msgid "label55"
msgstr "label55"

#: src/trans.h:52
msgid "Logo"
msgstr "Logotype"

#: src/trans.h:53
msgid "Startup"
msgstr "Uppstart"

#: src/trans.h:54
msgid "On startup show"
msgstr "Visa vid uppstart"

#: src/trans.h:55 src/trans.h:62
msgid ""
"Start page\n"
"Last page\n"
"Blank page\n"
msgstr ""
"Startsida\n"
"Senaste sidan\n"
"Tom sida\n"

#: src/trans.h:59
msgid "Start page"
msgstr "Startsida"

#: src/trans.h:60
msgid ""
"When opening a\n"
" new browser show"
msgstr ""
"Visa när ett nytt\n"
"webbläsarfönster öppnas"

#: src/trans.h:66
msgid "Misc."
msgstr "Diverse"

#: src/trans.h:67
msgid ""
"When adding bookmarks\n"
"use the following title"
msgstr ""
"Använd följande titel\n"
"när bokmärken läggs till"

#: src/trans.h:69
msgid "Completion Style"
msgstr "Ifyllningsmetod"

#: src/trans.h:70
msgid "Show Spinner"
msgstr "Visa snurra"

#: src/trans.h:71
msgid ""
"Page title\n"
"Ask user\n"
msgstr ""
"Sidtitel\n"
"Fråga användaren\n"

#: src/trans.h:74
msgid ""
"Auto completion\n"
"Tab Completion\n"
"None\n"
msgstr ""
"Automatisk ifyllning\n"
"Tab-ifyllning\n"
"Ingen\n"

#: src/trans.h:78
msgid ""
"Yes\n"
"No\n"
msgstr ""
"Ja\n"
"Nej\n"

#: src/trans.h:81
msgid "General"
msgstr "Allmänt"

#: src/trans.h:82
msgid "Layout"
msgstr "Layout"

#: src/trans.h:83
msgid "Show error messages on"
msgstr "Visa felmeddelanden på"

#: src/trans.h:84
msgid ""
"Status bar\n"
"Dialog\n"
msgstr ""
"Statusrad\n"
"Dialog\n"

#: src/trans.h:87
msgid "Appearance"
msgstr "Utseende"

#: src/trans.h:88 src/trans.h:99
msgid "Fonts"
msgstr "Typsnitt"

#: src/trans.h:89
msgid "Serif"
msgstr "Serif"

#: src/trans.h:90
msgid "Sans Serif"
msgstr "Sans Serif"

#: src/trans.h:91
msgid "Size"
msgstr "Storlek"

#: src/trans.h:92 src/trans.h:94 src/trans.h:97
msgid "Pick a Font"
msgstr "Välj ett typsnitt"

#: src/trans.h:93 src/trans.h:95 src/trans.h:98
msgid "AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz"
msgstr "AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖö"

#: src/trans.h:96
msgid "Monospace"
msgstr "Monospace"

#: src/trans.h:100 src/trans.h:110
msgid "Toolbars"
msgstr "Verktygsrader"

#: src/trans.h:101
msgid "Show toolbars as"
msgstr "Visa verktygsrader som"

#: src/trans.h:102
msgid "Show location entry on"
msgstr "Visa adress på"

#: src/trans.h:103
msgid ""
"Separate toolbar\n"
"Button toolbar\n"
msgstr ""
"Separat verktygsrad\n"
"Knappverktygsrad\n"

#: src/trans.h:106
msgid ""
"Icons\n"
"Text\n"
"Both\n"
msgstr ""
"Ikoner\n"
"Text\n"
"Både och\n"

#: src/trans.h:111 src/trans.h:123
msgid "Downloading"
msgstr "Hämtning"

#: src/trans.h:112
msgid "Auto download"
msgstr "Automatisk hämtning"

#: src/trans.h:113
msgid ""
"Ask for directory\n"
"on each download"
msgstr ""
"Fråga efter katalog\n"
"vid varje hämtning"

#: src/trans.h:115 src/trans.h:119 src/trans.h:158 src/trans.h:162
msgid ""
"No\n"
"Yes\n"
msgstr ""
"Nej\n"
"Ja\n"

#: src/trans.h:118
msgid "Directory"
msgstr "Katalog"

#: src/trans.h:122
msgid "Select Download Directory"
msgstr "Välj katalog för hämtningar"

#: src/trans.h:124
msgid "label62"
msgstr "label62"

#: src/trans.h:125
msgid "Mime Types"
msgstr "Mime-typer"

#: src/trans.h:126
msgid "Extention"
msgstr "Ändelse"

#: src/trans.h:127
msgid "Action"
msgstr "Åtgärd"

#: src/trans.h:128
msgid "Program"
msgstr "Program"

#: src/trans.h:130
msgid " "
msgstr " "

#: src/trans.h:131
msgid ""
"Save to disk\n"
"Open with program\n"
"Ask user\n"
msgstr ""
"Spara till disk\n"
"Öppna med program\n"
"Fråga användaren\n"

#: src/trans.h:135
msgid "Add"
msgstr "Lägg till"

#: src/trans.h:136
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

#: src/bookmarks.c:593 src/trans.h:137
msgid "Edit"
msgstr "Redigera"

#: src/trans.h:138
msgid "Mime types"
msgstr "Mime-typer"

#: src/trans.h:139
msgid "Ftp handler"
msgstr "Ftp-hanterare"

#: src/trans.h:140
msgid "Handle ftp urls with"
msgstr "Hantera ftp-adresser med"

#: src/trans.h:141
msgid ""
"Mozilla ftp\n"
"Gnome ftp handler\n"
msgstr ""
"Mozilla ftp\n"
"Gnomes ftp-hanterare\n"

#: src/trans.h:144
msgid "Ftp"
msgstr "Ftp"

#: src/trans.h:145 src/trans.h:147 src/trans.h:173
msgid "History"
msgstr "Historik"

#: src/trans.h:146
msgid "Days before expiring history items"
msgstr "Antal dagar innan historikposter går ut"

#: src/trans.h:148
msgid "Proxy"
msgstr "Proxy"

#: src/trans.h:149
msgid "Http proxy"
msgstr "Http-proxy"

#: src/trans.h:150
msgid "Ftp proxy"
msgstr "Ftp-proxy"

#: src/trans.h:151 src/trans.h:152
msgid "Port"
msgstr "Port"

#: src/trans.h:153
msgid "Cache"
msgstr "Cache"

#: src/trans.h:154
msgid "Disk cache"
msgstr "Disk-cache"

#: src/trans.h:155
msgid "Memory cache"
msgstr "Minnescache"

#: src/trans.h:156
msgid "Java"
msgstr "Java"

#: src/trans.h:157
msgid "Javascript enabled"
msgstr "Javascript aktiverat"

#: src/trans.h:161
msgid "Java Enabled"
msgstr "Java aktiverat"

#: src/trans.h:165
msgid "Advanced"
msgstr "Avancerat"

#: src/trans.h:166
msgid "Images"
msgstr "Bilder"

#: src/trans.h:167
msgid "Loading Behavior"
msgstr "Laddningsbeteende"

#: src/trans.h:168
msgid ""
"Load all images\n"
"Load images originating from current server only\n"
"Do not load images\n"
msgstr ""
"Ladda alla bilder\n"
"Ladda endast bilder som härstammar från aktuell server\n"
"Ladda inte bilder\n"

#: src/trans.h:172
msgid "Browser"
msgstr "Webbläsare"

#: src/trans.h:174
msgid "Title"
msgstr "Titel"

#: src/trans.h:175
msgid "Url"
msgstr "Webbadress"

#: src/trans.h:176
msgid "First time visited"
msgstr "Tid för första besöket"

#: src/trans.h:177
msgid "Last time visited"
msgstr "Tid för senaste besöket"

#: src/trans.h:178
msgid "Times visited"
msgstr "Antal besök"

#: src/trans.h:179 src/trans.h:182
msgid "Select Directory"
msgstr "Välj katalog"

#: src/trans.h:185
msgid "Select Color"
msgstr "Välj färg"

#: src/trans.h:188
msgid "Help"
msgstr "Hjälp"

#: src/bookmarks.c:436
msgid "_Bookmarks"
msgstr "_Bokmärken"

#: src/bookmarks.c:525
msgid "_File Bookmark"
msgstr "_Lägg till bokmärke"

#: src/bookmarks.c:542
msgid "B_ookmarks"
msgstr "B_okmärken"

#: src/bookmarks.c:550
msgid "_Import"
msgstr "_Importera"

#: src/bookmarks.c:718 src/bookmarks.c:737 src/history.c:194
#: src/mozcallbacks.c:98
msgid "Untitled"
msgstr "Namnlös"

#: src/bookmarks.c:743
msgid "Please enter the name of the bookmark"
msgstr "Var vänlig och ange namnet på bokmärket"

#: src/bookmarks.c:891
msgid "Personal Toolbar Folder"
msgstr "Mapp för personlig verktygsrad"

#: src/mozcallbacks.c:194
msgid "Redirecting to site..."
msgstr "Omdirigerar till webbplatsen..."

#: src/mozcallbacks.c:196 src/mozcallbacks.c:233
msgid "Transferring data from site..."
msgstr "Överför data från webbplats..."

#: src/mozcallbacks.c:198
msgid "Waiting for authorization..."
msgstr "Väntar på auktorisering..."

#: src/mozcallbacks.c:200 src/mozcallbacks.c:245
msgid "Loading site..."
msgstr "Laddar webbplats..."

#: src/mozcallbacks.c:202 src/mozcallbacks.c:247
msgid "Done."
msgstr "Färdig."

#: src/mozcallbacks.c:206 src/mozcallbacks.c:235
msgid "Site not found."
msgstr "Webbplatsen kunde inte hittas."

#: src/mozcallbacks.c:208 src/mozcallbacks.c:237
msgid "Failed to connect to site."
msgstr "Misslyckades med att ansluta till webbplatsen."

#: src/mozcallbacks.c:210
msgid "Failed due to connection timeout."
msgstr "Misslyckades på grund av att anslutningstidsgränsen överskreds."

#: src/mozcallbacks.c:212
msgid "User canceled connecting to site."
msgstr "Användaren avbröt anslutningen till webbplatsen."

#: src/mozcallbacks.c:227
msgid "Looking up host..."
msgstr "Slår upp värd..."

#: src/mozcallbacks.c:229 src/mozcallbacks.c:231
msgid "Connecting to site..."
msgstr "Ansluter till webbplats..."

#: src/mozcallbacks.c:239
msgid "Failed to transfer any data from site."
msgstr "Misslyckades med att överföra någon som helst data från webbplatsen."

#: src/mozcallbacks.c:241
msgid "User cancelled connecting to site."
msgstr "Användaren avbröt anslutningen till webbplatsen."

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.